Използване на приоритет на кампания за кампании за Пазаруване

Приоритетът на кампания е полезен, когато рекламирате един и същ продукт за една и съща държава в няколко кампании за Пазаруване.

В тази статия се обяснява как работи приоритетът на кампания и как да го настройвате за кампаниите си аз Пазаруване.

Преди да започнете

За да използвате настройката за приоритет на кампания, трябва първо да създадете кампания за Пазаруване.

Не забравяйте, че приоритетът на кампанията е важен само ако имате няколко кампании за Пазаруване, които популяризират един и същ продукт. Той не е съвместим с витринните реклами в Пазаруване.

Начин на работа

Когато имате един и същ продукт в няколко кампании за Пазаруване, можете да определите коя кампания трябва да участва в търга за този продукт с приоритет на кампанията. Кампаниите Ви вече имат приоритет: „Нисък“. Можете обаче да го промените на „Среден“ или „Висок“. Тези приоритети определят офертата за всеки продукт, който кампаниите споделят.

Приоритетите на кампаниите определят офертите посредством следните правила:

 • Оферира кампанията с най-висок приоритет. Ако една кампания има по-висок приоритет от другите, ще оферира тази с най-висок приоритет. Представете си например, че две кампании споделят продукт. Едната е с висок, а другата – с нисък приоритет. Ще бъде използвана офертата от кампанията с висок приоритет, дори ако офертата в тази със среден приоритет е зададена на по-висока сума.
 • Ако бюджетът на кампанията с най-висок приоритет се изчерпи, ще оферира кампанията с по-нисък приоритет. Ако бюджетът на кампанията с най-висок приоритет се изчерпи, офертата ще бъде зададена от следващата по ред кампания с по-нисък приоритет. В продължение на предишния пример, когато бюджетът за кампанията с най-висок приоритет се изчерпи, ще се използва офертата от кампанията със среден приоритет.

  Забележка относно показването на рекламите: Бюджетът Ви ще бъде разпределен равномерно през целия ден. Ето защо, за да се запазят средства за по-късните часове на деня, кампанията с висок приоритет може да не участва в търг, дори и ако бюджетът все още не е изчерпан. Вместо това в търга може да участва кампания с по-нисък приоритет, която не запазва средства. Научете повече за показването на рекламите.

 • Когато няколко кампании имат един и същ приоритет, използва се най-високата оферта. Ако няколко кампании имат един и същ приоритет, в търга ще участва кампанията с най-висок приоритет за този продукт. Ако например три кампании споделят един и същ продукт и имат нисък приоритет, ще се използва най-високата оферта от която и да е от трите кампании.

Пример

Представете си, че стартирате нова кампания за Пазаруване за лятото. Един от продукти в него е сандали. Те са включени и в друга кампания за обувки. Имате конкретен бюджет точно за лятната си кампания. Ето защо, когато се показват сандали, искате офертата да произлиза от лятната Ви кампания – не от кампанията за обувки.

За да сте сигурни, че офертата идва от лятната кампания, задайте висок приоритет за нея и нисък – за кампанията за обувки.

Ако бюджетът на лятната кампания се изчерпи, офертата за сандали ще се определи от кампанията за обувки.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху Кампании в страничното меню, за да стигнете до страницата на кампанията.
 3. Кликнете върху кампанията, която искате да редактирате.
 4. Кликнете върху Настройки в страничното меню, за да достигнете до страницата за настройки за кампаниите, които сте избрали.
 5. Кликнете, за да разширите секцията Приоритет на кампанията.
 6. Изберете приоритет: нисък, среден или висок.
 7. Кликнете върху Запазване.

Съвет

Препоръчваме да дадете приоритет само на част от продуктите, които искате да популяризирате, например на артикули, включени в специална разпродажба. Това ще Ви позволи да управлявате лесно офертите за въпросните артикули през периода на разпродажбата.

Можете да го направите, като настроите филтър за инвентара за кампании с по-висок приоритет в настройките на кампанията си.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си