Skapa en kundlista

Med Kundmatchning kan du inrikta annonser på dina kunder baserat på information som de delar med dig. Du skapar en CSV-fil med kundinformation och laddar upp den till Google Ads för att inkludera inriktningen i dina kampanjer.

För att kunna använda kunddatafilen är det viktigt att du formaterar den på rätt sätt. 

Om du får problem med uppladdningen kan du läsa om hur du åtgärdar problem med kundlistan.

I den här artikeln beskriver vi hur du laddar upp dina datafiler för att skapa kundlistor.

Innan du börjar

Läs om Kundmatchning om du vill få en översikt över hur Kundmatchning fungerar.

Läs Så använder Google data från Kundmatchning om du vill veta mer om hur Google använder datafilerna du laddar upp och hur matchningen går till.

 

I den tidigare AdWords-upplevelsen kan du endast matcha e-postadresser med Kundmatchning.

I den nya Google Ads-upplevelsen kan du använda alla datatyper som anges i formateringsriktlinjerna nedan. Ta reda på vilken Google Ads-version du använder.

 

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Så här överför du en datafil med e-postadresser för att skapa en ny målgrupp för Kundmatchning:

 1. Logga in på AdWords.
 2. Klicka på Delat bibliotek.
 3. Klicka på Målgrupper.
 4. Om det är första gången du skapar en remarketinglista ser du flera remarketingalternativ. Klicka på Skapa lista under Kund-e-post. Om du har skapat remarketinglistor tidigare klickar du på +Remarketinglista och väljer Kund-e-post på rullgardinsmenyn.
 5. Skriv ett namn.
 6. Välj Överför kund-e-postadresser.
 7. Ladda upp en lista över e-postadresser i klartext, så hashar AdWords dem åt dig med SHA256-algoritmen, som är branschstandard för enkelriktad hashning.
 8. Kom ihåg:
  1. Filstorleken kan vara högst 5 GB.
  2. Hashning tar hänsyn till stora och små bokstäver och blanksteg i kontot. Du måste därför förbereda e-postadresserna för att matchningen ska fungera. Ändra alla bokstäver i e-postadresserna till gemener och ta bort alla extra blanksteg före och efter adresserna. Du kan ladda upp en lista över e-postadresser som du redan har hashat med hjälp av SHA256-algoritmen. 
 9. Välj filen i AdWords. Se till att den uppfyller kraven som beskrivs nedan.
 10. Ange medlemskapets varaktighet. Standardvaraktigheten för medlemskap är obegränsad, men du kan ange en egen tidsgräns.
 11. Markera rutan ”Informationen har samlats in och delas med Google i enlighet med Googles policyer” om du godkänner villkoren.
 12. Klicka på Ladda upp och spara lista. Du kan följa förloppet i avsnittet Målgrupper. Åtgärden kan ta upp till 24 timmar.
 13. Lägg till målgruppen för Kundmatchning i din kampanj. Det kan ta upp till tolv timmar innan kampanjen börjar visas.
  • För YouTube: Lägg till målgruppen för Kundmatchning i en kampanj av typen Onlinevideo.
  • För Gmail: Lägg till målgruppen för Kundmatchning i en kampanj av typen Endast Display-nätverket som använder Gmail-annonser från Annonsgalleriet. Gör så här:
   1. Öppna kampanjen och klicka på fliken Display-nätverket.
   2. Klicka på + Inriktning och välj kampanjen och annonsgruppen.
   3. Klicka på Lägg till inriktning och välj Intressen och remarketing.
   4. Klicka på Remarketinglistor och välj en målgrupp.
  • För söknätverket: Lägg till målgruppen för Kundmatchning i en kampanj av typen Endast söknätverket eller Söknätverket med Display-tillval.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?