Thực hiện thay đổi hàng loạt đối với Chiến dịch mua sắm

Nếu muốn thay đổi một số lượng đáng kể các nhóm sản phẩm, giá thầu, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh của Chiến dịch mua sắm, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng tính năng tải lên hàng loạt. Bạn sẽ thực hiện điều này bằng cách tải xuống báo cáo có thể chỉnh sửa, thực hiện các thay đổi ngay trong tài liệu và sau đó tải lên báo cáo đã cập nhật vào tài khoản, nơi bạn có thể xem trước và áp dụng các thay đổi mới.

Đối với các mẫu theo dõi và thông số tùy chỉnh, bạn có thể thay đổi tất cả các nhóm sản phẩm không được chia nhỏ, ngoại trừ các nhóm sản phẩm được đánh dấu là "Bị loại trừ".

Trước khi bắt đầu

Để thực hiện các chỉnh sửa hàng loạt, trước tiên bạn cần phải thiết lập Chiến dịch mua sắm

Hướng dẫn

Bước 1: Tải báo cáo nhóm sản phẩm xuống

Để thay đổi nhóm sản phẩm, giá thầu, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh của bạn bằng tính năng tải lên hàng loạt, trước tiên bạn cần phải tải báo cáo nhóm sản phẩm có thể chỉnh sửa xuống.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tải báo cáo xuống từ tab "Nhóm sản phẩm" để phân đoạn theo thiết bị, loại nhấp chuột hoặc ngày trong tuần. Bạn không thể chỉnh sửa báo cáo có sử dụng phân đoạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo cho chiến dịch Mua sắm.

Dưới đây là cách tải báo cáo nhóm sản phẩm xuống:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch.
 3. Chọn Chiến dịch mua sắm bạn muốn thực hiện thay đổi.
 4. Chọn nhóm quảng cáo trong chiến dịch.
 5. Đảm bảo bảng hiển thị tất cả các cột mà bạn có thể muốn chỉnh sửa. 
 6. Nhấp vào nút tải xuống. 
 7. Chọn định dạng tệp bạn muốn sử dụng
 8. Nhấp vào Tải xuống.

Mẹo: Lưu báo cáo gốc đã tải xuống

Sau khi gửi yêu cầu tải lên hàng loạt, bạn sẽ không thể tự động hủy hoặc đảo ngược các thay đổi của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn luôn lưu bản sao của báo cáo gốc đã tải xuống trong trường hợp bạn cần kiểm tra lại các tùy chọn cài đặt trước khi thực hiện thay đổi và gửi yêu cầu tải lên hàng loạt.

Bước 2: Chỉnh sửa báo cáo nhóm sản phẩm

Với báo cáo nhóm sản phẩm đã tải xuống, bạn có thể xem lại tất cả các nhóm sản phẩm trên nhóm quảng cáo và chỉnh sửa giá thầu CPC tối đa, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh và URL đích cho các nhóm sản phẩm không được chia nhỏ.

Khi bạn chỉnh sửa báo cáo, có một số quy tắc chung cần tuân theo để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu đúng các yêu cầu thay đổi của bạn.

Quy tắc chung cho chỉnh sửa báo cáo nhóm sản phẩm

 • Đừng lo lắng về việc xóa các cột không liên quan hoặc hàng tổng cộng. Bạn chỉ cần tải toàn bộ báo cáo lên và chúng tôi sẽ bỏ qua những gì không cần thiết.
 • Hãy nhớ lưu bảng tính bằng một trong các định dạng mà chúng tôi hỗ trợ (.xlsx, .tsv hoặc .csv).

Dưới đây là các cột bạn sẽ thấy trong báo cáo nhóm sản phẩm có thể chỉnh sửa, cùng với hướng dẫn thực hiện các thay đổi. Tùy thuộc vào các cột hiển thị trên tab “Nhóm sản phẩm” khi bạn tải báo cáo xuống, bạn có thể thấy nhiều cột bổ sung và tất cả đều không thể chỉnh sửa.

Tên cột Mô tả Hướng dẫn chỉnh sửa
Chiến dịch Cho biết tên mà bạn đã đặt cho chiến dịch của mình. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi ID chiến dịch)
ID chiến dịch Cho biết giá trị nhận dạng riêng trong AdWords được gán cho mỗi chiến dịch. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi tên chiến dịch)
Mã nhóm quảng cáo Cho biết giá trị nhận dạng riêng trong AdWords được gán cho mỗi nhóm quảng cáo. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi tên nhóm quảng cáo)
Nhóm quảng cáo Cho biết tên mà bạn đã đặt cho nhóm quảng cáo của mình. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi ID nhóm quảng cáo)
Mã tiêu chí Cho biết giá trị nhận dạng riêng trong AdWords được gán cho mỗi nhóm sản phẩm. Không thể chỉnh sửa
Nhóm sản phẩm Cho biết đường dẫn đầy đủ của nhóm sản phẩm trong phân cấp nhóm sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về chia nhỏ nhóm sản phẩm Có thể chỉnh sửa
Loại phân chia Cho biết liệu hàng đại diện cho phân mục hay đơn vị. Có thể chỉnh sửa
CPC tối đa Cho biết giá thầu giá tối đa mỗi lần nhấp hiện tại cho nhóm sản phẩm. Bạn sẽ không nhìn thấy giá trị nếu nhóm sản phẩm đã được chia nhỏ. Để thay đổi giá thầu của bạn, hãy chỉnh sửa giá trị trong cột.
Số lần nhấp Cho biết số lần nhấp vào quảng cáo cho các sản phẩm trong nhóm sản phẩm đó. Hãy sử dụng thông tin này để quyết định cách bạn có thể muốn điều chỉnh giá thầu của mình. Không thể chỉnh sửa
Mẫu theo dõi Cho biết mẫu theo dõi. Chỉnh sửa mẫu trong cột. Tìm hiểu thêm về theo dõi
Thông số tùy chỉnh Cho biết thông số tùy chỉnh của bạn. Chỉnh sửa tên và giá trị trong cột. Tìm hiểu thêm về các thông số tùy chỉnh
Mẹo chỉnh sửa tổ chức nhóm sản phẩm của bạn

Trong báo cáo của bạn, mỗi nhóm sản phẩm được trình bày trên một hàng riêng biệt với loại phân chia và đường dẫn của các phân mục trong nhóm sản phẩm đó. Bạn sẽ sử dụng loại phân chia và đường dẫn nhóm sản phẩm để thêm, loại bỏ hoặc chỉnh sửa tổ chức nhóm sản phẩm của mình.

 • Loại phân chia “Đơn vị”: Đại diện cho nhóm sản phẩm mà bạn có thể đặt giá thầu. Khi hàng trong báo cáo của bạn sử dụng loại phân chia "Đơn vị", bạn có thể điều chỉnh giá thầu và các tùy chọn cài đặt cho nhóm sản phẩm đó.
 • Loại phân chia “Phân mục”: Đại diện cho nhóm sản phẩm có chứa các nhóm sản phẩm khác. Bạn không thể đặt giá thầu trên nhóm sản phẩm có phân mục, nhưng bạn có thể sử dụng chúng để định cấu trúc hoạt động đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của mình.
 • Đường dẫn “Nhóm sản phẩm”: Đại diện cho chuỗi phân mục dẫn đến nhóm sản phẩm. Đường dẫn luôn luôn bắt đầu bằng * và sử dụng / để đại diện cho phân mục. Nhóm sản phẩm được đại diện bởi attribute = value, trong khi nhóm sản phẩm “Mọi thứ khác” được đại diện bởi attribute = *.
Ví dụ về loại phân chia và đường dẫn nhóm sản phẩm
 
Nhóm sản phẩm như được hiển thị trong AdWords Loại phân chia Tên nhóm sản phẩm trong báo cáo có thể tải xuống
▾ Tất cả sản phẩm Phân mục * /
    thương hiệu a của tôi Đơn vị * / thương hiệu = "thương hiệu a của tôi"
    ▾ thương hiệu b của tôi Phân mục * / thương hiệu = "thương hiệu b của tôi" /
        mới Đơn vị * / thương hiệu = "thương hiệu b của tôi" / tình trạng = "mới"
        Mọi thứ khác trong 'thương hiệu b của tôi' Đơn vị * / thương hiệu = "thương hiệu b của tôi" / tình trạng = *
    Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm' Đơn vị * / thương hiệu = *

Thêm nhóm sản phẩm

Thêm đơn vị nhóm sản phẩm mới

Giả sử các nhóm sản phẩm của bạn trông giống như sau:

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'

Để thêm đơn vị nhóm sản phẩm mới, hãy chèn hàng mới tương ứng với các nhóm sản phẩm mà bạn muốn xem. Nhóm sản phẩm "cũ" đã được thêm vào báo cáo bên dưới.

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" Đơn vị 0,45     Cũ
* / tình t = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'
 

Thêm phân mục nhóm sản phẩm mới

Bạn có thể chia nhỏ nhóm sản phẩm bằng cách thay đổi các giá trị cho hàng hiện tại và thêm một vài nhóm sản phẩm mới. Trong ví dụ dưới đây, phân mục nhóm sản phẩm "cũ" đã được thêm vào, cộng với hai đơn vị mới trong "cũ".

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" Phân mục --     ▾ Cũ
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" Đơn vị 0,5         Điện tử
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = * Đơn vị 0,4         Mọi thứ khác trong 'cũ'
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'
 

Tải các thay đổi lên

Nếu bạn bỏ qua phân mục nhóm sản phẩm và chỉ tải các đơn vị có báo cáo của bạn lên, chúng tôi sẽ tự động làm một vài việc cho bạn:

 • tạo phân mục cho các nhóm sản phẩm mới thêm (bao gồm cả việc chuyển các nhóm sản phẩm đơn vị thành phân mục)
 • tạo các nhóm sản phẩm 'Mọi thứ khác', với giá thầu mà các sản phẩm này đã sử dụng trước đó (chúng tôi sẽ sử dụng giá thầu Nhóm quảng cáo mặc định trong trường hợp không có giá thầu trước đó)

Ví dụ: dưới đây là một tập hợp các đơn vị nhóm sản phẩm được tạo cho nhóm sản phẩm đã sử dụng trước đó:

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu A của tôi" / nhãn tùy chỉnh 0 = "lợi nhuận cao" Đơn vị 0,6 lợi nhuận cao
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu A của tôi" / nhãn tùy chỉnh 0 = "lợi nhuận thấp" Đơn vị 0,3 lợi nhuận thấp
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu B của tôi" Đơn vị 0,45 Thương hiệu B của tôi

Nếu bạn tải lên một bảng tính chỉ có các đơn vị nhóm sản phẩm này, thì AdWords sẽ tự động tạo các nhóm sản phẩm và phân mục in đậm dưới đây:

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" / Phân mục --     ▾ Cũ
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" Phân mục --         ▾ Điện tử
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu A của tôi" Phân mục --             ▾ Thương hiệu A của tôi
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu A của tôi" / nhãn tùy chỉnh 0 = "lợi nhuận cao" Đơn vị 0,6                 lợi nhuận cao
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu A của tôi" / nhãn tùy chỉnh 0 = "lợi nhuận thấp" Đơn vị 0,3                 lợi nhuận thấp
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu A của tôi" / nhãn tùy chỉnh 0 = * Đơn vị 0,5                 Mọi thứ khác trong 'Thương hiệu A của tôi'
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = "Thương hiệu B của tôi" Đơn vị 0,45         Thương hiệu B của tôi
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" / thương hiệu = * Đơn vị 0,50             Mọi thứ khác trong 'Điện tử'
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = * Đơn vị 0,4         Mọi thứ khác trong 'cũ'
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'
Loại bỏ nhóm sản phẩm

Loại bỏ đơn vị nhóm sản phẩm

Giả sử các nhóm sản phẩm của bạn trông giống như sau:

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" Phân mục --     ▾ Cũ
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" Đơn vị 0,5         Điện tử
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Nội thất" Đơn vị 0,5         Nội thất
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = * Đơn vị 0,4         Mọi thứ khác trong 'cũ'
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'

Để loại bỏ đơn vị nhóm sản phẩm, hãy đặt chữ "Loại bỏ" trong cột Loại phân chia cho hàng tương ứng. Trong ví dụ dưới đây, nhóm sản phẩm Nội thất sẽ bị loại bỏ.

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" Phân mục --     ▾ Cũ
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" Đơn vị 0,5         Điện tử
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Nội thất" Loại bỏ --         Nội thất
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = * Đơn vị 0,4         Mọi thứ khác trong 'cũ'
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'

Khi bạn tải báo cáo lên, bên dưới là các nhóm sản phẩm mà bạn sẽ thấy trong AdWords:

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" Phân mục --     ▾ Cũ
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" Đơn vị 0,5         Điện tử
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = * Đơn vị 0,4         Mọi thứ khác trong 'cũ'
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'
 

Loại bỏ phân mục nhóm sản phẩm

Để loại bỏ phân mục nhóm sản phẩm, hãy đặt chữ "Loại bỏ" trong cột Loại phân chia cho hàng tương ứng. Nếu bạn loại bỏ phân mục, hành động này cũng sẽ loại bỏ bất kỳ nhóm sản phẩm nào thuộc về phân mục đó. Trong ví dụ dưới đây, phân mục Cũ được đặt là loại bỏ.

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" Loại bỏ --     ▾ Cũ
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = "Điện tử" Đơn vị 0,5         Điện tử
* / tình trạng = "cũ" / danh mục = * Đơn vị 0,4         Mọi thứ khác trong 'cũ'
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'

Khi bạn tải báo cáo lên, bên dưới là các nhóm sản phẩm mà bạn sẽ thấy trong AdWords:

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'

Bạn chỉ có thể loại bỏ nhóm sản phẩm Mọi thứ khác (các đơn vị và phân mục) bằng cách xóa phân mục gốc của chúng.

Chỉnh sửa nhóm sản phẩm hiện tại

Giả sử các nhóm sản phẩm của bạn trông giống như sau:

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Đơn vị 0,55     Mới
* / tình trạng = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'

Để thay đổi nhóm sản phẩm hiện tại thành một nhóm sản phẩm khác, bạn sẽ thực hiện theo hai bước:

 1. Đối với bất kỳ nhóm sản phẩm nào bạn muốn thay thế, hãy đặt chữ "Loại bỏ" trong cột Loại phân chia trong hàng tương ứng. Xin lưu ý rằng nếu bạn loại bỏ phân mục, thì hành động này cũng sẽ loại bỏ bất kỳ nhóm sản phẩm nào thuộc về phân mục đó.
 2. Thêm hàng nhóm sản phẩm mới nếu cần.

Trong ví dụ dưới đây, nhóm sản phẩm Mới sẽ được thay thế bằng nhóm sản phẩm Cũ.

Nhóm sản phẩm Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm sản phẩm trong AdWords
* / Phân mục -- ▾ Tất cả sản phẩm
* / tình trạng = "mới" Loại bỏ 0,55     Mới
* / tình trạng = "cũ" Đơn vị 0,45     Cũ
* / tình t = * Đơn vị 0,35     Mọi thứ khác trong 'Tất cả sản phẩm'
Bước 3: Tải báo cáo lên
Dưới đây là cách tải bảng tính lên:
 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ.
 2. Trong Hành động hàng loạt, hãy chọn Tải lên.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó nhấp vào Chọn tệp để chọn bảng tính đã chỉnh sửa và lưu của bạn.
 4. Nhấp vào Xem trước để xem lại tệp của bạn, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 5. Khi đã tải, màn hình xem trước các thay đổi của bạn sẽ xuất hiện. Tại điểm này, bạn có thể thấy các thay đổi của mình sẽ như thế nào, chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào trong bảng tính của bạn, sau đó tải lên lại hoặc bỏ qua lỗi và nhấp vào Áp dụng các thay đổi.
Xem kết quả tải lên
Khi đã tải tệp lên, bạn sẽ thấy một mục mới cho tệp đó ở đầu bảng trong mục Hành động hàng loạt. Để xem chi tiết các thay đổi của bạn, hãy nhấp vào cột Kết quả. Đối với bảng tính đã tải lên mà bạn chưa áp dụng, bạn có thể chọn Xem trước, Áp dụng hoặc Loại bỏ.
Cần làm gì khi xuất hiện lỗi
 1. Tìm bảng tính của bạn trong bảng Hành động hàng loạt.
 2. Trong hàng có báo cáo của bạn, hãy nhấp vào Tải lỗi xuống hoặc nhấp vào số lỗi để xem màn hình Chi tiết.
 3. Trong cột Kết quả trên bảng tính, hãy tìm sự cố với mỗi hàng, sau đó khắc phục sự cố đó.
 4. Lưu tệp, và sau đó tải tệp lên trong khu vực Hành động hàng loạt.

 

Mẹo

Bạn có thể sử dụng tính năng tải lên hàng loạt để thực hiện các thay đổi có hiệu quả trên tất cả loại chiến dịch của bạn, chẳng hạn như tạo quảng cáo văn bản mới, thêm và chỉnh sửa từ khóa và tạo phần mở rộng quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tất cả những điều bạn có thể làm với tính năng tải lên hàng loạt.

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false