Brug regler til websiteremarketinglister

I Google Ads oprettes der standardremarketinglister til dig, men du kan med fordel selv oprette lister, der er tilpasset dit website og din målgruppe. I denne artikel får du en vejledning i, hvordan du opretter regler ud fra webadresserne på dit website.

Før du begynder

Er du ny inden for remarketing? Læs Sådan fungerer remarketing først. Hvis du ikke er fortrolig med koden på dit website, bør du overveje at inddrage en udvikler eller en anden person med teknisk baggrund.

Hvis du har konfigureret Google Ads-tagget til remarketing i den nye Google Ads-oplevelse, kan du se det nye Google Ads-tag, som består af et globalt websitetag og et valgfrit hændelseskodestykke. Hvis det gamle AdWords-tag er installeret på dit website ved brug af JavaScript, fungerer det stadigvæk, men vi anbefaler, at du bruger det nye Google Ads-tag. Få flere oplysninger om ændringerne af Google Ads-remarketingtagget.

Vejledning

  1. Følg trin 1-8 i vejledningssektionen af Opret en websiteremarketingliste.
  2. Tilføj alle de betingelser, som den enkelte side skal matche, i den dialogboks, der åbnes. Du kan tilføje flere betingelser ved at klikke på plusknappen (+) ud for en betingelse.
  3. Vælg de oplysninger, som du vil basere din liste på. Du kan vælge grundlæggende muligheder, f.eks. webadresse, avancerede muligheder, f.eks. henvisningsadresse, parametre, der sendes via hændelseskodestykkerne, eller attributter fra Google Merchant Center (kun ved brug af dynamisk remarketing).
  4. Vælg en mulighed, f.eks. "indeholder", "er lig med" eller "begynder med", på den anden rullemenu. Indtast værdien. Værdier kan være ord, et tal eller en dato, afhængigt af hvilken type liste du opretter.
  5. Klik på Udført.

Regler for specifikke sider

Du kan oprette regler for personer, der har set din startside, konverteringsside eller andre specifikke sider.

Du opretter regler for en bestemt side ved at vælge "webadresse" og "er lig med" på rullemenuerne. Angiv hele webadressen i tekstfeltet, f.eks. ved at kopiere den fra en webbrowser, og sørg for at medtage dit websites protokol ("http" eller "https"). Hvis du ikke kender protokollen eller har en side, der anvender begge protokoller, kan du vælge "indeholder".

Eksempel

Et flyselskab vil oprette en remarketingsliste over personer, der besøgt deres side med forårstilbud. De opretter reglen "Webadresse indeholder https://eksempel.dk/flyafgange/forårstilbud".

Regler med flere betingelser

Du kan oprette regler med flere betingelser.

Eksempel

Et flyselskab opretter en remarketingliste over personer, der på deres website har søgt efter flyafgange fra (men ikke til) CPH-lufthavn. Reglen har betingelserne "Webadresse indeholder origin=CPH" og "Webadresse indeholder ikke dest=CPH".

"OG"-betingelser

Hvis din regel indeholder flere betingelser, føjes besøgende kun til listen, hvis de har besøgt en side, der matcher alle betingelserne. Din liste bliver muligvis mindre, hvis du tilføjer "OG"-betingelser.

Eksempel

En regel har to betingelser: "Webadresse indeholder kategori" og "Webadresse indeholder flyafgange". Alle, der har besøgt "http://www.eksempel.dk/kategori/flyafgange", tilføjes på listen. Personer, der kun har besøgt "http://www.eksempel.dk/kategori/pakkerejser" og "http://flyafgange.eksempel.dk", tilføjes imidlertid ikke, eftersom ingen af disse sider matcher begge betingelser samtidig.

Alle betingelser skal referere til den samme side. Du kan f.eks. ikke bruge regler til at oprette en liste over personer, der har besøgt én side, men ikke en anden, eller personer, der har besøgt to forskellige sider. Den slags lister opretter du med tilpassede kombinationer.

"ELLER"-betingelser

Hvis du tilføjer betingelser ved indtastning i tekstfeltet, føjes besøgende til listen, hvis de sider, de har besøgt, matcher en eller flere af betingelserne. Din liste bliver muligvis større, hvis du tilføjer "ELLER"-betingelser.

Kombination af "OG"- og "ELLER"-betingelser

Hvis du kombinerer begge typer betingelser i en regel, tilføjes besøgende på listen, når de sider, de har besøgt, matcher alle "OG"-betingelser og en af "ELLER"-betingelserne.

Eksempel

Et flyselskab angiver "ELLER"-betingelsen "Webadresse indeholder køb" i tekstfeltet. Selskabet tilføjer også en regel med de to "OG"-betingelser "Webadresse indeholder kategori" og "Webadresse indeholder flyafgange". Personer, der har besøgt en købsside eller en side inden for kategorien flyafgange, tilføjes på denne remarketingliste.

Tilpassede parametre

Du kan oprette mere avancerede remarketinglister ud fra tilpassede parametre i dit tag til dynamisk remarketing.

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parameternavne og -værdier. Hvis den samme parameter vises flere gange på rullemenuen, behøver du kun at vælge én af forekomsterne. Der skelnes f.eks. ikke mellem "firstname" (fornavn) og "FirstName" (Fornavn), så du behøver kun vælge én af disse parametervarianter.

Eksempel

Dit hændelseskodestykke kan overføre et vist produkts værdi til Google Ads (den tilpassede parameter er i så fald "value" (værdi)). Ud fra disse oplysninger kan du oprette lister over personer, der har set på produkter til priser på under 1000 DKK, 1.000-5.000 DKK og over 5.000 DKK.

Henvisningsadresser

Hvis du vælger betingelsen "Henvisningswebadresse indeholder", kan du oprette lister over personer ud fra den webadresse, de besøgte, før de kom til dit website.

Eksempel

Hvis du vil oprette en liste over besøgende, der er ankommet til dit website fra Googles søgeresultater, kan du oprette reglen "Henvisningsadresse indeholder www.google.dk".

Hvis en person besøger website A og derefter website B ved at indtaste webadressen for website B på adresselinjen, kan webadressen for website A ikke bruges som henvisningsadresse for website B, da det forudsætter, at henvisningsadressen har udløst navigation til den anden side som følge af en brugerhandling. Dette sker normalt ved et klik på et link eller en knap.

Avancerede regler

Avancerede regler giver dig større fleksibilitet, når du angiver de betingelser, der skal matches af en enkelt side (findes under "Vis avancerede muligheder" i skabelonen "Besøgende på en side"). Du kan bruge avancerede regler, når du vil oprette regler, der gælder for flere betingelser, som har noget til fælles.

Eksempel

Hos et flyselskab vil man oprette en liste over personer, der har besøgt deres website for at få oplysninger om rejser til en af ​​tre forskellige destinationer (BLL, AAR eller SGD) med afrejse fra CPH.

"ELLER"-relation

Klik på + Ny betingelse for at tilføje en ny betingelse, så du inkluderer besøgende, som har besøgt webadresser, der indeholder en eller flere af dine termer. Alle de betingelser, du tilføjer, oprettes inden for sættets kantede parenteser, så den liste, du definerer, inkluderer besøgende, som har besøgt en webadresse, der indeholder en eller flere af dine termer.

Eksempel

Et flyselskab opretter en liste, der ser således ud: [Matcher en eller flere af disse betingelser: "Webadresse indeholder ankomster", "Webadresse indeholder afgange"]. Remarketinglisten indeholder derfor besøgende, der har set en webadresse, hvor "ankomster" eller "afgange" indgår.

"OG"-relation

Klik på + Nyt sæt for at tilføje et sæt nye betingelser, så du inkluderer besøgende, der har besøgt en webadresse, hvor alle dine termer indgår i den samme webadressesti. Når du tilføjer et sæt, føjes der nye kantede parenteser til din listedefinition, så din liste indeholder besøgende, som har besøgt en webadresse, der indeholder alle dine termer.

Eksempel

Et flyselskab opretter en liste, der ser således ud: "Webadresse indeholder ankomster" OG "Webadresse indeholder afgange". Remarketinglisten indeholder derfor besøgende, der har set en webadresse, hvor både "ankomster" og "afgange" indgår.

Du kan ikke kombinere forskellige sider ved hjælp af "OG". "En eller flere af disse betingelser" (ELLER) gælder imidlertid for forskellige sider. Du kan heller ikke tilføje et nyt sæt betingelser ("OG") for at oprette en regeldefineret liste over personer, der har besøgt en kombination af forskellige websider.

Eksempel

Et flyselskab kan ikke oprette en regel, så de inkluderer personer, der har besøgt "ankomstsiden" OG "afgangssiden". Hvis du vil kombinere forskellige sider, skal du bruge tilpassede kombinationer.

Formateringsregler

Du behøver ikke angive den fulde webadresse, når du opretter en regel. Du kan nøjes med at angive de vigtigste dele.

Bemærk! For at beskytte personlige oplysninger bruges indhold efter "#" i din webadresse ikke til evaluering af listeregler. 
Beskrivende webadresser

Hvis dit website bruger beskrivende webadresser, kan du oprette betingelser for din regel ved at isolere den vigtigste del af webadressen.

Eksempel

Et flyselskab vil oprette en liste over besøgende på deres flyafgangssider og de dertil hørende underwebadresser, inklusive besøgende på sider om København.

  • "www.eksempel.dk/flyafgange"
  • "www.eksempel.dk/flyafgange/koebenhavn"
  • "www.eksempel.dk/flyafgange/koebenhavn/kastrup"
  • "www.eksempel.dk/flyafgange/koebenhavn"
  • "www.eksempel.dk/flyafgange/koebenhavn/roskilde"

De opretter derfor betingelsen "Webadresse indeholder flyafgange".

Ikke-beskrivende webadresser

Hvis dit website bruger ikke-beskrivende webadresser, kan du normalt ikke bruge dem til at definere remarketinglister. Du kan i stedet bruge tilpassede parametre. Der er dog visse ikke-beskrivende webadresser, der kan bruges til oprettelse af lister. Hvis du f.eks. bruger id'er til at identificere en kategori eller et produkt, kan du bruge id'erne til at oprette lister.

Eksempel

Et flyselskab vil oprette en liste over besøgende på deres flyafgangssider, der har id'et "category_id=23", f.eks. "www.eksempel.dk/?category_id=23&product_id=456". De opretter derfor betingelsen "Webadresse indeholder category_id=23".

Webadresser på startsider

Hvis din startsides webadresse er struktureret som "www.example-site.com/index.html", angiver du startsidens webadresse i tekstfeltet. Hvis dit website ikke anvender index.html, skal du bruge regler. Det er en god idé at bruge "indeholder" i stedet for "er lig med", når du opretter din liste. Hvis du bruger "er lig med", skal sidens webadresse nemlig matche det, du angiver, præcist, og du kan ikke være sikker på, om den indeholder "www" eller "https".

 

I Google Ads er det ikke tilladt at implementere tags på sider med relation til tilbud, der er underlagt politikrelaterede begrænsninger. Få flere oplysninger om politikken vedrørende tilpasset annoncering.

 

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?