Zarządzanie kampanią produktową za pomocą grup produktów

W ramach grup reklam kampanii produktowej możesz zarządzać swoim asortymentem tak, by ustalać stawkę, stosując grupy produktów zamiast słów kluczowych. Grupa produktów to po prostu podzbiór zdefiniowanych pozycji z asortymentu, a wszystkie produkty w ramach niej korzystają z tej samej stawki.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć, edytować i usuwać grupy produktów.

Jak działają grupy produktów

Pierwsze kroki

Podczas tworzenia kampanii produktowej będziesz mieć jedną grupę reklam zawierającą jedną grupę produktów o nazwie „Wszystkie produkty”, obejmującą cały Twój asortyment. Zalecamy podzielić asortyment na mniejsze grupy z podgrupami, aby stawki jeszcze lepiej odpowiadały Twoim celom reklamowym.

Stosowanie podziałów w grupach produktów w celu bardziej strategicznego ustalania stawek

Każdą grupę produktów możesz podzielić maksymalnie na 7 poziomów w dowolnej kolejności. Możesz na przykład stworzyć grupę ze wszystkimi swoimi produktami i ustalić dla nich wszystkich taką samą stawkę. I odwrotnie – możesz także mieć kilka mniejszych grup produktów uporządkowanych według marki lub kategorii. Pamiętaj, że nie możesz ustalać stawki dla grupy produktów, w której występują podziały wewnętrzne – ustalasz stawki dla grup produktów bez podziałów. Więcej informacji o sprawdzonych metodach prowadzenia kampanii produktowych.

Każda grupa reklam w kampanii produktowej może mieć maksymalnie 20 000 grup produktów.

Atrybuty dostępne dla podziałów w grupie produktów

Grupy produktów można określać tylko według atrybutów podanych w danych produktu w Google Merchant Center.

 • Identyfikator produktu: Twój identyfikator (ID) dla każdego produktu. Więcej informacji
 • Marka: nazwa producenta (np. Google). Więcej informacji
 • Kategoria: atrybut oparty na mapie kategorii Google. Przykład tekstu kategorii: Odzież i dodatki> Odzież> Sukienki. W danych produktów znaki „>” określają poziomy hierarchii w kategorii produktów, których można użyć do podzielenia grup produktów. Jeśli nie prześlesz kategorii, możemy przypisać ją za Ciebie. Możliwe jest dalsze uściślenie kategorii przez Google po jej przesłaniu. Mimo naszych starań niektóre produkty mogą zostać sklasyfikowane nieprawidłowo. Podział według kategorii jest możliwy tylko w przypadku kierowania na następujące kraje: Australia, Brazylia, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania i Włochy. Więcej informacji
 • Typ produktu: atrybut przypisywany przez Ciebie na podstawie własnego podziału na kategorie. Przykład ciągu znaków typu produktu: Dom i ogród > Kuchnia i jadalnia > Sprzęt AGD > Lodówki. W danych produktów znaki „>” określają poziomy hierarchii w typie produktów, których można używać do podziału grup produktów. Typy produktów możesz dzielić na maksymalnie pięć podkategorii. Więcej informacji
 • Niestandardowe etykiety: możesz utworzyć do pięciu niestandardowych etykiet w danych produktu (przykładowe wartości etykiet: sezonowe, bestseller). Więcej informacji 
 • Stan: stan produktu (nowy, używany, odnowiony). Więcej informacji
 • Kanał: sposób, w jaki sprzedawane są Twoje produkty – „Lokalnie” w tradycyjnym sklepie lub „Online” w sklepie internetowym. Więcej informacji
 • Wyłączność kanału: określa, czy Twoje produkty są sprzedawane lokalnie, online czy w obydwu kanałach. Więcej informacji

Uwaga: gdy zmienisz atrybuty w swoim pliku danych, np. podzielisz grupy produktów w ramach kampanii produktowej, modyfikacje te nie zostaną automatycznie zastosowane w grupach produktów. Aby odzwierciedlić zmiany, musisz zaktualizować grupy produktów w grupie reklam.
 

Instrukcje

Wybierz wersję Google Ads, z której korzystasz. Więcej informacji

 

Tworzenie grupy produktów
 1. Na bocznym pasku nawigacji wybierz grupę reklam dla kampanii produktowej, która Cię interesuje.
 2. Znajdź grupę produktów, którą chcesz podzielić, i kliknij + obok jej nazwy. Może to być np. grupa „Wszystkie produkty”.
 3. W oknie, które się wyświetli, otwórz menu obok sekcji „Podziel [nazwa grupy produktów] wedł” i wybierz atrybut produktu, którego chcesz użyć do zdefiniowania nowej grupy produktów. (Do zdefiniowania grupy produktów najczęściej używa się więcej niż jednego atrybutu. W tym celu należy powtórzyć powyższe czynności po dokonaniu podziału). Przykład: „Podziel Wszystkie produkty według: Typ produktu”. Wymienione atrybuty pochodzą z pliku danych o produktach w Merchant Center i obejmują: kategorię, markę, identyfikator elementu, stan, typ produktu i etykiety niestandardowe.
 4. Po wybraniu atrybutu, według którego zostanie dokonany podział, zobaczysz listę możliwych podziałów. Kliknij przycisk („Wybierz”) obok każdego podziału, który chcesz dodać do grupy produktów. Jeśli na przykład sprzedajesz obuwie i wybierzesz atrybut „Kategoria”, możesz zobaczyć takie podziały jak „sandały”, „szpilki” czy „kozaki”.
 5. W przypadku niektórych atrybutów możesz samodzielnie dodawać podziały. Aby samodzielnie dodać podziały:
  1. W lewym dolnym rogu okna kliknij lub samodzielnie dodaj wartości zbiorcze.
  2. Wpisz po jednej wartości w wierszu i kliknij Dodaj wartości.
 6. Kliknij Zapisz, aby dokończyć dodawanie podziałów do grupy produktów.
 7. Po powrocie na kartę „Grupy produktów” zauważysz, że grupa „Wszystkie produkty” została podzielona na nowe grupy produktów („Sandały” i „Kozaki”) oraz „Cała reszta w grupie »Wszystkie produkty«”. Grupy „Sandały” i „Kozaki” można podzielić na podgrupy, wykonując ponownie czynności opisane powyżej.
 8. Po utworzeniu grup produktów w grupie reklam można dostosować stawki poszczególnych grup, klikając kolumnę maks. CPC obok nazw poszczególnych grup produktów. W wyświetlonym oknie zmień kwotę stawki lub kliknij „Wykluczona”, jeśli nie chcesz, aby produkty należące do danej grupy były reklamowane w tej grupie reklam.
 9. Kliknij Zapisz.
Edytowanie istniejącej grupy produktów
 1. Na bocznym pasku nawigacji wybierz grupę reklam w kampanii produktowej, którą chcesz zmienić.
 2. Odszukaj grupę produktów, którą chcesz edytować, a następnie kliknij ikonę ołówka.
 3. Obok „Podziel [nazwa grupy produktów] według” wybierz atrybut produktów, którego chcesz użyć do utworzenia nowego podziału.
 4. Kliknij strzałkę przy wartościach, które chcesz dodać do grupy produktów. Kliknij x przy wartościach, które chcesz usunąć z grupy produktów.
 5. Kliknij Zapisz.
Usuwanie podziału grupy produktów
 1. W bocznym menu kliknij grupę reklam w kampanii produktowej, którą chcesz zmodyfikować.
 2. Na karcie „Grupy produktów” kliknij grupę produktów, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Edit (pencil) icon („Edytuj”). W oknie, które pojawi się po prawej stronie, zobaczysz listę podziałów dla tej grupy produktów.
 3. Aby usunąć podział, kliknij przycisk („Usuń”) obok niego.
 4. Kliknij Zapisz, aby dokończyć usuwanie podziału.
Wybór sposobu wyświetlania grup produktów

Możesz wybrać sposób wyświetlania grup produktów, klikając przyciski Structured view button lub List view button widoczne na górze karty Grupy produktów w grupie reklam. W obydwu widokach możesz zbiorczo edytować maks. stawki CPC dla dowolnej ze swoich grup produktów.

Widok Structured view button pokazuje strukturę grup produktów. Używaj go, aby dodawać i usuwać dodatkowe podziały w swojej grupie reklam. 

Widok List view button pokazuje listę wszystkich grup produktów. Przydaje się, gdy chcesz posortować je według kolumny lub zobaczyć ogólne dane skuteczności każdej z grup produktów. W tym widoku nie można wprowadzać dodatkowych podziałów. 

Gdy zaznaczysz grupy produktów w jednym widoku i przejdziesz do innego, Twoje zaznaczenie zostanie zachowane.

Filtrowanie grup produktów

Aby wyszukać najważniejsze dane, takie jak kliknięcia, konwersje lub średni koszt kliknięcia (CPC), filtruj grupy produktów. Utworzony filtr możesz zapisać, by mieć do niego łatwy dostęp w przyszłości.

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij grupę reklam, którą chcesz wyświetlić.
 4. Na karcie Grupy produktów kliknij przycisk Filtr nad tabelą z grupami produktów.
 5. Kliknij Utwórz filtr.
 6. W wyświetlonym panelu wybierz warunki filtra. Kilka uwag:
  • W jednym filtrze można ustawić wiele ograniczeń. Kliknij Dodaj kolejny, aby dodać ograniczenie. Aby usunąć ograniczenie, kliknij znajdujący się obok niego znak x.
  • Aby zapisać utworzony filtr i użyć go później, zaznacz pole „Zapisz filtr”. Filtr będzie teraz dostępny z menu pod przyciskiem Filtr.
 7. Gdy utworzysz filtr, kliknij Zastosuj. Tabela zaktualizuje się automatycznie i przedstawi odpowiednie dane zależnie od filtra. Aby powrócić do widoku tabeli bez filtra, kliknij Wyczyść w panelu filtra.
 8. Gdy już uporządkujesz tabelę grupy produktów zgodnie ze swoimi potrzebami, możesz pobrać dane w postaci raportu. Wystarczy kliknąć przycisk pobierania Pobierz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa