Quản lý Chiến dịch mua sắm với nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo trong Chiến dịch mua sắm có thể giúp bạn tổ chức đặt giá thầu và truy cập vào một số tính năng nhất định. Tùy thuộc vào mục tiêu của mình, bạn có thể cần nhiều hơn một nhóm quảng cáo để tạo cấu trúc bạn muốn. 

Bài viết này sẽ giới thiệu cách hoạt động của các nhóm quảng cáo và cách thêm chúng vào Chiến dịch mua sắm.

Cách hoạt động của nhóm quảng cáo trong Chiến dịch mua sắm

Cách bạn cấu trúc các nhóm quảng cáo cần phản ánh cách bạn muốn đặt giá thầu và cách bạn muốn nhóm các sản phẩm cho các tính năng của chiến dịch như từ khóa phủ định, điều chỉnh giá thầu và báo cáo cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể muốn tạo một nhóm quảng cáo cho mỗi thương hiệu hàng đầu của mình. Điều này cho phép bạn đặt điều chỉnh giá thầu và từ khóa phủ định riêng cho mỗi thương hiệu hàng đầu của mình. Bạn cũng sẽ có thể tạo một báo cáo cụm tìm kiếm cho mỗi nhóm quảng cáo.

Thời điểm bạn sử dụng nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch

Nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch sẽ vẫn chia sẻ tất cả các cài đặt chiến dịch khác, bao gồm tên chiến dịch, tài khoản người bán, quốc gia bán, bộ lọc khoảng không quảng cáo và mức độ ưu tiên chiến dịch. Nếu một sản phẩm được bao gồm trong nhiều nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng giá thầu cao nhất bạn đặt trên toàn bộ chiến dịch. Tìm hiểu cách Thiết lập Chiến dịch mua sắm.

Cách quản lý đặt giá thầu bên trong nhóm quảng cáo

Sau khi tạo nhóm quảng cáo, bạn sẽ đặt giá thầu trong nhóm quảng cáo đó bằng cách sử dụng các nhóm sản phẩm, chứ không phải từ khóa. Nhóm sản phẩm là một tập hợp con khoảng không quảng cáo bạn xác định và tất cả sản phẩm trong đó sử dụng cùng một giá thầu. Tìm hiểu thêm

Ví dụ: bạn có thể có một nhóm sản phẩm cho tất cả sản phẩm của mình và đặt cùng một giá thầu cho tất cả chúng. Ngược lại, bạn cũng có thể có một nhóm sản phẩm nhỏ hơn, được sắp xếp theo thương hiệu hoặc danh mục sản phẩm. 

Trước khi bắt đầu

Để thiết lập nhóm quảng cáo, trước tiên bạn cần Tạo một Chiến dịch mua sắm

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn tạo nhóm quảng cáo đầu tiên của chiến dịch

Bạn vừa tạo Chiến dịch mua sắm mới, bước tiếp theo là thiết lập nhóm quảng cáo và các nhóm sản phẩm của nhóm quảng cáo này. Để bắt đầu, hãy quyết định cách bạn muốn đặt giá thầu trên các sản phẩm của mình và chọn tùy chọn cho Tạo nhóm quảng cáo để bắt đầu. 

Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể thay đổi cách tổ chức nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm của mình sau, nếu cần.

Bắt đầu bằng một nhóm sản phẩm với một giá thầu duy nhất cho tất cả sản phẩm

Tùy chọn này sẽ tạo một nhóm quảng cáo chứa một nhóm sản phẩm "Tất cả sản phẩm" với một giá thầu trên toàn bộ khoảng không quảng cáo được bao gồm trong chiến dịch này.

 1. Đặt tên cho nhóm quảng cáo của bạn.
 2. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 3. Bạn sẽ được đưa đến tab "Nhóm sản phẩm" của nhóm quảng cáo, nơi bạn sẽ thấy một nhóm sản phẩm "Tất cả sản phẩm". Nếu bạn đã sử dụng bộ lọc khoảng không quảng cáo trong cài đặt chiến dịch, thì nhóm sản phẩm sẽ có tên “Tất cả sản phẩm (được lọc)”.

  Nếu bạn muốn đặt cùng một giá thầu cho toàn bộ khoảng không quảng cáo sản phẩm, bạn chỉ có thể giữ nhóm sản phẩm “Tất cả các sản phẩm” với CPC t.đa bạn đặt làm giá thầu mặc định. Nếu không, nhấp vào cột "CPC t.đa" để thay đổi giá thầu của bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chia nhỏ nhóm sản phẩm “Tất cả sản phẩm” thành các nhóm sản phẩm được tùy chỉnh dựa theo mục tiêu quảng cáo của mình.
Tạo một nhóm quảng cáo và tạo nhiều nhóm sản phẩm dựa trên thuộc tính sản phẩm bạn chọn.

Tùy chọn này sẽ tạo một nhóm quảng cáo và tạo nhiều nhóm sản phẩm dựa trên thuộc tính sản phẩm bạn chọn: Thương hiệu, ID mặt hàng, Nhãn tùy chỉnh, Loại sản phẩm hoặc Danh mục sản phẩm của Google. Bạn cũng sẽ có tùy chọn để chia nhỏ thêm các nhóm sản phẩm này theo ID mặt hàng (trừ khi ban đầu bạn đã chọn ID mặt hàng). Tùy chọn này có thể không khả dụng cho một số tài khoản nhất định.

Chúng tôi sẽ chỉ định giá thầu được đề xuất cho các nhóm sản phẩm này dựa theo giá thầu trước đó của bạn trên sản phẩm trong các nhóm sản phẩm này. Nếu không có giá thầu trước đó nào khả dụng, chúng tôi sẽ đề xuất giá thầu dựa trên giá thầu cho các mặt hàng tương tự từ những khách hàng khác. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ giá thầu của mình trước khi bật Chiến dịch mua sắm mới.

 1. Đặt tên cho nhóm quảng cáo của bạn.
 2. Nhấp vào menu thả xuống cạnh Chia nhỏ theo và chọn thuộc tính bạn muốn sử dụng (Thương hiệu, ID mặt hàng, Nhãn tùy chỉnh, Loại sản phẩm hoặc Danh mục sản phẩm của Google).
 3. Nếu bạn muốn chia nhỏ hơn nữa các nhóm sản phẩm của mình theo ID mặt hàng, hãy chọn hộp cạnh Chia nhỏ lần nữa theo "ID mặt hàng". Tùy chọn này sẽ không khả dụng nếu bạn đã chọn chia nhỏ theo ID mặt hàng trong bước trước đó.
 4. Nhấp vào Lưu và tiếp tục. Việc này sẽ tạo nhóm quảng cáo được bật.
 5. Bạn sẽ được đưa đến tab “Nhóm sản phẩm” của nhóm quảng cáo mới, nơi bạn sẽ thấy danh sách các nhóm sản phẩm được tạo dựa trên thuộc tính bạn đã chọn.

Hướng dẫn tạo nhóm quảng cáo bổ sung 

Sau khi tạo Chiến dịch mua sắm và nhóm quảng cáo đầu tiên, bạn có thể tạo các nhóm quảng cáo bổ sung nếu muốn đặt các bộ sửa đổi giá thầu hoặc từ khóa phủ định khác nhau cho các sản phẩm của mình. Bạn cũng sẽ có thể tạo một báo cáo cụm từ tìm kiếm cho mỗi nhóm quảng cáo. 

Dưới đây là cách tạo nhóm quảng cáo bổ sung:

 1. Chọn chiến dịch Mua sắm mà bạn muốn tạo nhóm quảng cáo từ điều hướng bên cạnh.
 2. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp vào nút +Nhóm quảng cáo.Create a new ad group

Bạn sẽ đến trang Tạo nhóm quảng cáo. Trong mục "Tạo nhóm quảng cáo", bạn sẽ có hai tùy chọn để tạo nhóm quảng cáo của Chiến dịch mua sắm, cũng giống như khi bạn tạo nhóm quảng cáo đầu tiên. Bạn sẽ có thể thực hiện thay đổi cho các nhóm quảng cáo này sau đó.

 

Mẹo

Bạn có thể tạm dừng, xóa hoặc bật nhóm quảng cáo của chiến dịch Mua sắm từ tab Nhóm quảng cáo. Chỉ cần chọn hộp bên cạnh nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào menu thả xuống Thay đổi trạng thái ở trên và chọn Bật, Tạm dừng hoặc Xóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?