Как да надстроите URL адреси с пренасочвания между домейни

Научете за крайните URL адреси и шаблоните за проследяване

Какъв е крайният ми URL адрес?

Крайният Ви URL адрес е страницата в уебсайта Ви, до която хората достигат, когато кликнат върху рекламата Ви. Тя не е задължително да бъде същата като показвания Ви URL адрес, но домейните (напр. „example.com“ в „www.example.com“) трябва да съвпадат.

При надстроените URL адреси, използващи шаблони за проследяване, URL адресът на целевата страница е отделен от частта за проследяване в URL адреса. Ето защо няма нужда да поставяте информация за проследяване в крайния си URL адрес.

Какво е шаблон за проследяване?

Шаблон за проследяване е мястото, където въвеждате информация за проследяване в URL адреса. Може например да искате да проследявате кликвания от определена кампания или рекламна група.

Шаблоните за проследяване използват параметри на URL адреса, за да персонализират URL адреса за проследяване или крайния URL адрес.

Как изглежда информацията ми за проследяване?

Ако в URL адресите Ви има пренасочване между домейни, когато някой кликне върху рекламата Ви, преминава през уебсайт с различен домейн, преди или след като достигне до целевата Ви страница. Можете също така да използвате параметри в URL адресите си (напр. „source=google“ и „ad={creative}“). Тези параметри записват определени подробности за рекламата в URL адреса, след като някой кликне върху нея.

При надстроените URL адреси тази информация за проследяване ще се премести от целевия URL адрес към новото поле, наречено Шаблон за проследяване.

Пример

Да предположим, че URL адресът на целевата Ви страница е http://www.examplebusiness.com/buy.

Искате обаче да проследявате трафика към URL адреса на целевата страница от кампания „А“. В шаблона си за проследяване можете да напишете:

{lpurl}?source_campaign={_campaignA}

Научете повече за параметрите на URL адресите

Какъв URL адрес ще виждат клиентите?

Ако някой кликне върху реклама при въведен шаблон за проследяване и включено паралелно проследяване, бива отведен до крайния URL адрес, докато URL адресът на шаблона за проследяване се зарежда на заден план.

Ако някой кликне върху реклама при въведен шаблон за проследяване и изключено паралелно проследяване, бива отведен до URL адреса на шаблона за проследяване. Този URL адрес може да пренасочи към междинни сървъри за проследяване, преди да пренасочи към крайния URL адрес.

Ако някой кликне върху реклама, когато не е въведен шаблонът за проследяване, бива отведен до крайния URL адрес.

URL адресът на шаблона за проследяване и всички URL адреси за пренасочване трябва да бъдат с протокол HTTPS, за да работят. Пренасочванията също така трябва да бъдат от страната на сървъра. Въпреки че Google няма контрол върху последващите пренасочвания, Google Ads винаги ще използва HTTPS за първото проследяващо обаждане, ако протоколът не е въведен по този начин.

Паралелното проследяване е задължително за кампании в мрежата за търсене, дисплейната мрежа, за Пазаруване, както и видеокампании. За кампании за хотели паралелното проследяване не е задължително.

Внимание: Трябва да използвате Google Ads Редактор 12.4 или по-нова версия. Ако работите с по-стара версия, някои от предишните Ви промени на URL адресите и паралелното проследяване може да бъдат изтрити. Проверете коя версия на Google Ads Редактор използвате.

Какво представлява пренасочването между домейни?

Ако сте настроили пренасочване между домейни, това означава, че след като някой кликне върху рекламата Ви, ще премине през уебсайт с различен домейн (например „example.com“ в „www.example.com“), преди или след като стигне до целевата Ви страница.

Пренасочванията могат да бъдат настроени в рамките на целеви URL адрес или собствения Ви уебсайт. Ето някои примери. Разглеждат се като пренасочвания „между домейни“, тъй като между кликването върху рекламата и посещението на целевата страница потребителят ще посети различни домейни.

Пример 1

Показван URL адрес: example.com
URL адрес на целевата страница: https://example-redirect.com?url=https://example.com/somepage

Какво се случва: Когато някой кликне върху тази реклама, ще бъде насочен първо към https://example-redirect.com/, преди да стигне до http://example.com/somepage.

Пример 2

Показван URL адрес: example.com
URL адрес на целевата страница: https://example-redirect.com/12345678

Какво се случва: Когато някой кликне върху тази реклама, ще бъде насочен първо към https://example-redirect.com/12345678, преди да стигне до https://example.com/somepage. Целевата страница се съхранява на https://example-redirect.com/12345678.

Пример 3

Показван URL адрес: example.co.uk
URL адрес на целевата страница: https://example.com

Какво се случва: Когато някой кликне върху тази реклама, ще бъде насочен първо към https://example.com, преди да стигне до https://example.co.uk/somepage. Сървърът на example.com автоматично ще пренасочва посетителите въз основа на държавата, в която се намират.

Пример 4

Показван URL адрес: example.com
URL адрес на целевата страница: https://www.example.com/yourpage

Какво се случва: Когато някой кликне върху рекламата Ви, ще бъде насочен първо към https://www.example.com/yourpage, след това към https://example-redirect.com, преди да стигне до https://www.example.com/yourotherpage. Пренасочванията се задействат от код на уебсайта Ви.

Съгласно правилата ни за рекламиране целевата страница на рекламата трябва да има един и същ домейн с показвания URL адрес. При надстроените URL адреси не се допуска пренасочванията между домейни да се намират в полето „Краен URL адрес“. Те трябва да се зададат в полето „Шаблон за проследяване“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false