O licitiranju prema ciljanom ROAS-u

Napomena: od srpnja u kampanjama za pretraživačku mrežu možete pronaći neobavezna polja cilja za nove strategije licitiranja Povećanje broja konverzija ili Povećanje vrijednosti konverzija. Imajte na umu da su za videokampanje za radnje to dvije različite strategije licitiranja. Uz neobavezni cilj pametno licitiranje izvršit će optimizaciju za navedene ciljeve na isti način kao za ciljani CPA (cijena po radnji) i ciljani ROAS (povrat ulaganja u oglase). Povećanje broja konverzija pomoću postavljenog ciljanog CPA-a ponašat će se kao strategija ciljanog CPA-a i slično tome, povećanje vrijednosti konverzija pomoću postavljenog ciljanog ROAS-a ponašat će se kao strategija ciljanog ROAS-a.

Saznajte više o promjenama načina organizacije strategija pametnog licitiranja.


Postavljanje kampanje za aplikacije koja upotrebljava tROAS za prihod od oglasa

Videozapis u nastavku specifičan je za prikazivanje kampanja za aplikacije s tROAS-om za prihod od oglasa. Oglašivači koji implementiraju tROAS za prihod od oglasa mogu postići postavljeni ciljani ROAS kampanje ciljanjem korisnika za koje je vjerojatnije da će stupiti u interakciju s njihovim oglasima u aplikaciji.

Da biste vidjeli titlove na svojem jeziku, uključite titlove na YouTubeu. Odaberite ikonu postavki Slika ikone postavki YouTubea pri dnu playera videozapisa, a zatim u odjeljku Titlovi odaberite svoj jezik.


licitiranje prema ciljanom ROAS-u

Strategijom Google Ads pametnog licitiranja analizira se i upotrebljava Googleova umjetna inteligencija kako bi se predvidjela vrijednost potencijalne konverzije svaki put kada korisnik traži proizvode ili usluge koje oglašavate. Googleova umjetna inteligencija zatim prilagođava vaše licitacije za ta pretraživanja kako biste maksimalno povećali povrat ulaganja u njih.

U praksi to znači da će, ako strategija licitiranja utvrdi da će korisničko pretraživanje vjerojatno generirati konverziju visoke vrijednosti, ciljani ROAS licitirati visoko za to pretraživanje. Ako ta strategija licitiranja utvrdi da pretraživanje vjerojatno neće generirati konverziju visoke vrijednosti, licitirat će nisko. Googleova umjetna inteligencija optimizira vaše licitacije u vrijeme dražbe, a to vam omogućuje da prilagodite licitacije za svaku dražbu. Pregledajte vodič za pametno licitiranje.

Ciljani ROAS dostupan je kao standardna strategija za jednu kampanju ili kao strategija portfelja za više kampanja. Ako još ne znate koja vam vrsta strategije licitiranja portfelja odgovara, najprije pregledajte članak o automatskom licitiranju. Ako imate Shopping kampanje, pregledajte automatsko licitiranje za Shopping kampanje.

U ovom se članku objašnjava kako funkcionira licitiranje prema ciljanom ROAS-u i koje su njegove postavke.


Prije nego što započnete

 • Da biste na kampanje mogli primijeniti strategiju licitiranja prema ciljanom ROAS-u, morate postaviti vrijednosti za konverzije koje pratite.
 • Možete primijeniti pravila za vrijednost konverzije da biste bolje izrazili vrijednost konverzija povezanih s vašom tvrtkom i optimizirali prema konverzijama za vrste korisnika koji su vam vredniji. Upotrijebite pravila za vrijednost konverzije da biste faktor množenja primijenili na vrijednosti konverzija za vrste korisnika, uređaja ili lokacija veće vrijednosti.
 • Da bi upotrebljavale licitiranje prema ciljanom ROAS-u, većina vrsta kampanja treba imati najmanje 15 konverzija u posljednjih 30 dana.
  • Kampanje na prikazivačkoj mreži: najmanje 15 konverzija (s važećim vrijednostima konverzija) u zadnjih 30 dana u svim kampanjama zajedno. Nove kampanje na prikazivačkoj mreži više ne zahtijevaju da imate povijest konverzija kako biste upotrebljavali licitiranje prema ciljanom ROAS-u.
  • Kampanje za aplikacije: najmanje 10 konverzija dnevno (ili 300 konverzija u 30 dana).
  • Discovery kampanje: najmanje 100 konverzija u zadnjih 30 dana (10 od tih konverzija moralo se ostvariti u zadnjih 7 dana).
   • Napomena: kampanje koje ispunjavaju kriterije za ciljani ROAS automatski će se uvrstiti na popis dopuštenih.
  • Videokampanje za radnje: najmanje 30 konverzija u zadnjih 30 dana.
 • Ako ste nedavno počeli izvješćivati o vrijednosti konverzije ili ste promijenili način na koji se vrijednost konverzije bilježi, preporučujemo da u kampanjama za pretraživačku mrežu nove vrijednosti uključite u stupac Konverzije i pričekate šest tjedana kako bi vaša kampanja ostvarila vrijednosti konverzija po sličnoj stopi prije uključivanja.
 • Preporučujemo i da pregledate postavke proračuna da biste se uvjerili da možete potrošiti do dva puta više od prosječnog dnevnog proračuna. Tijekom mjesečnog ciklusa naplate neće vam se naplatiti više od iznosa prosječnog dnevnog proračuna koji bi se potrošio u 30,4 dana. Za kampanje za aplikacije preporučuje se također, prije prikazivanja kampanje vrste Ciljani ROAS, prikazivanje kampanje vrste Ciljana cijena po radnji kako biste prilikom postavljanja početnog cilja ROAS-a razumjeli koncept osnovnog ROAS-a. Postavljanje neispravnog početnog ciljanog ROAS-a može uzrokovati lošu ili nezadovoljavajuću izvedbu.
Napomena:
 • Za kampanje za aplikacije u aplikaciju trebate instalirati i SDK za Google Analytics za Firebase. Događaji konverzija za koje licitirate (i za koje šaljete vrijednosti) također trebaju dolaziti iz Firebase SDK-a.
 • Izvedba će se općenito poboljšati ako prikazujete manji broj većih kampanja koje ostvaruju više konverzija.

Kada upotrebljavati licitiranje na temelju vrijednosti

Licitiranje na temelju vrijednosti najkorisnije je ako različite konverzije imaju različitu vrijednost za vašu tvrtku ili ako pokušavate postići određeni cilj povrata ulaganja u oglase (ROAS).

Tablica u nastavku može vam pomoći da saznate koja je strategija licitiranja najbolja za vašu kampanju.

 

Povećanje broja konverzija

Ciljani CPA

Povećanje vrijednosti konverzija

Ciljani ROAS

Cilj

Povećanje broja konverzija za proračun

Povećanje broja konverzija u okviru tCPA-a

Povećanje vrijednosti konverzija za proračun

Povećanje vrijednosti konverzija za ciljani ROAS

Kada

 • Prioritet je potrošiti proračun
 • Nema određenog cilja ROI-ja.
 • Konverzije se optimiziraju tako da imaju slične vrijednosti za vašu tvrtku.
 • Određeni cilj ROI-ja.
 • Konverzije se optimiziraju tako da imaju slične vrijednosti za vašu tvrtku.
 • Prioritet je potrošiti proračun.
 • Konverzije imaju različitu vrijednost za vašu tvrtku.
 • Nema određenog cilja ROI-ja.
 • Određeni cilj ROI-ja.
 • Konverzije se optimiziraju za različite vrijednosti za vašu tvrtku.

Način funkcioniranja

Google Ads predviđa buduće konverzije i povezane vrijednosti koristeći se izvješćima o vrijednostima konverzija koje se bilježe putem praćenja konverzija. Zatim Google Ads postavlja maksimalnu licitaciju cijene po interakciji (maks. CPC) da bi povećao vrijednost konverzije, a pritom pokušava postići prosječni povrat ulaganja u oglase (ROAS) jednak ciljanom.

Neke konverzije mogu rezultirati višim povratom ulaganja u oglase (ROAS), a neke nižim, no Google Ads uglavnom će nastojati održati omjer vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija jednak postavljenom ciljanom ROAS-u. Na primjer, ako postavite ciljani ROAS od 500%, Google Ads će prilagoditi vaše licitacije kako bi pokušao maksimalno povećati vrijednost konverzije, istodobno dosežući taj ciljani ROAS (pogledajte pojedinosti u primjeru u nastavku). Radi poboljšanja izvedbe na dražbi oglasa ta strategija prilagođava licitacije pomoću signala u stvarnom vremenu, kao što su uređaj, preglednik, lokacija i doba dana. Umjetnu inteligenciju upotrebljava i za prilagodbu licitacija ovisno o tome nalazi li se netko na vašim popisima za remarketing.

Google Ads preporučit će vrijednost ciljanog ROAS-a nakon što izradite novu strategiju licitiranja ili odaberete preporuku za ocjenu optimizacije i odaberete na koje je kampanje primijeniti. Preporuka se izračunava na temelju stvarnog ROAS-a tijekom posljednjih nekoliko tjedana. Isključit ćemo izvedbu za posljednjih nekoliko dana da bismo u obzir uzeli konverzije kojima je potrebno više od jednog dana za dovršetak nakon klika oglasa ili interakcije (kao što je angažirani prikaz). Možete birati želite li upotrijebiti taj ciljani ROAS ili postaviti vlastiti.

Primjer

Pretpostavimo da mjerite prodaju online trgovine ženskih cipela i želite optimizirati licitacije na temelju vrijednosti ukupnog iznosa košarice. Vaš je cilj vrijednost prodaje od 30 HRK (radi se o vrijednosti konverzije) za svakih 6 HRK koje potrošite na oglase. Postavili biste ciljani ROAS od 500% – za svakih 6 HRK koje potrošite na oglase željeli biste ostvariti pet puta veći prihod.

Slijedi izračun:

30 HRK od prodaje ÷ 6 HRK potrošnje na oglase x 100% = ciljani ROAS od 500%

Zatim Google Ads postavlja maks. CPC licitacije da bi povećao vrijednost konverzije, a pritom pokušava postići ciljani ROAS od 500%.

Prilagodbe licitacija i ciljani ROAS

Prilagodbe licitacija omogućuju vam da češće ili rjeđe prikazujete oglase na temelju toga gdje, kada i kako korisnici pretražuju. Budući da ciljani ROAS pomaže optimizirati licitacije na temelju podataka u stvarnom vremenu, ne upotrebljavaju se postojeće prilagodbe licitacija. Postoji jedna iznimka: i dalje možete postaviti prilagodbe licitacija za uređaje od -100%.

Napomena: ne morate uklanjati prilagodbe licitacija jer se one jednostavno neće koristiti.

Izrada nove strategije licitiranja

Možete izraditi strategiju licitiranja prema ciljanom ROAS-u za pojedinačnu kampanju (standardna strategija) ili više kampanja (strategija licitiranja portfelja) na sljedeće načine:

 • izradom nove kampanje
 • izrada ili izmjena putem postavki kampanje
 • izrada putem stranice Strategije licitiranja u biblioteci za dijeljenje.

Da biste izradili strategiju licitiranja, pregledajte Postavljanje pametnog licitiranja.

Postavke

Ciljani ROAS

Ciljani ROAS prosječna je vrijednost konverzije (npr. prihod) koju biste željeli ostvariti za svaku kunu koji potrošite na oglase. Imajte na umu da ciljani ROAS koji postavite može utjecati na broj ostvarenih konverzija. Na primjer, postavljanje previsokog cilja može ograničiti količinu prometa koji oglasi mogu ostvariti.

Evo nekoliko savjeta za postavljanje odgovarajućeg ciljanog ROAS-a:

 • Kada je to dostupno, upotrijebite cilj preporučen na mjestima kao što je stranica Preporuke na vašem računu. Preporučeni ciljevi temelje se na vašoj povijesnoj izvedbi i pritom uzimaju u obzir vremenski okvir konverzije.
 • Pokušajte postaviti ciljani ROAS na temelju povijesnih podataka o omjeru vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija za kampanje na koje biste željeli primijeniti tu strategiju. To će pridonijeti povećavanju vrijednosti konverzije, istodobno dosežući isti povrat ulaganja u oglase koji ostvaruju vaše kampanje. Trebali biste u obzir uzeti i vremenski okvir konverzije.
 • Da biste pronašli povijesne podatke o omjeru vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija, morat ćete odabrati Izmjena stupaca na padajućem izborniku Stupci i dodati stupac Vrijednost/cijena konv. s popisa stupaca Konverzije. Zatim omjer vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija pomnožite sa 100 da biste dobili postotak ciljanog ROAS-a. Provjerite je li vremenski okvir procjene ROAS-a u skladu s vremenskim okvirom konverzije radnje u aplikaciji kako biste dobili najprecizniji prikaz izvedbe kampanje.

Ograničenja licitacija

Ne preporučujemo postavljanje ograničenja licitacije za ciljani ROAS jer ograničava Google Ads da optimizira licitaciju pomoću umjetne inteligencije. Može i onemogućiti da Google Ads prilagodi vaše licitacije na iznos koji najbolje odgovara vašem ciljanom ROAS-u. Ograničenja licitacija dostupna su za strategije licitiranja portfelja za pretraživačku mrežu i Shopping. Ako postavite ograničenja licitacije, ona će se upotrebljavati samo na dražbama za pretraživačku mrežu i dostupna su samo za strategije licitiranja portfelja.

 • Ograničenje maksimalne licitacije: najviša CPC licitacija za koju želite da je Google Ads postavi prilikom upotrebe ciljanog ROAS-a.
 • Ograničenje minimalne licitacije: minimalna maks. CPC licitacija za koju želite da je Google Ads postavi prilikom upotrebe ciljanog ROAS-a. Napominjemo da Google Ads može postaviti maks. CPC licitaciju koja je niža od ograničenja minimalne licitacije, uglavnom zbog pametnog određivanja cijena. To znači da ograničenje licitacije koje postavite nije apsolutno najniža licitacija koja se može postaviti.

Savjet: odaberite za koje konverzije licitirati

Postavka Uključi u Konverzije omogućuje vam da odlučite želite li u stupce Konverzije i Vrijednost konverzije izvješća uključiti pojedinačne radnje konverzije. Podatke u tim stupcima upotrebljavaju strategije licitiranja kao što su ciljani CPA, ciljani ROAS i ECPC, pa će strategija licitiranja optimizirati samo na temelju konverzija koje ste odabrali uključiti. Saznajte više o postavci Uključi u Konverzije.

Konverzije na različitim uređajima iz kampanja na prikazivačkoj mreži, videokampanja, pretraživačkih i Shopping kampanja uključene su prema zadanim postavkama.

Ciljevi za grupe oglasa

Ciljeve za grupe oglasa možete primijeniti za standardnu strategiju licitiranja, kao i za strategiju licitiranja portfelja. Kada se primjenjuje strategija licitiranja portfelja, kampanje, grupe oglasa i ključne riječi skupno se optimiziraju za jedan cilj. Isto tako, možete postaviti pojedinačne ciljeve za svaku grupu oglasa, no to se ne preporučuje jer može ograničiti pametno licitiranje.

Napomena: pojedinačne licitacije ciljanog CPA-a ili ciljanog ROAS-a možete postaviti na razini grupe oglasa, no strategija koja se koristi za postavljanje licitacija sada će se kontrolirati na razini portfelja.

Ako ne trebate postavljati ciljeve za pojedinačne grupe oglasa, strategija portfelja mogla bi vam pružiti bolju izvedbu.

Napomena: ta značajka nije primjenjiva uz ciljani ROAS za kampanje za instalacije aplikacija, Shopping kampanje ili Discovery kampanje.

Prosječni ciljani ROAS

Vaš prosječni ciljani ROAS prosječni je ciljani ROAS ponderiran s obzirom na promet za koji je vaša strategija licitiranja izvršila optimizaciju. Postavlja prosjek izmjena koje ste unijeli u ciljani ROAS za bilo koje razdoblje. Stoga se prosječni ciljani ROAS može razlikovati od ciljanog ROAS-a koji ste postavili.

Taj mjerni podatak omogućuje vam da izmjerite ROAS koji je vaša strategija licitiranja ciljala tijekom određenih razdoblja. Ako izmijenite datumski raspon, moći ćete vidjeti za što je vaša strategija zapravo izvršila optimizaciju tijekom tog razdoblja. Napominjemo da za razdoblja bez prometa nećete imati prosječni ciljani ROAS.

Mjerni podatak prosječnog ciljanog ROAS-a pronaći ćete u tablici izvedbe pri vrhu stranice Kampanje kako biste mogli procijeniti stvarnu izvedbu u odnosu na ciljanu. Prilikom dodavanja novog stupca iz kategorije Izvedba odaberite Prosj. ciljani ROAS, ili ga dodajte u grafikon izvedbe.

Gdje ćete pronaći te mjerne podatke

Mjerni podatak prosječnog ciljanog ROAS-a omogućuje vam da izmjerite ROAS koji je vaša strategija licitiranja ciljala tijekom određenih razdoblja. Ako izmijenite datumski raspon, moći ćete vidjeti za što je vaša strategija zapravo izvršila optimizaciju tijekom tog razdoblja. Napominjemo da za razdoblja bez prometa nećete imati prosječni ciljani ROAS.

Možete dodati stupac da biste vidjeli mjerni podatak prosječnog ciljanog ROAS-a u tablici izvedbe kako biste mogli procijeniti stvarnu izvedbu u odnosu na ciljanu. Pri vrhu tablice Kampanje odaberite ikonu stupca Slika ikone Google Ads stupaca u okviru kategorije Izvedba ili tako da je dodate u grafikon izvedbe. Prilikom dodavanja novog stupca iz kategorije Izvedba odaberite Prosj. ciljani CPA, Prosj. ciljana cijena po instalaciji ili Prosj. ciljana cijena po radnji u aplikaciji.

Taj mjerni podatak možete pronaći i u izvješću o strategiji licitiranja pokraj odjeljka Stvarni ROAS, koji predstavlja stvarni ROAS koji je strategija uspjela postići. Saznajte kako pronaći izvješća o strategiji licitiranja.

Prosječni ciljani ROAS dostupan je za standardne strategije licitiranja, kao i za strategije licitiranja portfelja.


Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
5196272289465711102
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067