En forklaring av data fra konverteringssporing

Når du har konfigurert konverteringssporing, kan du legge til nyttige rapporteringskolonner for å se hvordan annonsene dine fører til verdifulle kundehandlinger.

I kolonnene i konverteringssammendraget ditt kan du se en rekke opplysninger om kontoen din. Hvilke alternativer du kan velge mellom, avhenger av hvilke kolonner du har lagt til. Velg hvilke kolonner som skal vises, og sorter og lagre dem i ønsket rekkefølge.

Nedenfor forklarer vi hva disse beregningene betyr, og hvordan du kan legge dem til i rapportene dine.

Se «Konverteringer»-kolonnen og relaterte kolonner

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på Mål-ikonet målikonet i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Konverteringer-rullegardinmenyen i delmenyen.
 3. Klikk på Sammendrag.
 4. Hold markøren over tittelen øverst i hver kolonne for å se en definisjon av den aktuelle konverteringshandlingen.

«Konverteringer»-kolonnen og relaterte kolonner

I Konverteringer-kolonnen kan du se hvor mange konverteringer du har oppnådd, fordelt på de ulike konverteringshandlingene dine Antallet konverteringer måles via konverteringssporing, og kolonnen kan også omfatte modellerte konverteringer i tilfeller der du ikke kan observere alle konverteringene som har forekommet. Ved hjelp av denne kolonnen kan du se hvor ofte annonsene dine har bidratt til at kundene har utført handlinger du har definert som verdifulle for bedriften din.

Du kan tilpasse måten dataene i Konverteringer-kolonnen spores på:

 • Innstillingen for standard konverteringsmål på kontonivå: Hvis du sporer en bestemt konverteringshandling, men ikke ønsker å ha med data om den i kolonnen, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. Standardinnstillingen for de fleste konverteringshandlinger er at dataene blir inkludert, og som regel blir derfor alle konverteringshandlinger tatt med i «Konverteringer»-kolonnen med mindre du har fjernet avmerkingen for innstillingen. Finn ut mer om standard konverteringsmål på kontonivå.
 • Konverteringsinnstillingen på kampanjenivå: Du kan angi konverteringshandlinger for en bestemt kampanje eller gruppe med kampanjer via konverteringsinnstillingen på kampanjenivå. Finn ut mer om standard konverteringsmål på kontonivå.
 • «Attribusjonsmodell»-innstillingen: For konverteringshandlinger på nettsteder og i Google Analytics kan du velge hvor mye av hver konvertering som skal tilskrives hvert kundeklikk. Finn ut mer om attribusjonsmodeller.
 • Innstillingen for konverteringstelling: Du kan velge å telle alle konverteringene eller bare 1 konvertering etter en interaksjon. Finn ut mer om innstillingene for konverteringstelling.

Tips: «Konverteringer» og budgivning

Hvis du optimaliserer budene dine for konverteringer via automatiske eller manuelle budstrategier, brukes dataene i Konverteringer-kolonnen i budstrategiene dine.

Relaterte kolonner

I tillegg til hovedkolonnen for konverteringer finnes det flere relaterte kolonner der du finner mer informasjon om konverteringsdataene dine:

 • Kostnad per konvertering («Kostn./konv.») viser hvor mye hver av konverteringene dine gjennomsnittlig koster. Verdien beregnes ved å dele totalkostnaden på tallet i Konverteringer-kolonnen. Denne beregningen gjelder bare for kvalifiserte konverteringer (som annonseklikk eller avspillinger av videoannonser). Dette betyr at alle klikk som ikke kan spores, fjernes fra beregningen.
 • Konverteringsfrekvens («Konv.frekv.») viser hvor ofte et annonseklikk eller en annen annonseinteraksjon gjennomsnittlig fører til en konvertering. Verdien beregnes ved å dele antallet konverteringer på det totale antallet kvalifiserte interaksjoner (f.eks. annonseklikk eller videoannonsevisninger).
 • Total konverteringsverdi («Total konv.verdi») er summen av konverteringsverdiene oppført i Konverteringer-kolonnen. For at denne beregningen skal være nyttig, må du tilordne en verdi til alle konverteringshandlingene du bruker.
 • Konverteringsverdi per kostnad («Konv.verdi/kostnad») viser anslått avkastning. Dette beregnes ved å dele den totale konverteringsverdien på totalkostnaden for alle annonseinteraksjoner.
 • Konverteringsverdi per klikk («Konv.verdi/klikk») er den totale konverteringsverdien delt på antall kvalifiserte klikk.
 • Verdi per konvertering («Verdi/konv.») viser omtrent hvor mye hver av konverteringene dine er verdt i gjennomsnitt. Dette beregnes ved å dele den totale konverteringsverdien på tallet i «Konverteringer»-kolonnen. Denne beregningen er nyttig hvis hver enkelt av konverteringene du bruker, har ulik verdi.
 • Regler for konverteringsverdier («Verdi for alle konv.») viser til den samlede verdien av hver enkelt konverteringshandling. Tenk deg for eksempel at du har fastsatt verdien av en registrering for nyhetsbrevet ditt som NOK 30, og du har fått ti registreringer. Da får du se verdien NOK 300 i «Verdi for alle konv.»-kolonnen. Hvis du vil ha spesifikk rapportering om regler for konverteringsverdier, kan du segmentere rapportene dine.

«Alle konverteringer» og «Konverteringer via flere enheter»

I «Alle konverteringer»-kolonnen («Alle konv.») vises data for alle konverteringshandlinger – også handlinger du har valgt ikke å ta med i «Konverteringer»-kolonnen. Her inkluderes også andre spesielle konverteringskilder.

«Alle konverteringer» inneholder de samme relaterte kolonnene som «Konverteringer», men beregningene er basert på «Alle konverteringer»-kolonnen i stedet for «Konverteringer». Dette omfatter følgende kolonner:

 • Kostnaden for alle konverteringer («Kostnad for alle konv.»)
 • Frekvens for alle konverteringer («Frekvens for alle konv.»)
 • Verdi for alle konverteringer («Verdi for alle konv.»)
 • Verdi for alle konverteringer per kostnad («Verdi/kostnad for alle konv.»)
 • Verdi per klikk for alle konverteringer («Verdi per klikk for alle konv.»)
 • Verdi for alle konverteringer («Verdi / alle konv.»)

«Konverteringer via flere enheter»-kolonnen («Konv. via flere enheter») inneholder det samlede antallet konverteringer via flere enheter for alle konverteringshandlingene dine. Konverteringer via flere enheter starter som et klikk på en annonse på én enhet og avsluttes som en konvertering på en annen enhet (eller i en annen nettleser på den samme enheten). For å kunne tilby en mer fullstendig rapport om konverteringer via flere enheter bruker vi modeller basert på personvernsikre data fra brukere som tidligere har vært logget på Google-tjenester. Med disse modellene kan vi forutse konverteringer via flere enheter i tilfeller der vi ikke kan observere denne typen konverteringer direkte. På denne måten kan vi tilby rapportering om atferd via flere enheter som kombinerer observerte og modellerte konverteringer, uten at dette går på bekostning av brukernes personvern.

Desimaler i konverteringsdata

Av og til har tallene i kolonnene «Konverteringer», «Alle konverteringer» og «Konverteringer via flere enheter» to desimaler. Dette kommer av at det i enkelte attribusjonsmodeller tilskrives kreditt i brøkverdier til klikkene som samlet fører til en konvertering. Disse brøkverdiene skrives som desimaltall, for eksempel 0,33 og 0,50. Selv om du ikke bruker en attribusjonsmodell som tilskriver verdi i form av desimaltall, ser du uansett to desimaler i rapportene dine.

Konverteringstidspunkt

De primære konverteringskolonnene nevnt ovenfor regnes ut basert på tidspunktet da klikket – ikke konverteringen – forekom. Hvis noen for eksempel klikket på annonsen din i forrige uke, men konverterte først i inneværende uke, rapporteres både klikket og konverteringen tilbake til forrige uke i de primære konverteringskolonnene. Dette gjør at du presist kan måle beregninger som kostnad per konvertering eller avkastning på annonsekostnader, ettersom annonsekostnadene også beregnes med utgangspunkt i tidspunktet da klikket forekom.

Du kan også få rapporter om konverteringer basert på tidspunktet da konverteringen forekom. Dette er nyttig hvis du vil se nylige konverteringsdata og sammenligne disse med data fra tredjepartsrapportering. Konverteringstidspunkt-kolonnene inkluderer

 • Konverteringer (etter konv.tidspunkt)
 • Konv.verdi (etter konv.tidspunkt)
 • Verdi per konv. (etter konv.tidspunkt)
 • Alle konv. (etter konv.tidspunkt)
 • Verdi for alle konv. (etter konv.tidspunkt)
 • Verdi / alle konv. (etter konv.tidspunkt)

Merk: I disse kolonnene kan du se data fra og med mars 2019. Dataene i «etter konv.tidspunkt»-kolonnene omfatter verken konverteringer fra butikkbesøk eller konverteringer fra butikksalg.

Om visningskonverteringer

I Visningskonverteringer-kolonnen kan du se når kunder har sett annonsen din, men ikke hatt interaksjoner med den, og så senere har fullført en konvertering på nettstedet ditt. Dette skiller seg fra dataene i de andre konverteringskolonnene, som viser kunder som har hatt interaksjoner med en annonse og deretter fullført en konvertering på nettstedet ditt.

Visningskonverteringer-beregningen er nyttig når du skal spore verdien av kampanjer med banner- eller videoannonser. For bannerkampanjer måles for eksempel konverteringene der en kunde har sett på en annonse – men ikke klikket på den – før vedkommende fullførte en konvertering. I visningskonverteringer tas det høyde for innstillingene for konverteringshandlingene dine, for eksempel måten konverteringer telles på.

For annonser i Displaynettverket blir visningskonverteringen tilskrevet den siste synlige visningen. Med Googles Active View-teknologi anses en visning av en bannerannonse som synlig når minst 50 % av annonsen vises på skjermen i minst ett sekund.

Visningskonverteringene dine innbefatter ikke konverteringer fra personer som også har hatt interaksjoner med noen av de andre annonsene dine. Visningskonverteringer er ikke inkludert i Konverteringer-kolonnen, bare i kolonnene «Visningskonverteringer» og «Alle konverteringer».

Det kan ikke rapporteres om visningskonverteringer fra nettlesere der det ikke tillates informasjonskapsler som fungerer på flere nettsteder.

Visningskonverteringer for videoannonser

For videokampanjer kan du se ut fra visningskonverteringene når en visning av videoannonsen din har ført til en konvertering på nettstedet ditt. Visningskonverteringen tilfaller den siste visningen av en videoannonse.

Husk: En visning er ikke det samme som en avspilling av en videoannonse. Det telles en avspilling når noen ser 30 sekunder av videoannonsen (eller hele videoen, hvis den er kortere enn 30 sekunder) eller klikker på deler av annonsen. Du kan se antallet avspillinger som fører til konverteringer, i Konverteringer-kolonnen.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny