Helistamiskonversioonide importimine

Kui suur osa teie äritegevusest käib telefoni teel, siis on kasulik teada, millal viivad reklaamid telefonikõnede, müügi või mõne muu väärtusliku klienditoiminguini. Kui impordite helistamiskonversioonid Google Adsi, saate jälgida, kuidas viivad reklaamid kõige tähtsamate telefonikõnedeni.

Selles artiklis kirjeldame, kuidas seadistada helistamiskonversioonide importimise funktsiooni ja kuidas alustada konversioonide importimist kontole. Kui soovite täpsemalt teada saada, kuidas helistamiskonversioonide importimine toimib, lugege artiklit Teave helistamiskonversioonide importimise kohta.

Enne alustamist

Seda tüüpi konversioonide jälgimiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 • Sobilikus riigis kõnede saamine. Niisuguseks konversioonide jälgimiseks on vaja Google'i edasisuunamisnumbreid, mis on praegu saadaval nendes riikides. Kuigi Indias ja Jaapanis on Google'i edasisuunamisnumbrid saadaval, helistamiskonversioonide importimine siiski ei ole.
 • Kõnelaiendid või ainult telefonikõnedega reklaamid. Kõnelaiendi või ainult telefonikõnedega reklaami võite seadistada enne või pärast konversioonitoimingu seadistamist. Nõuded on erinevad sõltuvalt sellest, kas soovite jälgida otse reklaamide kaudu saadud kõnesid, veebisaidil oleval numbril tehtud kõnesid või mõlemal viisil saadud kõnesid. Veenduge, et täidaksite kõigi nende helistamiskonversioonide nõuded, mida importima hakkate.
  • Kõned reklaamide kaudu. Teil on vaja vähemalt ühte kõnelaiendit või ainult telefonikõnedega reklaami, mis kasutab Google'i edasisuunamisnumbrit.
  • Kõned veebisaidi kaudu. Kampaanias, mida soovite jälgida, peab olema vähemalt üks kõnelaiend.
 • Kõneteabe jälgimise süsteem. Helistamiskonversioonide importimiseks tuleb teil jälgida kõne üksikasju, nagu helistaja telefoninumber ja kõne algusaeg (vaadake kõiki jälgitavaid üksikasju siit), ning seda, millal viivad kõned konversioonideni (nt müügini). Kõige paremini töötaks see ilmselt siis, kui kasutate kliendisuhete halduse (CRM) süsteemi. Kui see pole teie ettevõtte korral võimalik, uurige muud tüüpi helistamiskonversioone, mida Google Ads pakub.

Võite kasutada ka Google Adsi API-t (AdWordsi API-t), et kõnede ja konversioonide seostamine oleks paindlikum.

Juhised

Juhiste leidmiseks selle kohta, kuidas helistamiskonversioonide importimine seadistada, klikkige allpool esitatud linkidel. Pange tähele, et juhised on mõneti erinevad ja sõltuvad sellest, kas soovite jälgida reklaamide või veebisaidil oleva telefoninumbri kaudu saadud kõnesid. Järgida tuleb kõigi nende telefonikõnetüüpide juhiseid, mida soovite importida.

1. toiming: konversioonitoimingu loomine Google Adsis

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige plussmärgiga nupul .
 5. Klikkige käsul Impordi.
 6. Jaotises „Valige, mida soovite importida“ valige „Muud andmeallikad või CRM-id“ ja seejärel „Helistamiskonversioonide jälgimine“.
 7. Klikkige nupul Jätka.
 8. Määrake uue konversioonitoimingu seaded ja pange tähele järgmist.
  1. Konversiooni nime sisestamisel tuleb teil kindlasti meelde jätta nime täpne kirjapilt. Hiljem peate selle nime helistamiskonversioonide teabe üleslaadimisel uuesti sisestama.
  2. Seade „Kaasa veergu „Konversioonid”” on vaikimisi valitud. Eemaldage märge, kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruande veergu „Konversioonid”. Andmed kaasatakse siiski veergu „Kõik konversioonid”, isegi kui eemaldate seadelt märke.

   Kasutage seda seadet, kui rakendate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ja te ei soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata. Lisateave seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ kohta.

  3. Kui teil on mõni teine konversioonitoiming, mis jälgib samu kõnesid (nt kui teil on juba konversioonitoiming reklaamide kaudu saadavate kõnede jälgimiseks ja plaanite jälgida samu kõnesid kõnede importimise konversioonitoiminguga), peaksite veergu „Konversioonid” kaasama ainult ühe nendest konversioonitoimingutest. Kui kaasate mõlemad, loendatakse iga kõne kohta kaks konversiooni, ja kui optimeerite pakkumisi konversioonide saamiseks, tehakse iga kõne puhul pakkumine kahele konversioonile.

   Soovitame märkida kõnede importimise konversioonitoimingu korral valiku „Kaasa veergu „Konversioonid”” ja jätta see teiste samu kõnesid jälgivate konversioonitoimingute puhul märkimata.

 9. Klikkige nupul Loo ja jätka.
 10. Tehke üks järgmistest valikutest.
  • Kui soovite jälgida reklaamides oleva numbri kaudu tehtud kõnesid, klikkige valikul Valmis, et viia konversioonitoimingu loomine lõpule. Järgmised toimingud võite vahele jätta.
  • Kui soovite jälgida veebisaidil oleva numbri kaudu saadud kõnesid, järgige juhiseid, mis on toodud jaotises 2. toiming: konversioonide jälgimise märgendi seadistamine.

2. toiming: konversioonide jälgimise märgendi seadistamine (ainult veebisaidi kaudu tehtud kõnede jaoks)

Kui soovite jälgida veebisaidil oleva numbri kaudu saadud kõnesid, tehke allpool kirjeldatud toimingud. Kui soovite jälgida reklaamidel oleva numbri kaudu tehtud kõnesid, võite selle osa vahele jätta.

Konversioonide jälgimise seadistamiseks peate oma veebisaidile lisama kaks koodilõiku: üldise saidimärgendi ja telefoninumbri koodilõigu.

Üldine saidimärgend lisab teie veebisaidi külastajad uuesti turundamise loenditesse „Kõik külastajad“ (kui olete uuesti turundamise seadistanud) ja määrab teie domeenile uued küpsisefailid, mis salvestavad teabe selle reklaamikliki kohta, mis kasutaja teie saidile tõi. Arvestage, et Google Adsi konversioonide jälgimise märgend saab selle klikiteabe abil konversiooni teie Google Adsi kampaaniale omistada. Esitage kasutajatele kindlasti selge ja põhjalik teave kogutavate andmete kohta ning küsige andmete kogumiseks nõusolekut, kui see on seadusega nõutav.

Üldine saidimärgend tuleb paigaldada veebisaidi igale lehele, kuid iga Google Adsi konto kohta on vaja ainult ühte üldist saidimärgendit.

Telefoninumbri koodilõik asendab veebisaidil oleva telefoninumbri Google'i edasisuunamisnumbriga. Lisage see koodilõik saidi nendele lehtedele, kus telefoninumbrit kuvatakse.

 1. Jaotises „Üldine saidimärgend“ tehke valik, mis kirjeldab kõige paremini teie olukorda, ja järgige märgendi lisamise juhiseid.
  • Ma pole üldist saidimärgendit oma veebisaidile paigaldanud: tehke see valik, kui seadistate oma kontol konversioonitoimingu märgendit esimest korda ja te pole paigaldanud mõne teise Google'i toote üldist saidimärgendit. Selle valiku korral kuvatakse täielik üldine saidimärgend. Märgendi paigaldamiseks kopeerige märgendi kood ja kleepige see oma veebisaidi igal lehel märgendite <head></head> vahele.

   Järgnevalt on toodud üldise saidimärgendi näide, kus „CONVERSION_ID“ tähistab teie Google Adsi konto kordumatut konversiooni ID-d.

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Paigaldasin üldise saidimärgendi oma veebisaidile mõne muu Google'i toote (nt Google Analyticsi) või mõne muu Google Adsi konto kaudu: kui teie puhul kehtib see valik, ei pea te oma veebisaidile üldist saidimärgendit uuesti lisama. Sellel kontol konversioonide jälgimise kasutamiseks peate aga lisama üldise saidimärgendi igale eksemplarile käsu config (konversiooni ID-d sisaldav koodilõik). See valik näitab seda käsku ja „AW-CONVERSION_ID“ tähistab teie konto konversiooni ID-d.

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Lisage käsk config veebisaidi igale üldise saidimärgendi eksemplarile vahetult lõppmärgendi </script> kohale. 

   Järgnevalt on toodud sellise üldise saidimärgendi näide, mis on seadistatud nii Google Analyticsi kui ka Google Adsi jaoks ja kus Google Adsi konto käsk config on esile tõstetud.

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Paigaldasin juba üldise saidimärgendi oma veebisaidile, kui lõin sellel Google Adsi kontol teise konversioonitoimingu: kui teie puhul kehtib see valik, ei pea te üldist saidimärgendit oma saidile uuesti lisama. Kontrollige lihtsalt, et üldine saidimärgend oleks lisatud saidi igale lehele ja märgendi iga eksemplari käsk config sisaldaks teie konto konversiooni ID-d. Oma konversiooni ID-d näete siis, kui teete selle valiku.

 2. (Valikuline) Muutke üldist saidimärgendit oma eelistuste järgi.

  • Kui te ei soovi, et üldine saidimärgend lisaks külastajaid uuesti turundamise loenditesse, lisage oma üldise saidimärgendi käsku config allpool esiletõstetud osa:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Kui te ei soovi, et üldine saidimärgend lisaks teie saidi domeenile esimese osapoole küpsisefaile, lisage üldise saidimärgendi käsku config allpool esiletõstetud osa:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Me ei soovita seda teha, kuna see vähendab konversioonide mõõtmise täpsust.

 3. Kopeerige üldine saidimärgend ja järgige veebisaidile märgendi lisamise juhiseid.

 4. Valige jaotise „Telefoninumbri koodilõik“ kõrval üks järgmistest valikutest.

  • Sisestage oma veebisaidil olev telefoninumber. Sisestage telefoninumber, millele tehtud kõnesid soovite jälgida. Veenduge, et sisestaksite täpselt need numbrid, mis kuvatakse teie veebisaidil. Kui teie veebisaidil oleval numbril on näiteks riigikood, lisage siin riigikood. Kui teie veebisaidil oleval numbril riigikoodi pole, ärge siin riigikoodi lisage. Klikkige seejärel käsul Loo koodilõik. (Võtke arvesse, et see valik ei toimi, kui soovite jälgida mitut oma veebisaidil olevat telefoninumbrit.)

   Näide: teie veebisaidil on number vormingus 1-650-555-5555. Peate numbri sisestama vormingus 1-650-555-5555. Kui sisestate numbri 650-555-5555 või 555-5555, ei leia Google Ads teie numbrit õigesti üles ega saa teie konversioone jälgida.

  • Ärge sisestage telefoninumbrit. Peate oma veebisaidi koodi käsitsi muutma. Kui teete selle valiku, peate pärast märgendi paigaldamist veebisaidi koodi käsitsi muutmiseks järgima allolevaid juhiseid. See valik pakub rohkem võimalusi ja on soovitatav ainult siis, kui oskate JavaScripti kasutada. Peaksite seda valikut kasutama siis, kui soovite jälgida mitmele oma veebisaidil olevale telefoninumbrile tehtavaid kõnesid.

 5. Jaotises „Paigaldage telefoninumbri koodilõik“ näete tehtud valiku põhjal telefoninumbri koodilõigu koodi. Kopeerige koodilõik, kui soovite selle kohe veebisaidile lisada, või kui soovite lõigu hiljem lisada, klikkige valikul Koodilõigu allalaadimine

 6. Avage oma veebisaidi selle lehe HTML, kus kuvatakse teie telefoninumber.

 7. Telefoninumbri koodilõik tuleb kleepida lehele vahetult üldise saidimärgendi järele head-märgendite (<head></head>) vahele.

 8. Salvestage veebilehel tehtud muudatused.

 9. Klikkige nupul Järgmine.

 10. Klikkige nupul Valmis.

Näide


Järgnevalt on esitatud HTML-i näidised enne ja pärast konversioonide jälgimise märgendi lisamist.

HTML-i näidis enne konversioonide jälgimise koodi lisamist (see on lihtsalt näidis, ärge seda oma veebisaidi koodis kasutage).

<html>
<head>
<title>HTML-faili näidis</title>
</head>
<body>
See on teie veebilehe sisuosa.
</body>
</html>

HTML-i näidis pärast konversioonide jälgimise koodi lisamist (see on ainult näidis, ärge kasutage seda oma veebisaidi koodis).

<html>
<head>
<title>HTML-faili näidis</title>

<!-- Üldine saidimärgis (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>


</head>
<body>
See on teie veebilehe sisuosa.
</body>

3. toiming: lisage kood, mis asendab teie telefoninumbri Google'i edasisuunamisnumbriga (ainult veebisaidi kaudu saadavate kõnede korral)

Kui soovite jälgida veebisaidil oleva numbri kaudu saadud kõnesid, järgige märgendi koodi muutmiseks neid juhiseid. Muul juhul võite selle osa vahele jätta.

4. toiming: valmistage andmed importimiseks ette

Kui kõik teie kõnede algusajad ja konversioonide toimumise ajad on samas ajavööndis, seadke ajavöönd üks kord real „Parameetrid”.

 1. Laadige alla meie helistamiskonversioonide üleslaadimise mall (laadige alla ExcelCSV või Google'i arvutustabelid). Malli allalaadimiseks võite ka järgida allolevaid toiminguid. Kui soovite, et Google Ads impordiks konversioonid automaatselt regulaarse ajavahemiku järel (vaadake 5. toimingut: konversioonide importimine), peate kasutama teenust Google'i arvutustabelid või salvestama faili veebi HTTPS-i või SFTP kaudu.
  Kui mõni imporditav konversioon on toimunud ühe päeva jooksul pärast klikki, pole Google Ads seda veel võib-olla salvestanud. Kasulik on iga importimise puhul andmete üleslaadimisel kaasata lisapäeva jagu andmeid. Google Ads ei loenda topeltkonversioone.
  1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
  2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
  3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
  4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
  5. Klikkige plussmärgiga nupul .
  6. Klikkige käsul Kuva mallid.
  7. Otsige üles helistamiskonversioonide mallid ja valige allalaadimiseks soovitud vorming.
 2. Valige, kuidas lisada faili oma ajavöönd.
   Kui kõik teie konversioonid toimuvad samas ajavööndis, seadke ajavöönd üks kord real „Parameetrid”. Kui teie konversioonid toimuvad eri ajavööndites, lisage ajavöönd igale konversiooni toimumise ajale veerus „Konversiooni toimumise aeg”. Vaadake juhiseid ja tabelit allpool 4. punktis „Kõne algusaeg”. Kui te real „Parameetrid“ ajavööndit ei märgi, tuleb rida kustutada. Samuti võite lisada ajavööndid nii reale „Parameetrid” kui ka veergu „Konversiooni toimumise aeg”. Esimesena kasutatakse veergu „Konversiooni toimumise aeg” ning kui ajavööndis puudub mõni konversioon, siis kasutatakse rea „Parameetrid” väärtust.
 3. Ajavööndi märkimiseks kasutage mõnda järgmistest vormingutest.
  • Kui teie kõnede algusajad ja konversioonide toimumise ajad on eri ajavööndites, lisage ajavöönd igale kõne algusajale ja konversiooni toimumise ajale veerus „Konversiooni toimumise aeg“. Vaadake juhiseid ja tabelit allpool 4. toimingust „Kõne algusaeg“. Kui te real „Parameetrid“ ajavööndit ei märgi, tuleb rida kustutada.
  • Samuti võite lisada ajavööndid nii reale „Parameetrid” kui ka veergudesse „Kõne algusaeg” ja „Konversiooni toimumise aeg”. Kõigepealt kasutatakse veergudes olevat ajavööndit. Kui veerg ei sisalda ajavööndit, kasutatakse rea „Parameetrid” väärtust.
  • Sisestage oma ajavööndi ID sellest loendist. Seda varianti soovitame selleks, et vältida vigu suve- ja talveaja vahetumisel.
  • Sisestage oma GMT nihe, märkides + või – ja seejärel 4-numbriline ajaerinevus. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Kui kasutate Greenwichi aega, sisestage lihtsalt +0000.
 4. Järgmisena lisage iga konversiooni jaoks uus rida ja täitke veerud järgmiselt.
  • Helistaja telefoninumber: telefoninumber peab olema ühes järgmistest vormingutest.
   Vorming Näited
   +-märk, millele järgneb riigikood ja number (vorming E.164) +16505551234
   +4408001690409
   +-märk, millele järgneb piirkonnakood ja telefoninumber +6505551234
   +-märk, millele järgneb riigikood ja rahvusvaheline number. Riigikoodis võib olla kuni kolm tähemärki ja numbris 14 numbrikohta, nende hulgas numbrid, sidekriipsud ja tühikud. +64 0800-726230

    

  • Kõne algusaeg: kellaaeg, mil kõne algas. Kõne algusajale ajavööndi lisamiseks kasutage ühte viimasest neljast vormingust loendis. Asendage „+z” GMT nihkega, sisestades märgi + või – ja seejärel neljanumbrilise ajaerinevuse. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Või siis asendage zzzz ajavööndi ID-ga sellest loendist. Allpool on toetatud kuupäevavormingute loend.
   Vorming Näited
   kk/pp/aaaa hh:mm:ss aa „08/14/2015 5:01:54 PM”
   kkk pp, aaaa hh:mm:ss aa „Aug 14, 2015 5:01:54 PM”
   kk/pp/aaaa hh:mm:ss „08/14/2015 17:01:54”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss „2012-08-14 13:00:00”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss „2012-08-14T13:00:00”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss+z „2012-08-14 13:00:00+0500”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss+z „2012-08-14T13:00:00–0100”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss zzzz

   „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles”

  • Kõne kestus (sekundites): kõne pikkus.
  • Konversiooni nimi: selle konversioonitoimingu nimi, mille konversiooni soovite importida. Kasutage kindlasti täpselt sama kirjapilti ja suurtähestust, mida kasutasite konversioonitoimingu loomisel oma Google Adsi kontol.
  • Konversiooni aeg: konversiooni toimumise kuupäev ja kellaaeg. Vaadake sobivaid vorminguid eespool jaotisest „Kõne algusaeg”.
  • Konversiooni väärtus (valikuline): arv, mis näitab konversioonile antud väärtust. See võib kajastada valuuta väärtust, aga võite valida ka lihtsalt suhtelised väärtused skaalal 0–10 (negatiivseid arve ei saa valida). Kui jätate selle välja tühjaks, rakendab Google Ads automaatselt konversiooniväärtuse, mille määrasite konversioonitoimingu loomisel. Kui sisestate siia väärtuse, alistab see konversioonitoimingu loomisel määratud väärtuse.
   • Konversiooni valuuta (valikuline): valuuta, milles teie konversiooniväärtus on esitatud. Kasutage seda, kui loendate konversiooniväärtusi mitmes valuutas või kui teil on mitu kontot, millel arveldatakse erinevates valuutades.

    Valuutakoodid

    Riik Valuuta Valuutakood
    Argentina Argentiina peeso ARS
    Austraalia Austraalia dollar AUD
    Austria Euro EUR
    Belgia Euro EUR
    Brasiilia Brasiilia reaal BRL
    Kanada Kanada dollarid CAD
    Tšiili Tšiili peeso CLP
    Colombia Kolumbia peeso COP
    Tšehhi Tšehhi kroon CZK
    Taani Taani kroon DKK
    Soome Euro EUR
    Prantsusmaa Euro
    Prantsuse frangid
    EUR
    FRF
    Saksamaa Euro EUR
    Kreeka Euro EUR
    Guam USA dollar EUR
    India India ruupia INR
    Indoneesia Indoneesia ruupia IDR
    Iirimaa Euro EUR
    Itaalia Euro EUR
    Jaapan Jaapani jeen JPY
    Jersey Briti naelsterling GBP
    Mauritaania Mauretaania ugia MRU
    Mehhiko Mehhiko peeso MXN
    Holland Euro EUR
    Uus-Meremaa Uus-Meremaa dollarid NZD
    Nigeeria Nigeeria naira NGN
    Norra Norra kroon NOK
    Filipiinid Filipiinide peeso PHP
    Poola Poola uus zlott PLN
    Puerto Rico USA dollarid EUR
    Réunion Euro EUR
    Rumeenia Rumeenia leu
    Uus Rumeenia leu
    ROL
    RON
    Venemaa Vene rubla RUB
    Singapur Singapuri dollarid SGD
    Lõuna-Aafrika Vabariik Lõuna-Aafrika rand ZAR
    Hispaania Euro EUR
    Rootsi Rootsi kroon SEK
    Šveits Šveitsi frangid CHF
    Tai Tai baht THB
    Türgi Türgi liir
    Uus Türgi liir
    TRL
    TRY
    Ukraina Ukraina grivna UAH
    Ühendkuningriik Briti naelsterling
    Euro
    GBP
    EUR
    United States of America USA dollarid EUR
    Vietnam Vietnami dong VND

     

Juba imporditud konversioone ei saa hiljem enam eemaldada, seetõttu veenduge, et sisestatud andmed oleksid täpsed.

5. toiming: importige konversioonid

Võrguühenduseta konversioonide andmete importimiseks Google Adsi peate konversioonifaili üles laadima oma Google Adsi või haldurikontole (MCC). (Pidage meeles, et imporditud konversioone ei saa pärast importimist enam eemaldada.) Võite faili üles laadida ühe korra või luua ajakava, mille alusel võrgus olev fail regulaarselt üles laaditakse. Järgige allpool olevaid ühekordse üleslaadimise või ajastatud üleslaadimiste juhiseid olenevalt sellest, kuidas soovite konversioone importida.
Pärast konversioonitoimingu loomist oodake vähemalt neli tundi, enne kui esimese impordifaili üles laadite.

Kuidas konversioone üks kord üles laadida?

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Klikkige plussmärgiga nupul .
 6. Klikkige faili allika valimiseks rippmenüül Allikas. Võite arvutis oleva faili või Google'i arvutustabeli üles laadida või edastada selle HTTPS-i või SFTP kaudu.
 7. Olenevalt määratud allikast tehke järgmist.
  • Kui valisite „Faili üleslaadimine” või „Google'i arvutustabelid”, klikkige käsul Vali fail, seejärel otsige üles ja valige fail, mis sisaldab teie võrguühenduseta konversioonide teavet.
  • Kui valisite HTTPS-i või SFTP, sisestage failile juurdepääsemiseks selle URL ning kasutajanimi ja parool. Märkus. Kui valite SFTP ja saate vea „Faili ei leitud“, siis proovige panna topeltkaldjoon (//) faili tee ja nime vahele. Näiteks: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Kui soovite faili sisu üles laadida ega soovi näha üleslaadimise tulemuste eelvaadet, klikkige käsul Rakenda ja jätke ülejäänud toimingud vahele. Kui soovite näha üleslaadimise tulemuste eelvaadet, klikkige valikul Eelvaade. Faili eelvaates on teie kontole imporditavate konversioonide arv esile tõstetud. Eelvaade hõlmab ka teavet failis olevate vigade kohta. Võite vigu eirata või need failis parandada ja faili uuesti üles laadida.
  • Kui eelvaade on valmis, klikkige valikul Üksikasjad, et näha osa faili sisust. Vead kuvatakse esimesena.
  • Faili kogu sisu vaatamiseks klikkige valikul Rohkem.
  • Failis olevate konversioonide importimise lõpuleviimiseks klikkige käsul Rakenda fail. Edenemisriba lehe alaosas teavitab teid, kui failis olevate konversioonide importimine jõuab lõpule. Klikkige edenemisribal valikut Üksikasjad, et vaadata kõiki imporditud konversioone.

Saate vaadata nii rakendatud kui ka rakendamata faile, mille olete üles laadinud. Uurige lisateavet üleslaaditud failide vaatamise kohta.

Konversioonide üleslaadimine ajakava alusel

Google Ads võib konversioone regulaarse ajakava alusel automaatselt importida. Teil tuleb luua konversioone sisaldav fail Google'i arvutustabelites või talletada fail veebi HTTPS-i või SFTP kaudu. Faili ülesalaadimiste ajastamiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Klikkige lehe ülaosas valikul Ajakavad.
 6. Klikkige plussmärgiga nupul .
 7. Klikkige faili allika valimiseks rippmenüül Allikas. Faili saate üles laadida Google'i arvutustabelitest või edastada selle HTTPS-i või SFTP kaudu.
 8. Olenevalt määratud allikast tehke järgmist.
  • Kui tegite valiku „Google'i arvutustabelid”, klikkige käsul Vali fail ning otsige üles ja valige fail, mis sisaldab teie võrguühenduseta konversioonide teavet.
  • Kui valisite HTTPS-i või SFTP, sisestage failile juurdepääsemiseks selle URL ning kasutajanimi ja parool. Märkus. Kui valite SFTP ja saate vea „Faili ei leitud“, siis proovige panna topeltkaldjoon (//) faili tee ja nime vahele. Näiteks: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Klikkige rippmenüül Sagedus ja valige, kui sageli tuleks fail importida.
 10. Klikkige rippmenüül Kellaaeg ja valige, millal fail imporditakse.
 11. Klikkige käsul Salvesta ja kuva eelvaade. Eelvaade näitab, kas ajakava salvestamine õnnestus või mitte. Ajakava salvestamine võib nurjuda juhul, kui Google Adsil puudub vale kasutajanime või parooli tõttu juurdepääs faili allikale või kui fail ei ole õigesti vormindatud.
 12. Klikkige valikul OK, et naasta lehele Ajakavad. Lehel Ajakavad on loetletud kõik teie ajastatud üleslaadimised.

  Märkus

  Kui ajastatud üleslaadimisega on probleeme, kuvatakse kontol märguanne ja teile saadetakse e-kiri. Probleemi lahendamiseks peate kontrollima veebis olevat faili.
 13. Ajastatud üleslaadimise muutmiseks klikkige veerus „Toimingud” nupul Valikud ja seejärel tehke järgmist.
  • Ajastatud üleslaadimise seadete muutmiseks klikkige käsku Muuda.
  • Klikkige käsul Peata, et faili ajastatud üleslaadimised katkestada.
  • Kui faili ajastatud üleslaadimised on peatatud ja soovite neid jätkata, klikkige käsul Jätka
  • Kui teil ei ole enam vaja failis olevaid konversioone üles laadida, klikkige käsul Eemalda.

Kui teie Google Adsi kontol on kirjutuskaitstud juurdepääs, ei saa te ajastatud üleslaadimiste valikuid muuta.

Üleslaaditud failide vaatamine

Pärast konversioonifaili üleslaadimist näete lehel Üleslaadimised selle faili kohta uut kirjet. Pange tähele, et faili üleslaadimiseks ja rakendamiseks võib kuluda mitu minutit.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige vasakpoolses menüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Kui teil on mõni rakendamata fail, mille eelvaadet olete uurinud, näete seda tabelis „Ootelolevad toimingud”. Failis olevate konversioonide importimiseks klikkige veerus „Toimingud” käsul Rakenda, üleslaaditud faili eemaldamiseks klikkige käsul Loobu. Kui Google Adsil õnnestus luua faili eelvaade, kuvatakse link Laadi tulemused alla, mis võimaldab üleslaaditud faili alla laadida.
 6. Tabeli „Ootelolevad toimingud” all näete üleslaaditud ja rakendatud failide loendit. Failide kohta lisateabe saamiseks vaadake järgmisi veerge.
  • Veerg „Olek” võimaldab kiiresti vaadata, kas failis olevate konversioonide importimine õnnestus.
  • Veerg „Tulemused” hõlmab rohkem üksikasju importimise oleku kohta. Kui faili importimine nurjus, on nurjumise põhjus märgitud sellesse veergu.
  • Veerg „Tegevused” sisaldab järgmisi linke.
   • Laadi tulemused alla: see võimaldab alla laadida üleslaaditud faili koopia. See link kuvatakse siis, kui kõik failis sisalduvad konversioonid on üles laaditud.
   • Laadi kõik alla: see võimaldab alla laadida üleslaaditud faili koopia, mis sisaldab ka neid konversioone, mida ei õnnestunud importida.
   • Vigade allalaadimine: see võimaldab alla laadida arvutustabeli, kus on loetletud kõik failis sisalduvad konversioonid, mida ei õnnestunud importida, ning vastavad veateated.
   • Kui valite mõne neist linkidest, sisaldab allalaaditud fail veergu „Tulemused”, mis kinnitab, et konversioon imporditi, või selgitab, miks selle importimine ebaõnnestus. Need lingid eemaldatakse 30–60 päeva jooksul pärast esmast üleslaadimist.

Vigade parandamine

Pärast helistamiskonversioonide importimist ilmneda võivate probleemide lahendamiseks vaadake teavet sellest artiklist.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse