Sử dụng mức độ ưu tiên chiến dịch cho Chiến dịch mua sắm

Mức độ ưu tiên chiến dịch hữu ích khi bạn quảng cáo cùng một sản phẩm, cho cùng một quốc gia, trong nhiều Chiến dịch mua sắm.

Bài viết này giải thích cách mức độ ưu tiên chiến dịch hoạt động và cách thiết lập mức độ ưu tiên cho Chiến dịch mua sắm.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng tùy chọn cài đặt ưu tiên của chiến dịch, trước tiên bạn cần Tạo Chiến dịch mua sắm.

Hãy nhớ rằng mức độ ưu tiên chiến dịch sẽ chỉ quan trọng khi bạn có nhiều Chiến dịch mua sắm quảng cáo cùng một sản phẩm. Mức độ ưu tiên chiến dịch không tương thích với Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Cách hoạt động

Khi bạn có cùng một sản phẩm trong nhiều Chiến dịch mua sắm, bạn có thể xác định chiến dịch nào sẽ tham gia vào phiên đấu giá cho sản phẩm đó bằng mức độ ưu tiên chiến dịch. Các chiến dịch của bạn đã có một mức độ ưu tiên: Thấp. Nhưng bạn có thể thay đổi mức độ ưu tiên này thành Trung bình hoặc Cao. Các mức độ ưu tiên này xác định giá thầu cho bất kỳ sản phẩm nào mà các chiến dịch này chia sẻ.

Mức độ ưu tiên chiến dịch xác định giá thầu bằng cách sử dụng các quy tắc sau:

 • Chiến dịch có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ đặt giá thầu. Nếu một chiến dịch có mức độ ưu tiên cao hơn các chiến dịch khác, chiến dịch có mức độ ưu tiên cao hơn sẽ đặt giá thầu. Ví dụ: hãy tưởng tượng 2 chiến dịch có chung một sản phẩm. Một chiến dịch có mức độ ưu tiên Cao và chiến dịch kia có mức độ ưu tiên Trung bình. Giá thầu từ chiến dịch có mức độ ưu tiên Cao sẽ được sử dụng, ngay cả khi giá thầu trong chiến dịch có mức độ ưu tiên Trung bình được đặt cao hơn.
 • Nếu chiến dịch có mức độ ưu tiên cao nhất hết ngân sách, chiến dịch có mức độ ưu tiên thấp hơn sẽ đặt giá thầu. Nếu chiến dịch có mức độ ưu tiên cao nhất hết ngân sách, chiến dịch có mức độ ưu tiên thấp hơn tiếp theo sẽ đặt giá thầu. Tiếp tục với ví dụ trước đó, khi ngân sách cho chiến dịch có mức độ ưu tiên Cao được sử dụng hết, giá thầu từ chiến dịch có mức độ ưu tiên Trung bình sẽ được sử dụng.

  Lưu ý về phương thức phân phối quảng cáo: Ngân sách của bạn sẽ được trải đều trong cả ngày. Vì vậy, để dành tiền cho thời gian sau trong ngày, một chiến dịch có mức độ ưu tiên Cao có thể không tham gia vào phiên đấu giá ngay cả khi chưa hết ngân sách. Thay vào đó, một chiến dịch có mức độ ưu tiên thấp hơn nhưng không cần dành tiền có thể tham gia vào phiên đấu giá. Tìm hiểu thêm về phương thức phân phối quảng cáo.

 • Khi nhiều chiến dịch có cùng mức độ ưu tiên, giá thầu cao nhất sẽ được sử dụng. Nếu nhiều chiến dịch có cùng mức độ ưu tiên, chiến dịch có giá thầu cao nhất cho sản phẩm đó sẽ tham gia vào phiên đấu giá. Ví dụ: nếu 3 chiến dịch có chung một sản phẩm và có mức độ ưu tiên Thấp, giá thầu cao nhất từ bất kỳ chiến dịch nào trong số 3 chiến dịch này sẽ được sử dụng.

Ví dụ

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bắt đầu một Chiến dịch mua sắm mới cho mùa hè. Một sản phẩm trong chiến dịch này là dép. Dép cũng được liệt kê trong một chiến dịch khác cho giày dép. Bạn có một ngân sách cụ thể chỉ dành cho chiến dịch mùa hè. Vì vậy, bất cứ khi nào dép được hiển thị, bạn muốn giá thầu đến từ chiến dịch mùa hè, chứ không phải từ chiến dịch giày dép.

Để đảm bảo giá thầu đến từ chiến dịch mùa hè, hãy đặt mức độ ưu tiên Cao cho chiến dịch mùa hè và mức độ ưu tiên Thấp cho chiến dịch giày dép.

Nếu chiến dịch mùa hè hết ngân sách, giá thầu cho dép sẽ được xác định bởi chiến dịch giày dép.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang để đến trang chiến dịch.
 3. Nhấp vào chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang để đến trang cài đặt cho chiến dịch bạn đã chọn.
 5. Nhấn vào để mở rộng mục Ưu tiên chiến dịch.
 6. Chọn mức ưu tiên: Thấp, Trung bình hoặc Cao.
 7. Nhấp vào Lưu.

Mẹo

Chúng tôi khuyên bạn nên ưu tiên một tập hợp con các sản phẩm bạn muốn quảng cáo, chẳng hạn như mặt hàng nổi bật đang giảm giá đặc biệt. Điều này cho phép bạn dễ dàng quản lý giá thầu trên các mặt hàng này trong thời gian bán hàng.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thiết lập bộ lọc khoảng không quảng cáo cho các chiến dịch ưu tiên cao hơn trong cài đặt chiến dịch.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố