Импортиране на реализации от телефонно обаждане

Ако развивате дейност по телефона, искате да измервате кога рекламите водят до телефонни обаждания и кога тези обаждания водят до продажби и други ценни действия от страна на клиентите. Импортирането на реализациите от телефонно обаждане в Google Ads може да Ви помогне да проследявате как рекламите Ви водят до най-важните Ви обаждания.

В тази статия ще разберете как да настроите импортиране на реализациите от обаждания и да започнете да ги импортирате в профила си. За допълнителна информация относно начина на работа на импортирането на реализациите, прочетете статията ни Всичко за импортирането на реализациите от обаждане.

Преди да започнете

За да използвате този вид проследяване на реализациите, трябва да сте в състояние:

 • Да получавате обаждания в отговаряща на условията държава: За този вид проследяване на реализациите са необходими пренасочващи номера от Google, които понастоящем са налице в тези държави. Макар че пренасочващите номера от Google са налични в Индия и Япония, импортиране на реализациите от обаждане не се предлага за тези държави.
 • Да имате разширения за обаждания или реклами, генериращи само обаждане: Можете да конфигурирате разширенията си за обаждания или рекламите, генериращи само обаждане, преди или след като настроите действието си, водещо до реализация. Изискванията са различни в зависимост от това дали искате да проследявате обаждания направо от рекламите си, от телефонен номер на уебсайта си, или и от двете. Уверете се, че изпълнявате изискванията за типовете реализации от обаждания, които ще бъдат включени в импортирането Ви.
  • Обаждания от реклами: Ще се нуждаете от поне едно разширение за обаждания или една реклама, генерираща само обаждане, които използват пренасочващ номер от Google.
  • Обаждания от уебсайта Ви: Ще се нуждаете от поне едно разширение за обаждания, приложено към кампанията, която искате да проследявате.
 • Да имате система за проследяване на информацията за обажданията: За да импортирате реализациите от телефонно обаждане, ще трябва да проследявате подробности за обажданията, като телефонния номер на обаждащия се и началния час на обаждането (вижте всички подробности, които ще проследявате, тук), както и кога обажданията водят до реализации, като например продажби. Това може да се получи най-добре, ако използвате система за управление на връзките с клиенти. Ако това не Ви се струва възможно за бизнеса Ви, можете да разгледате другите видове реализации от обаждане, които Google Ads предлага.

Освен това можете да използвате API на Google Ads (API на AdWords), за да получите по-голяма гъвкавост при свързване на обажданията с реализациите

Инструкции

Кликнете върху връзките по-долу за инструкции как да настроите импортиране на реализациите си от телефонни обаждания. Имайте предвид, че в някои случаи има различни инструкции в зависимост от това дали искате да проследявате обажданията от реклами, или обажданията от телефонен номер на уебсайта Ви. Изпълнете инструкциите за всички видове телефонни обаждания, които ще бъдат включени в импортирането Ви.

Стъпка 1: Създаване на действие, водещо до реализация, в Google Ads

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Кликнете върху Импортиране.
 6. Под „Изберете какво искате да импортирате“ изберете „Други източници на данни или управление на връзките с клиенти“, след което – „Проследяване на реализации от обаждания“.
 7. Кликнете върху Напред.
 8. Завършете настройките за новото си действие, водещо до реализация, и имайте предвид следното:
  1. Когато въвеждате име на реализацията, е важно да запомните точния начин, по който се изписва. Ще се наложи да го въведете по-късно, когато качвате информацията за реализациите от обаждане.
  2. Настройката „Включване в „Реализации“ е избрана по подразбиране. Премахнете отметката от нея, ако не искате да включите данните за това действие, водещо до реализация, в отчетната си графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката обаче, данните ще продължат да се включват в графата „Всички реализации“.

   Бихте могли да използвате тази настройка, ако оптимизирате за реализации посредством стратегия за автоматично офериране и не искате да включите това действие, водещо до реализация, в стратегията си за офериране. Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.

  3. Ако имате други действия, водещи до реализация, които проследяват същите обаждания – например ако вече имате действие, водещо до реализация, за да проследявате обаждания от реклами, и планирате да проследявате същите обаждания с действието си за импортиране на реализациите от обаждания, трябва да включите само едно от тези действия, водещи до реализация, в графата „Реализации“. Ако включите и двете действия, ще отчитате по 2 реализации за всяко обаждане, а ако оптимизирате оферирането си за реализации, ще оферирате за 2 реализации за всяко обаждане.

   Препоръчваме да поставите отметка до настройката „Включване в „Реализации“ за импортиране на реализациите от обаждания и да премахнете отметката до настройката за всички други действия, водещи до реализация, които проследяват същите обаждания.

 9. Кликнете върху Създаване и продължаване.
 10. Изберете една от следните опции:
  • Ако искате да проследявате обажданията само от номер в рекламите си, кликнете върху Готово, за да завършите създаването на действието си, водещо до реализация. Можете да пропуснете следващите стъпки.
  • Ако искате да проследявате обажданията от телефонен номер на уебсайта си, изпълнете „Стъпка 2: Настройване на маркера си за проследяване на реализациите“.

Стъпка 2: Настройване на маркера за проследяване на реализациите (само за обаждания от уебсайтове)

Ако искате да проследявате обажданията от телефонен номер на уебсайта си, изпълнете стъпките по-долу. Ако искате да проследявате само обажданията от телефонен номер в рекламите си, можете да пропуснете тази стъпка.

За да настроите проследяването на реализациите, трябва да добавите два фрагмента от код към уебсайта си: общия маркер на сайта и фрагмент с телефонен номер.

Общият маркер на сайта добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг „Всички посетители“ (ако сте настроили ремаркетинг) и задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват информация за кликванията върху рекламата, довели потребители на сайта Ви. Имайте предвид, че маркерът на Google Ads за проследяване на реализациите ще може да използва тази информация за кликванията, за да приписва реализации на кампаниите Ви в Google Ads. Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за събирането на данни и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Трябва да инсталирате общия маркер на сайта на всяка страница от уебсайта си, но Ви е нужен само един за всеки профил в Google Ads.

Фрагментът с телефонен номер замества телефонен номер в уебсайта Ви с пренасочващ номер от Google. Инсталирайте го на страниците на сайта, на които се показва телефонният Ви номер.

 1. Под „Общ маркер на сайта“ изберете опцията, описваща най-добре ситуацията Ви, и изпълнете инструкциите за инсталиране на маркера:
  • Не съм инсталирал/а общия маркер на сайта в уебсайта си: Изберете тази опция, ако за пръв път настройвате маркера за действие, водещо до реализация, в профила си и не сте инсталирали общия маркер на сайта от друг продукт на Google. Тази опция показва пълния вид на общ маркер на сайта. За да инсталирате маркера, копирайте кода му и го поставете между маркерите <head></head> на всяка страница от уебсайта си.

   Следва пример за общ маркер на сайта, където CONVERSION_ID представлява идентификационният номер на реализацията, който е уникален за профила Ви в Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Инсталирах в уебсайта си общия маркер на сайта от друг продукт на Google (напр. Google Анализ) или от друг профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо да добавяте в уебсайта си отново общия маркер на сайта. За да работи обаче проследяването на реализациите за този профил, ще трябва да добавите командата „config“ (частта от код, която съдържа идентификационния номер на реализацията Ви) към всеки екземпляр на общия маркер на сайта. При тази опция се показва тази команда, където „AW-CONVERSION_ID“ представлява идентификационният номер на реализацията Ви в профила:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Добавете командата „config“ в уебсайта си към всеки екземпляр на общия маркер на сайта, непосредствено над крайния маркер </script>. 

   Следва пример с общ маркер на сайта, конфигуриран едновременно за Google Анализ и Google Ads, с откроена команда „config“ за профила в Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Вече инсталирах в уебсайта си общия маркер на сайта при създаването на друго действие, водещо до реализация, в този профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо да добавяте в уебсайта си отново общия маркер на сайта. Трябва само да проверите дали този маркер се показва на всяка страница от сайта Ви и дали командата „config“ във всеки екземпляр на маркера съдържа идентификационния номер на реализацията за профила Ви. Ще видите този номер, когато изберете тази опция.

 2. (По избор) Променете общия маркер на сайта според предпочитанията си:​

  • Ако не желаете общият маркер на сайта да добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг, добавете откроената част по-долу към командата „config“ на общия маркер на сайта си.

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Ако не желаете общият маркер на сайта да зададе „бисквитки“ на посещавания домейн на домейна на уебсайта Ви, добавете откроената част по-долу към командата „config“ на общия маркер на сайта:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Не препоръчваме да правите това, тъй като ще доведе до по-неточно измерване на реализациите.

 3. Копирайте общия маркер на сайта и след това изпълнете инструкциите за добавянето му към уебсайта Ви.

 4. Изберете една от следните опции до „Фрагмент с телефонен номер“:

  • Да въведете телефонния си номер, както се показва на уебсайта Ви Въведете телефонния номер, който искате да използвате за проследяване на обажданията. Постарайте се да въведете цифрите точно както се показват в уебсайта Ви. Така например, ако номерът в уебсайта Ви е с код на държава, включете този код тук. Ако в номера в уебсайта Ви няма код на държава, не включвайте този код тук. След това кликнете върху Създаване на фрагмент. (Имайте предвид, че няма да можете да използвате тази опция, ако искате да проследявате няколко телефонни номера в уебсайта си.)

   Пример: Посочили сте номера в уебсайта си като 1-650-555-5555. Трябва да въведете номера като 1-650-555-5555. Ако въведете 650-555-5555 или 555-5555, Google Ads няма да може да намери правилно номера Ви и да проследява реализациите Ви.

  • Да не въведете номер. Ще трябва да редактирате ръчно кода на уебсайта си. Ако изберете тази опция, ще трябва да следвате указанията по-долу, за да редактирате ръчно кода на уебсайта си, след като инсталирате маркера си. Това решение е за по-напреднали потребители и се препоръчва само ако сте уверени в използването на JavaScript. Използвайте тази опция, ако искате да проследявате обажданията на няколко телефонни номера в уебсайта си.

 5. Под „Инсталиране на фрагмента с телефонен номер“ вече ще виждате кода за фрагмента с телефонен номер според избраната от Вас опция. Копирайте фрагмента, за да го добавите към уебсайта си сега, или кликнете върху Изтегляне на фрагмента, за да го добавите по-късно. 

 6. Отворете HTML кода за страницата, на която телефонният номер се показва на уебсайта Ви.

 7. Поставете фрагмента с телефонен номер между маркерите „head“ (<head></head>) на страницата, непосредствено след общия маркер на сайта.

 8. Запазете промените на уеб страницата.

 9. Кликнете върху Напред.

 10. Кликнете върху Готово.

Пример


Следват примери за HTML код преди и след добавянето на маркера за проследяване на реализациите:

Примерен HTML код преди кода за проследяване на реализациите (това е само пример – не го използвайте в кода на уебсайта си).

<html>
<head>
<title>Примерен HTML файл</title>
</head>
<body>
Това е основният текст на уеб страницата Ви.
</body>
</html>

Примерен HTML код след кода за проследяване на реализациите (това е само пример – не го използвайте в кода на уебсайта си).

<html>
<head>
<title>Примерен HTML файл</title>

<!-- Общ маркер на сайта (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>


</head>
<body>
Това е основният текст на уеб страницата Ви.
</body>

Стъпка 3: Добавете кода, за да замените телефонния си номер с пренасочващ номер от Google (само за обаждания от уебсайтове)

Ако искате да проследявате обажданията от телефонен номер на уебсайта си, изпълнете тези инструкции, за да редактирате кода на маркера си. В противен случай можете да пропуснете тази стъпка.

Стъпка 4: Подгответе данните си за импортиране

Ако началният час на обажданията и датата и часът на различните реализации са в една и съща зона, настройте часовата зона само веднъж в графата „Параметри“.

 1. Изтеглете шаблона ни за качване на реализации от обаждане (изтегляне във формат Excel, CSV или Google Таблици). Можете също така да изпълните стъпките по-долу за изтегляне на шаблон. Ако желаете Google Ads да импортира реализациите Ви автоматично по редовен график (вижте Стъпка 5: Импортиране на реализациите Ви), трябва да използвате Google Таблици или да съхранявате файла онлайн с HTTPS или SFTP.
  Ако някои от реализациите, които импортирате, са извършени в рамките на един ден след кликването, в възможно Google Ads да не може да ги отчете. Като най-добра практика при всяко импортиране качвайте данни, обхващащи един ден повече. Google Ads не отчита дублираните реализации.
  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
  3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
  4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
  5. Кликнете върху бутона със знак плюс .
  6. Кликнете върху Към шаблоните.
  7. Намерете шаблоните за реализации от телефонно обаждане и изберете формат на шаблона за изтегляне.
 2. Изберете как да въведете часовата си зона във файла:
   Ако датата и часът на различните реализации са в една и съща зона, настройте часовата зона само веднъж в графата „Параметри“. Ако датата и часът на различните реализации попадат в различни часови зони, добавете часовата зона за всяка дата и час на реализация, като използвате графата „Дата и час на реализацията“. Вижте инструкциите и таблицата под „Начален час на обаждането“ в стъпка 4 по-долу. Ако не въведете часова зона в реда „Параметри“, изтрийте реда. Също така можете да въведете часова зона както в реда „Параметри“, така и в „Дата и час на реализацията“. Часовата зона, посочена в „Дата и час на реализацията“, ще се използва първо, а ако в някоя реализация липсва часовата зона, ще се използва посочената в „Параметри“.
 3. Използвайте един от следните формати за въвеждане на часовата зона:
  • Ако началният час на обажданията и времето на различните реализации попадат в различни часови зони, добавете часова зона за всеки начален час на обаждане и за всяко време на реализация, като използвате графата „Дата и час на реализация“. Вижте инструкциите и таблицата под „Начален час на обаждането“ в стъпка 4 по-долу. Ако не въведете часова зона в реда „Параметри“, изтрийте реда.
  • Или можете да въведете часова зона както в реда „Параметри“, така и в „Начален час на обаждането“ и „Дата и час на реализация“. Първо ще се използва часовата зона в графите. Ако в някоя от графите липсва часова зона, ще се използва стойността в „Параметри“.
  • Въведете идентификационния номер на часовата си зона от този списък. Този метод се препоръчва с цел избягване на грешки при преминаването към лятно часово време.
  • Посочете отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „-“, следвани от четирицифрената разлика във времето. (Например разликата за Ню Йорк е –0500, а за Берлин е +0100.) Ако използвате средно време по Гринуич, трябва само да въведете +0000.
 4. След това добавете нов ред за всяка реализация, като попълните графите по следния начин:
  • Телефонен номер на обаждащия се: Телефонният номер трябва да е записан в един от следните поддържани формати:
   Формат Примери
   Знак +, последван от кода на държавата и номера (формат E.164) +16505551234
   +4408001690409
   Знак +, последван от телефонен код в САЩ и телефонен номер +6505551234
   Знак +, последван от код на държава и международен номер. Кодът на държавата може да е до 3 знака, а номерът може да е до 14 знака, включително цифри, тирета и интервали. +64 0800-726230

    

  • Начален час на обаждането: Началният час на обаждането. Можете да добавите часова зона към началния час на обаждането, като използвате един от последните четири посочени формата. Заменете „+z“ с отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „–“, последвани от четирицифрената разлика във времето. (Например разликата за Ню Йорк е –0500, а за Берлин е +0100.) Също така можете да замените „zzzz“ с идентификационния номер на часовата зона от този списък. Следва списък с поддържаните формати на датата:
   Формат Примери
   ММ/дд/гггг чч:мм:сс пп „08/14/2015 5:01:54 PM“
   МММ дд,гггг чч:мм:сс пп „Aug 14, 2015 5:01:54 PM“
   ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс „08/14/2015 17:01:54“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс „2015-08-14 13:00:00“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс „2015-08-14T13:00:00“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14 13:00:00+0500“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14T13:00:00-0100“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс zzzz

   „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles“

  • Име на реализацията: Името на действието, водещо до реализация, за което искате да импортирате реализацията. Важно е да го изписвате точно по същия начин, включително главните букви, както при създаването на действието в профила си в Google Ads.
  • Дата и час на реализацията (по избор): Датата и часът на осъществяване на реализацията. Вижте приемливите формати под „Начален час на обаждането“ по-горе.
  • Стойност на реализацията (по избор): Число, представляващо стойността, която придавате на реализацията. Можете да въведете стойност във валута или просто относителни стойности между 0 и 10 (не се приемат отрицателни числа). Ако оставите това поле празно, Google Ads ще приложи автоматично стойността на реализацията, която сте посочили при създаването на действието, водещо до реализация. Ако въведете стойност тук, тя ще отмени стойността, която сте посочили при създаването на действието, водещо до реализация.
   • Валута на реализацията (по избор): Валутата, в която се предоставя стойността на реализацията Ви. Ще използвате това, ако отчитате стойността на реализациите в повече от една валута или имате няколко профила, които биват таксувани в различни валути.

    Валутни кодове

    Държава Име на валутата Код на валутата
    Аржентина Аржентинско песо ARS
    Австралия Австралийски долари AUD
    Австрия Евро EUR
    Белгия Евро EUR
    Бразилия Бразилски реал BRL
    Канада Канадски долари CAD
    Чили Чилийско песо CLP
    Колумбия Колумбийско песо COP
    Чехия Чешка крона CZK
    Дания Датска крона DKK
    Финландия Евро EUR
    Франция Евро
    Френски франкове
    Евро
    FRF
    Германия Евро EUR
    Гърция Евро EUR
    Гуам Щатски долар USD
    Индия Индийска рупия INR
    Индонезия Индонезийска рупия IDR
    Ирландия Евро EUR
    Италия Евро EUR
    Япония Японска йена JPY
    Джърси Британски лири GBP
    Мавритания Мавританска угия MRU
    Мексико Мексиканско песо MXN
    Нидерландия Евро EUR
    Нова Зеландия Новозеландски долари NZD
    Нигерия Нигерийска найра NGN
    Норвегия Норвежка крона NOK
    Филипини Филипинско песо PHP
    Полша Полска нова злота PLN
    Пуерто Рико Щатски долари USD
    Реюнион Евро EUR
    Румъния Румънска лея
    Нова румънска лея
    ROL
    RON
    Русия Руска рубла RUB
    Сингапур Сингапурски долари SGD
    Южна Африка Южноафрикански ранд ZAR
    Испания Евро EUR
    Швеция Шведска крона SEK
    Швейцария Швейцарски франкове CHF
    Тайланд Тайландски бат THB
    Турция Турска лира
    Нова турска лира
    TRL
    TRY
    Украйна Украинска гривня UAH
    Обединено кралство Британска лира
    Евро
    GBP
    EUR
    Съединени американски щати Щатски долари USD
    Виетнам Виетнамски донг VND

     

След като се импортират, реализациите не могат да бъдат премахнати. Затова проверете дали данните, които въвеждате, са точни.

Стъпка 5: Импортирайте реализациите

За да импортирате офлайн реализациите си в Google Ads, трябва да качите съдържащия ги файл в профила си в програмата или в профил на мениджър (МКЦ). (Имайте предвид, че след като се импортират, реализациите не могат да бъдат премахнати.) Можете да качите файл веднъж или да направите график за редовното му качване, който да държите на разположение онлайн. Изпълнете инструкциите по-долу за еднократно качване или насрочени качвания, в зависимост от желания начин за импортиране на реализациите.
Изчакайте поне четири часа, след като създадете действието си, водещо до реализация, преди да качите първото си импортиране.

Как да качите реализациите еднократно

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
 5. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 6. Кликнете върху падащото меню Източник и изберете източника на файла си. Можете да качите файл от компютъра си или от Google Таблици, или да го прехвърлите през HTTPS или SFTP.
 7. Въз основа на избрания източник, изберете от следните опции:
  • Ако сте избрали „Качване на файл“ или „Google Таблици“, кликнете върху Избиране на файл и изберете файла, съдържащ данните за офлайн реализациите Ви.
  • Ако сте избрали HTTPS или SFTP, въведете URL адреса за файла, както и потребителското име и паролата за достъп до него. Забележка: Ако изберете SFTP и получите грешка „Файлът не е намерен“, опитайте да поставите две наклонени черти („//“) между пътя и името на файла. Например: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. За да импортирате съдържанието на файл, без да визуализирате резултатите от качването, кликнете върху Прилагане и пропуснете останалите стъпки. За визуализация на резултатите от качването кликнете върху Визуализация. Визуализацията на файла откроява броя реализации, които ще бъдат импортирани в профила Ви. Функцията също така включва и всички грешки във файла Ви. Можете да ги отстраните и да качите файла отново или да ги игнорирате.
  • Когато визуализацията е готова, кликнете върху Подробности, за да видите част от съдържанието на файла си. Първо се показват грешките.
  • За да видите пълното съдържание, кликнете върху Още.
  • За да завършите импортирането на реализациите от файла, кликнете върху Прилагане на файла. Лента за напредъка в долната част на страницата ще Ви уведоми, когато реализациите от файла Ви са се импортирали напълно. Кликнете върху Подробности в лентата за напредъка, за да видите всички импортирани реализации.

Можете да прегледате файловете, които сте качили, но не сте приложили, както и тези, които сте качили и приложили. Научете повече за преглеждането на качените файлове.

Как да качвате реализациите си по график

Google Ads може автоматично да импортира реализациите Ви по редовен график. Ще трябва да създадете файл с реализациите си в Google Таблици или да го съхраните онлайн с HTTPS или SFTP. За да насрочите качване на файлове, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
 5. Кликнете върху Графици в горната част на страницата.
 6. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 7. Кликнете върху падащото меню Източник и изберете източника на файла си. Можете да качите файл от Google Таблици или да го прехвърлите през HTTPS или SFTP.
 8. Въз основа на избрания източник, изберете от следните опции:
  • Ако сте избрали „Google Таблици“, кликнете върху Избор на файл, за да намерите и изберете файла, който съдържа офлайн информацията за реализациите Ви.
  • Ако сте избрали HTTPS или SFTP, въведете URL адреса за файла, както и потребителското име и паролата за достъп до него. Забележка: Ако изберете SFTP и получите грешка „Файлът не е намерен“, опитайте да поставите две наклонени черти („//“) между пътя и името на файла. Например: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Кликнете върху падащото меню Честота и изберете колко често искате да се импортират файловете Ви.
 10. Кликнете върху падащото меню Време и изберете кога да се импортира файлът Ви.
 11. Кликнете върху Запазване и визуализация. Визуализацията показва дали графикът запазва данните успешно. Графикът може да не запазва данните, ако Google Ads не може да достигне до източника на файла поради неправилно потребителско име или парола или ако файлът не е форматиран правилно.
 12. Кликнете върху ОК и се върнете в страницата „Графици“. В нея са посочени всичките ви планирани качвания.

  Забележка

  Ако има проблем с насроченото Ви качване, ще видите сигнал в профила си и ще получите имейл. Ще трябва да проверите онлайн файла си, за да разрешите проблема.
 13. За да промените планирано качване, кликнете върху Опции под графата „Действия“ и изберете от следните опции:
  • Кликнете върху Редактиране, за да промените настройките за планирано качване.
  • Кликнете върху Поставяне на пауза, за да спрете планираните качвания на файл.
  • Кликнете върху Възобновяване, ако планираните качвания на файл са били поставени на пауза и искате да ги възобновите.
  • Кликнете върху Премахване, ако повече нямате нужда да качвате реализациите във файла.

Не можете да променяте опциите за планирани качвания, ако профилът Ви в Google Ads има достъп само за четене.

Как да преглеждате качените си файлове

Щом файлът Ви бъде качен, ще видите нов запис за него на страницата „Качвания“. Обърнете внимание, че качването и прилагането на файл може да отнеме няколко минути.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
 5. Ако имате файлове, които сте визуализирали, но не сте приложили, ще ги видите в таблицата „Предстоящи действия“. В графата „Действия“ кликнете върху Прилагане, за да импортирате реализациите във файла, или върху Отхвърляне, за да премахнете качения файл. Ако сме успели да генерираме визуализация на файла Ви, ще видите връзка Изтегляне на резултатите, която ще Ви позволи да изтеглите качения файл.
 6. Под таблицата „Предстоящи действия“ ще видите списък с файловете, които сте качили и приложили. Проверете следните графи за повече информация относно файловете.
  • Графата „Състояние“ Ви дава възможност бързо да видите дали реализациите във файла са импортирани успешно.
  • Графата „Резултати“ Ви дава повече подробности за състоянието на импортирането. Ако импортирането е било неуспешно, в тази колона ще видите причината за това.
  • Графата „Действия“ предоставя следните връзки:
   • Изтегляне на резултатите: изтегляте копие на качения от Вас файл. Тази връзка се показва, когато всички реализации във файла Ви са импортирани успешно.
   • Изтегляне на всички: изтегляте копие на качения от Вас файл, включително реализациите, които не са успели да се импортират.
   • Изтегляне на грешките: изтегляте електронна таблица, която съдържа реализациите от файла Ви, които не са успели да се импортират, заедно със съобщенията за грешки.
   • Когато изберете някоя от трите връзки по-горе, изтегленият файл включва графата „Резултати“, която потвърждава, че дадена реализация е импортирана успешно, или обяснява защо не е успяла да се импортира. Тези връзки се премахват 30 – 60 дни след първоначалното качване.

Как да отстраните грешки

За да отстраните грешки, които може да срещнете след импортирането на реализациите от телефонни обаждания, моля, вижте тази статия.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си