Tạo danh sách khách hàng

Đối sánh khách hàng cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng chia sẻ với bạn. Bạn tạo tệp CSV bao gồm dữ liệu khách hàng và tải tệp này lên Google Ads để kết hợp nhắm mục tiêu này vào các chiến dịch của bạn.

Để sử dụng thành công tệp dữ liệu khách hàng, bạn phải đảm bảo định dạng tệp dữ liệu khách hàng một cách chính xác. 

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình tải lên, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố với danh sách khách hàng.

Bài viết này giải thích cách tải các tệp dữ liệu của bạn lên để tạo danh sách khách hàng.

Trước khi bắt đầu

Để biết tổng quan về cách hoạt động của Đối sánh khách hàng, hãy đọc về Đối sánh khách hàng.

Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng các tệp dữ liệu mà bạn tải lên và cách hoạt động của quy trình đối sánh, hãy đọc bài Cách Google sử dụng dữ liệu Đối sánh khách hàng.

 

Trong trải nghiệm AdWords cũ, bạn chỉ có thể sử dụng đối sánh email cho Khách hàng phù hợp.

Bạn có thể sử dụng tất cả các loại dữ liệu theo quy định trong nguyên tắc định dạng bên dưới trong trải nghiệm Google Ads mới. Xác định trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng.

 

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn về quá trình tải tệp dữ liệu khách hàng lên để tạo Danh sách khách hàng mới.

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Danh sách đối tượng từ menu Trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng  để tạo danh sách đối tượng mới.
 5. Chọn “Danh sách khách hàng”.
 6. Chọn tải tệp dữ liệu văn bản thuần túy hay tệp dữ liệu đã băm lên.
  1. Nếu bạn chọn tải dữ liệu khách hàng lên bằng văn bản thuần túy, dữ liệu khách hàng riêng tư trong tệp của bạn (Email, Số điện thoại, Tên và Họ) sẽ được băm trên máy tính của bạn bằng cách sử dụng thuật toán SHA256 trước khi gửi an toàn tới máy chủ của Google. Dữ liệu về Quốc gia và Mã zip sẽ không bị băm.
  2. Nếu bạn chọn băm dữ liệu của mình, hãy đảm bảo dữ liệu đáp ứng các yêu cầu được mô tả trong phần Nguyên tắc định dạng cho tệp dữ liệu Danh sách khách hàng của bài viết này. 
 7. Chọn tệp mới của bạn.
 8. Nếu bạn đồng ý, hãy chọn hộp “Dữ liệu này đã được thu thập và đang được chia sẻ với Google theo chính sách của Google.”
 9. Đặt thời hạn thành viên. Thời hạn thành viên mặc định là không giới hạn, nhưng bạn có thể đặt giới hạn thời gian tùy chỉnh.
 10. Nhấp vào Tải lên và tạo danh sách.
 11. Bạn có thể xem tiến trình tải lên tệp dữ liệu của mình trong "Danh sách đối tượng". Quá trình này có thể mất tới 48 giờ mới hoàn tất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?