Tinantyang bid sa pinakataas ng page: Kahulugan

Ang bid na malamang na kakailanganin mo upang maitakda na ipakita ang iyong ad kasama ng mga ad sa pinakataas ng unang page ng mga resulta ng paghahanap.

  • Tinataya ng pagtatantyang ito kung anong cost-per-click (CPC) na bid ang kinakailangan upang maipakita ang iyong ad sa pinakataas ng unang page ng mga resulta ng paghahanap kapag may query sa paghahanap na tumutugma sa iyong keyword. Maaari pa ring lumabas ang iyong ad kung hindi natutugunan ng iyong bid ang pagtatantyang ito, ngunit mas maliit ang posibilidad na lumabas ito sa pinakataas ng unang page ng mga resulta ng paghahanap.
  • Nakabatay ang pagtatantya sa Marka ng Kalidad ng bawat keyword at kumpetisyon mula sa iba pang mga advertiser. Kung napakataas ng iyong tinantyang bid sa pinakataas ng page, maaaring ang ibig sabihin nito ay mababa ang Marka ng Kalidad ng iyong keyword at maaari itong pahusayin.
  • Upang tumingin ng mga tinantyang bid sa pinakataas ng page para sa iyong mga keyword, hanapin ang column na "Est. bid na sa top page" sa page na Mga Keyword.
  • Hindi isang garantiya ang pagtatantya -- minsan, maaaring hindi makalabas ang iyong ad sa unang page, kahit na natugunan mo ang tinantyang bid sa pinakataas ng page.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu