Vytvoření dynamické remarketingové kampaně pro Obsahovou síť

Účelem dynamických remarketingových kampaní je zobrazovat lidem, kteří už navštívili vaše stránky, reklamy šité na míru na základě produktů nebo služeb, které si u vás prohlíželi. Pro oslovování dřívějších návštěvníků nabízejí tyto kampaně speciální nastavení a přehledy.

Tento článek popisuje vytvoření dynamické remarketingové kampaně.

Než začnete

Dynamický remarketing je možné používat pouze v kampaních v Obsahové síti a v kampaních na aplikace. Pokud máte zájem o zobrazování dynamických reklam ve vyhledávání, přečtěte si článek Dynamické reklamy ve vyhledávání.Přečtěte si také o dynamickém remarketingu pro kampaně na aplikace a o používání zdrojů pro dynamické kampaně na aplikace.

Značka pro remarketing nesmí být spojena s žádnými osobními ani citlivými údaji. Remarketing nelze používat pro citlivé kategorie webů a aplikací. Při vytváření remarketingové kampaně a umísťování značek pro remarketing na web či do mobilní aplikace musíte dodržovat zásady pro inzerci na základě zájmů a oblasti.

Poznámka: Služba Google Ads nenabízí přehledy pro dynamické remarketingové kampaně na úrovni položky. Potřebujete-li takto podrobné přehledy, budete muset měřit dané metriky svým vlastním měřicím systémem.

Pokyny

 

Vytvoření dynamické remarketingové kampaně v Obsahové síti

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Zvolte Obsahová síť.
 5. Vyberte Prodej.
 6. Vyberte položku Standardní obsahová kampaň a klikněte na Pokračovat.
 7. Zadejte název kampaně, strategii nabídek a rozpočet.
 8. Možnosti nastavené v části „Cílení“ určují parametry dynamického remarketingu. Chcete‑li cílení optimalizovat, vyberte možnost Automatická, aby měly reklamy cílené s využitím strojového učení Googlu co největší zásah. To se týká i remarketingu. Pokud chcete cílit jen na určitá publika, nastavte cílení na možnost Ručně, která umožňuje příslušné skupiny publika vybrat z nabídky. Na základě dat získaných měřením pomocí globální značky webu Google určí nejlepší publika, ze kterých můžete vybírat. Až si některý seznam vyberete, klikněte na Hotovo. Můžete přidat i další možnosti cílení a použít rozšíření cílení. Google tak bude moct reklamy cílit na publika s největším zájmem o vaši nabídku.
 9. Dále bude potřeba vytvořit obsahové reklamy. Další informace o vytváření responzivních obsahových reklam
 10. Klikněte na Vytvořit kampaň.
 11. Teď ke kampaním připojíte zdroje.
  1. V nabídce stránek vlevo přejděte na Kampaně a vyberte svou kampaň.
  2. Klikněte na Nastavení.
  3. Klikněte na Další nastavení.
  4. U položky Dynamické reklamy klikněte na šipku dolů.
  5. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Použít pro personalizované reklamy zdroj dynamických reklam.
  6. Klikněte na Uložit.
Poznámka: Jakmile vyberete zdroj pro určitý typ firmy, můžete ho změnit pouze na jiný zdroj pro tentýž typ firmy. Pokud například vyberete zdroj pro maloobchod, můžete ho změnit pouze na jiný zdroj pro maloobchod.

Vytvoření dynamické remarketingové kampaně na aplikaci

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Jako cíl kampaně nastavte možnost Propagace aplikace.
 5. Jako typ kampaně vyberte Aplikace.
 6. Vyberte podtyp kampaně a platformu mobilní aplikace.
 7. Zadejte název kampaně, strategii nabídek, rozpočet, datum zahájení, datum ukončení a nastavení formátu reklamy.
 8. Klikněte na odkaz Zobrazit rozšířená nastavení.
 9. V poli Zdroj dat zaškrtněte políčko vedle položky „Připojte zdroj, chcete-li zlepšit cílení, a povolte reklamy na položky z vašeho zdroje“.
 10. Vyberte zdroj dynamických reklam, nebo zdroj služby Google Merchant Center. Další informace o používání zdrojů v kampaních na aplikace
 11. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 12. Vytvořte reklamy na aplikace. Přečtěte si, jak vytvářet v kampaních na aplikace účinné podklady kreativ.

Podmínky používání reklam ve formátu HTML5

Jakmile váš účet vygeneruje dostatečnou historii na naší platformě a splní následující požadavky, měli byste mít možnost v účtu Google Ads získat přístup k reklamám ve formátu HTML5.

 • Učet je aktivní po dobu delší než 90 dní.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 9 000 USD.
 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad,

Splnění výše uvedených požadavků však samo o sobě nemusí vždy přístup k reklamám ve formátu HTML5 zaručit.

Pokud nemáte v účtu reklamy ve formátu HTML5 k dispozici, můžete požádat o jejich zpřístupnění v tomto formuláři. Před odesláním žádosti se ujistěte, že váš účet splňuje níže uvedená kritéria způsobilosti. Do 7 pracovních dnů od odeslání žádosti obdržíte e-mailové oznámení s aktualizací stavu.

 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad,
 • Účet má dobrou platební historii.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 1 000 USD.

Chcete-li si zachovat trvalý přístup k reklamám ve formátu HTML5, nesmíte porušovat naše zásady a mít v tomto směru velmi dobrou historii.

Do té doby můžete používat jiné typy reklam, například nahrané reklamy AMP HTML nebo responzivní obsahové reklamy.

Je též třeba dodržovat správné specifikace obsahových reklam.

Dynamické hledání zákazníků a dynamický remarketing

Dynamické hledání dává dohromady informace o uživatelích a o produktech a zobrazuje váš nejlepší produkt v ten správný čas uživatelům s největším potenciálním zájmem. Na rozdíl od dynamického remarketingu, který je zaměřen na co nejvyšší zhodnocení vašich stávajících zákazníků, je dynamické hledání zákazníků využíváno k získávání nových uživatelů. Díky tomuto rozdílu je dynamické hledání zákazníků vhodnější metodou, pokud jste nový inzerent, nebo pokud cílíte na publikum, které je odlišné od vašich vlastních dat (včetně remarketingových seznamů). 

Princip

Dynamické hledání využívá strojové učení k získání představy o tom, co potenciální zákazníci hledají. Jakmile systém zjistí, co uživatel hledá, kombinuje tento možný záměr s dostupnými demografickými údaji, jako je věk, pohlaví a příjem domácnosti, aby pro uživatele našel vhodný produkt ve vašem informačním kanálu. Produkty ve vašem informačním kanálu jsou hodnoceny na základě výkonu, relevance a dalších faktorů, aby se určilo, které z nich mají největší šanci získat pozornost uživatele a vést ke konverzi.

Přidání dynamického hledání zákazníků do dynamické remarketingové kampaně

 1. Přihlaste se do služby Google Ads a přejděte do nastavení kampaně.
 2. Klikněte na Další nastavení.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku v části Dynamické reklamy.
  • Tato rozbalovací nabídka ve výchozím nastavení obsahuje možnost „Chybí datový kanál“.
 4. Zaškrtněte políčko vedle položky „Použít u personalizovaných reklam zdroj dat“.
 5. Z rozbalovací nabídky vyberte příslušný datový kanál.
 6. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Chcete-li do kampaně přidat cílení, přečtěte si průvodce nastavením dynamického remarketingu pro web.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory