Importovanie telefonických konverzií

Ak uskutočňujete množstvo obchodov po telefóne, zaujíma vás, kedy reklamy vedú k telefonickým hovorom a kedy tieto telefonické hovory vedú k predaju a iným akciám zákazníka, ktoré sú pre vás hodnotné. Import telefonických konverzií do služby Google Ads vám pomôže sledovať, ako vaše reklamy vedú k hovorom, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako nastaviť import telefonických konverzií a začať s ich importom do vášho účtu. Ďalšie podrobnosti o fungovaní importu telefonických konverzií nájdete v našom článku Import telefonických konverzií.

Skôr než začnete

Ak chcete používať tento druh sledovania konverzií, musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Prijímanie hovorov v podporovanej krajine: Tento druh sledovania konverzií vyžaduje čísla Google na presmerovanie, ktoré sú momentálne k dispozícii v týchto krajinách. V Indii a Japonsku sú čísla Google na presmerovanie k dispozícii, hoci importovanie telefonických konverzií v týchto krajinách k dispozícii nie je.
 • Rozšírenia o volanie alebo reklamy iba na volanie: Svoje rozšírenie o volanie alebo reklamu iba na volanie môžete konfigurovať pred nastavením konverznej akcie alebo po ňom. Požiadavky sa líšia v závislosti od toho, či chcete sledovať hovory priamo z vašich reklám, z čísla na svojom webe alebo z oboch zdrojov. Skontrolujte, či spĺňate požiadavky pre typy telefonických konverzií, ktoré budú zahrnuté vo vašom importe:
  • Hovory z reklám: Budete potrebovať aspoň jedno rozšírenie o telefonické funkcie alebo aspoň jednu reklamu iba na volanie, ktoré používajú číslo Google na presmerovanie hovorov.
  • Hovory z vášho webu: Budete potrebovať aspoň jedno rozšírenie o telefonické funkcie použité v kampani, ktorú chcete sledovať.
 • Systém na sledovanie informácií o hovoroch: Ak chcete importovať telefonické konverzie, bude potrebné sledovať podrobnosti o hovoroch, ako sú telefónne číslo volajúceho a čas začatia hovoru. (Všetky podrobnosti, ktoré budete sledovať, si môžete pozrieť na tejto stránke.) Okrem toho bude potrebné sledovať, kedy hovory vedú ku konverziám, ako sú predaje. To všetko môžete najúčinnejšie dosiahnuť tak, že používate systém riadenia vzťahov so zákazníkmi. Ak to však v prípade vašej firmy nie je možné, môžete vyskúšať iné druhy telefonických konverzií, ktoré Google Ads ponúka.

Na zabezpečenie vyššej flexibility pri priraďovaní hovorov ku konverzáciám môžete použiť aj rozhranie Google Ads API (AdWords API).

Pokyny

Ak chcete získať pokyny pre nastavenie importu telefonických konverzií, kliknite na odkazy nižšie. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch sa uplatňujú iné pokyny, čo závisí od toho, či chcete sledovať hovory z reklám alebo hovory z telefónneho čísla na vašom webe. Postupujte podľa pokynov pre všetky druhy telefonických hovorov, ktoré budú zahrnuté vo vašom importe.

1. krok: vytvorenie konverznej akcie v službe Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Kliknite na Importovať.
 6. V časti Vyberte, čo chcete importovať: vyberte Iné zdroje dát alebo systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi a potom vyberte Sledovať konverzie z hovorov.
 7. Kliknite na Pokračovať.
 8. Dokončite nastavenia novej konverznej akcie a nezabúdajte na nasledovné:
  1. Keď zadáte názov konverzie, je dôležité zapamätať si jeho presné znenie. Tento názov budete musieť zadať neskôr, keď budete nahrávať informácie o telefonickej konverzii.
  2. Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie je predvolene vybraté. Ak nechcete údaje pre túto konverznú akciu zahrnúť do stĺpca Konverzie v prehľade, začiarknutie zrušte. Aj v prípade, že začiarknutie tohto nastavenia zrušíte, budú údaje naďalej zahrnuté v stĺpci Všetky konverzie.

   Toto nastavenie by ste mali použiť, ak na optimalizáciu pre konverzie používate stratégiu automatických ponúk a túto konkrétnu konverznú akciu nechcete zahrnúť do svojej stratégie ponúk. Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie.

  3. Ak máte iné konverzné akcie, ktoré sledujú tie isté hovory (napríklad konverznú akciu, ktorá sleduje hovory z reklám), a plánujete sledovať tie isté hovory s konverznou akciou importu hovorov, do stĺpca Konverzie by ste mali zahrnúť len jednu z týchto konverzných akcií. Zahrnutie oboch konverzných akcií povedie k započítaniu dvoch konverzií na každý hovor, a ak optimalizujete svoje ponuky pre konverzie, aj k ponúkaniu cien pre dve konverzie pre každý hovor.

   Odporúčame vám začiarknuť nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie pre konverznú akciu importu hovorov a zrušiť začiarknutie tohto nastavenia pre všetky ostatné konverzné akcie, ktoré sledujú rovnaké hovory.

 9. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
 10. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete sledovať hovory len z čísla vo svojich reklamách, kliknite na Hotovo a dokončite tak vytváranie konverznej akcie. Ďalšie kroky môžete preskočiť.
  • Ak chcete sledovať hovory z telefónneho čísla na svojom webe, postupujte podľa 2. kroku: nastavenie značky sledovania konverzií.

2. krok: nastavenie značky sledovania konverzií (iba pre hovory z webu)

Ak chcete sledovať hovory z telefónneho čísla na svojom webe, postupujte podľa krokov nižšie. Ak chcete sledovať hovory len z čísla vo svojich reklamách, môžete tento krok preskočiť.

Ak chcete nastaviť sledovanie konverzií, bude potrebné na váš web pridať dva útržky kódu: globálnu značku webu a útržok kódu pre telefón.

Globálna značka webu slúži na pridávanie návštevníkov webu do remarketingových zoznamov Všetci návštevníci (ak ste nastavili remarketing) a nastavenie nových súborov cookie vo vašej doméne. V nich sa budú ukladať informácie o kliknutiach na reklamu, ktoré priviedli používateľa na váš web. Upozorňujeme, že značka sledovania konverzií Google Ads bude môcť tieto informácie o kliknutiach použiť na pripísanie konverzie k vašim kampaniam Google Ads. Zabezpečte, aby používatelia dostali jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete, a aby ste získali ich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Globálnu značku webu musíte inštalovať na každú stránku svojho webu. Pre každý účet Google Ads však potrebujete iba jednu globálnu značku webu.

Útržok kódu pre telefón nahradí telefónne číslo na vašom webe číslom Google na presmerovanie. Tento útržok nainštalujte na stránkach webu, kde sa zobrazuje vaše telefónne číslo.

 1. V sekcii Globálna značka webu vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu situáciu, a riaďte sa pokynmi na inštaláciu značky:
  • Globálnu značku webu som na svoj web nenainštaloval(a): Túto možnosť vyberte, ak značku pre konverznú akciu v účte nastavujete prvýkrát a nenainštalovali ste globálnu značku webu z inej služby Googlu. Táto možnosť zobrazuje kompletnú globálnu značku webu. Ak chcete značku inštalovať, skopírujte kód značky a prilepte ho na každú stránku svojho webu medzi značky <head></head>.

   Tu uvádzame príklad globálnej značky webu, kde CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor, ktorý je jedinečný pre váš účet Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Globálnu značku webu som na svoj web nainštaloval(a) z inej služby Googlu (napríklad Google Analytics) alebo z iného účtu Google Ads: V tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Ak však chcete, aby v tomto účte fungovalo sledovanie konverzií, budete musieť do každej inštancie globálnej značky webu pridať príkaz config (časť kódu, ktorá obsahuje váš konverzný identifikátor). Táto možnosť zobrazuje príkaz, kde AW-CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor vášho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Pridajte príkaz config do každej inštancie globálnej značky webu na svojom webe priamo nad koncovú značku </script>.

   Tu uvádzame príklad globálnej značky webu, ktorá je konfigurovaná pre Google Analytics aj Google Ads. Zvýraznený je príkaz config pre účet Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globálnu značku webu som už nainštaloval(a) na svoj web pri vytváraní inej konverznej akcie v tomto účte Google Ads: V tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Stačí sa ubezpečiť, že globálna značka webu sa zobrazuje na každej stránke vášho webu a že príkaz config obsahuje v každej inštancii značky konverzný identifikátor vášho účtu. Konverzný identifikátor sa zobrazí, keď vyberiete túto možnosť.

 2. (Voliteľné) Upravte globálnu značku webu podľa svojich preferencií:

  • Ak nechcete, aby globálna značka webu pridávala návštevníkov webu do vašich remarketingových zoznamov, pridajte do príkazu config globálnej značky webu nasledujúcu zvýraznenú časť:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Ak nechcete, aby globálna značka webu nastavila na vašej webovej doméne súbory cookie hostiteľskej domény, pridajte do príkazu config globálnej značky webu nasledujúcu zvýraznenú časť:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Tento krok však neodporúčame, pretože vedie k menej presnému meraniu konverzií.

 3. Skopírujte globálnu značku webu a potom sa riaďte pokynmi na jej pridanie na web.

 4. Vedľa možnosti Útržok kódu pre telefón vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zadajte svoje telefónne číslo tak, ako sa zobrazuje na vašom webe. Zadajte telefónne číslo, pre ktoré chcete sledovať prichádzajúce hovory. Dajte pozor, aby ste zadali identické čísla, aké máte uvedené na webe.Ak je napríklad pred číslom na vašom webe uvedený kód krajiny, uveďte ho aj tu. Ak číslo na vašom webe kód krajiny nepoužíva, neuvádzajte ho ani tu. Potom kliknite na Vytvoriť útržok. (Upozorňujeme, že táto možnosť nefunguje, ak chcete na svojom webe sledovať viaceré telefónne čísla.)

   Príklad: Číslo na svojom webe uvediete ako 1-650-555-5555. Číslo je potrebné zadať ako 1-650-555-5555. Ak ho zadáte ako 650-555-5555 alebo 555-5555, Google Ads nedokáže správne nájsť vaše číslo a sledovať konverzie.

  • Nezadávajte číslo. Kód webu budete musieť upraviť manuálne. Ak vyberiete túto možnosť, budete sa musieť riadiť pokynmi uvedenými nižšie a po inštalácii značky upraviť kód webu manuálne. Táto možnosť je pokročilejšia a odporúča sa iba v prípade, že viete používať JavaScript. Odporúčame ju použiť, ak chcete na svojom webe sledovať hovory na viaceré telefónne čísla.

 5. V sekcii Inštalácia útržka kódu pre telefón sa zobrazí útržok kódu pre telefón založený na vybranej možnosti. Ak chcete útržok pridať na svoj web ihneď, skopírujte ho. Ak ho chcete pridať neskôr, kliknite na Stiahnuť útržok.

 6. Otvorte kód HTML stránky, na ktorej sa telefónne číslo zobrazuje na vašom webe.

 7. Prilepte útržok kódu pre telefón medzi značky head stránky (<head></head>), priamo za globálnu značku webu.

 8. Uložte zmeny na webovej stránke.

 9. Kliknite na Ďalej.

 10. Kliknite na Hotovo.

Príklad


Tu uvádzame príklady kódu HTML pred pridaním značky sledovania konverzií a po ňom:

Vzorový kód HTML pred prilepením kódu sledovania konverzií (ide len o vzor, nevkladajte ho do kódu svojho webu)

<html>
<head>
<title>Vzorový súbor HTML</title>
</head>
<body>
Toto je telo vašej webovej stránky.
</body>
</html>

Vzorový kód HTML po prilepení kódu sledovania konverzií (ide len o vzor, nevkladajte ho do kódu svojho webu)

<html>
<head>
<title>Vzorový súbor HTML</title>

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>


</head>
<body>
Toto je telo vašej webovej stránky.
</body>

3. krok: pridanie kódu na nahradenie vášho čísla číslom Google na presmerovanie (len pre hovory z webu)

Ak chcete sledovať hovory z telefónneho čísla na svojom webe, postupujte podľa týchto pokynov na úpravu kódu značky.Ak nie, môžete tento krok preskočiť.

4. krok: príprava údajov na import

Ak sú všetky časy začatia hovoru a časy konverzie v tom istom časovom pásme, časové pásmo nastavte iba raz v riadku Parameters (Parametre).

 1. Stiahnite si našu šablónu nahrávania telefonických konverzií (k dispozícii je formát Excel, CSV alebo formát Tabuliek Google). Šablónu si môžete stiahnuť aj podľa pokynov uvedených nižšie.Ak chcete, aby služba Google Ads importovala konverzie automaticky a pravidelne podľa určitého rozvrhu (pozrite si 5. krok: import konverzií), musíte použiť Tabuľky Google alebo uložiť súbor online pomocou protokolu HTTPS alebo SFTP.
  Ak k niektorým z importovaných konverzií došlo do jedného dňa od kliknutia, služba Google Ads ich zatiaľ nemusela zaznamenať. Odporúčame vám, aby ste pri každom importe nahrali údaje za jeden deň navyše. Google Ads nezapočíta duplicitné konverzie.
  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
  3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
  4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrané.
  5. Kliknite na tlačidlo plus .
  6. Kliknite na Zobraziť šablóny.
  7. Nájdite šablóny pre telefonické konverzie a vyberte formát šablóny, ktorý chcete stiahnuť.
 2. Vyberte si, ako chcete do súboru zadať časové pásmo:
   Ak sú všetky časy konverzií v tom istom časovom pásme, časové pásmo nastavte iba raz v riadku Parameters (Parametre). Ak sú časy konverzií v rôznych časových pásmach, časové pásmo pridajte ku každému času konverzie pomocou stĺpca Conversion Time (Čas konverzie). Pozrite si pokyny a tabuľku v časti Call start time (Čas začiatku hovoru) v 4. kroku nižšie. Ak do riadka Parameters (Parametre) nezadáte časové pásmo, riadok Parameters (Parametre) odstráňte. Časové pásmo môžete zadať v riadku Parameters (Parametre) aj v stĺpci Conversion Time (Čas konverzie). Najskôr sa použije hodnota v stĺpci Conversion time (Čas konverzie), a ak pri niektorej konverzii chýba časové pásmo, použije sa hodnota z riadka Parameters (Parametre).
 3. Pri zadávaní časového pásma použite jeden z týchto formátov:
  • Ak sú časy začatia hovoru a časy konverzie v rôznych časových pásmach, časové pásmo pridajte ku každému času začatia hovoru a času konverzie pomocou stĺpca Conversion Time (Čas konverzie). Pozrite si pokyny a tabuľku v časti Call start time (Čas začiatku hovoru) v 4. kroku nižšie. Ak do riadka Parameters (Parametre) nezadáte časové pásmo, riadok Parameters (Parametre) odstráňte.
  • Časové pásmo môžete zadať v riadku Parameters (Parametre) aj v stĺpcoch Call Start Time (Čas začiatku hovoru) a Conversion Time (Čas konverzie). Časové pásmo v stĺpcoch sa použije ako prvé. Ak ani v jednom stĺpci nebude uvedené časové pásmo, použije sa hodnota z riadka Parameters (Parametre).
  • Zadajte identifikátor časového pásma z tohto zoznamu. Tento spôsob odporúčame, aby ste sa vyhli chybám pri prechode na zimný a letný čas.
  • Zadajte svoj posun voči greenwichskému času použitím znamienka + alebo – a štyroch číslic predstavujúcich časový rozdiel. (Napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave +0100). Ak používate greenwichský čas, stačí zadať hodnotu +0000.
 4. Potom pridajte nový riadok pre každú konverziu a vyplňte stĺpce podľa nasledujúcich pokynov:
  • Caller's phone number (Telefónne číslo volajúceho): telefónne číslo musí byť uvedené v niektorom z nasledujúcich podporovaných formátov:
   Formát Príklady
   Znamienko +, za ktorým nasleduje kód krajiny a číslo (formát E.164) +16505551234
   +4408001690409
   Znamienko +, za ktorým nasleduje kód oblasti USA a telefónne číslo +6505551234
   Znamienko +, za ktorým nasleduje kód krajiny a medzinárodné číslo. Kód krajiny môže mať maximálne 3 znaky a číslo maximálne 14 znakov vrátane čísloviek, pomlčiek a medzier. +64 0800-726230

    

  • Call start time (Čas začiatku hovoru): čas, kedy sa hovor začal. K času začiatku hovoru môžete pridať časové pásmo tak, že použijete niektorý z posledných štyroch uvedených formátov. Hodnotu +z nahraďte posunom voči greenwichskému času zadaním znamienka + alebo – a štyroch číslic predstavujúcich časový rozdiel. (Napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave +0100). Prípadne nahraďte reťazec zzzz identifikátorom časového pásma z tohto zoznamu. Tu je zoznam podporovaných formátov dátumu:
   Formát Príklady
   MM/dd/rrrr hh:mm:ss aa 08/14/2015 5:01:54 PM
   MMM dd, rrrr hh:mm:ss aa Aug 14, 2015 5:01:54 PM
   MM/dd/rrrr HH:mm:ss 08/14/2015 17:01:54
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss 2015-08-14 13:00:00
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss 2015-08-14T13:00:00
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss zzzz

   2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

  • Conversion name (Názov konverzie): názov konverznej akcie, pre ktorú chcete importovať túto konverziu. Je dôležité použiť rovnaké hláskovanie a veľké písmená, aké ste použili pri vytváraní konverznej akcie v účte Google Ads.
  • Conversion Time (Čas konverzie – voliteľné pole): dátum a čas, kedy došlo ku konverzii. Prijateľné formáty nájdete v časti Call start time (Čas začiatku hovoru) vyššie.
  • Conversion value (Hodnota konverzie – voliteľné pole): číslo vyjadrujúce hodnotu, ktorú pripisujete konverzii. Môže vyjadrovať hodnotu meny alebo môžete jednoducho použiť relatívne hodnoty od 0 do 10 (záporné čísla nie sú akceptované). Ak toto pole ponecháte prázdne, Google Ads automaticky použije hodnotu konverzie, ktorú ste definovali pri vytváraní konverznej akcie. Ak do poľa zahrniete určitú hodnotu, prepíše sa ňou hodnota definovaná pri vytváraní konverznej akcie.
   • Conversion Currency (Mena konverzie – voliteľné pole): mena, v ktorej bude poskytnutá hodnota konverzie. Toto pole použijete, keď sú hodnoty konverzie v prehľadoch uvedené vo viacerých menách alebo ak máte viacero účtov, ktoré sú fakturované v rôznych menách.

    Kódy mien

    Krajina Názov meny Kód meny
    Argentína argentínske peso ARS
    Austrália austrálsky dolár AUD
    Rakúsko euro EUR
    Belgicko euro EUR
    Brazília brazílsky real BRL
    Kanada kanadský dolár CAD
    Čile čilské peso CLP
    Kolumbia kolumbijské peso COP
    Česko česká koruna CZK
    Dánsko dánska koruna DKK
    Fínsko euro EUR
    Francúzsko euro
    francúzsky frank
    EUR
    FRF
    Nemecko euro EUR
    Grécko euro EUR
    Guam americký dolár USD
    India indická rupia INR
    Indonézia indonézska rupia IDR
    Írsko euro EUR
    Taliansko euro EUR
    Japonsko japonský jen JPY
    Jersey britská libra GBP
    Mauritánia mauritánska ukija MRU
    Mexiko mexické peso MXN
    Holandsko euro EUR
    Nový Zéland novozélandský dolár NZD
    Nigéria nigérijská naira NGN
    Nórsko nórska koruna NOK
    Filipíny filipínske peso PHP
    Poľsko poľský nový zlotý PLN
    Portoriko americký dolár USD
    Réunion euro EUR
    Rumunsko rumunský leu
    nový rumunský leu
    ROL
    RON
    Rusko ruský rubeľ RUB
    Singapur singapurský dolár SGD
    Juhoafrická republika juhoafrický rand ZAR
    Španielsko euro EUR
    Švédsko švédska koruna SEK
    Švajčiarsko švajčiarsky frank CHF
    Thajsko thajský baht THB
    Turecko turecká líra
    nová turecká líra
    TRL
    TRY
    Ukrajina ukrajinská hrivna UAH
    Spojené kráľovstvo britská libra
    euro
    GBP
    EUR
    Spojené štáty americké americký dolár USD
    Vietnam vietnamský dong VND

     

Importované konverzie nie je možné po importovaní odstrániť. Skontrolujte preto, či sú zadané údaje presné.

5. krok: import konverzií

Na import svojich offline konverzií do služby Google Ads budete musieť nahrať konverzný súbor do svojho účtu Google Ads alebo účtu správcu (MKC). (Pripomíname, že importované konverzie sa už po importovaní nedajú odstrániť.) Súbor môžete nahrať raz alebo môžete vytvoriť rozvrh na pravidelné nahrávanie súboru, ktorý používate online. Použite pokyny nižšie na jednorazové nahranie alebo na plánované nahrávania podľa toho, ako chcete importovať svoje konverzie.
Po vytvorení konverznej akcie počkajte aspoň štyri hodiny a až potom nahrajte svoj prvý import.

Jednorazové nahranie konverzií

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrané.
 5. Kliknite na tlačidlo plus .
 6. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zdroj a vyberte zdroj svojho súboru. Môžete nahrať súbor z počítača či Tabuliek Google alebo ho preniesť cez protokol HTTPS či SFTP.
 7. Na základe zvoleného zdroja si vyberte z týchto možností:
  • Ak ste vybrali Nahrať súbor alebo Tabuľky Google, kliknutím na Vybrať súbor vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý obsahuje informácie o offline konverziách.
  • Ak ste vybrali HTTPS alebo SFTP, zadajte webovú adresu súboru a používateľské meno a heslo na prístup k súboru.Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Ak chcete importovať obsah súboru bez toho, aby ste si pozreli ukážku výsledkov nahrávania, kliknite na Použiť a preskočte zvyšné kroky. Ukážku výsledkov nahrávania zobrazíte kliknutím na tlačidlo Ukážka. V ukážke súboru je zvýraznený počet konverzií, ktoré budú importované do vášho účtu. Sú v nej zahrnuté aj akékoľvek chyby vo vašom súbore. Tieto chyby môžete vo svojom súbore ignorovať alebo ich odstrániť a súbor nahrať znova.
  • Keď je ukážka pripravená, kliknutím na Podrobnosti sa zobrazí časť obsahu z vášho súboru. Ako prvé sa zobrazia chyby.
  • Ak chcete zobraziť celý obsah súboru, kliknite na Ďalšie.
  • Ak chcete dokončiť import konverzií zo súboru, kliknite na Použiť súbor. Ukazovateľ priebehu v dolnej časti stránky vás na dokončenie importu konverzií vo vašom súbore upozorní. Ak chcete zobraziť všetky importované konverzie, na ukazovateli priebehu kliknite na Podrobnosti.

Môžete si prezerať súbory, ktoré ste nahrali, ale nepoužili, ako aj súbory, ktoré ste nahrali a použili. Získajte ďalšie informácie o zobrazovaní nahraných súborov.

Nahrávanie konverzií podľa rozvrhu

Google Ads môže vaše konverzie importovať automaticky a pravidelne podľa určitého rozvrhu. Súbor s konverziami budete musieť vytvoriť v Tabuľkách Google alebo použiť prepojenie so súborom cez protokol HTTPS alebo SFTP. Ak chcete naplánovať nahrávanie súborov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrané.
 5. V hornej časti stránky kliknite na Rozvrhy.
 6. Kliknite na tlačidlo plus .
 7. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zdroj a vyberte zdroj svojho súboru. Môžete nahrať súbor z Tabuliek Google alebo ho preniesť cez protokol HTTPS či SFTP.
 8. Na základe zvoleného zdroja si vyberte z týchto možností:
  • Ak ste vybrali Tabuľky Google, kliknutím na Vybrať súbor vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý obsahuje informácie o offline konverziách.
  • Ak ste vybrali HTTPS alebo SFTP, zadajte webovú adresu súboru a používateľské meno a heslo na prístup k súboru.Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Frekvencia a vyberte, ako často chcete súbor importovať.
 10. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Čas a vyberte čas importu súboru.
 11. Kliknite na Uložiť a zobraziť ukážku. Ukážka zobrazuje, či sa rozvrh uloží alebo nie. Rozvrh sa nemusí uložiť, ak Google Ads nedokáže získať zdroj súboru v dôsledku nesprávneho používateľského mena, hesla alebo formátovania súboru.
 12. Kliknutím na OK sa vrátite na stránku Rozvrhy. Na stránke Rozvrhy sú uvedené všetky vaše plánované nahrávania.

  Poznámka

  Ak sa vyskytne problém s plánovaným nahrávaním, v účte sa zobrazí upozornenie a dostanete e‑mail. Na odstránenie problému bude potrebné skontrolovať online súbor.
 13. Ak chcete zmeniť plánované nahrávanie, v stĺpci Akcie kliknite na Možnosti a vyberte si z týchto možností:
  • Kliknutím na Upraviť zmeníte nastavenia plánovaného nahrávania.
  • Kliknutím na Pozastaviť zastavíte plánované nahrávania súboru.
  • Ak chcete pokračovať v plánovaných nahrávaniach súboru, ktoré boli pozastavené, kliknite na Znovu spustiť.
  • Ak už viac nepotrebujete nahrať konverzie do súboru, kliknite na Odstrániť.

Ak máte k účtu Google Ads prístup iba na čítanie, možnosti plánovaného nahrania nemôžete meniť.

Zobrazenie nahraných súborov

Po nahraní súboru s konverziami sa na stránke Nahrané zobrazí nová položka pre tento súbor. Upozorňujeme, že nahrávanie a použitie súboru môže trvať niekoľko minút.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrané.
 5. Ak máte nejaké súbory, ktorých ukážku ste si pozreli, no nepoužili ste ich, zobrazia sa v tabuľke Nespracované akcie. V stĺpci Akcie kliknite na Použiť, ak chcete importovať konverzie do súboru, alebo na Zahodiť, ak chcete odstrániť nahraný súbor. Ak služba Google Ads vygenerovala ukážku vášho súboru, zobrazí sa odkaz Stiahnuť výsledky, ktorý umožňuje stiahnuť nahraný súbor.
 6. Pod tabuľkou Nespracované akcie sa zobrazí zoznam súborov, ktoré ste nahrali a aplikovali. Ďalšie informácie o súboroch nájdete v nasledujúcich stĺpcoch.
  • Stĺpec Stav uvádza, či konverzie v súbore boli importované úspešne.
  • Stĺpec Výsledky poskytuje ďalšie podrobnosti o stave importu. V prípade, že sa súbor nepodarilo importovať, bude tento stĺpec obsahovať dôvod, prečo sa to nepodarilo.
  • Stĺpec Akcie poskytuje nasledujúce odkazy:
   • Stiahnuť výsledky: stiahne kópiu nahraného súboru. Tento odkaz sa zobrazuje, keď boli všetky konverzie vo vašom súbore úspešne importované.
   • Stiahnuť všetko: stiahne kópiu nahraného súboru vrátane konverzií, ktoré sa nepodarilo importovať.
   • Stiahnuť chyby: stiahne tabuľku, ktorá obsahuje zoznam konverzií z vášho súboru, ktoré sa nepodarilo importovať, spolu s chybovými hláseniami.
   • Keď vyberiete ktorýkoľvek z odkazov uvedených vyššie, stiahnutý súbor bude zahŕňať stĺpec Výsledky, ktorý potvrdzuje, že konverzia bola importovaná úspešne, alebo vysvetľuje, prečo import zlyhal. Tieto odkazy sú odstránené v priebehu 30 až 60 dní od počiatočného nahrania.

Oprava chýb

Ak chcete riešiť problémy, na ktoré môžete naraziť po importe telefonických konverzií, prečítajte si tento článok.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
73067
false