Studijní příručka k testu Reklama v Nákupech

Správa kampaně v Nákupech Google pomocí skupin produktů

V rámci reklamní sestavy v kampani v Nákupech Google budete pracovat se svým inventářem a zadávat nabídky pomocí skupin produktů, nikoli klíčových slov. Skupina produktů je jen definovaná podmnožina inventáře. Všechny produkty v ní používají stejnou nabídku.

V tomto článku se dočtete, jak skupiny produktů vytvářet, upravovat nebo odstraňovat.

Jak skupiny produktů fungují

Když začnete

Když poprvé vytvoříte kampaň v Nákupech Google, vznikne jedna reklamní sestava se skupinou produktů, která má název Všechny produkty a zahrnuje celý váš inventář. Doporučujeme však inventář rozdělit na menší části, abyste mohli zadávat konkrétní nabídky podle svých inzertních cílů.

Jak zlepšit strategii nabídek pomocí podskupin produktů

Každou skupinu produktů můžete členit až na 7 úrovní v jakékoli požadované struktuře. Můžete například vytvořit skupinu zahrnující všechny produkty a u všech nabízet stejnou částku nebo mít naopak menší skupiny produktů podle značek nebo kategorií produktů. Pamatujte ale, že nabídku nelze nastavit na skupinu produktů, která má vnitřní členění. Nabídky lze zadávat pouze pro skupiny produktů bez vnitřního členění. Přečtěte si další informace o doporučených postupech týkajících se kampaní v Nákupech Google

Každá reklamní sestava v kampani v Nákupech Google může obsahovat až 20 000 skupin produktů.

Atributy, které můžete využít pro vnitřní členění skupiny produktů

Skupiny produktů je možné definovat jen na základě těchto atributů, které zadáte do údajů o produktech ve službě Google Merchant Center.

 • ID položky: Představuje identifikátor produktu. Další informace
 • Značka: Jméno výrobce produktu (například Google). Značka musí být jasně viditelná na přední straně obalu produktu nebo na štítku. Další informace
 • Kategorie: Jde o atribut vycházející z taxonomie produktů Google. Příklad řetězce kategorie: Oděvy a doplňky > Oděvy > Šaty. Znaky > v údajích o produktu určují úrovně hierarchie v kategorii, pomocí kterých lze skupiny produktů dále členit. Pokud kategorii nezadáte, můžeme vám nějakou přiřadit. Mohou nastat případy, kdy Google kategorii po odeslání dále zpřesní. Přes veškerou naši snahu však mohou být některé produkty zařazeny chybně. Dělit do podskupin podle kategorie lze pouze tehdy, pokud cílíte na následující země: USA, Velká Británie, Austrálie, Německo, Francie, Japonsko, Itálie, Nizozemí, Brazílie, Norsko, Švédsko nebo Turecko. Další informace
 • Typ produktu: Tento atribut určíte podle své kategorizace. Příklad řetězce typu produktu: Domácnost a zahrada > Kuchyně a jídelny > Kuchyňské spotřebiče > Chladničky. Znaky > v údajích o produktu definují úrovně hierarchie typu produktu, pomocí kterých můžete skupiny produktů dále členit. Typy produktů lze členit v maximálně pěti krocích. Další informace
 • Vlastní štítky: Do údajů o produktu lze přidat až pět vlastních štítků (příklady: sezónní, nejprodávanější). Další informace 
 • Stav: Označuje stav produktu (nový, použitý nebo repasovaný). Další informace
 • Kanál: Udává, kde se produkty prodávají. Má buď hodnotu „místní“ v případě kamenného obchodu, nebo „online“ v případě elektronického obchodu. Další informace
 • Exkluzivita kanálu: Udává, zda se produkty prodávají místně, přes internet nebo prostřednictvím obou kanálů. Další informace

Poznámka: Když změníte atributy pro svůj zdroj, například pokud rozdělíte skupiny produktů v kampani v Nákupech Google, nepoužijí se tyto změny automaticky u vašich skupin produktů. Skupiny produktů v rámci reklamní sestavy bude nutné aktualizovat.
 

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

 

Vytvoření skupiny produktů
 1. V postranním navigačním panelu vyberte v požadované kampani v Nákupech Google reklamní sestavu.
 2. Vyhledejte skupinu produktů, kterou chcete rozdělit, a klikněte na tlačítko + vedle jejího názvu. Může jít například o skupinu produktů „Všechny produkty“.
 3. V okně, které se zobrazí, vyberte rozbalovací nabídku vedle položky „Dále rozdělit [název skupiny produktů] podle“ a vyberte atribut produktu, pomocí kterého chcete novou skupinu produktů definovat. (K definování skupiny produktů bude pravděpodobně potřeba použít více atributů. V takovém případě opakujte po vytvoření této podskupiny výše uvedený postup). Příklad: „Dále rozdělit Všechny produkty podle typu produktu“. Uvedené atributy jsou odvozené ze zdroje produktů ve službě Merchant Center a patří mezi ně kategorie, značka, ID položky, stav, typ produktu a vlastní štítky.
 4. Po zvolení atributu, podle kterého chcete položky dále dělit, se zobrazí seznam možných podskupin. Kliknutím na tlačítko Vybrat u jednotlivých podskupin přidáte tyto podskupiny do své skupiny produktů. Pokud například prodáváte boty a vyberete položku Kategorie, mohly by se zobrazit podskupiny Sandály, Večerní obuv a Kozačky.
 5. U některých atributů lze podskupiny přidávat ručně. Postup:
  1. V levém dolním rohu okna klikněte na nebo hromadně přidat hodnoty ručně.
  2. Potom zadejte hodnoty (po jedné na řádek) a klikněte na Přidat hodnoty.
 6. Chcete-li přidávání podskupin do skupiny produktů ukončit, klikněte na Uložit.
 7. Po návratu na kartu Skupiny produktů uvidíte, že skupina Všechny produkty byla rozdělena na nové podskupiny produktů (Sandály a Kozačky) a položku „Vše ostatní ve skupině Všechny produkty“. Skupiny produktů Sandály a Kozačky můžete dále rozdělit opět podle výše uvedeného postupu.
 8. Až pro tuto reklamní sestavu vytvoříte skupiny produktů, můžete upravit nabídky pro jednotlivé skupiny produktů kliknutím ve sloupci Max. CPC vedle názvu příslušné skupiny produktů. V zobrazeném okně zkontrolujte a případně upravte výši cenové nabídky. Pokud v reklamní sestavě nechcete produkty z dané skupiny inzerovat, klikněte místo toho na Vyloučeno.
 9. Klikněte na Uložit.
Úprava stávající skupiny produktů
 1. Z postranního navigačního panelu vyberte v kampani v Nákupech Google reklamní sestavu, kterou chcete změnit.
 2. Vyhledejte skupinu produktů, kterou chcete upravit, a klikněte na ikonu tužky.
 3. Vedle položky „Dále rozdělit [název skupiny produktů] podle“ vyberte atribut produktu, podle kterého chcete provést nové dělení.
 4. Klikněte na šipku u hodnot, které chcete do skupiny produktů přidat. U hodnot, které chcete ze skupiny produktů odstranit, klikněte na x.
 5. Klikněte na Uložit.
Odstranění podskupiny ze skupiny produktů
 1. V postranní nabídce klikněte na reklamní sestavu kampaně v Nákupech Google, kterou chcete pozměnit.
 2. Na kartě Skupiny produktů klikněte na tlačítko Upravit Edit (pencil) icon u skupiny produktů, kterou chcete upravit. V zobrazeném okně uvidíte na pravé straně seznam podskupin dané skupiny produktů.
 3. Chcete-li některou z nich odstranit, klikněte u ní na tlačítko Smazat .
 4. Odstranění podskupiny dokončíte kliknutím na Uložit.
Volba způsobu zobrazení skupin produktů

Pomocí tlačítek Structured view button nebo List view button v horní části karty Skupiny produktů reklamní sestavy můžete změnit způsob zobrazení skupin produktů. U obou zobrazení můžete provádět hromadné úpravy maximální CPC pro kteroukoli ze skupin produktů.

Zobrazení Structured view button ukazuje strukturu skupin produktů. Pomocí tohoto zobrazení lze přidávat a odstraňovat podskupiny v reklamní sestavě. Structured view

Zobrazení List view button ukazuje všechny skupiny produktů v seznamu. Toto zobrazení se hodí k řazení skupin produktů podle sloupců a zobrazování přehledů o výkonu každé ze skupin produktů. Podskupiny v tomto zobrazení vytvářet nelze. List view

Pokud v jednom ze zobrazení vyberete určité skupiny produktů a přepnete na jiné zobrazení, zůstanou skupiny produktů vybrány i v novém zobrazení.

Filtrování skupin produktů

Při hledání údajů, které vás zajímají nejvíce, např. počet kliknutí, počet konverzí či průměrná cena za proklik (CPC), využijte filtrování skupin produktů. Vytvořený filtr si můžete uložit, abyste ho mohli v budoucnu znovu snadno použít.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Klikněte na reklamní sestavu, kterou chcete zobrazit.
 4. Na kartě Skupiny produktů klikněte na tlačítko Filtr nad tabulkou skupin produktů.
 5. Klikněte na možnost Vytvořit filtr.
 6. Zobrazí se panel, ve kterém vyberete podmínky filtru. Několik poznámek:
  • V rámci jednoho filtru můžete zadat více omezení. Chcete-li přidat podmínku, klikněte na možnost Přidat další. Pokud chcete omezení odstranit, klikněte na křížek (x) vedle něj.
  • Chcete-li vytvořený filtr uložit pro pozdější použití, zaškrtněte políčko Uložit filtr. Filtr bude nyní dostupný jako rozbalovací nabídka na tlačítku Filtr.
 7. Po vytvoření filtru klikněte na tlačítko Použít. Tabulka se automaticky aktualizuje a zobrazí se údaje odpovídající danému filtru. Na nefiltrované zobrazení tabulky se můžete vrátit kliknutím na možnost Vymazat na panelu filtru.
 8. Až v tabulce skupin produktů zobrazíte požadované údaje, můžete je stáhnout do přehledu. Stačí kliknout na tlačítko stažení Stáhnout. Create filter
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?