Jak se vyznat v údajích z měření konverzí

Po nastavení měření konverzí přidejte do přehledu užitečné sloupce. Díky nim snadno zjistíte, které reklamy vám přinášejí žádoucí akce zákazníků.

Sloupce v přehledu konverzí obsahují různé informace o vašem účtu. Dostupné informace se budou lišit podle toho, jaké sloupce jste do přehledu přidali. Vyberte sloupce, které chcete zobrazit, uspořádejte je podle svých potřeb a pak je uložte.

Níže se dozvíte, co jednotlivé metriky znamenají, a jak je do přehledů přidat.

Zobrazení sloupce Konverze a souvisejících sloupců

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Měření klikněte na Konverze.
 3. Umístěním ukazatele myši na název sloupce zobrazíte definici dané konverzní akce.

Sloupec Konverze a související sloupce

Sloupec Konverze uvádí počty konverzí zaznamenané u všech konverzních akcí. Konverze se zaznamenávají prostřednictvím měřením konverzí a v případech, kdy nemůžete sledovat všechny uskutečněné konverze, mohou zahrnovat i modelované konverze. V tomto sloupci zjistíte, jak často vaše reklamy přiměly zákazníky k akcím, které jste definovali jako cenné pro vaši firmu.

Způsob měření údajů ve sloupci Konverze můžete upravit:

Tip: Sloupec Konverze a cenové nabídky

Pokud cenové nabídky pro konverze optimalizujete pomocí strategií automatických nebo manuálních nabídek, budou údaje ve sloupci Konverze využívány vašimi strategiemi nabídek.

Související sloupce

Kromě hlavního sloupce Konverze je k dispozici několik souvisejících sloupců, které poskytují na základě údajů o konverzích další informace:

 • Cena za konverzi (Cena/konv.) udává, kolik vás v průměru konverze stojí. Vypočítá se vydělením vašich celkových nákladů hodnotou ve sloupci Konverze. Tento výpočet se vztahuje jen na odpovídající interakce (například kliknutí na reklamu nebo zhlédnutí videoreklamy), takže pokud nějaká kliknutí nelze změřit jako konverze, jsou z výpočtu vyloučena.
 • Konverzní poměr udává, jak často v průměru vede kliknutí na reklamu nebo jiná interakce s ní ke konverzi. Vypočítá se vydělením počtu ve sloupci Konverze celkovým počtem odpovídajících interakcí (např. kliknutí na reklamu nebo zhlédnutí videoreklamy).
 • Celková hodnota konverzí je součet hodnot konverzí ve sloupci Konverze. Aby byla tato metrika užitečná, musíte zadat hodnotu pro své konverzní akce.
 • Hodnota konverze ve vztahu k nákladům (Hodnota konv. / cena) udává odhad návratnosti investic. Vypočítá se jako podíl celkové hodnoty konverzí a celkových nákladů na veškeré interakce s reklamami.
 • Hodnota konverze za proklik (Hodnota konv. / kliknutí) je celková hodnota konverzí vydělená počtem platných kliknutí.
 • Hodnota konverze (Hodnota/konverze) udává přibližnou průměrnou hodnotu konverze. Vypočítá se jako podíl celkové hodnoty konverzí a počtu ve sloupci Konverze. Tato metrika je užitečná v případě, že mají konverze různou hodnotu.
 • Sloupec Pravidla pro hodnotu konverze (Hodnota všech konv.) udává souhrnnou hodnotu za všechny konverzní akce. Příklad: Řekněme, že jste hodnotu přihlášení k odběru zpravodaje nastavili na 60 Kč a získali jste 10 přihlášení. Hodnota všech konverzí bude 600 Kč. Pokud si chcete prohlédnout přehledy pravidel pro určitou hodnotu konverze, můžete své přehledy segmentovat.

Sloupce Všechny konverze a Konverze mezi zařízeními

Sloupec Všechny konverze (Všechny konv.) ukazuje údaje o všech konverzních akcích včetně těch, které jste nezahrnuli do sloupce Konverze. Zahrnuje také další zvláštní zdroje konverzí.

Sloupec Všechny konverze má stejnou sadu souvisejících sloupců jako sloupec Konverze. Metriky se však počítají na základě údajů ve sloupci Všechny konverze, nikoliv ve sloupci Konverze. Mezi tyto sloupce patří:

 • Náklady na všechny konverze (Náklady / všechny konv.)
 • Celkový konverzní poměr (Veškerý konv. poměr)
 • Hodnota všech konverzí (Hodnota všech konv.)
 • Hodnota všech konverzí ve vztahu k nákladům (Hodnota všech konv. / náklady)
 • Hodnota všech konverzí za kliknutí (Hodnota všech konv. / kliknutí)
 • Hodnota za všechny konverze (Hodnota / všechny konv.)

Sloupec Konverze mezi zařízeními (Konv. mezi zařízeními) udává celkový počet konverzí mezi zařízeními za všechny konverzní akce. Konverze mezi zařízeními začíná kliknutím na reklamu na jednom zařízení a končí provedením konverze na jiném zařízení (případně na stejném zařízení, ale v jiném prohlížeči). Používáme modely vycházející ze souhrnných a anonymizovaných údajů od uživatelů, kteří se v minulosti zaregistrovali ve službách společnosti Google. Tyto modely predikují konverze mezi zařízeními, které neumíme zaznamenat přímo. Díky tomu jsme schopni poskytovat přehledy o tom, jak lidé používají více zařízení. Tyto přehledy spojují zaznamenané a modelované konverze, aniž by bylo ohroženo soukromí uživatelů.

Desetinná čísla v údajích o konverzích

Možná jste si všimli, že čísla ve sloupcích Konverze, Všechny konverze a Konverze mezi zařízeními mají dvě desetinná místa. Je to proto, že některé atribuční modely přidělují každé konverzi mezi více kliknutími kredit v podobě zlomku. Tyto zlomky jsou vyjádřeny jako desetinná čísla, například 0,33 nebo 0,50. Údaje se dvěma desetinnými místy budete v přehledech mít i v případě, že atribuční model přiřazující zásluhy v podobě zlomku nepoužíváte.

Čas konverze

Výše uvedené sloupce s primárními údaji o konverzích se počítají na základě času, kdy došlo ke kliknutí, nikoli času konverze. Jestliže na reklamu například někdo klikl minulý týden a konverze z této návštěvy vznikla tento týden, vykážou se kliknutí i konverze v primárních sloupcích konverzí v přehledech z minulého týdne. Můžete tak přesně změřit metriky jako cena za konverzi nebo návratnost investic do reklamy, protože investice do reklamy se počítá také na základě času kliknutí.

Konverze v přehledech je dále možné vykazovat podle času, kdy nastaly. Tato data jsou „čerstvější“ a dají se snáze porovnávat s přehledy třetích stran. Sloupce s údaji založenými na čase konverzí jsou například:

 • Konverze (podle času konv.)
 • Hodnota konv. (podle času konv.)
 • Hodnota/konverze (podle času konv.)
 • Všechny konv. (podle času konv.)
 • Hodnota všech konv. (podle času)
 • Hodnota/všechny konv. (podle času konv.)

Poznámka: Data v těchto sloupcích jsou k dispozici od března 2019. Konverze z návštěv prodejny a konverze z prodejů v obchodě nejsou zahrnuty do sloupce „Podle času konv.“.

Konverze po zobrazení

Sloupec Konverze po zobrazení obsahuje údaje o situacích, kdy zákazníci reklamu vidí, ale neprovedou žádnou akci, a později dokončí konverzi na vašem webu. Jedná se o jiná data než v ostatních sloupcích konverzí, které zaznamenávají, když zákazník s reklamou nějak pracuje a konverzi na webu dokončí poté.

Konverze po zobrazení jsou užitečné k měření hodnoty kampaní obsahových reklam a videoreklam. V případě obsahových kampaní například měří konverze, u kterých zákazník před dokončením konverze viděl reklamu, ale neklikl na ni. Konverze po zobrazení berou v úvahu vaše nastavení konverzních akcí, například způsob počítání konverzí.

U reklam v Obsahové síti se konverze po zobrazení připíše poslednímu viditelnému zobrazení. Technologie Active View společnosti Google považuje zobrazení obsahové reklamy za viditelné, pokud nejméně 50 % reklamy setrvá na obrazovce alespoň jednu sekundu.

Z konverzí po zobrazení jsou automaticky vyloučeny konverze provedené lidmi, u nichž byla zaznamenána i interakce s jinými vašimi reklamami. Konverze po zobrazení se nezapočítávají do sloupce Konverze, pouze do sloupce Konverze po zobrazení a Všechny konverze.

Konverze po zobrazení pocházející z prohlížečů, které nemají povoleny soubory cookie mezi weby, nelze do přehledů zahrnout.

Konverze po zobrazení u videoreklam

U videokampaní konverze po zobrazení poskytují informace o tom, kdy zobrazení videoreklamy vedlo ke konverzi na vašem webu. Konverze po zobrazení bude připsána poslednímu zobrazení videoreklamy.

Mějte na paměti: Zobrazení je něco jiného než „zhlédnutí“ videoreklamy. Zhlédnutí se započítá, pokud divák zhlédne 30 sekund reklamy (případně celou reklamu, pokud je kratší než 30 sekund) nebo klikne na některou její část. Zhlédnutí, které vedlo ke konverzi, je započítáno ve sloupci Konverze.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
73067
false
false