Tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšana

Ja tālruņa zvani ir jūsu uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa, jums ir nepieciešams veids, kā noteikt, kad reklāmai seko tālruņa zvani un kad šo tālruņa zvanu rezultātā notiek pārdošanas darījumi, kā arī citas vērtīgas klientu darbības. Programmā Google Ads importējot tālruņa zvanu reklāmguvumus, varat izsekot to, kā jūsu reklāmas rada visnozīmīgākos zvanus.

Šajā rakstā ir sniegta informācija par to, kā iestatīt zvanu reklāmguvumu importēšanu un sākt importēšanu kontā. Lai iegūtu plašāku informāciju par zvanu reklāmguvumu importēšanas darbību, skatiet rakstu Par zvanu reklāmguvumu importēšanu.

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu šāda veida reklāmguvumu uzskaiti, jums ir jāatbilst tālāk minētajām prasībām.

 • Jāsaņem zvani piemērotā valstī: šī veida reklāmguvumu uzskaitei ir nepieciešami Google pāradresācijas numuri, kas pašlaik ir pieejami šajās valstīs. Indijā un Japānā Google pāradresācijas numuri gan ir pieejami, tomēr zvanu reklāmguvumu importēšana šajās valstīs nav pieejama.
 • Jāizmanto zvanu paplašinājumi vai tikai zvana reklāmas: varat konfigurēt zvana paplašinājumu vai tikai zvana reklāmu pirms vai pēc reklāmguvuma darbības iestatīšanas. Prasības atšķiras atkarībā no tā, vai vēlaties uzskaitīt zvanus tieši no reklāmām, no vietnē parādīta numura vai abos gadījumos. Jums ir jāatbilst to zvanu reklāmguvumu prasībām, kuri būs iekļauti jūsu importētajos datos.
  • Zvani no reklāmām: jums ir nepieciešams vismaz viens zvana paplašinājums vai tikai zvana reklāma ar Google pāradresācijas numuru.
  • Zvani no tīmekļa vietnes: kampaņā, kuru vēlaties uzskaitīt, ir jāizmanto vismaz viens zvana paplašinājums.
 • Jāizmanto zvanu informācijas uzskaites sistēma: lai importētu tālruņa zvanu reklāmguvumus, jums ir jāreģistrē zvanu informācija, piemēram, zvanītāja tālruņa numurs un zvana sākuma laiks (visa reģistrējamā informācija ir norādīta šeit), kā arī jāreģistrē laiks, kad zvani rada reklāmguvumus, piemēram, pārdošanu. Šim nolūkam varat izmantot klientu attiecību pārvaldības (CRM — customer relationship management) sistēmu. Ja jūsu uzņēmums nevar izpildīt šīs prasības, izpētiet informāciju par Google Ads piedāvātajiem citiem zvanu reklāmguvumu veidiem.

Varat arī izmantot Google Ads API (AdWords API), lai palielinātu elastību zvanu un reklāmguvumu sasaistīšanai.

Norādījumi

Lai saņemtu norādījumus par tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšanu, noklikšķiniet uz tālāk parādītajām saitēm. Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos norādījumi var atšķirties atkarībā no tā, vai vēlaties uzskaitīt zvanus no reklāmām vai zvanus no vietnē parādīta tālruņa numura. Izpildiet norādījumus, kuri attiecas uz visu veidu tālruņa zvaniem, kas būs iekļauti jūsu importētajos datos.

1. darbība. Reklāmguvuma darbības izveide programmā Google Ads

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 5. Noklikšķiniet uz Importēšana.
 6. Sadaļā “Atlasiet, ko vēlaties importēt:” izvēlieties “Citi datu avoti vai CRM” un pēc tam — “Uzskaitīt reklāmguvumus no zvaniem”.
 7. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 8. Pabeidziet jaunās reklāmguvuma darbības iestatīšanu un ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.
  1. Ir svarīgi atcerēties precīzu reklāmguvuma nosaukumu un tā pareizrakstību. Šis nosaukums būs jāievada vēlāk, kad augšupielādēsit informāciju par zvana reklāmguvumu.
  2. Pēc noklusējuma ir atzīmēts iestatījums “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””. Noņemiet no tā atzīmi, ja nevēlaties šī reklāmguvuma darbības datus iekļaut pārskata slejā “Reklāmguvumi”. Tomēr arī tad, ja noņemsiet atzīmi no šī iestatījuma, dati joprojām tiks iekļauti slejā “Visi reklāmguvumi”.

   Ieteicams lietot šo iestatījumu, ja izmantojat automātisko cenu noteikšanas stratēģiju optimizēšanai reklāmguvumiem un nevēlaties šo konkrēto reklāmguvuma darbību ietvert savā cenu noteikšanas stratēģijā. Uzziniet vairāk par iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.

  3. Ja jums ir citas reklāmguvuma darbības, kas uzskaita tos pašus zvanus (piemēram, jums jau ir reklāmguvuma darbība, kas uzskaita zvanus no reklāmām, un jūs plānojat uzskaitīt tos pašus zvanus ar savu importēto zvanu reklāmguvuma darbību), slejā “Reklāmguvumi” ir jāiekļauj tikai viena no šīm reklāmguvuma darbībām. Ja iekļausit abas darbības, katram zvanam tiks uzskaitīti divi reklāmguvumi, turklāt, ja reklāmguvumu cenu noteikšana tiks optimizēta, cenas tiks noteiktas atbilstoši diviem reklāmguvumiem katram zvanam.

   Ieteicams importēto zvanu reklāmguvuma darbībai atzīmēt iestatījumu “Iekļaut slejā Reklāmguvumi”” un noņemt atzīmi no citām reklāmguvuma darbībām, kas uzskaita vienus un tos pašus zvanus.

 9. Noklikšķiniet uz Izveidot un turpināt.
 10. Izvēlieties vienu no tālāk norādītajām opcijām.
  • Ja vēlaties tikai uzskaitīt reklāmās parādītā tālruņa numura zvanus, noklikšķiniet uz Gatavs, lai pabeigtu reklāmguvuma darbības izveidi. Pārējās darbības varat izlaist.
  • Ja vēlaties uzskaitīt zvanus no tīmekļa vietnē rādīta tālruņa numura, rīkojieties, kā norādīts 2. darbībā par reklāmguvumu uzskaites taga iestatīšanu.

2. darbība. Reklāmguvumu uzskaites taga iestatīšana (zvaniem tikai no tīmekļa vietnēm)

Ja vēlaties uzskaitīt zvanus no tīmekļa vietnē rādīta tālruņa numura, veiciet tālāk norādītās darbības. Ja vēlaties uzskaitīt zvanus no reklāmās rādīta numura, varat izlaist šo darbību.

Lai iestatītu reklāmguvumu uzskaiti, jums savai vietnei būs jāpievieno divi koda fragmenti: vispārējais vietnes tags un tālruņa numura fragments.

Vispārējais vietnes tags pievieno vietnes apmeklētājus atkārtotā mārketinga sarakstiem “Visi apmeklētāji” (ja esat iestatījis atkārtoto mārketingu) un iestata jūsu domēnā jaunus sīkfailus, kuros tiks glabāta informācija par reklāmas klikšķiem, kas ir novirzījuši lietotājus uz jūsu vietni. Ņemiet vērā, ka Google Ads reklāmguvumu uzskaites tags varēs izmantot šo informāciju par klikšķiem, lai attiecinātu reklāmguvumu uz jūsu Google Ads kampaņām. Jums lietotājiem jāsniedz skaidra un saprotama informācija par datu apkopošanu, kā arī jāsaņem viņu piekrišana (ja to nosaka juridiskās prasības).

Vispārējais vietnes tags jums jāievieto visās savas tīmekļa vietnes lapās, tomēr katram Google Ads kontam ir nepieciešams tikai viens vispārējais vietnes tags.

Tālruņa numura fragments aizstāj jūsu vietnē esošo tālruņa numuru ar Google pāradresācijas numuru. Ievietojiet šo fragmentu tajās vietnes lapās, kurās tiek rādīts jūsu tālruņa numurs.

 1. Sadaļā “Vispārējais vietnes tags” atlasiet opciju, kas visprecīzāk raksturo jūsu situāciju, un izpildiet norādījumus par taga ievietošanu.
  • Savā tīmekļa vietnē neesmu ievietojis vispārējo vietnes tagu — izvēlieties šo opciju, ja tagu reklāmguvuma darbībai savā kontā iestatāt pirmoreiz un neesat ievietojis vispārējo vietnes tagu no cita Google produkta. Atlasot šo opciju, vispārējais vietnes tags tiek rādīts pilnībā. Lai ievietotu tagu, nokopējiet tā kodu un ielīmējiet to katrā savas tīmekļa vietnes lapā starp tagiem <head></head>.

   Tālāk ir sniegts vispārējā vietnes taga piemērs, kurā “CONVERSION_ID” ir jūsu Google Ads konta unikālais reklāmguvuma ID.

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Es ievietoju vispārējo vietnes tagu savā tīmekļa vietnē no cita Google produkta (piemēram, Google Analytics) vai cita Google Ads konta — ja šī opcija attiecas uz jums, vietnei nav vēlreiz jāpievieno vispārējais vietnes tags, tomēr, lai šajā kontā darbotos reklāmguvumu uzskaite, katrai vispārējā vietnes taga instancei pievienojiet komandu “config” (koda fragments, kurā ir ietverts jūsu reklāmguvuma ID). Atlasot šo opciju, tiek parādīta minētā komanda, kur “AW-CONVERSION_ID” ir jūsu konta reklāmguvuma ID.

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Pievienojiet komandu “config” ikvienai vispārējā vietnes taga instancei savā tīmekļa vietnē tieši virs beigu taga </script>.

   Tālāk sniegts piemērs, kurā parādīts pakalpojumam Google Analytics un programmai Google Ads konfigurēts vispārējais vietnes tags ar izceltu Google Ads kontam paredzēto komandu “config”:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Es jau ievietoju vispārējo vietnes tagu savā tīmekļa vietnē, kad izveidoju citu reklāmguvuma darbību šajā Google Ads kontā, — ja šī opcija attiecas uz jums, vietnei nav vēlreiz jāpievieno vispārējais vietnes tags. Tomēr gādājiet, lai vispārējais vietnes tags būtu ievietots katrā jūsu vietnes lapā un lai komandā “config” katrā taga instancē būtu ietverts jūsu konta reklāmguvuma ID. Atlasot šo opciju, tiks parādīts jūsu reklāmguvuma ID.

 2. (Neobligāti) Pārveidojiet vispārējo vietnes tagu atbilstoši savām preferencēm.

  • Ja nevēlaties, lai vispārējais vietnes tags pievienotu tīmekļa vietnes apmeklētājus jūsu atkārtotā mārketinga sarakstiem, pievienojiet tālāk izcelto daļu vispārējā vietnes taga komandai config:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Ja nevēlaties, lai vispārējais vietnes tags iestatītu pirmās puses sīkfailus jūsu vietnes domēnā, pievienojiet tālāk izcelto daļu vispārējā vietnes taga komandai “config”:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Tas gan nav ieteicams, jo minētā darbība negatīvi ietekmēs reklāmguvumu uzskaites precizitāti.

 3. Nokopējiet vispārējo vietnes tagu un pēc tam izpildiet norādījumus par taga pievienošanu vietnei.

 4. Līdzās vienumam “Tālruņa numura fragments” atlasiet vienu no tālāk norādītajām opcijām.

  • Ievadiet savu tālruņa numuru, kāds tas tiek rādīts jūsu vietnē. Ievadiet tālruņa numuru, uz kuru veiktos zvanus vēlaties uzskaitīt. Ievadiet tieši tādu tālruņa numuru, kāds ir norādīts jūsu vietnē. Piemēram, ja jūsu vietnē norādītajā tālruņa numurā ir iekļauts valsts kods, iekļaujiet to arī šeit. Ja jūsu vietnē norādītajā tālruņa numurā nav iekļauts valsts kods, neiekļaujiet to arī šeit. Pēc tam noklikšķiniet uz Izveidot fragmentu. (Ņemiet vērā, ka šī opcija nebūs piemērota, ja vēlaties uzskaitīt zvanus uz vairākiem tālruņa numuriem savā tīmekļa vietnē.)

   Piemērs. Jūs savā tīmekļa vietnē norādāt numuru 1-650-555-5555. Jums ir jāievada numurs 1-650-555-5555. Ja ievadīsiet numuru 650-555-5555 vai 555-5555, Google Ads nevarēs pareizi atrast jūsu numuru un uzskaitīt attiecīgos reklāmguvumus.

  • Neievadiet numuru. Jums būs manuāli jārediģē savas vietnes kods. Ja atlasīsiet šo opciju, jums būs jāizpilda tālāk sniegtie norādījumi, lai pēc taga ievietošanas manuāli rediģētu savas vietnes kodu. Šī opcija ir sarežģītāka, un to ir ieteicams izmantot tikai tad, ja esat apguvis skriptēšanas valodu JavaScript. Ir ieteicams izmantot šo opciju, ja vēlaties uzskaitīt zvanus uz vairākiem tālruņa numuriem savā tīmekļa vietnē.

 5. Sadaļā “Ievietojiet tālruņa numura fragmentu” norādītais tālruņa numura fragmenta kods būs atkarīgs no jūsu atlasītās opcijas. Nokopējiet fragmentu, lai to pievienotu savai vietnei tūlīt, vai arī noklikšķiniet uz Lejupielādēt fragmentu, lai fragmentu pievienotu vēlāk.

 6. Atveriet tās lapas HTML kodu, kurā jūsu vietnē tiek rādīts attiecīgais tālruņa numurs.

 7. Ielīmējiet tālruņa numura fragmentu starp lapas galvenes tagiem (<head></head>) tieši pēc vispārējā vietnes taga.

 8. Saglabājiet tīmekļa lapā veiktās izmaiņas.

 9. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 10. Noklikšķiniet uz Gatavs.

Piemērs


Tālāk ir sniegti HTML koda piemēri pirms un pēc reklāmguvumu uzskaites taga pievienošanas.

Parauga HTML kods pirms reklāmguvumu uzskaites koda pievienošanas (tas ir tikai paraugs — neizmantojiet to savas vietnes kodā).

<html>
<head>
<title>HTML faila paraugs</title>
</head>
<body>
Šis ir jūsu tīmekļa lapas pamatteksts.
</body>
</html>

Parauga HTML kods pēc reklāmguvumu uzskaites koda pievienošanas (tas ir tikai paraugs — neizmantojiet to savas vietnes kodā).

<html>
<head>
<title>HTML faila paraugs</title>

<!-- Vispārējais vietnes tags (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>


</head>
<body>
Šis ir jūsu tīmekļa lapas pamatteksts.
</body>

3. darbība. Koda pievienošana, lai aizstātu savu tālruņa numuru ar Google pāradresācijas numuru (zvaniem tikai no tīmekļa vietnēm)

Ja vēlaties uzskaitīt zvanus no savā vietnē parādītā tālruņa numura, izpildiet šos norādījumus par taga koda rediģēšanu. Pretējā gadījumā varat izlaist šo darbību.

4. darbība. Datu sagatavošana importēšanai

Ja visu jūsu zvanu sākuma laiks un reklāmguvumu laiks ir reģistrēts vienā laika joslā, laika josla ir jāiestata vienu reizi rindā “Parameters” (Parametri).

 1. Lejupielādējiet mūsu zvanu reklāmguvumu augšupielādes veidni (lejupielādējiet failu Excel, CSV vai Google izklājlapu formātā). Lai lejupielādētu veidni, varat izpildīt arī tālāk norādītās darbības. Ja vēlaties, lai Google Ads automātiski un regulāri importētu jūsu reklāmguvumus (skatiet sadaļu 5. darbība. Reklāmguvumu importēšana), jums ir jāizmanto Google izklājlapas vai jāglabā fails tiešsaistē, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.
  Ja kāds no reklāmguvumiem, ko importēsiet, tiks nodrošināts tajā pašā dienā, kad klikšķis, Google Ads sistēma, iespējams, to vēl nebūs reģistrējusi. Katrā importēšanas reizē ieteicams augšupielādēt papildu datus dienas datu vērtībā. Google Ads neuzskaitīs dublētos reklāmguvumus.
  1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
  2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
  3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
  4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
  5. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
  6. Noklikšķiniet uz Skatīt veidnes.
  7. Atrodiet tālruņa zvanu reklāmguvumu veidnes un pēc tam atlasiet lejupielādējamās veidnes formātu.
 2. Izvēlieties, kā failā norādīsiet laika joslu.
   Ja visu jūsu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts vienā laika joslā, laika josla ir jāiestata vienu reizi rindā “Parameters” (Parametri). Ja dažādu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts dažādās laika joslās, katram reklāmguvuma laikam pievienojiet laika joslu, izmantojot sleju “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Skatiet norādījumus un tabulu tālāk 4. punkta apakšsadaļā “Call Start Time” (Zvana sākuma laiks). Ja neievadāt laika joslu rindā “Parameters” (Parametri), izdzēsiet šo rindu. Varat arī ievadīt laika joslu gan rindā “Parameters” (Parametri), gan slejā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Vispirms tiks izmantota rindas “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks) vērtība, taču, ja reklāmguvumam nebūs norādīta laika josla, tiks izmantota rindā “Parameters” (Parametri) esošā vērtība.
 3. Laika joslu ievadiet vienā no tālāk norādītajiem formātiem.
  • Ja zvanu sākuma laiks un reklāmguvumu laiks ir reģistrēts dažādās laika joslās, katra zvana sākuma laikam un reklāmguvuma laikam pievienojiet laika joslu, izmantojot sleju “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Skatiet norādījumus un tabulu tālāk 4. punkta apakšsadaļā “Call Start Time” (Zvana sākuma laiks). Ja neievadāt laika joslu rindā “Parameters” (Parametri), izdzēsiet šo rindu.
  • Varat arī ievadīt laika joslu gan rindā “Parameters” (Parametri), gan slejās “Call Start Time” (Zvana sākuma laiks) un “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Vispirms tiks izmantota slejās norādītā laika josla. Ja nevienā slejā nebūs norādīta laika josla, tiks izmantota rindā “Parameters” (Parametri) esošā vērtība.
  • Ievadiet savas laika joslas ID no šī saraksta. Šo metodi ieteicams izmantot, lai nerastos kļūdas, pārejot uz vasaras laiku.
  • Ievadiet attiecīgo nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Ja izmantojat Griničas laiku, ievadiet +0000.
 4. Pēc tam pievienojiet jaunu rindu katram reklāmguvumam un aizpildiet slejas tālāk norādītajā veidā.
  • Caller's phone number: tālruņa numuram jābūt norādītam vienā no tālāk minētajiem atbalstītajiem formātiem.
   Formāts Piemēri
   Pluszīme +, pēc kuras norādīts valsts kods un tālruņa numurs (formāts E.164) +16505551234
   +4408001690409
   Pluszīme +, pēc kuras norādīts ASV apgabala kods un tālruņa numurs +6505551234
   Pluszīme +, pēc kuras norādīts valsts kods un starptautisks tālruņa numurs. Valsts koda garums nevar pārsniegt 3 rakstzīmes, un numura garums nevar pārsniegt 14 rakstzīmes, ieskaitot ciparus, defises un atstarpes. +64 0800-726230

    

  • Call start time: laiks, kad tika sākts zvans. Varat pievienot laika joslu zvana sākuma laikam, izmantojot kādu no pēdējiem 4 formātiem. Aizstājiet “+z” ar nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Varat arī aizstāt “zzzz” ar laika joslas ID no šī saraksta. Tālāk ir minēti atbalstītie datumu formāti.
   Formāts Piemēri
   MM/dd/gggg hh:mm:ss aa 08/14/2015 5:01:54 PM
   MMM dd,gggg hh:mm:ss aa Aug 14, 2015 5:01:54 PM
   MM/dd/gggg HH:mm:ss 08/14/2015 17:01:54
   gggg-MM-dd HH:mm:ss 2015-08-14 13:00:00
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss 2015-08-14T13:00:00
   gggg-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   gggg-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss zzzz

   2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

  • Conversion name: tās reklāmguvuma darbības nosaukums, kurai vēlaties importēt šo reklāmguvumu. Ir svarīgi izmantot precīzi tādu pašu nosaukumu (pievērsiet uzmanību pareizrakstībai un lielo burtu lietojumam), kādu izmantojāt, izveidojot šo reklāmguvuma darbību savā Google Ads kontā.
  • Conversion time (neobligāti): datums un laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums. Atbalstītie formāti ir norādīti iepriekš — slejas “Call start time” aprakstā.
  • Conversion value (neobligāti): šis skaitlis ir vērtība, kādu piešķirat konkrētam reklāmguvumam. Tā var būt valūtas vērtība. Varat arī vienkārši ievadīt relatīvas vērtības no 0 līdz 10 (negatīvie skaitļi netiek pieņemti). Ja atstāsit šo lauku tukšu, Google Ads automātiski lietos reklāmguvuma vērtību, kuru norādījāt, izveidojot reklāmguvuma darbību. Ja šeit norādīsit vērtību, tiks ignorēta vērtība, kuru norādījāt, izveidojot savu reklāmguvuma darbību.
   • Conversion currency (neobligāti): valūta, kādā tiek norādīta jūsu reklāmguvumu vērtība. Izmantojiet šo lauku, ja reģistrējat reklāmguvumu vērtības vairākās valūtās vai jums ir vairāki konti, kuriem rēķini tiek izrakstīti atšķirīgās valūtās.

    Valūtu kodi

    Valsts Valūtas nosaukums Valūtas kods
    Argentīna Argentīnas peso ARS
    Austrālija Austrālijas dolārs AUD
    Austrija Eiro EUR
    Beļģija Eiro EUR
    Brazīlija Brazīlijas reāls BRL
    Kanāda Kanādas dolārs CAD
    Čīle Čīles peso CLP
    Kolumbija Kolumbijas peso COP
    Čehija Čehijas krona CZK
    Dānija Dānijas krona DKK
    Somija Eiro EUR
    Francija Eiro
    Francijas franks
    EUR
    FRF
    Vācija Eiro EUR
    Grieķija Eiro EUR
    Guama ASV dolārs USD
    Indija Indijas rūpija INR
    Indonēzija Indonēzijas rūpija IDR
    Īrija Eiro EUR
    Itālija Eiro EUR
    Japāna Japānas jena JPY
    Džērsija Lielbritānijas sterliņu mārciņa GBP
    Mauritānija Mauritānijas ugija MRU
    Meksika Meksikas peso MXN
    Nīderlande Eiro EUR
    Jaunzēlande Jaunzēlandes dolārs NZD
    Nigērija Nigērijas naira NGN
    Norvēģija Norvēģijas krona NOK
    Filipīnas Filipīnu peso PHP
    Polija Polijas jaunais zlots PLN
    Puertoriko ASV dolārs USD
    Reinjona Eiro EUR
    Rumānija Rumānijas leja
    Jaunā Rumānijas leja
    ROL
    RON
    Krievija Krievijas rublis RUB
    Singapūra Singapūras dolārs SGD
    Dienvidāfrika Dienvidāfrikas rends ZAR
    Spānija Eiro EUR
    Zviedrija Zviedrijas krona SEK
    Šveice Šveices franks CHF
    Taizeme Taizemes bats THB
    Turcija Turcijas lira
    Jaunā Turcijas lira
    TRL
    TRY
    Ukraina Ukrainas grivna UAH
    Lielbritānija Lielbritānijas sterliņu mārciņa
    Eiro
    GBP
    EUR
    Amerikas Savienotās Valstis ASV dolārs USD
    Vjetnama Vjetnamas dongi VND

     

Pēc reklāmguvumu importēšanas tos vairs nevar noņemt, tāpēc datiem noteikti ir jābūt ievadītiem precīzi.

5. darbība. Reklāmguvumu importēšana

Lai bezsaistes reklāmguvumus importētu Google Ads kontā, augšupielādējiet reklāmguvumu failu savā Google Ads vai pārziņa (KC) kontā. (Ņemiet vērā, ka importētos reklāmguvumus pēc importēšanas vairs nevarēs noņemt.) Varat failu augšupielādēt vienu reizi vai arī izveidot tiešsaistes faila regulāras augšupielādes grafiku. Atkarībā no tā, kā vēlaties importēt savus reklāmguvumus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par vienreizēju augšupielādi vai plānotu regulāru augšupielādi.
Pēc reklāmguvuma darbības izveides nogaidiet vismaz četras stundas un tikai pēc tam augšupielādējiet pirmos importējamos datus.

Kā veikt reklāmguvumu vienreizēju augšupielādi

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
 5. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 6. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Avots un atlasiet sava faila avotu. Varat augšupielādēt failu no datora vai Google izklājlapām, bet varat arī to pārsūtīt, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.
 7. Atkarībā no atlasītā avota izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.
  • Ja atlasījāt “Augšupielādēt failu” vai “Google izklājlapas”, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu failu, kurā ir bezsaistes reklāmguvumu informācija.
  • Ja atlasījāt “HTTPS” vai “SFTP”, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam. Piezīme. Ja, atlasot SFTP, tiek parādīts kļūdas ziņojums “Fails nav atrasts”, starp faila ceļu un nosaukumu ievietojiet divas slīpsvītras (“//”). Piemēram, SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv
 8. Lai importētu faila saturu bez augšupielādes rezultātu priekšskatīšanas, noklikšķiniet uz Lietot un izlaidiet pārējās darbības. Lai priekšskatītu augšupielādes rezultātus, noklikšķiniet uz Priekšskatīt. Faila priekšskatījumā tiks izcelts jūsu kontā importējamo reklāmguvumu skaits. Tāpat priekšskatījumā tiks parādītas visas faila kļūdas. Varat faila kļūdas izlabot un augšupielādēt failu vēlreiz, bet varat arī kļūdas ignorēt.
  • Kad priekšskatījums ir gatavs, noklikšķiniet uz Detalizēta informācija, lai skatītu daļu faila satura. Vispirms tiks parādītas kļūdas.
  • Lai skatītu visu faila saturu, noklikšķiniet uz Vairāk.
  • Lai pabeigtu reklāmguvumu importēšanu no faila, noklikšķiniet uz Lietot failu. Kad reklāmguvumu importēšana failā būs pabeigta, lapas apakšā izvietotajā norises joslā tiks parādīts paziņojums. Norises joslā noklikšķiniet uz Detalizēta informācija, lai skatītu visus importētos reklāmguvumus.

Varat skatīt augšupielādētos failus, kas netiek lietoti, kā arī augšupielādētos failus, kas tiek lietoti. Uzziniet vairāk par augšupielādēto failu skatīšanu.

Kā augšupielādēt reklāmguvumus pēc grafika

Google Ads var automātiski un regulāri importēt jūsu reklāmguvumus. Jums būs jāizveido reklāmguvumu fails Google izklājlapās vai jāglabā fails tiešsaistē, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP. Lai ieplānotu failu augšupielādi, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
 5. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz Grafiki.
 6. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 7. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Avots un atlasiet sava faila avotu. Varat augšupielādēt failu no Google izklājlapām vai pārsūtīt failu, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.
 8. Atkarībā no atlasītā avota izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.
  • Ja atlasījāt “Google izklājlapas”, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu un atlasītu failu, kurā ir bezsaistes reklāmguvumu informācija.
  • Ja atlasījāt “HTTPS” vai “SFTP”, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam. Piezīme. Ja, atlasot SFTP, tiek parādīts kļūdas ziņojums “Fails nav atrasts”, starp faila ceļu un nosaukumu ievietojiet divas slīpsvītras (“//”). Piemēram, SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv
 9. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Biežums un atlasiet, cik bieži jāimportē fails.
 10. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Laiks un atlasiet faila importēšanas laiku.
 11. Noklikšķiniet uz Saglabāt un priekšskatīt. Priekšskatījumā tiks parādīts, vai grafiks tiks sekmīgi saglabāts. Grafiks var netikt saglabāts, ja Google Ads nevar sasniegt faila avotu nepareiza lietotājvārda, paroles vai faila formatējuma dēļ.
 12. Lai atgrieztos grafiku lapā, noklikšķiniet uz Labi. Grafiku lapā ir norādītas visas ieplānotās augšupielādes.

  Piezīme

  Ja radīsies kļūda ieplānotajā augšupielādē, kontā tiks parādīts brīdinājums, kā arī saņemsiet e-pasta ziņojumu. Lai novērstu šo problēmu, jums būs jāpārbauda tiešsaistes fails.
 13. Lai mainītu plānoto augšupielādi, slejā “Darbības” noklikšķiniet uz Opcijas un izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.
  • Noklikšķiniet uz Rediģēt, lai mainītu plānotās augšupielādes iestatījumus.
  • Noklikšķiniet uz Pārtraukt, lai pārtrauktu plānotās faila augšupielādes.
  • Noklikšķiniet uz Atsākt, ja plānotās faila augšupielādes tika pārtrauktas un vēlaties tās atsākt atbilstoši grafikam.
  • Noklikšķiniet uz Noņemt, ja vairs nav nepieciešams augšupielādēt reklāmguvumus failā.

Plānotās augšupielādes opcijas nevarēsit mainīt, ja jūsu Google Ads kontam būs tikai lasīšanas piekļuve.

Kā skatīt augšupielādētos failus

Pēc reklāmguvumu faila augšupielādes lapā “Augšupielāde” attiecīgajam failam tiks rādīts jauns ieraksts. Ņemiet vērā, ka faila augšupielāde un lietošana var ilgt vairākas minūtes.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
 5. Faili, kas ir priekšskatīti, bet nav lietoti, tiks rādīti tabulā “Neapstiprinātas darbības”. Slejā “Darbības” noklikšķiniet uz Lietot, lai importētu reklāmguvumus failā, vai uz Atmest, lai noņemtu augšupielādēto failu. Ja Google Ads var ģenerēt jūsu faila priekšskatījumu, tiek parādīta saite Lejupielādēt rezultātus. Izmantojot šo saiti, var lejupielādēt augšupielādēto failu.
 6. Zem tabulas “Neapstiprinātas darbības” tiks rādīts augšupielādēto un lietoto failu saraksts. Lai uzzinātu vairāk par failiem, skatiet tālāk norādītās slejas.
  • Slejā “Statuss” ātri varat noskaidrot, vai reklāmguvumi failā tika importēti sekmīgi.
  • Slejā “Rezultāti” ir sniegta detalizētāka informācija par importēšanas statusu. Ja importēšana bijusi nesekmīga, šajā slejā būs norādīts neizdošanās iemesls.
  • Slejā “Darbības” ir pieejamas tālāk norādītās saites.
   • Lejupielādēt rezultātus: lejupielādējiet augšupielādētā faila kopiju. Šī saite tiek rādīta, ja visi jūsu failā norādītie reklāmguvumi ir sekmīgi importēti.
   • Lejupielādēt visu: lejupielādējiet augšupielādētā faila kopiju, kurā iekļauti arī reklāmguvumi, ko neizdevās importēt.
   • Lejupielādēt kļūdu failu: lejupielādējiet izklājlapu, kurā uzskaitīti tie reklāmguvumi no jūsu faila, ko neizdevās importēt, līdz ar kļūdu ziņojumiem.
   • Atlasot kādu no trim iepriekš norādītajām saitēm, lejupielādētajā failā tiek iekļauta sleja “Rezultāti”, kurā ir apstiprināta reklāmguvuma sekmīga importēšana vai paskaidrots, kāpēc tas netika importēts. Šīs saites tiks noņemtas 30–60 dienu laikā pēc sākotnējās augšupielādes.

Kļūdu labošana

Lai novērstu problēmas, kas varētu rasties pēc tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšanas, lūdzu, skatiet šo rakstu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.