Propagace místního inventáře v kampaních v Nákupech Google

Ve výchozím nastavení zobrazují kampaně v Nákupech Google produkty, které prodáváte na svém webu. Pokud v kampani v Nákupech Google aktivujete reklamy na lokálně dostupné zboží, získáte možnost propagovat jak produkty, které prodáváte online, tak i produkty, které prodáváte místně (případně oběma způsoby).

Tento článek popisuje, jak reklamy na lokálně dostupné zboží u kampaně v Nákupech Google aktivovat a jak u tohoto místního inventáře sledovat výkon.

Než začnete

Pokud chcete v rámci kampaně nastavit propagaci místního inventáře, bude potřeba dokončit implementaci reklam využívajících místní inventář. Pokud jste se k tomu ještě nedostali, přečtěte si na začátek něco o reklamách využívajících místní inventář.

Aktivace místních produktů v kampani v Nákupech Google

 1. Klikněte na kartu Nastavení na levé straně obrazovky.
 2. Vyberte kampaň, kterou chcete upravit. 
 3. Klikněte na šipku Další nastavení a potom na políčko Reklamy na lokálně dostupné zboží.
 4. Zaškrtnutím políčka povolte reklamy na lokálně dostupné zboží.
 5. Klikněte na Uložit.

Zobrazení lokálně dostupného zboží

Podle typu inventáře odeslaného společnosti Google se vaše produkty mohou v reklamách zobrazovat různým způsobem. Můžete určit formát reklamy, který chcete v kampani v Nákupech Google u vhodného inventáře použít.

  Inventář pouze online Vícekanálový inventář Pouze lokálně dostupné zboží
Je-li zákazník v blízkosti vašeho obchodu Reklama v Nákupech Google Reklama na lokálně dostupné zboží Reklama na lokálně dostupné zboží
Není-li zákazník v blízkosti vašeho obchodu Reklama v Nákupech Google Reklama v Nákupech Google – 

 

Sledování výkonu kanálu s místními produkty

Pokud prostřednictvím místního zdroje produktů propagujete produkty, které prodáváte v kamenných obchodech, a rozdělíte své přehledy podle typu kliknutí, kanálu nebo exkluzivity kanálu, můžete zobrazovat přehledy výkonu kampaně nebo reklamní sestavy pro místní nákupní kanál.

Segmentace podle typu kliknutí

Když přehled rozdělíte podle typu kliknutí, zobrazí se údaje pro tyto čtyři typy kliknutí:

Název typu kliknutí Význam
Nákupy – produkt – online Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil online produkt
Nákupy – produkt – místní Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil místní produkt
Nákupy – produkt – více kanálů, místní * Kliknutí na místní část reklamy se dvěma odkazy, z nichž jeden vede na místní produkt a druhý na online produkt
Nákupy – produkt – více kanálů, online* Kliknutí na online část reklamy se dvěma odkazy, z nichž jeden vede na místní produkt a druhý na online produkt

* Tento typ kliknutí se již nezobrazuje. Zobrazuje se však ve vašem historickém přehledu.

 

Jak zobrazit údaje o výkonu:

 1. V Google Ads vyberte kampaň, která vás zajímá.
 2. V kampani nebo reklamní sestavě klikněte na ikonu Segment.
 3. Z rozbalovací nabídky vyberte Typ kliknutí.

Můžete také stáhnout přehled, který odráží jednu nebo několik možností segmentů přidaných do kampaně. Postup:

 

 1. Klikněte na tři tečky 3 dot icon v pravém horním rohu obrazovky.
 2. Klikněte na Stáhnout.
 3. Zvolte Další možnosti.
 4. Pod Segmenty napište názvy segmentů, které vás zajímají. 
 5. Zaškrtněte políčka, tak, aby byly zahrnuty řádky Názvy a rozsah a Shrnutí. 
 6. Klikněte na možnost Stáhnout. 

Případně můžete pomocí karty Přehledy vytvořit vlastní přehled. Naučte se vytvářet vlastní přehledy.

Filtry pro kanál a exkluzivitu kanálu


Po aktivaci místních produktů v kampani v Nákupech Google můžete nastavit filtry nebo můžete inventář dále rozdělit podle kanálu a exkluzivity kanálu.

 • „Kanál“ produkty rozdělí podle internetové nebo místní dostupnosti.
 • „Exkluzivita kanálu“ produkty rozdělí podle dostupnosti buď v jednom z kanálů, nebo v obou.
 • Nastavíte-li filtr inventáře na „Kanál: místní obchody“ a „Exkluzivita kanálu: jeden kanál“, bude vaše kampaň obsahovat produkty prodávané výhradně v místních obchodech, ne přes internet.

Tip

Inventář produktů můžete dále rozdělit a zadávat pro kanál a exkluzivitu kanálu různé cenové nabídky. Skupiny produktů můžete například rozdělit na produkty, které jsou k dispozici ve více kanálech (vícekanálové) a přiřadit jim určitou cenovou nabídku. Poté můžete nastavit samostatné nabídky na produkty, které se objevují pouze v jednom kanálu. Další informace k organizování kampaně pomocí skupin produktů

Rozdělení podle kanálu a exkluzivity kanálu

Návod na rozdělení přehledu podle kanálu nebo exkluzivity kanálu:

 1. V Google Ads vyberte kampaň, která vás zajímá.
 2. V kampani nebo reklamní sestavě klikněte na možnost Předdefinované přehledy (dříve Dimenze).
 3. V nabídce Nákupy vyberte možnost „Nákupy > Kanál“ nebo „Nákupy > Exkluzivita kanálu“.

Případně můžete pomocí karty Přehledy vytvořit vlastní přehled. Naučte se vytvářet vlastní přehledy.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory