Význam údajov zo sledovania konverzií

Ak máte nastavené sledovanie konverzií, do prehľadov môžete pridať stĺpce s užitočnými informáciami. Zistíte z nich, do akej miery vaše reklamy vedú k hodnotným akciám zákazníkov.

V tomto článku vám vysvetlíme, čo tieto metriky znamenajú a ako ich pridať do prehľadov.

„Konverzie‟ a súvisiace stĺpce

Stĺpec Konverzie zobrazuje počet získaných konverzií z rôznych konverzných akcií. Konverzie sa merajú pomocou sledovania konverzií a v prípadoch, kde nemôžete sledovať všetky uskutočnené konverzie, môžu zahŕňať modelované konverzie. V tomto stĺpci zistíte, ako často vaše reklamy priviedli zákazníkov k akciám, ktoré ste z pohľadu svojej firmy definovali ako hodnotné.

Spôsob sledovania údajov v stĺpci Konverzie môžete prispôsobiť:

 • Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie: Ak sledujete konverznú akciu, no nechcete zahrnúť jej údaje v stĺpci, môžete zrušiť začiarknutie tohto nastavenia. Predvoleným nastavením pre väčšinu konverzných akcií je zahrnutie údajov, takže pokiaľ začiarknutie tohto nastavenia nezrušíte, vo väčšine prípadov budú v stĺpci Konverzie zahrnuté všetky vaše konverzné akcie. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie
 • Nastavenie Atribučný model: Pre konverzné akcie z webu a zo služby Google Analytics môžete nastaviť, aký kredit získajú jednotlivé kliknutia zákazníka za každú konverziu. Ďalšie informácie o atribučných modeloch
 • Nastavenie počítania konverzií: Môžete si vybrať, či chcete započítať každú alebo iba jednu konverziu po interakcii. Ďalšie informácie o nastaveniach počítania konverzií

Tip: „Konverzie‟ a ponuky

Ak optimalizujete ponuky pre konverzie pomocou stratégií automatických alebo manuálnych ponúk, stratégie ponúk používajú údaje v stĺpci Konverzie.

Súvisiace stĺpce

Okrem hlavného stĺpca Konverzie existuje aj niekoľko iných súvisiacich stĺpcov, ktoré na poskytnutie podrobnejších informácií používajú údaje zo stĺpca Konverzie:

 • Cena za konverziu (Cena / konv.) zobrazuje priemernú cenu za jednotlivé konverzie. Cena za konverziu sa vypočíta vydelením celkovej ceny počtom v stĺpci Konverzie. Tento výpočet sa vzťahuje iba na vhodné interakcie (napríklad kliknutia na reklamu alebo zhliadnutia videoreklamy). To znamená, že kliknutia, pri ktorých nie je možné sledovať konverzie, sú z výpočtu vyňaté.
 • Konverzný pomer (Konv. pomer) vyjadruje, ako často v priemere vedie kliknutie na reklamu alebo iná interakcia s reklamou ku konverzii. Konverzný pomer sa vypočíta vydelením počtu v stĺpci Konverzie celkovým počtom platných interakcií (ako sú kliknutia na reklamu alebo zhliadnutia videoreklamy).
 • Celková hodnota konverzií (Celková hodnota konv.) predstavuje súčet hodnôt konverzií pre stĺpec Konverzie. Táto metrika je užitočná iba v prípade, že zadáte hodnotu svojich konverzných akcií.
 • Hodnota konverzií na cenu (Hodnota konv. / cena) odhaduje návratnosť investícií. Vypočíta sa vydelením celkovej hodnoty konverzií celkovou cenou všetkých interakcií s reklamami.
 • Hodnota konverzie na kliknutie (Hodnota konv. / kliknutie) je celková hodnota konverzií vydelená počtom vhodných kliknutí.
 • Hodnota za konverziu (Hodnota / konv.) zobrazuje približnú priemernú hodnotu každej konverzie. Vypočíta sa vydelením celkovej hodnoty konverzií počtom v stĺpci Konverzie. Táto metrika je užitočná, keď má každá z vašich konverzií inú hodnotu.
 • Pravidlá pre hodnoty konverzií (Hodnota všetkých konv.) zobrazujú súhrn hodnôt pre jednotlivé konverzné akcie. Príklad: Povedzme, že ste pre registráciu na odber bulletinu nastavili hodnotu vo výške 3 € a zaznamenali ste 10 registrácií. Hodnota všetkých konv. bude 30 €. Ak si chcete pozrieť prehľady konkrétnych pravidiel pre hodnoty konverzií, môžete prehľady segmentovať.

Všetky konverzie a Konverzie naprieč zariadeniami

Všetky konverzie (Všetky konv.) uvádzajú údaje pre všetky konverzné akcie vrátane tých, ktoré ste sa rozhodli nezahrnúť v stĺpci Konverzie. Tento stĺpec obsahuje aj iné špeciálne zdroje konverzií.

Stĺpec Všetky konverzie má rovnakú skupinu súvisiacich stĺpcov ako stĺpec Konverzie, metriky sa však počítajú na základe údajov z neho (a nie z údajov v stĺpci Konverzie). Do tejto skupiny patria nasledujúce stĺpce:

 • Cena za všetky konverzie (Cena / všetky konv.),
 • Pomer všetkých konverzií (Pomer všetkých konv.),
 • Hodnota všetkých konverzií (Hodnota všetkých konv.),
 • Hodnota všetkých konverzií na cenu (Hodnota všetkých konv. / cena),
 • Hodnota všetkých konverzií na kliknutie (Hodnota všetkých konv. / kliknutie),
 • Hodnota na všetky konverzie (Hodnota / všetky konv.).

​Stĺpec Konverzie naprieč zariadeniami (Konv. naprieč zariadeniami) obsahuje celkový počet konverzií naprieč zariadeniami pre všetky konverzné akcie. Konverzie naprieč zariadeniami sa začínajú kliknutím na reklamu v jednom zariadení a končia konverziou v inom zariadení (alebo v inom webovom prehliadači v tom istom zariadení). Na to, aby sme dokázali poskytovať komplexnejšie prehľady konverzií naprieč zariadeniami, používame modely založené na agregovaných a anonymných dátach od používateľov, ktorí sa predtým prihlásili do služieb Googlu. Tieto modely predpovedajú konverzie naprieč zariadeniami, ktoré sme nedokázali pozorovať priamo. Vďaka tomu môžeme poskytovať prehľady správania naprieč zariadeniami, ktoré spájajú pozorované a modelované konverzie bez toho, aby sme porušili ochranu súkromia používateľa.

Desatinné miesta v údajoch o konverziách

Môžete si všimnúť, že čísla v stĺpcoch Konverzie, Všetky konverzie a Konverzie naprieč zariadeniami majú dve desatinné miesta. Je to z toho dôvodu, že niektoré atribučné modely za každú konverziu naprieč viacerými kliknutiami pripisujú čiastkový kredit. Čiastkové kredity sú vyjadrené ako desatinné čísla, napríklad 0,33 alebo 0,50. Vo vašich prehľadoch sa budú uvádzať dve desatinné miesta aj v prípade, že atribučný model, ktorý pripisuje čiastkový kredit, nepoužívate.

Čas konverzie

Údaje hlavných stĺpcov konverzií uvedených vyššie sa vypočítavajú na základe času kliknutia, nie času konverzie. Príklad: Ak používateľ klikol na vašu reklamu minulý týždeň a ku konverzii tejto návštevnosti došlo tento týždeň, kliknutie aj konverzia sa v hlavných stĺpcoch konverzií zaznamenajú s minulotýždňovým dátumom. Umožňuje vám to presne merať metriky, ako sú cena za konverziu alebo návratnosť výdavkov na reklamu, pretože výdavky na reklamu sa takisto vypočítavajú na základe času kliknutia.

Konverzie môžete zaznamenávať aj na základe času, kedy k nim došlo. Je to užitočné, ak chcete sledovať údaje o nedávnych konverziách a porovnávať ich s prehľadmi tretích strán. Stĺpce založené na čase konverzie zahŕňajú:

 • Konverzie (podľa času konv.),
 • Hodnota konv. (podľa času konv.),
 • Hodnota / konv. (podľa času konv.),
 • Všetky konv. (podľa času konv.),
 • Hodnota všetkých konv. (podľa času konv.),
 • Hodnota / všetky konv. (podľa času konv.).

Poznámka: Údaje týchto stĺpcov sú dostupné od marca 2019. Konverzie z návštev predajne a konverzie z predajov v predajni nie sú zahrnuté do údajov stĺpca s údajmi podľa času konverzie.

Konverzie po zobrazení

Stĺpec Konverzie po zobrazení informuje o prípadoch, keď sa zákazníkom zobrazí vaša reklama, ale neinteragujú s ňou, a neskôr vykonajú konverziu na vašom webe. Tieto údaje sa líšia od údajov v iných stĺpcoch konverzií, v ktorých sa zaznamenávajú prípady, keď zákazníci interagujú s reklamou a následne uskutočnia konverziu na vašom webe.

Konverzie po zobrazení predstavujú užitočný spôsob, ako sledovať hodnotu vašich obsahových kampaní alebo kampaní s videoreklamou. V prípade obsahových kampaní napríklad merajú konverzie, v rámci ktorých si zákazník pozrel reklamu, ale pred vykonaním konverzie na ňu neklikol. Konverzie po zobrazení zohľadňujú nastavenia vašich konverzných akcií, ako je spôsob počítania konverzií.

V prípade reklám v Obsahovej sieti sa kredit za konverziu po zobrazení pripíše poslednému viditeľnému zobrazeniu. Technológia Viditeľné zobrazenie od Googlu vyhodnotí zobrazenie obsahovej reklamy ako viditeľné, keď je na obrazovke vidieť aspoň 50 % reklamy minimálne 1 sekundu.

Konverzie po zobrazení automaticky vylúčia konverzie vykonané ľuďmi, ktorí interagovali aj s inými vašimi reklamami. Konverzie po zobrazení nie sú zahrnuté v stĺpci Konverzie, ale len v stĺpcoch Konverzie po zobrazení a Všetky konverzie.

Konverzie po zobrazení z prehliadačov, ktoré nepovoľujú súbory cookie viacerých webov, nie je možné zahrnúť do prehľadov.

Viditeľné zobrazenie a konverzie po zobrazení

Zobrazenia reklám v Gmaile, ktoré sa zobrazujú v hornej časti kariet Siete a Reklamy v účte Gmail, v súčasnosti nie sú overované Viditeľným zobrazením. Konverzie po zobrazení budú občas pripísané zobrazeniu reklamy v Gmaile napriek tomu, že reklamy v Gmaile nie sú overené ako viditeľné.

Konverzie po zobrazení pre videoreklamy

Konverzie po zobrazení vás v prípade videokampaní informujú, keď zobrazenie videoreklamy vedie ku konverzii na vašom webe. Kredit za konverziu po zobrazení sa pripíše poslednému zobrazeniu videoreklamy.

Pripomíname, že zobrazenie nie je to isté ako zhliadnutie videoreklamy. Zhliadnutie sa započíta, keď si niekto pozrie 30 sekúnd (alebo celú reklamu, ak je kratšia ako 30 sekúnd) alebo klikne na časť reklamy. Zhliadnutie, ktoré vedie ku konverzii, sa započítava v stĺpci Konverzie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false