Χρήση κανόνων για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ ιστοτόπου

Αν και το Google Ads δημιουργεί βασικές λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες που να είναι προσαρμοσμένες στον ιστότοπο και το κοινό σας. Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε κανόνες βάσει των URL του ιστοτόπου σας.

Πριν ξεκινήσετε

Μόλις ξεκινήσατε με το επαναληπτικό μάρκετινγκ; Θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε το άρθρο Τρόπος λειτουργίας του επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον κώδικα του ιστοτόπου σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με έναν προγραμματιστή ή με ένα άτομο που διαθέτει τεχνικό υπόβαθρο.

Αν έχετε ρυθμίσει την ετικέτα Google Ads για επαναληπτικό μάρκετινγκ στη νέα εμπειρία στο Google Ads, θα δείτε τη νέα ετικέτα Google Ads που αποτελείται από μια καθολική ετικέτα ιστοτόπου και ένα προαιρετικό απόσπασμα συμβάντος. Αν έχετε εγκαταστήσει την παλιά ετικέτα AdWords στον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας JavaScript, αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση της νέας ετικέτας Google Ads. Μάθετε σχετικά με τις Αλλαγές στην ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads.

Οδηγίες

  1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-8 στην ενότητα οδηγιών του άρθρου Δημιουργία λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ ιστοτόπου.
  2. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, προσθέστε όλες τις συνθήκες με τις οποίες πρέπει να αντιστοιχεί μία σελίδα. Για να προσθέσετε πολλές συνθήκες, κάντε κλικ στο κουμπί "+" στο πλάι μιας συνθήκης.
  3. Επιλέξτε τις πληροφορίες στις οποίες θέλετε να βασιστεί η λίστα σας. Μπορείτε να ορίσετε μια βασική επιλογή, όπως ένα URL, σύνθετες επιλογές, όπως ένα URL συνδέσμου παραπομπής, παραμέτρους που αποστέλλονται μέσω των αποσπασμάτων συμβάντος ή χαρακτηριστικά από το Google Merchant Center (μόνο για το δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ).
  4. Ορίστε μια επιλογή, όπως "περιλαμβάνει", "ισούται με" ή "αρχίζει με" από το δεύτερο αναπτυσσόμενο μενού. Πληκτρολογήστε την τιμή της συνθήκης. Οι τιμές μπορούν να είναι λέξεις, αριθμοί ή ημερομηνίες, ανάλογα με τον τύπο λίστας που δημιουργείτε.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Κανόνες για συγκεκριμένες σελίδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες για άτομα που προέβαλαν την αρχική σελίδα, τη σελίδα μετατροπής ή άλλες συγκεκριμένες σελίδες.

Δημιουργήστε κανόνες για συγκεκριμένες σελίδες, επιλέγοντας "URL" και "ισούται με" από τα αναπτυσσόμενα μενού. Καταχωρίστε στο πλαίσιο κειμένου το πλήρες URL, αντιγράφοντάς το ακριβώς όπως εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου του ιστοτόπου σας ("http" ή "https"). Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το πρωτόκολλο ή στη σελίδα χρησιμοποιούνται και τα δύο πρωτόκολλα, μπορείτε να επιλέξετε "περιλαμβάνει".

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ με άτομα που επισκέφτηκαν τη σελίδα σχετικά με ανοιξιάτικες προσφορές. Δημιουργεί τον κανόνα "Το URL περιλαμβάνει https://example.com/πτήσεις/ανοιξιάτικες-προσφορές."

Κανόνες με πολλαπλές συνθήκες

Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες με πολλαπλές συνθήκες.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία δημιουργεί μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ με άτομα που αναζήτησαν στον ιστότοπό της πτήσεις από το αεροδρόμιο JFK, αλλά όχι προς το αεροδρόμιο JFK. Ο κανόνας αποτελείται από τις συνθήκες "Το URL περιλαμβάνει origin=JFK" και "Το URL δεν περιλαμβάνει dest=JFK."

Συνθήκες "ΚΑΙ"

Όταν ο κανόνας περιλαμβάνει πολλές συνθήκες, οι επισκέπτες προστίθενται στη λίστα μόνο αν έχουν επισκεφτεί μια σελίδα που αντιστοιχεί σε όλες τις συνθήκες. Η προσθήκη συνθηκών "ΚΑΙ" ενδέχεται να μειώσει το μέγεθος της λίστας.

Παράδειγμα

Ένας κανόνας διαθέτει δύο συνθήκες: "Το URL περιλαμβάνει κατηγορία" και "Το URL περιλαμβάνει πτήσεις". Τα άτομα που έχουν επισκεφτεί τη σελίδα στη διεύθυνση "http://www.example.com/κατηγορία/πτήσεις" θα προστεθούν στη λίστα. Ωστόσο, τα άτομα που έχουν επισκεφτεί τις σελίδες "http://www.example.com/κατηγορία/ταξιδιωτικές-προσφορές" και "http://πτήσεις.example.com" δεν θα προστεθούν, καθώς καμία από αυτές τις σελίδες δεν αντιστοιχεί σε όλες τις συνθήκες.

Όλες οι συνθήκες πρέπει να αναφέρονται στην ίδια σελίδα. Για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε κανόνες για τη δημιουργία λίστας με άτομα που επισκέφτηκαν μια σελίδα, αλλά όχι κάποια άλλη, ή με άτομα που επισκέφτηκαν δύο διαφορετικές σελίδες. Για να δημιουργήσετε τέτοιες λίστες, χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένους συνδυασμούς.

Συνθήκες "Ή"

Όταν προσθέτετε συνθήκες με πληκτρολόγηση στο πλαίσιο κειμένου, οι επισκέπτες προστίθενται στη λίστα, όταν οι σελίδες που έχουν επισκεφτεί αντιστοιχούν σε οποιεσδήποτε από τις συνθήκες. Η προσθήκη συνθηκών "Ή" ενδέχεται να αυξήσει το μέγεθος της λίστας.

Συνδυασμός συνθηκών "ΚΑΙ" και "Ή"

Όταν συνδυάζετε και τους δύο τύπους συνθηκών σε έναν κανόνα, οι επισκέπτες προστίθενται στη λίστα όταν οι σελίδες που έχουν επισκεφτεί αντιστοιχούν σε όλες τις συνθήκες "ΚΑΙ" και σε οποιεσδήποτε από τις συνθήκες "Ή".

Παράδειγμα

Ο υπάλληλος μιας αεροπορικής εταιρείας πληκτρολογεί τη συνθήκη "Ή" "Το URL περιλαμβάνει αγορά" στο πλαίσιο κειμένου. Προσθέτει, επίσης, έναν κανόνα με τις δύο συνθήκες "ΚΑΙ" Το URL περιλαμβάνει κατηγορία" και "Το URL περιλαμβάνει πτήσεις". Τα άτομα που έχουν επισκεφτεί μια σελίδα αγοράς ή μια σελίδα κατηγορίας πτήσεων θα προστεθούν σε αυτήν τη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Προσαρμοσμένες παράμετροι

Μπορείτε να δημιουργήσετε πιο σύνθετες λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, βάσει των προσαρμοσμένων παραμέτρων που υπάρχουν στην ετικέτα δυναμικού επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Για τα ονόματα και τις τιμές παραμέτρων δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Εάν μια παράμετρος εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές στο αναπτυσσόμενο μενού, πρέπει να επιλέξετε μόνο μία. Για παράδειγμα, τα "firstname" και "FirstName" λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, οπότε θα χρειαστεί να επιλέξετε μόνο μία παράμετρο χρησιμοποιώντας έναν τρόπο γραφής.

Παράδειγμα

Το απόσπασμα συμβάντος μπορεί να μεταβιβάσει στο Google Ads την τιμή ενός προϊόντος που προβλήθηκε (η προσαρμοσμένη παράμετρος σε αυτό το παράδειγμα θα ήταν "τιμή"). Από αυτές τις πληροφορίες, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε λίστες ατόμων που είδαν προϊόντα με τιμή κάτω από 100 €, από 100 € έως 500 € και πάνω από 500 €.

URL συνδέσμων παραπομπής

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες, για να προσεγγίσετε άτομα βάσει του URL στο οποίο βρίσκονταν προτού επισκεφτούν τον ιστότοπό σας, επιλέγοντας τη συνθήκη "Το URL του συνδέσμου παραπομπής περιλαμβάνει".

Παράδειγμα

Για να δημιουργήσετε μια λίστα με επισκέπτες που έφθασαν στον ιστότοπό σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης του Google, μπορείτε να δημιουργήσετε τον κανόνα "Το URL συνδέσμου παραπομπής περιλαμβάνει www.google.gr.

Αν κάποιος επισκεφτεί τον ιστότοπο A και κατόπιν τον ιστότοπο B, πληκτρολογώντας το URL του ιστοτόπου B στη γραμμή διευθύνσεων, το URL του ιστοτόπου A δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το URL συνδέσμου παραπομπής για τον ιστότοπο B. Ο χρήστης πρέπει να έχει ζητήσει από τον σύνδεσμο παραπομπής να γίνει μετάβαση στην άλλη σελίδα. Αυτό γενικά συμβαίνει με το κλικ σε σύνδεσμο ή σε κουμπί.

Σύνθετοι κανόνες

Οι σύνθετοι κανόνες παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον ορισμό συνθηκών στις οποίες πρέπει να αντιστοιχεί μια σελίδα. Διατίθενται στην περιοχή "Εμφάνιση σύνθετων επιλογών" στο πρότυπο "Επισκέπτες μιας σελίδας". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνθετους κανόνες, όταν θέλετε να δημιουργήσετε κανόνες που θα ισχύουν για πολλαπλές συνθήκες που έχουν κάποιο κοινό στοιχείο.

Παράδειγμα

Κάποια αεροπορική εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια λίστα ατόμων που αναζητούν στον ιστότοπό τους πληροφορίες σχετικά με ταξίδια προς οποιαδήποτε από τα τρία αεροδρόμια προορισμού (JFK ή LAX ή IAH) και αναχωρούν από το αεροδρόμιο SFO του Σαν Φρανσίσκο.

Σχέση "Ή"

Για να προσθέσετε μια νέα συνθήκη για τη συμπερίληψη επισκεπτών που είδαν URL τα οποία περιέχουν έναν ή περισσότερους όρους, κάντε κλικ στην επιλογή + Νέα συνθήκη. Κάθε συνθήκη που θα προσθέσετε παραμένει μέσα στις αγκύλες που ορίζουν το συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών, προκειμένου η λίστα που θα προσδιορίσετε να περιλαμβάνει επισκέπτες που είδαν οποιαδήποτε από τα URL που περιέχουν κάποιον από τους όρους.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία δημιουργεί μια λίστα με την εξής μορφή: [Αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε από τις εξής συνθήκες: "Το URL περιλαμβάνει αφίξεις" "Το URL περιλαμβάνει αναχωρήσεις"]. Η λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ θα περιλαμβάνει τους επισκέπτες που προέβαλαν οποιοδήποτε URL που περιέχει τον όρο "αφίξεις" ή οποιοδήποτε URL που περιέχει τον όρο "αναχωρήσεις".

Σχέση "ΚΑΙ"

Για να προσθέσετε ένα νέο σύνολο συνθηκών για τη συμπερίληψη επισκεπτών που είδαν ένα URL το οποίο περιλαμβάνει όλους τους όρους στην ίδια διαδρομή URL, κάντε κλικ στην επιλογή + Νέο σύνολο. Κατά την προσθήκη ενός συνόλου, στον ορισμό της λίστας θα προστίθενται νέες αγκύλες, ώστε η λίστα να περιλαμβάνει τους επισκέπτες που είδαν οποιοδήποτε URL που περιλαμβάνει όλους τους όρους.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία δημιουργεί μια λίστα με την εξής μορφή: "Το URL περιλαμβάνει αφίξεις" ΚΑΙ "το URL περιλαμβάνει αναχωρήσεις". Η λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ θα περιλαμβάνει τους επισκέπτες που προέβαλαν οποιοδήποτε URL που περιέχει αμφότερους τους όρους "αφίξεις" και "αναχωρήσεις" στο ίδιο URL.

Δεν μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικές σελίδες χρησιμοποιώντας τη σχέση "ΚΑΙ". Ωστόσο, η σχέση "οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες" (Ή) εφαρμόζεται σε διαφορετικές σελίδες. Δεν μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε νέο σύνολο συνθηκών ("ΚΑΙ"), για να δημιουργήσετε μια λίστα που προσδιορίζεται από κανόνες και η οποία περιλαμβάνει τα άτομα που επισκέφτηκαν συνδυασμό διαφορετικών ιστοσελίδων.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να δημιουργήσει έναν κανόνα για τη συμπερίληψη ατόμων που επισκέφτηκαν τη "σελίδα αφίξεων" ΚΑΙ τη "σελίδα αναχωρήσεων". Αν θέλετε να συνδυάσετε διαφορετικές σελίδες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένους συνδυασμούς.

Κανόνες μορφοποίησης

Αντί να καταχωρείτε το πλήρες URL για τη δημιουργία ενός κανόνα, μπορείτε να καταχωρείτε τα βασικά του τμήματα.

Σημείωση: Για να προστατεύσετε το απόρρητο χρήστη, το περιεχόμενο που ακολουθεί μετά το σύμβολο "#" στο URL σας δεν θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση κανόνων λίστας. 
Περιγραφικά URL

Αν στον ιστότοπό σας χρησιμοποιούνται περιγραφικά URL, απομονώστε το βασικό τμήμα του URL, για να δημιουργήσετε τις συνθήκες για έναν κανόνα.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια λίστα με τα άτομα που επισκέφτηκαν τις σελίδες πτήσεων και όλα τα δευτερεύοντα URL των σελίδων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών σε σελίδες σχετικά με την Ουάσινγκτον.

  • "www.example.com/πτήσεις"
  • "www.example.com/πτήσεις/ουάσινγκτον"
  • "www.example.com/πτήσεις/ουάσινγκτον/σιάτλ"
  • "www.example.com/πτήσεις/ουάσινγκτον"
  • "www.example.com/πτήσεις/ουάσινγκτον/τακόμα"

Γι' αυτόν το σκοπό, δημιουργεί τη συνθήκη "Το URL περιλαμβάνει πτήσεις".

Μη περιγραφικά URL

Αν στον ιστότοπο δεν χρησιμοποιούνται περιγραφικά URL, συνήθως δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του τύπου URL για τη δημιουργία λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες παραμέτρους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μη περιγραφικά URL που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λιστών. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε αναγνωριστικά για τον προσδιορισμό κατηγοριών ή προϊόντων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αναγνωριστικά αυτά, για να δημιουργήσετε λίστες.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια λίστα των επισκεπτών στις σελίδες πτήσεων που περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό "category_id=23", όπως "www.example.com/?category_id=23&product_id=456". Γι' αυτόν το σκοπό, δημιουργεί τη συνθήκη "το URL περιλαμβάνει category_id=23".

URL αρχικής σελίδας

Αν το URL της αρχικής σελίδας σας έχει δομή "www.example-site.com/index.html", πληκτρολογήστε το URL της αρχικής σελίδας στο πλαίσιο κειμένου. Αν ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί τη μορφή "index.html", πρέπει να χρησιμοποιήσετε κανόνες. Κατά τη δημιουργία της λίστας σας, ίσως είναι καλό να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "περιλαμβάνει" αντί για την επιλογή "ισούται με". Αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "ισούται με", το URL της σελίδας θα πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στην καταχώρισή σας και το URL ενδέχεται να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει το πρόθημα "www" ή "https".

 

Το Google Ads δεν επιτρέπει την υλοποίηση ετικετών σε σελίδες σχετικές με προσφορές που υπόκεινται σε περιορισμούς πολιτικής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας