Giới thiệu về thành phần đoạn thông tin có cấu trúc

Đoạn thông tin có cấu trúc là thành phần làm nổi bật những đặc điểm cụ thể của sản phẩm và dịch vụ. Đoạn thông tin có cấu trúc hiển thị bên dưới quảng cáo dạng văn bản dưới dạng tiêu đề (ví dụ: "Điểm đến") và danh sách các giá trị (ví dụ: "Hawaii, Costa Rica, Nam Phi"). Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về đoạn thông tin có cấu trúc.

Trước khi bắt đầu

Xem chính sách về đoạn thông tin có cấu trúc của chúng tôi.

Lưu ý:

 • Đoạn thông tin có cấu trúc hiển thị cùng với quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm.
 • Đoạn thông tin có cấu trúc được xác định ở tất cả các cấp trong một "nhánh" cụ thể của hệ thống phân cấp tài khoản > chiến dịch > nhóm quảng cáo có thể xuất hiện cùng nhau. Ví dụ: đoạn thông tin có cấu trúc trong một chiến dịch sẽ không xuất hiện trong một chiến dịch khác.
 • Bạn nên tạo thành phần đoạn thông tin có cấu trúc ở cấp phù hợp với tất cả các phần tiếp theo của hệ thống phân cấp tài khoản.
 • Ví dụ: nếu một đoạn thông tin có cấu trúc áp dụng cho tất cả nhóm quảng cáo trong toàn bộ tài khoản, thì bạn nên thêm đoạn thông tin có cấu trúc ở cấp tài khoản.
 • Nếu đoạn thông tin có cấu trúc chỉ áp dụng cho một số ít chiến dịch, thì bạn chỉ nên thêm đoạn thông tin có cấu trúc đó vào những chiến dịch có liên quan.
 • Google sẽ chọn những đoạn thông tin có cấu trúc hiệu quả nhất trong số những đoạn thông tin có cấu trúc đủ điều kiện để giúp bạn tối đa hoá hiệu suất của quảng cáo.

Cách thành phần này hiển thị

Khi đoạn thông tin có cấu trúc xuất hiện cùng với quảng cáo trên máy tính, quảng cáo đó có thể hiển thị tối đa 2 tiêu đề cùng một lúc, trong khi quảng cáo xuất hiện trên thiết bị di động và máy tính bảng sẽ chỉ hiển thị một tiêu đề. Google Ads sử dụng thuật toán để quyết định hiển thị tiêu đề hoặc tổ hợp tiêu đề hiệu quả nhất. Vì vậy, bạn nên thêm càng nhiều tiêu đề liên quan đến doanh nghiệp của mình càng tốt.

Dưới đây là ví dụ về hình thức của một quảng cáo có đoạn thông tin có cấu trúc trên máy tính:

Ad · https://www.example.com

ACME Electronics - Full Service Tech Shop

Shop ACME Electronics For Laptops, Smartphones, Video Games, And More.

Services: Tech Support, E-Waste Recycling, Computer Repair

 

 

Lợi ích

 • Giúp mọi người tìm hiểu thêm tức thì về các sản phẩm và dịch vụ của bạn: Đoạn thông tin có cấu trúc cho khách truy cập xem trước bản chất cũng như phạm vi của các sản phẩm và dịch vụ trước khi họ nhấp vào quảng cáo.
 • Cải thiện lợi tức đầu tư: Thông tin bổ sung xuất hiện cùng với quảng cáo có thể tăng mức độ liên quan và tỷ lệ nhấp của quảng cáo. Điều này có thể giúp bạn cải thiện lợi tức đầu tư bằng cách thu hút lượt nhấp từ những khách truy cập có nhiều khả năng quan tâm đến những gì bạn cung cấp hơn.
 • Khả năng tuỳ chỉnh: Bạn có thể thêm đoạn thông tin có cấu trúc ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Hãy chỉ định ngày, các ngày trong tuần hoặc thời gian trong ngày mà đoạn thông tin có cấu trúc của bạn được phép hiển thị.

Cách hoạt động của đoạn thông tin có cấu trúc

Lưu ý: Đối với thành phần đoạn thông tin có cấu trúc đã nâng cấp, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp các lựa chọn ưu tiên về thiết bị, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lịch quảng cáo để triển khai các tính năng mới. Tìm hiểu thêm về việc nâng cấp thành phần

Bạn có thể thêm đoạn thông tin có cấu trúc ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Bạn chọn trường hợp cần thêm, quyết định loại thông tin mà khách hàng tiềm năng sẽ thấy có giá trị nhất và lên lịch hiển thị đoạn thông tin có cấu trúc theo ý muốn. Hãy xem xét sản phẩm và dịch vụ của bạn, chọn từ danh sách các tiêu đề xác định sẵn (như "Sản phẩm" hoặc "Loại dịch vụ"), sau đó thêm thông tin hỗ trợ cụ thể dưới dạng các giá trị.

Dưới đây là danh sách các tiêu đề có sẵn:

 • Tiện nghi
 • Thương hiệu
 • Khóa học
 • Chương trình cấp bằng
 • Điểm đến
 • Khách sạn nổi bật
 • Phạm vi bảo hiểm
 • Mô hình
 • Vùng lân cận
 • Danh mục dịch vụ
 • Chương trình
 • Kiểu
 • Loại

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tiêu đề và giá trị của bạn khớp với nhau vì hai yếu tố trên không khớp có thể là lý do chủ yếu nhất khiến đoạn thông tin của bạn bị từ chối. Bạn có thể nghĩ đến những giá trị là các ví dụ về tiêu đề tương ứng của các đoạn thông tin đó. Ví dụ: "Costa Rica" là một điểm đến, "WiFi" là một tiện nghi và "Downtown" là một vùng lân cận. Giá trị cho tiêu đề Kiểu phải là các biến thể của một danh mục khá cụ thể (như dép hoặc giày cao gót), trong khi đó, giá trị cho tiêu đề Loại có thể là các biến thể của những danh mục rộng hơn (như bộ đèn hoặc giày).

Bạn không phải trả phí khi thêm thành phần đoạn thông tin có cấu trúc mà chỉ bị tính phí như bình thường cho các lượt nhấp vào quảng cáo của bạn.

Các phương pháp hay nhất

Hãy nhớ áp dụng các phương pháp hay nhất sau đây khi tạo hoặc tối ưu hoá đoạn thông tin có cấu trúc:

 • Tạo đoạn thông tin có cấu trúc ở cấp tài khoản trước tiên: Việc thêm đoạn thông tin có cấu trúc ở cấp tài khoản trước tiên có thể giúp bạn đạt được mức độ phù hợp tối ưu cho đoạn thông tin có cấu trúc sớm hơn, nhưng bạn phải đảm bảo rằng đoạn thông tin đó phù hợp với tất cả chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn.
 • Cung cấp đủ thông tin. Hãy tìm cách thêm ít nhất 4 giá trị cho mỗi tiêu đề.
 • Mở rộng các lựa chọn của bạn. Thêm nhiều bộ giá trị cho tiêu đề. Việc có nhiều tập hợp các đoạn thông tin có cấu trúc sẽ cung cấp nhiều lựa chọn hơn và tăng khả năng một thành phần có liên quan sẽ hiển thị cùng với quảng cáo của bạn.
 • Chọn đúng định dạng. Khác với thành phần chú thích (có thể làm nổi bật một điểm độc đáo về doanh nghiệp của bạn bằng một vài từ), đoạn thông tin có cấu trúc sẽ giới thiệu một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn chỉnh mà doanh nghiệp của bạn cung cấp.
 • Đảm bảo bạn đã bật đoạn thông tin linh hoạt có cấu trúc. Khi bạn bật đoạn thông tin linh hoạt có cấu trúc, hệ thống sẽ có thêm nhiều cơ hội để hiển thị các thành phần cùng với quảng cáo của bạn. Bạn có thể tạm dừng hoặc xoá một thành phần được tạo tự động nếu không muốn thành phần này hiển thị cùng với quảng cáo nữa.

Hướng dẫn

Thêm đoạn thông tin có cấu trúc

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Thành phần trong trình đơn cho mục này.
 3. Nhấp vào Thành phần.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó nhấp vào Đoạn thông tin có cấu trúc.
 5. Trong trình đơn thả xuống "Thêm vào", hãy chọn cấp độ mà bạn muốn thêm đoạn thông tin.
 6. Cách tạo một đoạn thông tin mới:
  • Chọn một ngôn ngữ và tiêu đề trong trình đơn thả xuống. Tiêu đề này sẽ được hiển thị trước các giá trị (đoạn nội dung) bạn nhập.
  • Nhập ít nhất 3 giá trị.
  • Để lên lịch hiển thị thành phần của bạn trong một phạm vi ngày và giờ cụ thể, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Lựa chọn nâng cao, rồi nhập thông tin chi tiết về lịch hiển thị.
 7. Cách thêm một đoạn thông tin hiện có:
  • Nhấp vào Sử dụng đoạn thông tin hiện có.
  • Chọn hộp bên cạnh đoạn nội dung mà bạn muốn thêm.
 8. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa đoạn thông tin có cấu trúc

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Thành phần trong trình đơn cho mục này.
 3. Nhấp vào Thành phần.
 4. Lúc này, bạn sẽ thấy một bảng hiển thị tất cả thành phần. Chọn Liên kết từ trình đơn thả xuống "Chế độ xem theo bảng".
 5. Chọn Đoạn thông tin có cấu trúc từ danh sách phía trên thanh công cụ của bảng.
 6. Nhấp vào biểu tượng bút chìChỉnh sửa bên cạnh thành phần mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn Chỉnh sửa.
 7. Nhấp vào Lưu.

Hiệu suất và báo cáo

Bạn có thể xem dữ liệu về hiệu suất của từng đường liên kết linh hoạt của trang web trong Google Ads bằng cách làm theo hướng dẫn ở bên dưới:
 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Thành phần trong trình đơn cho mục này.
 3. Nhấp vào Thành phần.
 4. Nhấp vào tiêu đề của thẻ tóm tắt Đoạn thông tin có cấu trúc cho loại thành phần.
 5. Lọc theo “Nguồn” cho “Được tạo tự động”.

Tạm dừng hoặc xoá thành phần đoạn thông tin có cấu trúc

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Thành phần trong trình đơn cho mục này.
 3. Nhấp vào Thành phần.
 4. Nhấp vào tiêu đề của thẻ tóm tắt Đoạn thông tin có cấu trúc cho loại thành phần.
  1. Cách tạm dừng hoặc xoá nhiều thành phần đường liên kết của trang web:
   1. Chọn thành phần bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm.
   2. Nhấp vào Tạm dừng hoặc Xoá trên thanh màu xanh dương ở trên cùng.
  2. Cách tạm dừng hoặc xoá một thành phần riêng lẻ:
   1. Chọn từng thành phần phù hợp bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh chỉ báo có màu.
   2. Chọn Tạm dừng hoặc Xoá.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15178043683584741287
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067