Správa kampaně v Nákupech Google pomocí reklamních sestav

Reklamní sestavy v kampani v Nákupech Google mohou pomoci uspořádat nabídky a umožňují přístup k určitým funkcím. V závislosti na tom, jaké jsou vaše cíle, může být pro vytvoření požadované struktury zapotřebí více než jedné reklamní sestavy. 

Tento článek se zabývá principem fungování reklamních sestav a postupem jejich přidávání do kampaně v Nákupech Google.

Jak fungují reklamní sestavy v kampaních v Nákupech Google

Uspořádání reklamních sestav by se mělo odvíjet od toho, jak chcete zadávat nabídky a jak chcete mít produkty uspořádané v různých funkcích kampaně, jako jsou například přehledy vylučujících klíčových slov, úprav nabídek či vyhledávacích dotazů. Můžete například chtít vytvořit samostatnou reklamní sestavu pro každou z hlavních prodávaných značek, abyste mohli upravovat nabídky a zadávat vylučující klíčová slova pro každou z hlavních prodávaných značek samostatně. Budete pak také moci vytvářet přehledy vyhledávacích dotazů pro každou reklamní sestavu.

Použití více reklamních sestav v jedné kampani

Reklamní sestavy v téže kampani sdílejí i všechna ostatní nastavení kampaně, jako je název kampaně, účet obchodníka, země prodeje, filtr inventáře a  úroveň priority kampaně. Je-li produkt zahrnut ve více reklamních sestavách v téže kampani, budeme používat pouze nejvyšší nabídku, kterou má v kampani nastavenou. Postup vytvoření kampaně v Nákupech Google

Správa nabídek uvnitř reklamní sestavy

Po vytvoření reklamní sestavy se nabídky pro danou reklamní sestavu zadávají pomocí skupin produktů, nikoli klíčových slov. Skupina produktů je jakákoli definovaná podmnožina vašeho inventáře, kde všechny produkty uvnitř skupiny využívají stejnou nabídku. Další informace

Můžete například vytvořit skupinu produktů zahrnující všechny produkty a u všech nabízet stejnou částku, nebo mít naopak menší skupiny produktů podle značek nebo kategorií produktů. 

Než začnete

Pro vytvoření reklamní sestavy je nejprve potřeba vytvořit kampaň v Nákupech Google

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Pokyny k vytvoření první reklamní sestavy v kampani

Právě jste vytvořili novou kampaň v Nákupech Google. Dalším krokem je vytvoření reklamní sestavy a skupin produktů. Nejprve určete, jak chcete zadávat nabídky ke svým produktům, a vyberte možnost vytvoření reklamní sestavy. 

Uspořádání reklamních sestav a skupin produktů můžete kdykoli později dle potřeby změnit.

Začít s jednou skupinou produktů s jednou nabídkou pro všechny produkty

Tato možnost vytvoří jednu reklamní sestavu obsahující skupinu produktů „Všechny produkty“ s jednou nabídkou pro celý inventář zahrnutý do dané kampaně.

 1. Pojmenujte reklamní sestavu.
 2. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
 3. V reklamní sestavě přejděte na kartu Skupiny produktů, kde uvidíte jednu skupinu s názvem Všechny produkty. Pokud jste v nastavení kampaně použili filtr inventáře, bude skupina produktů nazvána „Všechny produkty (filtrováno)“.

  Pokud chcete použít stejnou nabídku pro celý inventář produktů, můžete celou skupinu produktů „Všechny produkty“ ponechat na max. CPC, kterou nastavíte jako výchozí nabídku. V opačném případě můžete kdykoliv kliknout na tlačítko „Max. CPC“ a nabídku změnit. Doporučujeme však skupinu „Všechny produkty“ dále rozdělit do přizpůsobených skupin produktů na základě reklamních cílů.
Vytvořit jednu reklamní sestavu a několik skupin produktů založených na atributu produktu, který si zvolíte

Tato možnost vytvoří jednu reklamní sestavu a vygeneruje skupiny produktů na základě zvoleného atributu: značka, ID položky, vlastní štítek, typ produktu nebo kategorie produktu Google. Kromě toho budete mít možnost tyto skupiny produktů dále členit podle ID položky (pokud jste tento atribut nezvolili na začátku). Tato možnost nemusí být u některých účtů k dispozici.

Pro tyto skupiny produktů přiřadíme doporučené nabídky, které budou vycházet z vašich předchozích nabídek pro produkty v těchto skupinách. Pokud nejsou žádné předchozí nabídky k dispozici, navrhneme nabídky na základě nabídek pro podobné položky u jiných zákazníků. Před aktivací nové kampaně v Nákupech Google doporučujeme nabídky pečlivě zkontrolovat.

 1. Pojmenujte reklamní sestavu.
 2. Klikněte na rozbalovací nabídku vedle možnosti Dále rozdělit podle a vyberte atribut, který chcete použít (značka, ID položky, vlastní štítek, typ produktu nebo kategorie produktu Google).
 3. Chcete-li skupiny produktů dále rozdělit podle ID položky, zaškrtněte políčko Dále rozdělit podle ID položky. Pokud jste už další rozdělení podle ID položky použili v předchozím kroku, tato možnost nebude k dispozici.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat. Tím vytvoříte aktivní reklamní sestavu.
 5. V nové reklamní sestavě přejdete na kartu Skupiny produktů. Ta obsahuje seznam skupin produktů vytvořených na základě vybraných atributů.

Pokyny pro vytvoření dalších reklamních sestav 

Když jste vytvořili kampaň v Nákupech Google a první reklamní sestavu, můžete vytvořit další reklamní sestavy, chcete-li k produktům nastavovat různé modifikátory nabídek nebo vylučující klíčová slova. V takovém případě také budete moci vytvářet přehledy vyhledávacích dotazů pro každou reklamní sestavu. 

Chcete-li vytvořit další reklamní sestavu, postupujte takto:

 1. V postranním navigačním panelu vyberte kampaň v Nákupech Google, ve které chcete reklamní sestavu vytvořit.
 2. Klikněte na kartu Reklamní sestavy.
 3. Klikněte na tlačítko + Reklamní sestava.Create a new ad group

Dostanete se na stránku Vytváření reklamních sestav. V části „Vytvoření reklamní sestavy“ budete mít stejně jako při vytváření první reklamní sestavy dvě možnosti, jak tvořit reklamní sestavy v kampani v Nákupech Google. Tyto reklamní sestavy budete moci později změnit.

 

Tip

Na kartě Reklamní sestavy můžete reklamní sestavy v kampani v Nákupech Google pozastavit, odstranit nebo aktivovat. Stačí zaškrtnout políčko vedle reklamních sestav, které chcete změnit, a pak nad nimi kliknout na rozbalovací nabídku Změnit stav a vybrat Aktivovat, Pozastavit nebo Odstranit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?