Zarządzanie kampanią produktową za pomocą grup produktów

W ramach grup reklam kampanii produktowej możesz zarządzać swoim asortymentem tak, aby ustalać stawkę, stosując grupy produktów zamiast słów kluczowych. Grupa produktów to po prostu podzbiór zdefiniowanych pozycji z asortymentu, a wszystkie produkty w ramach niej korzystają z tej samej stawki.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć, edytować i usuwać grupy produktów.

Jak działają grupy produktów

Pierwsze kroki

Podczas tworzenia kampanii produktowej będziesz mieć jedną grupę reklam zawierającą jedną grupę produktów o nazwie „Wszystkie produkty”, obejmującą cały Twój asortyment. Zalecamy podzielić asortyment na mniejsze grupy z podgrupami, aby stawki jeszcze lepiej odpowiadały Twoim celom reklamowym.

Używanie grup produktów do ustalania stawek i raportowania

 • Ustalanie stawek: stawki dla poszczególnych grup produktów możesz określać i zmieniać w każdej chwili. Możesz też wykluczać z kampanii wybrane grupy produktów.
 • Raportowanie: w przypadku inteligentnych kampanii produktowych dane raportowania na karcie „Grupy produktów” mogą się różnić od danych wyświetlanych na kartach „Kampania”, „Grupa reklam” lub „Reklamy”. Dzieje się tak, ponieważ na karcie „Grupy produktów” można generować raporty tylko na podstawie danych z poziomu produktu.
  • Jeśli np. reklama produktowa zawiera kilka produktów w jednym boksie reklamowym, wyświetlenie zostanie przypisane do każdego produktu. Na poziomie kampanii, grupy reklam i reklamy bierze się jednak pod uwagę, że wyświetlona została tylko jedna reklama, co będzie się liczyć jako jedno wyświetlenie.

Stosowanie podziałów w grupach produktów w celu bardziej strategicznego ustalania stawek

Każdą grupę produktów możesz podzielić na maksymalnie 7 poziomów w dowolnej kolejności. Możesz na przykład stworzyć grupę ze wszystkimi swoimi produktami i ustalić dla nich wszystkich taką samą stawkę. I odwrotnie – możesz także mieć kilka mniejszych grup produktów uporządkowanych według marki lub kategorii. Pamiętaj, że nie możesz ustalać stawki dla grupy produktów, w której występują podziały wewnętrzne – ustalasz stawki dla grup produktów bez podziałów. Poznaj sprawdzone metody prowadzenia kampanii produktowych

Każda grupa reklam w kampanii produktowej może mieć maksymalnie 20 000 grup produktów.

Uwaga: edytując ścieżkę grupy produktów, możesz przesłać dowolną wartość. Zalecamy użycie wartości atrybutów, które masz już w pliku danych Merchant Center. Po wprowadzeniu zmian zbiorczych możesz sprawdzić na karcie grupy produktów, czy produkty mogą się wyświetlać.

Dostępne atrybuty dla wprowadzania podziałów w grupach produktów

Grupy produktów można określać tylko według atrybutów występujących w danych produktów w Google Merchant Center.

 • Identyfikator produktu: Twój identyfikator dla każdego produktu. Więcej informacji
 • Marka: nazwa producenta (np. Google). Marka powinna być wyraźnie widoczna z przodu opakowania lub etykiety produktu. Więcej informacji
 • Kategoria: atrybut oparty na mapie kategorii Google. Przykład tekstu kategorii: Odzież i dodatki> Odzież> Sukienki. W danych produktów znaki „>” określają poziomy hierarchii w kategorii produktów, których można użyć do podzielenia grup produktów. Jeśli nie prześlesz kategorii, możemy przypisać ją za Ciebie. Możliwe jest dalsze uściślenie kategorii przez Google po jej przesłaniu. Mimo naszych starań niektóre produkty mogą zostać sklasyfikowane nieprawidłowo. Więcej informacji
 • Typ produktu: atrybut przypisywany przez Ciebie na podstawie własnego podziału na kategorie. Przykład ciągu znaków typu produktu: Dom i ogród > Kuchnia i jadalnia > Sprzęt AGD > Lodówki. W danych produktów znaki „>” określają poziomy hierarchii w typie produktów, których można używać do podziału grup produktów. Typy produktów możesz dzielić na maksymalnie pięć podkategorii. Więcej informacji
 • Etykiety własne: w danych produktów możesz utworzyć maksymalnie 5 etykiet własnych (przykładowe wartości etykiet: sezonowe, bestseller). Więcej informacji
 • Stan: stan produktu (nowy, używany lub odnowiony). Więcej informacji
 • Kanał: sposób, w jaki sprzedawane są Twoje produkty – „Lokalnie” w sklepie stacjonarnym lub „Online” w sklepie internetowym. Więcej informacji
 • Wyłączność kanału: określa, czy Twoje produkty są sprzedawane lokalnie, online czy w obu tych kanałach. Więcej informacji
Uwaga: gdy zmienisz atrybuty w swoim pliku danych, np. podzielisz grupy produktów w ramach kampanii produktowej, modyfikacje te nie zostaną automatycznie zastosowane w grupach produktów. Aby odzwierciedlić zmiany, musisz zaktualizować grupy produktów w grupie reklam.

Instrukcje

Tworzenie podziału w grupie produktów

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie, aby przejść na stronę „Kampanie”.
 3. Kliknij kampanię zawierającą grupy produktów, które chcesz edytować.
 4. Kliknij grupę reklam zawierającą grupy produktów, które chcesz edytować.
 5. W menu kliknij Grupy produktów, by przejść na stronę grup produktów.
 6. Znajdź grupę produktów, którą chcesz podzielić, i kliknij + obok jej nazwy. Możesz na przykład kliknąć + obok grupy „Wszystkie produkty”.
 7. W wyświetlonym oknie otwórz menu obok nagłówka „Podziel grupę [nazwa grupy produktów] według:” i wybierz atrybut produktu, który posłuży do zdefiniowania nowej grupy produktów.

  • Przykład: możesz zobaczyć nagłówek „Podziel Wszystkie produkty według: Kategoria”. Oznacza on, że grupa „Wszystkie produkty” zostanie podzielona według kategorii, którą wybierzesz.
  • Jeśli chcesz zdefiniować grupę produktów, używając więcej niż jednego atrybutu, dokończ tworzenie obecnego podziału, a potem powtórz podane wyżej czynności.
 8. Po wybraniu atrybutu, według którego zostanie dokonany podział, zobaczysz listę możliwych podziałów. Zaznacz pole wyboru obok każdego podziału, który chcesz dodać do grupy produktów.

  • Przykład: jeśli na przykład sprzedajesz obuwie i wybierzesz atrybut „Kategoria”, możesz zobaczyć takie podziały jak „sandały”, „szpilki” czy „kozaki”.
 9. W przypadku niektórych atrybutów można samodzielnie dodać wartość, według którego zostanie podzielona grupa. Aby samodzielnie dodać podziały:

  • W lewym dolnym rogu okna kliknij lub samodzielnie dodaj wartości zbiorczo.
  • Następnie wpisz po jednej wartości w wierszu i kliknij Dodaj wartości.
 10. Gdy skończysz tworzyć podziały, kliknij Przejdź do zmiany stawek, aby sprawdzić i zmienić stawki ustawione dla nowo utworzonych grup produktów. Jeśli zamiast tego klikniesz Zapisz bez zmiany stawek, nowe grupy produktów będą używać domyślnej stawki z grupy, która została podzielona.

  • Przykład: dzielisz „Wszystkie produkty” na dwie nowe grupy produktów: „nowe” i „używane”. Domyślna stawka w tych grupach będzie taka sama jak w grupie „Wszystkie produkty”, jeśli jej nie zmienisz. Aby od razu wprowadzić zmiany, kliknij „Przejdź do zmiany stawek”. Możesz to też zrobić w dowolnym późniejszym czasie na stronie „Grupy produktów”.
 11. Jeśli klikniesz Przejdź do zmiany stawek, stawki dla poszczególnych grup produktów możesz określić w kolumnie „Nowy maks. CPC”.
 12. Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić podział grupy produktów i stawki.
Wykluczanie produktów z reklam produktowych z funkcją prezentacji

Po utworzeniu reklamy produktowej z funkcją prezentacji możesz wykluczać produkty z wyświetlania w reklamach z funkcją prezentacji. Najpierw utwórz podział grupy produktów. Po utworzeniu podziału możesz go wykluczyć z reklam.

Aby wykluczyć podział:

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. Na stronie Kampanie kliknij kampanię, którą chcesz edytować.
 3. Na stronie Grupy reklam kliknij grupę reklam, w której ma się znaleźć reklama z funkcją prezentacji. Zobaczysz grupy produktów używane w tej grupie reklam.
 4. W kolumnie „Maks. CPC” obok podziału, który chcesz wykluczyć, kliknij ikonę ołówka Edytuj przy stawce grupy produktów.
 5. Aby wykluczyć podział, kliknij kolejno WykluczZapisz.
Edytowanie lub usuwanie dotychczasowego podziału grupy produktów
 1. W menu kliknij Grupy reklam, by przejść na stronę grup reklam.
 2. Kliknij grupę reklam zawierającą grupy produktów, które chcesz edytować.
 3. W menu kliknij Grupy produktów, by przejść na stronę grup produktów.
 4. Znajdź grupę produktów, którą chcesz edytować, i kliknij ikonę ołówka.
 5. Obok nagłówka „Podziel [nazwa grupy produktów] według” wybierz atrybut produktu, według którego chcesz podzielić grupę produktów.
 6. Zaznacz pole wyboru przy wartościach, które chcesz dodać do grupy produktów. Kliknij x przy wartościach, które chcesz usunąć z grupy produktów.
 7. Gdy skończysz edytować podziały, kliknij Przejdź do zmiany stawek, aby sprawdzić i zmienić stawki ustawione dla nowo utworzonych grup produktów. Jeśli zamiast tego klikniesz Zapisz bez zmiany stawek, nowe grupy produktów będą używać domyślnej stawki z grupy, która została podzielona.

  • Przykład: dzielisz „Wszystkie produkty” na dwie nowe grupy produktów: „nowe” i „używane”. Domyślna stawka w tych grupach będzie taka sama jak w grupie „Wszystkie produkty”, jeśli jej nie zmienisz. Aby od razu wprowadzić zmiany, kliknij „Przejdź do zmiany stawek”. Możesz to też zrobić w dowolnym późniejszym czasie na stronie „Grupy produktów”.
 8. Jeśli klikniesz Przejdź do zmiany stawek, stawki dla poszczególnych grup produktów możesz określić w kolumnie „Nowy maks. CPC”.
 9. Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić podział grupy produktów i stawki.
Wybór sposobu wyświetlania grup produktów

Sposób wyświetlania grup produktów możesz wybrać, przełączając widoki, które pojawiają się na górze strony „Grupy produktów” w danej grupie reklam. W obu widokach możesz zbiorczo edytować maksymalne stawki CPC dla dowolnej ze swoich grup produktów.

Widok Hierarchy view pokazuje strukturę grup produktów. Używaj go, aby dodawać i usuwać dodatkowe podziały w swojej grupie reklam

Widok List view pokazuje listę wszystkich grup produktów. Przydaje się, gdy chcesz posortować je według kolumny lub zobaczyć ogólne dane skuteczności każdej z grup produktów. W tym widoku nie można wprowadzać dodatkowych podziałów.

Gdy zaznaczysz grupy produktów w jednym widoku i przejdziesz do innego, Twoje zaznaczenie zostanie zachowane.

Filtrowanie grup produktów

Aby wyszukać najważniejsze dane, takie jak kliknięcia, konwersje lub średni koszt kliknięcia (CPC), filtruj grupy produktów. Utworzony filtr możesz zapisać, aby mieć do niego łatwy dostęp w przyszłości.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie, aby przejść na stronę „Kampanie”.
 3. Kliknij kampanię zawierającą grupy produktów, które chcesz edytować.
 4. Kliknij grupę reklam zawierającą grupy produktów, które chcesz edytować.
 5. W menu kliknij Grupy produktów, aby przejść na stronę „Grupy produktów”.
 6. Na górze tabeli „Grupy produktów” kliknij przycisk filtra Filtruj.
 7. W wyświetlonej sekcji wybierz warunki filtra. Tabela aktualizuje się automatycznie i przedstawia odpowiednie dane zależnie od filtra.

  • W jednym filtrze można ustawić wiele warunków. Po dodaniu warunku kliknij sekcję filtrów, by dodać kolejny. Aby usunąć warunek, kliknij przy nim symbol X.
  • Aby zapisać utworzony filtr do późniejszego stosowania, kliknij przycisk  i wpisz nazwę filtra. Zapisany filtr będzie teraz dostępny przy wyborze warunków filtra.
 8. Aby wrócić do widoku niefiltrowanego, w sekcji filtrów kliknij X.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false