Използване на правила за списъци за ремаркетинг за уебсайтове

Докато Google Ads създава основни списъци за ремаркетинг, Вие може да искате да създадете собствени списъци, персонализирани за уебсайта и аудиторията си. Тази статия съдържа инструкции, които ще Ви помогнат да създадете правила въз основа на URL адресите на уебсайта си.

Преди да започнете

Ако сте начинаещи в ремаркетинга, най-напред трябва да прочетете Как функционира ремаркетингът. Ако не сте запознати с кода на уебсайта си, препоръчваме да работите с програмист или някой с технически познания.

Ако сте настроили маркер на Google Ads за ремаркетинг в новия интерфейс на Google Ads, ще видите новия маркер на Google Ads, който се състои от общ маркер на сайта и незадължителен фрагмент за събитие. Ако на уебсайта си сте инсталирали стария маркер на AdWords, използвайки JavaScript, той ще продължава да работи, но е препоръчително да използвате новия маркер на Google Ads. Научете повече за промените в маркера на Google Ads за ремаркетинг.

Инструкции

  1. Изпълнете стъпки от 1 до 8 в секцията с указания в Създаване на списък за ремаркетинг за уебсайт.
  2. В отворилия се диалогов прозорец добавете всички условия, на които трябва да отговаря отделна страница. За да добавите няколко условия, трябва да кликнете върху бутона „+“ до дадено условие.
  3. Изберете информацията, върху която искате да се основава списъкът Ви. Можете да изберете основна опция, като URL адрес, разширени опции, като препращащ URL адрес, изпращани посредством фрагментите за събитие параметри или атрибути от Google Merchant Center (само при динамичния ремаркетинг).
  4. Изберете опция, като „съдържа“, „е равно на“ или „започва с/ъс“, от второто падащо меню. Въведете стойността. Стойностите могат да представляват думи, число или дата в зависимост от типа списък, който създавате.
  5. Кликнете върху Готово.

Правила за конкретни страници

Можете да създадете правила за хората, разгледали началната Ви страница, страницата за реализация или други конкретни страници.

Създайте правила за конкретна страница, като изберете „URL адрес“ и „е равно на“ от падащите менюта. В текстовото поле въведете пълния URL адрес, като го копирате точно както се показва в уеб браузър, включително протокола на сайта Ви („http“ или „https“). В случай че не знаете какъв е протоколът или имате страница, която използва и двата протокола, можете да изберете „съдържа“.

Пример

Авиокомпания иска да създаде списък за ремаркетинг с хора, посетили страницата й за пролетни оферти. Тя създава правилото „URL адрес съдържа https://example.com/poleti/proletni-oferti“.

Правила с няколко условия

Можете да създавате правила с няколко условия.

Пример

Авиокомпания създава списък за ремаркетинг с хора, търсили на уебсайта й полети от „Летище София“, но не и до него. Правилото се състои от условията „URL адрес съдържа origin=SOF“ и „URL адрес не съдържа dest=SOF“.

Условия, свързани с „И“

Когато правилото Ви съдържа няколко условия, посетителите се добавят в списъка само ако са посетили страница, съответстваща на всички тях. Добавянето на условия, свързани с „И“, може да намали размера на списъка Ви.

Пример

Правило се състои от две условия „URL адрес съдържа kategoria“ и „URL адрес съдържа poleti“. Хората, посетили „http://www.example.com/kategoria/poleti“, ще бъдат добавени в списъка. Хората, посетили „http://www.example.com/kategoria/izgodni-hoteli“ и „http://poleti.example.com“, обаче няма да бъдат добавени, тъй като нито една от двете страници не съответства на всички условия.

Всички условия трябва да се отнасят за една и съща страница. Не използвайте правила например за създаването на списък с хора, посетили една, но не и друга страница, или с хора, посетили две различни страници. За да създадете такива списъци, използвайте персонализирани комбинации.

Условия, свързани с „ИЛИ“

Когато добавяте условия чрез въвеждане в текстовото поле, посетителите се добавят в списъка, когато посетените от тях страници съответстват на някое от правилата. Добавянето на условия, свързани с „ИЛИ“, може да увеличи размера на списъка Ви.

Съчетаване на условия, свързани с „И“, и условия, свързани с „ИЛИ“

Когато съчетаете и двата типа условия в едно правило, посетителите се добавят в списъка, когато посетените от тях страници съответстват на всички условия, свързани с „И“, и на което и да е от условията, свързани с „ИЛИ“.

Пример

Авиокомпания въвежда в текстовото поле условието, свързано с „ИЛИ“, „URL адрес съдържа pokupka“. Освен това добавя правило с две условия, свързани с „И“, а именно „URL адрес съдържа kategoria“ и „URL адрес съдържа poleti“. Хората, които са посетили страница за покупка или страница на категорията „полети“, ще бъдат добавени в този списък за ремаркетинг.

Персонализирани параметри

Можете да създадете по-усъвършенствани списъци за ремаркетинг въз основа на персонализирани параметри в маркера Ви за динамичен ремаркетинг.

Регистърът на буквите няма значение за имената и стойностите на параметрите. Ако даден параметър се покаже повече от веднъж в падащото меню, трябва да го изберете само веднъж. Ако например функцията на „firstname“ и „FirstName“ е една и съща, ще трябва да създадете параметър само с единия правопис.

Пример

Фрагментът Ви за събитие може да предава на Google Ads стойността на преглеждания продукт (персонализираният параметър в този пример ще бъде „value“). От тази информация можете да създадете списъци с хора, прегледали продукт с цена, по-ниска от 100 лв., между 100 и 500 лв. и над 500 лв.

Препращащи URL адреси

Можете да създадете списъци, за да достигнете до хората въз основа на URL адреса, на който са били, преди да пристигнат на уебсайта Ви, като изберете условието „Препращащ URL адрес съдържа“.

Пример

За да създадете списък с посетители, стигнали до уебсайта Ви от резултати от търсенето с Google, можете да съставите правилото „Препращащ URL адрес съдържа www.google.bg“.

Ако някой посети уебсайт А и след това уебсайт Б, като въведе в адресната лента URL адреса на последния, URL адресът на А не може да се използва като препращащ за Б. Потребителят трябва да е подканил препращащия сайт да навигира към другата страница. Това обикновено се случва с кликване върху връзка или бутон.

Разширени правила

Разширените правила Ви дават по-голяма гъвкавост при задаването на условията, на които отделна страница трябва да съответства (налице в „Показване на разширените опции“ в шаблона „Посетители на страница“). Можете да използвате разширени правила, когато искате да създадете правила, прилагащи се за няколко условия, които имат нещо общо помежду си.

Пример

Авиокомпания иска да създаде списък с хора, които търсят на уебсайта й информация относно пътувания до някоя от общо три дестинации (JFK, LAX или IAH) и които заминават от SFO.

Връзка „ИЛИ“

За да добавите ново условие за включване на посетители, разглеждали URL адреси, съдържащи един или няколко от термините Ви, кликнете върху + Ново условие. Всяко добавено от Вас условие остава в скобите на набора, така че определеният от Вас списък ще включва посетители, разглеждали който и да е URL адрес, съдържащ някой от термините Ви.

Пример

Авиокомпания създава списък, който изглежда по следния начин: [Отговаря на някое от следните условия: „URL адрес съдържа pristigashti“, „URL адрес съдържа zaminavashti“], списъкът за ремаркетинг ще включва посетители, разгледали който и да е URL адрес, съдържащ „pristigashti“ или „zaminavashti“.

Връзка „И“

За да добавите нов набор от условия за включване на посетители, разглеждали URL адрес, съдържащ всички термини в един и същ URL път, кликнете върху + Нов набор. Когато добавите набор, ще забележите, че към определянето на списъка Ви се добавят нови скоби, така че той ще включва посетители, разглеждали който и да е URL адрес, съдържащ всички Ваши термини.

Пример

Авиокомпания създава списък, който изглежда по следния начин: „URL адрес съдържа pristigashti“ И „URL адрес съдържа zaminavashti“, списъкът за ремаркетинг ще включва посетители, разгледали който и да е URL адрес, съдържащ едновременно „pristigashti“ и „zaminavashti“.

Не можете да комбинирате различни страници с помощта на „И“. Функцията „което и да е от тези условия“ (ИЛИ) обаче може да служи за тази цел. Освен това не можете да добавите нов набор от условия („И“), за да се създаде списък, определен от правила, който включва хора, посетили комбинация от различни уеб страници.

Пример

Авиокомпания не може да създаде правило, с което да се включат хора, посетили страницата за пристигащи И страницата за заминаващи. Ако искате да комбинирате различни страници, трябва да използвате персонализирани комбинации.

Форматиране на правилата

Вместо да въвеждате пълния URL адрес, за да създадете правило, можете да въведете ключови части от него.

Забележка: За да защитим поверителността на потребителите си, съдържанието след символ „#“ в URL адреса Ви няма да се използва за оценка на правила на списък. 
Описателни URL адреси

Ако в уебсайта Ви се използват описателни URL адреси, изолирайте ключовата част от URL адреса, за да създадете условия за правилото си.

Пример

Авиокомпания иска да създаде списък с посетители на страниците си за полети и на всички URL адреси под тях, в това число посетители на страници за София.

  • „www.example.com/poleti“
  • „www.example.com/poleti/sofia“
  • „www.example.com/poleti/sofia/varna“
  • „www.example.com/poleti/sofia“
  • „www.example.com/poleti/sofia/burgas“

За целта създава условието „URL адрес съдържа poleti“.

Неописателни URL адреси

Ако в уебсайтовете Ви се използват неописателни URL адреси, обикновено не можете да използвате този тип за създаване на списъци за ремаркетинг; вместо това можете да използвате персонализирани параметри. Съществуват обаче някои неописателни URL адреси, които могат да послужат за създаване на списъци. Ако например използвате идентификатори за означаване на категория или продукт, можете да ги използвате за създаване на списъци.

Пример

Авиокомпания иска да създаде списък с посетители на страниците си за полети с идентификатор „category_id=23“, като „www.example.com/?category_id=23&product_id=456“. За целта създава условието „URL адрес съдържа category_id=23“.

URL адреси на начални страници

Ако структурата на URL адреса на началната Ви страница е подобна на „www.example-site.com/index.html“, въведете го в текстовото поле. Ако сайтът Ви не ползва „index.html“, трябва да работите с правила. При създаването на списъка може да е добре да ползвате „съдържа“ вместо „е равно на“. Ако използвате последното, URL адресът на страницата трябва да съвпада точно с въведеното от Вас и може да включва или да не включва „www“ или „https“.

 

Google Ads не допуска внедряването на маркери на страници, свързани с ограничени от правилата оферти. Научете повече за правилата за персонализирано рекламиране.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си