Tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšana

Ja tālruņa zvani ir jūsu uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa, jums ir nepieciešams veids, kā noteikt, kad Google Ads reklāmas izraisa tālruņa zvanus un kad šie tālruņa zvani rada pārdošanas gadījumus un citas vērtīgas klientu darbības. Programmā Google Ads importējot tālruņa zvanu reklāmguvumus, varat izsekot to, kā jūsu reklāmas rada visnozīmīgākos zvanus.

Šajā rakstā ir sniegta informācija par to, kā iestatīt zvanu reklāmguvumu importēšanu un sākt importēšanu kontā. Lai iegūtu plašāku informāciju par zvanu reklāmguvumu importēšanas darbību, skatiet rakstu Par zvanu reklāmguvumu importēšanu.

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu šāda veida reklāmguvumu uzskaiti, jums ir jāatbilst tālāk minētajām prasībām.

 • Jāsaņem zvani piemērotā valstī: šī veida reklāmguvumu uzskaitei ir nepieciešami Google pāradresācijas numuri, kas pašlaik pieejami šajās valstīs. Indijā un Japānā Google pāradresācijas numuri gan ir pieejami, tomēr zvanu reklāmguvumu importēšana šajās valstīs nav pieejama.
 • Jāizmanto zvanu paplašinājumi vai tikai zvana reklāmas: varat konfigurēt zvana paplašinājumu vai tikai zvana reklāmu pirms vai pēc reklāmguvuma darbības iestatīšanas. Prasības atšķiras atkarībā no tā, vai vēlaties uzskaitīt zvanus tieši no reklāmām, no vietnē parādīta numura vai abos gadījumos. Jums ir jāatbilst to zvanu reklāmguvumu prasībām, kuri būs iekļauti jūsu importētajos datos.
  • Zvani no reklāmām: jums ir nepieciešams vismaz viens zvana paplašinājums vai tikai zvana reklāma ar Google pāradresācijas numuru.
  • Zvani no tīmekļa vietnes: kampaņā, kuru vēlaties uzskaitīt, ir jāizmanto vismaz viens zvana paplašinājums.
 • Jāizmanto zvanu informācijas uzskaites sistēma: lai importētu tālruņa zvanu reklāmguvumus, jums ir jāreģistrē zvanu informācija, piemēram, zvanītāja tālruņa numurs un zvana sākuma laiks (visa reģistrējamā informācija ir norādīta šeit), kā arī jāreģistrē laiks, kad zvani rada reklāmguvumus, piemēram, pārdošanu. Šim nolūkam varat izmantot klientu attiecību pārvaldības (CRM — customer relationship management) sistēmu. Ja jūsu uzņēmums nevar izpildīt šīs prasības, izpētiet informāciju par Google Ads piedāvātajiem citiem zvanu reklāmguvumu veidiem.

Varat izmantot arī Google Ads API, lai iegūtu plašākas rīcības iespējas, saistot zvanus ar reklāmguvumiem.

Norādījumi

Lai saņemtu norādījumus par tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšanu, noklikšķiniet uz tālāk parādītajām saitēm. Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos norādījumi var atšķirties atkarībā no tā, vai vēlaties uzskaitīt zvanus no reklāmām vai zvanus no vietnē parādīta tālruņa numura. Izpildiet norādījumus, kuri attiecas uz visu veidu tālruņa zvaniem, kas būs iekļauti jūsu importētajos datos.

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

1. darbība. Reklāmguvuma darbības iestatīšana programmā AdWords
 1. Pierakstieties savā AdWords kontā.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Rīki un nolaižamajā izvēlnē atlasiet Reklāmguvumi.
  Izvēlnē atlasiet “Reklāmguvumi”
 3. Noklikšķiniet uz pogas + Reklāmguvums.
  Jauna reklāmguvuma darbība
 4. Atlasiet opciju “Importēt”.
 5. Atlasiet Reklāmguvumi no zvaniem. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 6. Noklikšķiniet uz Nosaukums. Ievadiet uzskaitāmā reklāmguvuma nosaukumu, piemēram, “Pārdošanas zvani”. Iegaumējiet precīzu nosaukumu un pareizu tā rakstību: šis nosaukums būs jāievada vēlāk, kad augšupielādēsiet informāciju par zvanu reklāmguvumiem. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 7. Noklikšķiniet uz Vērtība. Norādiet, vai visiem reklāmguvumiem būs vienāda vērtība vai atšķirīgas vērtības (piemēram, ja klienti iegādājas produktus par dažādām cenām). Varat arī atlasīt “Nepiešķirt vērtību”, ja vērtību nevēlaties uzskaitīt. Ja atlasīsiet dažādo vērtību opciju, vērtības būs jāiekļauj importējamo datu failā. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 8. Noklikšķiniet uz Skaits. Norādiet, vai katram reklāmas klikšķim uzskaitīt visus reklāmguvumus vai unikālu reklāmguvumu. Pārdošanas gadījumu uzskaitei vislabāk izvēlēties opciju “Katrs”, savukārt potenciālo pirkumu uzskaitei — “Viens”. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 9. Noklikšķiniet uz Reklāmguvumu periods. Atlasiet šīs reklāmguvuma darbības reklāmguvumu periodu (cik ilgi pēc noklikšķināšanas uz reklāmas vai reklāmas seansa vēlaties uzskaitīt reklāmguvumus). Šī perioda ilgums var būt 1–90 dienas. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 10. Noklikšķiniet uz Kategorija. Atlasiet reklāmguvumam visatbilstošāko kategoriju. Šī izvēle tiek izmantota reklāmguvumu pārskatu segmentēšanai. Vēlāk varēsiet to mainīt. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 11. (Papildu) Noklikšķiniet uz Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”.Noņemiet atzīmi no šī iestatījuma (pēc noklusējuma tas ir atlasīts), ja nevēlaties ietvert šīs reklāmguvuma darbības datus pārskata slejā “Reklāmguvumi”. Ja noņemsiet atzīmi no šī iestatījuma, dati tiks iekļauti slejā “Visi reklāmguvumi”.

  Ieteicams lietot šo iestatījumu, ja izmantojat automātisko cenu noteikšanas stratēģiju reklāmguvumu optimizēšanai un nevēlaties ietvert šo konkrēto reklāmguvuma darbību savā cenu noteikšanas stratēģijā. Uzziniet vairāk par iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””. Noklikšķiniet uz Gatavs.

  Svarīga informācija

  Ja jums ir citas reklāmguvuma darbības, kas uzskaita tos pašus zvanus (piemēram, jums jau ir reklāmguvuma darbība, kas uzskaita zvanus no reklāmām, un jūs plānojat uzskaitīt tos pašus zvanus ar savu importēto zvanu reklāmguvuma darbību), slejā “Reklāmguvumi” ir jāiekļauj tikai viena no šīm reklāmguvuma darbībām. Ja iekļausiet abas, katram zvanam tiks uzskaitīti 2 reklāmguvumi, turklāt, ja cenu noteikšana tiks optimizēta, lai veicinātu reklāmguvumus, cenas tiks noteiktas atbilstoši 2 reklāmguvumiem katram zvanam.

  Ieteicams importēto zvanu reklāmguvuma darbībai atzīmēt iestatījumu “Iekļaut slejā Reklāmguvumi”” un noņemt atzīmi no citām reklāmguvuma darbībām, kas uzskaita vienus un tos pašus zvanus.

 12. Noklikšķiniet uz Saglabāt un turpināt. Jums tiks parādīta lapa ar izveidotajiem iestatījumiem un darbības, kas jāveic, lai pabeigtu šīs reklāmguvuma darbības iestatīšanu.
2. darbība: ievietojiet reklāmguvumu uzskaites tagu (zvaniem tikai no vietnes).

Ja vēlaties uzskaitīt zvanus no tīmekļa vietnē parādīta tālruņa numura, izpildiet tālāk minētās darbības. Ja vēlaties uzskaitīt zvanus no reklāmās parādīta numura, varat izlaist šo darbību.

Kad būsiet izpildījis iepriekš minētās darbības, jums būs reklāmguvumu uzskaites tags, ko varēsiet saglabāt un vietnē ievietot pats vai pa e-pastu nosūtīt personai, kura uztur jūsu vietni. Lai ievietotu tagu, jums vai tīmekļa pārzinim jāveic tālāk minētās darbības.

 1. Atveriet tās lapas HTML kodu, kurā jūsu tīmekļa vietnē tiek rādīts tālruņa numurs.
 2. Starp lapas sākuma tagiem (<head></head>) ielīmējiet tagu, ko izveidojāt, veicot I daļā norādītās darbības.

Tālāk ir parādīti daži kodu paraugi.

HTML koda paraugs pirms reklāmguvumu uzskaites koda (tas ir tikai paraugs — neizmantojiet to savas tīmekļa vietnes kodā).

    <html>
    <head>
    <title>HTML faila paraugs</title>
    </head>
    <body>
    Šis ir jūsu tīmekļa lapas pamatteksts.
    </body>
    </html>

HTML koda paraugs pēc reklāmguvumu uzskaites koda (tas ir tikai paraugs — neizmantojiet to savas tīmekļa vietnes kodā).

    <html>
    <head>
    <title>HTML faila paraugs</title>
    <script type="text/javascript">
    (function(a,e,c,f,g,b,d){var h={ak:"123456789",cl:"_ABcDEFg12hI34567jK"};a[c]=a[c]||function(){(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments)};a[f]||(a[f]=h.ak);b=e.createElement(g);b.async=1;b.src="//www.gstatic.com/wcm/loader.js";d=e.getElementsByTagName(g)[0];d.parentNode.insertBefore(b,d);a._googWcmGet=function(b,d,e){a[c](2,b,h,d,null,new Date,e)}})(window,document,"_googWcmImpl","_googWcmAk","script");
    </script>
    </head>
    <body> Šis ir jūsu tīmekļa lapas pamatteksts.
    </body>
    </html>

3. darbība: pievienojiet kodu, lai aizstātu savu numuru ar Google pāradresācijas numuru (zvaniem tikai no vietnēm).

Ja vēlaties uzskaitīt zvanus no tīmekļa vietnē parādīta tālruņa numura, izpildiet tālāk minētās darbības. Pretējā gadījumā varat izlaist šo darbību.

Tajā pašā lapā, kurā ielīmējāt iepriekš minēto reklāmguvumu uzskaites tagu, jums vai jūsu tīmekļa pārzinim ir jāpievieno JavaScript koda fragments, kas aizstās jūsu tālruņa numuru ar Google pāradresācijas numuru, izmantojot funkciju _googWcmGet. Funkcijai ir šādi parametri: _googWcmGet(target, business_number, options).

 • target: vai nu CSS klases nosaukums, vai arī atzvanīšanas funkcija.
  • Ja parametrs target ir CSS klases nosaukums, visu šīs klases elementu saturs tiks aizstāts ar formatētu tālruņa numuru.
  • Ja parametrs “target” ir funkcija, tā tiks izsaukta, izmantojot divus argumentus. Pirmais arguments ir formatētais tālruņa numurs (tādā pašā formātā kā parametrs business_number). Otrais arguments ir tālruņa numurs parastā formātā (piemērs: '18001234567').
  Parametrā target pēc noklusējuma ir jārāda jūsu uzņēmuma tālruņa numurs, lai tad, ja netiek rādīts Google pāradresācijas numurs, klientam tiktu rādīts derīgs tālruņa numurs.
 • business_number: jūsu uzņēmuma tālruņa numurs.
 • options: neobligāts objekts, kuram ir tālāk minētās iespējas.
  • timeout: maksimālais laiks milisekundēs, kas atļauts numura izgūšanai. Ja šajā laikā numuru nevar izgūt, numurs uz parametru target netiek nosūtīts. Pēc noklusējuma noildze ir 5000 milisekunžu.
  • cache: iestatiet vērtību false, lai atspējotu izgūtā numura saglabāšanu kešatmiņā sīkfailā.

Tālāk minētajos piemēros ir parādīts, kā ievietot koda fragmentu trīs dažādos lietojuma gadījumos.

1. piemērs: nemainīga tālruņa numura aizstāšana ar Google pāradresācijas numuru

Šī funkcija iegūst tālruņa numuru un aizstāj saturu attiecīgās klases vērtību apgabalā. Šajā piemērā tālruņa numurs “1-800-123-4567” tagā “span” tiks aizstāts ar dinamiski ģenerēto, formatēto pāradresācijas numuru.

        <body onload="_googWcmGet('number', '1-800-123-4567')">
          <span class="number">1-800-123-4567</span>
        </body>

2. piemērs: Google pāradresācijas numura nosūtīšana pielāgotai atzvanīšanas funkcijai

Šī funkcija iegūst tālruņa numuru un nosūta to atzvanīšanas funkcijai. Atzvanīšanas funkcijas piemērā elementos, kuru ID ir “number”, saturs tiks aizstāts ar formatēto pāradresācijas tālruņa numuru.

        <head> 
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: parādāmais numurs tādā pašā formātā kā
              //        numurs, kas tiek nosūtīts funkcijai _googWcmGet().
              //        (šajā gadījumā: '1-800-123-4567')
              // mobile_number: numurs, kas formatēts izmantošanai noklikšķināmā saitē
              //        ar tel:-URI (šajā gadījumā: '+18001234567')
              var e = document.getElementById("number");
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
          <span id="number">1-800-123-4567</span>
        </body>


Lai lietotāji, kas skata jūsu tīmekļa vietni mobilajā tālrunī, varētu ērti piezvanīt jūsu uzņēmumam, varat padarīt Google pāradresācijas numuru klikšķināmu.

3. piemērs: Google pāradresācijas numura nosūtīšana pielāgotai atzvanīšanas funkcijai mobilajām ierīcēm paredzētā vietnē

Mobilajām ierīcēm paredzētās tīmekļa lapās ar noklikšķināmu tālruņa numuru tiek aizstāts gan parādītais tālruņa numurs, gan numurs, kam tiek zvanīts pēc noklikšķināšanas. Tam ir jāizmanto atzvanīšanas funkcija.

        <head>
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: parādāmais numurs tādā pašā formātā kā
              //        numurs, kas tiek nosūtīts funkcijai _googWcmGet().
              //        (šajā gadījumā: '1-800-123-4567')
              // mobile_number: numurs, kas formatēts izmantošanai noklikšķināmā saitē
              //        ar tel:-URI (šajā gadījumā: '+18001234567')
              var e = document.getElementById("number_link");
              e.href = "tel:" + mobile_number;
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
              <a href="tel:18001234567" id="number_link">
                1-800-123-4567</a>
        </body>

4. darbība. Datu sagatavošana importēšanai

Ja visu jūsu zvanu sākuma laiks un reklāmguvumu laiks ir reģistrēts vienā laika joslā, laika josla ir jāiestata vienu reizi rindā “Parameters” (Parametri).

 1. Lejupielādējiet mūsu zvanu reklāmguvumu augšupielādes veidni (lejupielādējiet failu Excel, CSV vai Google izklājlapu formātā). Ja vēlaties, lai AdWords automātiski un regulāri importētu jūsu reklāmguvumus (skatiet sadaļu 5. darbība. Reklāmguvumu importēšana), jums ir jāizmanto Google izklājlapas vai jāglabā fails tiešsaistē, izmantojot protokolu HTTPS vai SFTP.
  Ja kāds no importējamajiem reklāmguvumiem ir radies dienā, kad tika veikts klikšķis, iespējams, tas vēl nebūs uzskaitīts programmā AdWords. Katrā importēšanas reizē ieteicams augšupielādēt papildu datus dienas datu vērtībā. AdWords neuzskaitīs dublētos reklāmguvumus.
 2. Izvēlieties, kā failā norādīsit laika joslu.
   Ja visu jūsu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts vienā un tajā pašā laika joslā, vienu reizi iestatiet laika joslu rindā “Parameters” (Parametri). Ja dažādu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts dažādās laika joslās, katram reklāmguvuma laikam pievienojiet laika joslu, izmantojot sleju “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Skatiet norādījumus un tabulu tālāk 4. punkta apakšsadaļā “Call Start Time” (Zvana sākuma laiks). Ja neievadāt laika joslu rindā “Parameters” (Parametri), izdzēsiet šo rindu. Varat arī ievadīt laika joslu gan rindā “Parameters” (Parametri), gan rindā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Vispirms tiks izmantota rindas “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks) vērtība, taču, ja reklāmguvumam nav laika joslas, tiks izmantota rindas “Parameters” (Parametri) vērtība.
 3. Lai ievadītu laika joslu, izmantojiet vienu no tālāk norādītajiem formātiem.
  • Ja zvanu sākuma laiks un reklāmguvumu laiks ir reģistrēts dažādās laika joslās, katra zvana sākuma laikam un reklāmguvuma laikam pievienojiet laika joslu, izmantojot sleju “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Skatiet norādījumus un tabulu tālāk 4. punkta apakšsadaļā “Call Start Time” (Zvana sākuma laiks). Ja neievadāt laika joslu rindā “Parameters” (Parametri), izdzēsiet šo rindu.
  • Varat arī ievadīt laika joslu gan rindā “Parameters” (Parametri), gan rindās “Call Start Time” (Zvana sākuma laiks) un “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Vispirms tiks izmantota slejās norādītā laika josla. Ja nevienā slejā nebūs norādīta laika josla, tiks izmantota rindas “Parameters” (Parametri) vērtība.
  • Ievadiet savas laika joslas ID no šī saraksta. Šo metodi ieteicams izmantot, lai nerastos kļūdas, pārejot uz vasaras laiku.
  • Ievadiet attiecīgo nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Ja izmantojat Griničas laiku, ievadiet +0000.
 4. Pēc tam pievienojiet jaunu rindu katram reklāmguvumam un aizpildiet slejas tālāk norādītajā veidā.
  • Caller's phone number: tālruņa numuram jābūt norādītam vienā no tālāk minētajiem atbalstītajiem formātiem.
   Formāts Piemēri
   Simbols +, aiz kura norādīts valsts kods un numurs (formāts E.164) +16505551234
   +4408001690409
   Simbols +, aiz kura norādīts ASV apgabala kods un tālruņa numurs +6505551234
   Simbols +, aiz kura norādīts valsts kods un starptautisks numurs. Valsts koda garums nevar pārsniegt 3 rakstzīmes, un numura garums nevar pārsniegt 14 rakstzīmes, ieskaitot ciparus, defises un atstarpes. +64 0800-726230

    

  • Call start time: laiks, kad tika sākts zvans. Varat pievienot laika joslu zvana sākuma laikam, izmantojot kādu no pēdējiem 4 formātiem. Aizstājiet “+z” ar nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Varat arī aizstāt “zzzz” ar laika joslas ID no šī saraksta. Tālāk ir minēti atbalstītie datumu formāti.
   Formāts Piemēri
   MM/dd/gggg hh:mm:ss aa 08/14/2015 5:01:54 PM
   MMM dd,gggg hh:mm:ss aa Aug 14, 2015 5:01:54 PM
   MM/dd/gggg HH:mm:ss 08/14/2015 17:01:54
   gggg-MM-dd HH:mm:ss 2015-08-14 13:00:00
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss 2015-08-14T13:00:00
   gggg-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   gggg-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss zzzz

   2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

  • Call duration (seconds): zvana ilgums.
  • Conversion name: tās reklāmguvuma darbības nosaukums, kurai vēlaties importēt šo reklāmguvumu. Ir svarīgi izmantot precīzi tādu pašu nosaukumu (pievērsiet uzmanību rakstībai un lielo burtu lietojumam), kādu izmantojāt, izveidojot šo reklāmguvuma darbību AdWords kontā.
  • Conversion time (neobligāti): datums un laiks, kad tika radīts reklāmguvums. Atbalstītie formāti ir norādīti iepriekš sadaļā “Call start time” (Zvana sākuma laiks).
  • Conversion value (neobligāti): šis skaitlis ir vērtība, kādu piešķirat konkrētam reklāmguvumam. Tā var būt valūtas vērtība. Varat arī vienkārši ievadīt relatīvas vērtības no 0 līdz 10 (negatīvie skaitļi netiek pieņemti). Ja atstāsiet šo lauku tukšu, AdWords automātiski lietos reklāmguvuma vērtību, kuru norādījāt, izveidojot reklāmguvuma darbību. Ja šeit norādīsiet vērtību, tiks ignorēta vērtība, kuru norādījāt, izveidojot savu reklāmguvuma darbību.
  • Conversion currency (neobligāti): valūta, kādā tiek norādīta jūsu reklāmguvumu vērtība. Izmantojiet šo lauku, ja reģistrējat reklāmguvumu vērtības vairākās valūtās vai jums ir vairāki konti, par kuriem rēķini tiek izrakstīti atšķirīgās valūtās.

Pēc reklāmguvumu importēšanas tos vairs nevar noņemt, tāpēc datiem noteikti ir jābūt ievadītiem precīzi.

5. darbība. Reklāmguvumu importēšana

Lai bezsaistes reklāmguvumus importētu programmā AdWords, augšupielādējiet reklāmguvumu failu savā AdWords vai pārziņa (KC) kontā. (Ņemiet vērā, ka importētos reklāmguvumus pēc importēšanas vairs nevarēs noņemt.) Varat failu augšupielādēt vienu reizi vai arī izveidot tiešsaistes faila regulāras augšupielādes grafiku. Atkarībā no tā, kā vēlaties importēt savus reklāmguvumus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par vienreizēju augšupielādi vai plānotu regulāru augšupielādi.

Pēc reklāmguvuma darbības izveides nogaidiet vismaz četras stundas un tikai pēc tam augšupielādējiet pirmos importējamos datus.

Vienreizēja augšupielāde

 1. AdWords kontā noklikšķiniet uz cilnes Rīki un atlasiet vienumu Reklāmguvumi. Ja izmantojat pārziņa kontu, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi kreisās puses izvēlnē.
 2. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielādes.
 3. Blakus vienumam “Avots” atlasiet importējamā faila avotu. Ir pieejamas opcijas “Augšupielādēt failu”, Google izklājlapas, HTTPS un SFTP. Vienreizējai augšupielādei varat izvēlēties jebkuru no šīm opcijām.
 4. Nākamā darbība būs atkarīga no iepriekš atlasītā avota.
  • Ja atlasījāt “Augšupielādēt failu” vai Google izklājlapas, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu saglabāto veidni, kuru aizpildījāt ar informāciju par saviem bezsaistes reklāmguvumiem.
  • Ja izvēlējāties HTTPS vai SFTP, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam.
 5. Noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt un priekšskatīt. Tālāk esošajā cilnē “Vēsture” tiks parādīts reklāmguvumu un kļūdu priekšskatījums.
 6. Lai kontam pievienotu jaunus reklāmguvumus, noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Darbība un atlasiet Piemērot.

Augšupielādes grafiks

 1. AdWords kontā noklikšķiniet uz cilnes Rīki un atlasiet vienumu Reklāmguvumi. Ja izmantojat pārziņa kontu, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi kreisās puses izvēlnē.
 2. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielādes.
 3. Līdzās vienumam “Avots” atlasiet importējamā faila avotu. Ir pieejamas opcijas “Augšupielādēt failu”, Google izklājlapas, HTTPS un SFTP. Lai ieplānotu augšupielādes grafiku, atlasiet Google izklājlapas, HTTPS vai SFTP. (Ja atlasīsiet opciju “Augšupielādēt failu”, augšupielādes grafiku nevarēsiet ieplānot.)
 4. Nākamā darbība būs atkarīga no iepriekš atlasītā avota.
  • Ja atlasījāt Google izklājlapas, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atrastu saglabāto veidni, kuru aizpildījāt ar informāciju par saviem bezsaistes reklāmguvumiem.
  • Ja izvēlējāties HTTPS vai SFTP, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam.
 5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam Augšupielādes grafiks.
 6. Pie sadaļas “Biežums” atlasiet Katru dienu vai Katru nedēļu un izvēlieties reklāmguvumu augšupielādes laiku.
 7. Lai augšupielādētu failu nekavējoties, noklikšķiniet uz Augšupielādēt un priekšskatīt. Šī darbība ir ieteicama, jo tādējādi varēsiet pārliecināties, ka viss darbojas pareizi.
 8. Lai saglabātu grafiku, noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme

Ja radīsies kļūda saistībā ar jūsu ieplānoto augšupielādi, kontā tiks parādīts brīdinājums, kā arī saņemsit e-pasta ziņojumu. Lai novērstu problēmu, jums būs jāpārbauda tiešsaistes fails.

Kā labot kļūdas

Lai novērstu problēmas, kas varētu rasties pēc tālruņa zvanu reklāmguvumu importēšanas, lūdzu, skatiet šo rakstu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?