Всичко за оферирането за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Целевата ROAS Ви дава възможност да оферирате въз основа на целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). Тази стратегия за Google Ads Интелигентно офериране Ви помага да получите по-висока стойност на реализациите или приходи при зададената от Вас целева ROAS. Офертите Ви автоматично се оптимизират при провеждането на търга, което Ви дава възможност да създавате конкретни оферти за всеки търг.

Целевата ROAS е налична като стандартна стратегия за единична кампания или за портфолио от няколко кампании. Тази статия обяснява как работи оферирането за целева ROAS и какви са настройките за него.

Преди да започнете

 • Ако все още не знаете кой тип стратегия за офериране за портфолио е подходящ за Вас, първо прочетете Всичко за автоматичното офериране. Ако имате кампании за Пазаруване, научете повече във Всичко за автоматичното офериране за кампании за Пазаруване
 • Преди да можете да прилагате стратегия за офериране за целева ROAS към кампаниите си, ще трябва да зададете стойности за реализациите, които проследявате. За кампании за приложения трябва също да инсталирате в приложението си комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Firebase. Събитията, водещи до реализация, за които оферирате (и с които изпращате стойности), трябва също да произтичат от SDK на Firebase.
  Забележка: Целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) понастоящем е в бета-версия за кампании за приложения.
 • За да използвате офериране за целева ROAS, за повечето типове кампании трябва да имате поне 20 реализации през последните 45 дни. Изключение правят кампаниите в мрежата за търсене, за които трябва да имате поне 15 реализации през последните 30 дни. За да увеличите максимално резултатите си и да осигурите достатъчно данни на алгоритмите на машинното обучение за взимане на аргументирани решения за офериране, Ви препоръчваме да разполагате с поне 50 реализации през последните 30 дни.
 • Ако наскоро сте започнали да отчитате стойността на реализациите или сте променили начина, по който отчитате стойността на реализациите, препоръчваме да включите новите стойности в графата „Реализации" и да изчакате 6 седмици, за да може кампанията Ви да получи стойности на реализациите с подобна честота, преди да приемете целева ROAS. За кампании за приложения трябва да имате поне 10 реализации всеки ден (или 300 реализации за 30 дни).
 • Препоръчваме Ви също да прегледате настройките си за бюджета, за да се уверите, че не се притесняват да изразходвате до 2 пъти повече от средния си дневен бюджет. За едномесечен цикъл на таксуване няма да бъдете таксувани с повече, отколкото средният Ви дневен бюджет позволява за 30,4 дни. За кампании за приложения се препоръчва също така да проведете кампания от типа „Целева цена на действие“, преди да провеждате кампания от типа „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“, за да разберете каква да е основната ROAS, когато задавате първоначалната такава. Ако не зададете подходяща начална целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), това може да доведе до ниска ефективност или малък мащаб.

Начин на работа

Google Ads предвижда бъдещите реализации и свързаните с тях стойности, като използва отчитаните от Вас стойности на реализациите, които задавате чрез проследяване на реализациите. След това Google Ads ще зададе максимална цена на кликване (макс. CPC), за да получи максимална стойност на реализациите Ви, като в същото време се опитва да достигне средна възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), равна на целевата Ви възвръщаемост.

Използване на целева ROAS с различни типове кампании:

 • При кампании в мрежата за търсене и в мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа Google Ads ще се опитва да достигне средна ROAS, равна на целевата Ви възвръщаемост, за всички кампании, използващи тази стратегия.
 • При кампании в дисплейната мрежа Google Ads ще достигне средна ROAS, равна на целевата Ви възвръщаемост, за всички кампании, използващи тази стратегия.
 • При кампании за Пазаруване Google Ads ще се опитва да достигне средна ROAS, равна на целевата Ви възвръщаемост, за всички кампании, използващи тази стратегия.
 • При кампании за приложения Google Ads ще се опитва да достигне средна ROAS за кампанията Ви въз основа на инсталиранията или събитията в приложението, които сте избрали в прозореца на реализациите за избраните от Вас реализации.

Някои реализации могат да доведат до по-висока ROAS, а други – до по-ниска, но като цяло Google Ads ще опита да запази стойността на реализациите спрямо разходите Ви равна на зададената от Вас целева възвръщаемост. Ако например зададете целева ROAS от 500%, докато я достига, Google Ads автоматично ще коригира офертите Ви, за да опита да увеличи максимално стойността на реализациите Ви. За да Ви помогне да подобрите ефективността си в рекламни търгове, тази стратегия коригира офертите, използвайки подробности в реално време, като устройство, браузър, местоположение и час от денонощието. Тя също така автоматично коригира офертите въз основа на това дали някой е в един от списъците Ви за ремаркетинг или не.

Google Ads ще препоръча стойност за целева ROAS, след като настроите нова стратегия за офериране в „Споделена библиотека“ и изберете към кои кампании да я приложите. Тази препоръка се изчислява въз основа на действителната Ви ROAS през последните няколко седмици. Ще изключим ефективността от последните няколко дни заради реализациите, чието осъществяване може да отнеме повече от един ден след кликването върху рекламата. Можете да изберете дали да използвате тази препоръчителна стойност за целева ROAS, или да зададете своя собствена.

Пример

Да речем, че изчислявате продажбите за онлайн магазина си за дамски обувки и искате да оптимизирате офертите си въз основа на крайната стойност в пазарската кошница. Целта Ви е да получите продажби на стойност 5 лв. (това е стойността на реализациите Ви) за всеки 1 лв., изразходван за реклами. Задавате целева ROAS от 500% – за всеки 1 лв. разход за реклами искате да получите 5 пъти повече приходи.

Изчисленията са следните:

(продажби за 5 лв. / 1 лв. разходи за реклами) x 100% = 500% целева ROAS

След това Google Ads автоматично ще зададе офертите Ви за макс. CPC, за да увеличи максимално стойността Ви на реализация, като същевременно ще се опита да достигне целевата Ви ROAS от 500%.

Корекции на офертите и целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Корекциите на офертите Ви дават възможност да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това къде, кога и как търсят хората. Тъй като целевата ROAS спомага за оптимизирането на офертите Ви въз основа на данни в реално време, съществуващите Ви корекции на офертите не се използват. Има едно изключение: Можете все пак да зададете коригиране на офертите за мобилни устройства от -100%.

Забележка: Не е необходимо да премахвате корекциите на офертите – те просто няма да се използват.

Настройки

Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Целевата ROAS е средната стойност на реализациите (например приходите), която искате да получите за всеки изразходван от Вас лев за реклами. Имайте предвид, че тя може да окаже влияние върху обема на получените реализации. Възможно е например задаването на твърде висока цел да ограничи обема на трафика, който могат да получат рекламите Ви.

Следват няколко съвета, които да Ви помогнат да зададете целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), която е подходяща за Вас:

 • Опитайте да зададете целева ROAS въз основа на данните си за минали периоди относно стойността на реализациите спрямо разходите за кампаниите, за които искате да приложите тази стратегия. Това ще Ви помогне да увеличите максимално стойността на реализациите си, като в същото време достигнете в кампаниите си същата възвръщаемост на разходите за реклама.
 • За да намерите данните си за минали периоди относно стойността на реализациите спрямо разходите, трябва да изберете Промяна на графи от падащото меню „Графи“ и да добавите графата Цена/стойност на реал. от списъка с графи за реализациите. След това умножете по 100 показателя си за стойност на реализациите спрямо разходите, за да получите процента на целевата си ROAS. Периодът от време на оценката Ви за ROAS трябва да е в съответствие с прозореца на реализациите в приложението, за да получите най-точна представа за ефективността на кампаниите.

Лимити за офертите

Не се препоръчва задаването на лимити за „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“, защото това може да ограничи автоматичното оптимизиране на офертите Ви, извършвано от Google Ads. То може също така да попречи на Google Ads да коригира офертите Ви до стойността, с която най-добре ще достигнете целевата си ROAS. Ако все пак зададете лимити, те ще се използват само при търговете в мрежата за търсене.

 • Лимит за макс. оферти: Най-високата ръчно настроена оферта за CPC, която искате Google Ads да зададе за ключовите думи, рекламните групи или кампаниите, използващи „Целева ROAS“.
 • Лимит за мин. оферти: Най-ниската оферта за максимална CPC, която искате Google Ads да зададе за ключовите думи, рекламните групи или кампаниите, използващи „Целева ROAS“. Обърнете внимание, че Google Ads може да зададе макс. CPC, която е под лимита за минимална оферта, обикновено въз основа на интелигентно ценообразуване. Това означава, че лимитът за офертите, който посочвате тук, не е най-ниската оферта, която може да бъде зададена.

Съвет: Изберете за кои реализации да оферирате

Настройката Включване в „Реализации“ позволява да решите дали да включвате отделни действия, водещи до реализация, в графите си за отчитане „Реализации“ и „Стойност на реализациите“. Данните в тези графи се използват от стратегии за офериране, като целева CPA, целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) и ECPC, така че стратегията Ви за офериране ще оптимизира само въз основа на реализациите, които сте избрали да включвате. Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“

Реализациите от кръстосване на устройства от кампаниите в дисплейната мрежа, в мрежата за търсене, тези за Пазаруване и видеокампаниите са включени по подразбиране.

Цели за рекламни групи

Можете да приложите целите за рекламни групи за стандартни стратегии за офериране и за такива за портфолио. Със стратегия за портфолио Вашите кампании, рекламни групи и ключови думи се оптимизират заедно за една цел. Със стандартна стратегия обаче можете да зададете отделни цели за всяка рекламна група.

Забележка: Можете да задавате отделни оферти за целева CPA или целева ROAS на ниво рекламна група, но стратегията, използвана за задаване на офертите, вече ще бъде контролирана на ниво портфолио.

Имайте предвид, че ако не е нужно да задавате цели за отделни рекламни групи, стратегията за портфолио е възможно да осигури по-висока ефективност.

Забележка: Тази функция не е приложима за „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“ за кампании за инсталирания на приложения.

Средна целева ROAS

Средната Ви целева ROAS е ефективната средна ROAS, за която е оптимизирана стратегията Ви за офериране. Тя представлява усреднена стойност на промените, които сте направили върху целевата си ROAS за определен период от време. Затова може да е различна от целевата ROAS, която сте задали.

Този показател Ви дава възможност да измервате ROAS, по която е насочвала стратегията Ви за офериране през конкретни периоди от време. Можете да видите за какво действително е оптимизирала стратегията Ви в даден период, като го зададете. Имайте предвид, че за периоди без трафик няма да имате средна целева ROAS.

Можете да намерите този показател в отчета за стратегията си за офериране до действителната си ROAS, която представлява реалната възвръщаемост, постигната от тази стратегия. Можете да намерите този показател и в таблицата за кампаниите, като изберете „Ср. целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“ от категорията „Ефективност“, когато добавяте нова графа, или като я добавите към диаграмата за ефективността. Средната целева ROAS е налице при стандартни стратегии за офериране и при такива за портфолио.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си