Giới thiệu về Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu

Lưu ý: Kể từ tháng 7, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc trong chiến dịch Tìm kiếm cho các chiến lược giá thầu mới là Tối đa hoá lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hoá giá trị chuyển đổi. Xin lưu ý rằng đối với chiến dịch Thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video, đây là 2 chiến lược đặt giá thầu khác nhau. Khi bạn đặt một mục tiêu trong các trường không bắt buộc này, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hoá để đạt các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA (chi phí mỗi hành động) mục tiêu và ROAS (lợi tức trên chi tiêu quảng cáo) mục tiêu. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại, còn chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại.

Tìm hiểu thêm về Các thay đổi đối với cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Đặt giá thầu CPA mục tiêu là Chiến lược đặt giá thầu thông minh. Chiến lược này sẽ đặt giá thầu để bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi (hành động của khách hàng) nhất có thể. Khi tạo Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu (chi phí mục tiêu trên mỗi hành động), bạn sẽ đặt chi phí trung bình mà bạn muốn trả cho mỗi lượt chuyển đổi. Khi một khách hàng tìm kiếm trên Google và nội dung tìm kiếm đó phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, Google Ads sẽ sử dụng CPA mục tiêu của bạn để đặt giá thầu dựa trên khả năng chuyển đổi của phiên đấu giá đó.

Lưu ý: Đối với Chiến dịch quảng cáo ứng dụng, CPA mục tiêu có cùng giá trị cho dù lượt chuyển đổi là để cài đặt ứng dụng (chi phí mỗi lượt cài đặt) hay để dùng ứng dụng (chi phí cho mỗi hành động trong ứng dụng).

Bạn có thể sử dụng chiến lược CPA mục tiêu ở dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc chiến lược danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch. Bài viết này giải thích cách hoạt động của Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu và các tùy chọn cài đặt của chiến lược này.

Trước khi bắt đầu

Cách hoạt động

Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu sẽ tự động tìm giá thầu tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện bằng cách sử dụng thông tin trước đây về chiến dịch của bạn và đánh giá các tín hiệu ngữ cảnh có tại thời điểm đấu giá.

Một số lượt chuyển đổi có thể có chi phí cao hơn so với mục tiêu của bạn và một số lượt chuyển đổi có thể có chi phí thấp hơn, nhưng cuối cùng, Google Ads sẽ cố gắng giữ cho chi phí mỗi lượt chuyển đổi bằng với CPA mục tiêu mà bạn đã đặt. Những thay đổi này áp dụng cho CPA do CPA thực tế của bạn phụ thuộc vào các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Google (chẳng hạn như các thay đổi đối với trang web hoặc quảng cáo của bạn hay sự gia tăng mức độ cạnh tranh trong các phiên đấu giá quảng cáo). Ngoài ra, tỷ lệ chuyển đổi thực tế của bạn có thể thấp hơn hoặc cao hơn so với tỷ lệ chuyển đổi dự đoán.

Ví dụ: nếu bạn chọn CPA mục tiêu là 10 đô la, thì Google Ads sẽ tự động đặt giá thầu của bạn để cố gắng giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất với mức chi phí trung bình là 10 đô la. Để giúp cải thiện hiệu suất của bạn trong mỗi phiên đấu giá quảng cáo, chiến lược này điều chỉnh giá thầu bằng cách sử dụng các tín hiệu theo thời gian thực (như thiết bị, trình duyệt, vị trí, thời gian trong ngày, danh sách tái tiếp thị và các thông tin khác).

Tạo Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu

Bạn có thể tạo Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu cho một chiến dịch (chiến lược chuẩn) hoặc nhiều chiến dịch (chiến lược giá thầu danh mục đầu tư) bằng những cách sau:

  • Tạo chiến dịch mới
  • Tạo hoặc thay đổi chế độ cài đặt chiến dịch
  • Tạo từ trang "Chiến lược giá thầu" trong Thư viện chia sẻ

Bạn có thể tạo chiến lược đặt giá thầu tự động cho một chiến dịch (chiến lược chuẩn) hoặc nhiều chiến dịch (chiến lược giá thầu danh mục đầu tư).

Giải thích về hiệu suất của CPA mục tiêu

Phần giải thích cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những thay đổi lớn trong hiệu suất tài khoản Google Ads của bạn. Khi hiệu suất của một Chiến dịch tìm kiếm hoặc nhóm quảng cáo sử dụng chiến lược CPA mục tiêu có sự thay đổi đáng kể, phần giải thích sẽ giúp bạn tìm hiểu nhanh nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.

Cài đặt

CPA mục tiêu (tức là chi phí mỗi lượt cài đặt/chi phí mỗi hành động trong ứng dụng đối với Chiến dịch ứng dụng)

Đây là số tiền trung bình mà bạn sẵn sàng chi trả cho một lượt chuyển đổi. CPA mục tiêu mà bạn đặt có thể ảnh hưởng đến số lượt chuyển đổi mà bạn nhận được. Ví dụ: việc đặt mục tiêu quá thấp có thể khiến bạn bỏ qua các lượt nhấp có thể dẫn đến lượt chuyển đổi, dẫn đến tổng số lượt chuyển đổi ít hơn.

Nếu chiến dịch của bạn có dữ liệu về lượt chuyển đổi trong quá khứ, thì Google Ads sẽ đề xuất một mức CPA mục tiêu. Giá trị đề xuất này được tính toán dựa trên hiệu suất CPA thực tế của bạn trong vài tuần qua. Cách tính toán này cũng xét đến lưu lượng truy cập; do đó, mức mục tiêu trung bình có thể chênh lệch một chút dựa trên lưu lượng truy cập ở những vị trí mà quảng cáo của bạn hiển thị.

Khi tính CPA mục tiêu đề xuất, chúng tôi sẽ loại trừ hiệu suất trong vài ngày qua để tính các lượt chuyển đổi có thể mất hơn một ngày để hoàn thành sau một lượt tương tác với quảng cáo (độ trễ chuyển đổi). Bạn có thể chọn sử dụng CPA mục tiêu đề xuất này hoặc đặt CPA mục tiêu của riêng mình.

Mẹo: Chọn lượt chuyển đổi để đặt giá thầu

Chế độ cài đặt Đưa vào "Lượt chuyển đổi" cho phép bạn quyết định đưa hay không đưa từng hành động chuyển đổi vào các cột báo cáo "Lượt chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi" của mình. Dữ liệu trong những cột này được sử dụng trong các chiến lược giá thầu như CPA mục tiêu, lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và CPC nâng cao. Vì vậy, chiến lược giá thầu của bạn sẽ chỉ tối ưu hóa dựa trên các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn đưa vào. Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt "Đưa vào "Lượt chuyển đổi""

Các lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị từ các chiến dịch trên Mạng Hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đều được đưa vào theo mặc định.

CPA mục tiêu trung bình

CPA mục tiêu trung bình là mức CPA trung bình có trọng số lưu lượng truy cập mà chiến lược giá thầu của bạn đã tối ưu hóa. Mức CPA này bao gồm các mức điều chỉnh trung bình của giá thầu theo thiết bị, các mức CPA mục tiêu cấp nhóm quảng cáo và bất kỳ giá trị nào mà bạn đã thay đổi với CPA mục tiêu theo thời gian. Do gồm nhiều loại như trên, CPA mục tiêu trung bình của bạn có thể khác với CPA mục tiêu mà bạn đã đặt. Khi đánh giá hiệu suất của chiến lược giá thầu, bạn nên so sánh CPA đạt được với CPA mục tiêu trung bình của chiến lược, vì CPA mục tiêu trung bình phản ánh chính xác hơn mục tiêu tối ưu hóa mà chiến lược Đặt giá thầu thông minh đang hướng tới.

Hạn mức giá thầu

Bạn không nên đặt hạn mức giá thầu cho Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu, vì điều đó có thể hạn chế việc Google Ads tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn. Điều này cũng có thể ngăn Google Ads điều chỉnh giá thầu của bạn thành số tiền đáp ứng tốt nhất CPA mục tiêu của bạn. Nếu bạn đặt hạn mức giá thầu, các hạn mức này sẽ chỉ được dùng trong các phiên đấu giá trên Mạng tìm kiếm. Hạn mức giá thầu chỉ áp dụng cho Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu danh mục đầu tư (không chuẩn).

  • Hạn mức giá thầu tối đa: Giá thầu CPC cao nhất mà bạn muốn Google Ads đặt khi sử dụng Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu.
  • Hạn mức giá thầu tối thiểu: Giá thầu CPC tối thiểu mà bạn muốn Google Ads đặt khi sử dụng Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu. Xin lưu ý rằng thuật toán đặt giá thầu Google Ads có thể đặt giá thầu CPC tối đa thấp hơn hạn mức giá thầu tối thiểu, thường là do tính năng đặt giá thông minh. Điều này có nghĩa là hạn mức giá thầu mà bạn đặt ở đây không phải là giá thầu thấp nhất có thể được đặt.

Điều chỉnh giá thầu thiết bị

Điều chỉnh giá thầu thiết bị cho CPA mục tiêu cho phép bạn ưu tiên lượt chuyển đổi theo thiết bị. Bạn có thể đặt điều chỉnh cho máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động.

Không giống như điều chỉnh giá thầu cho CPC thủ công, điều chỉnh giá thầu cho CPA mục tiêu sửa đổi giá trị của CPA mục tiêu, chứ không phải chính giá thầu. Để có được hiệu quả tốt nhất, bạn có thể muốn xóa các mức điều chỉnh giá thầu CPC thủ công khi chuyển sang CPA mục tiêu.

Nếu CPA mục tiêu của bạn là 10 đô la, việc đặt mức điều chỉnh giá thầu thành +40% cho thiết bị di động sẽ tăng CPA mục tiêu thành $14 trên thiết bị di động. Để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trên bất kỳ thiết bị di động nào, bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Các mức điều chỉnh giá thầu không theo thiết bị không được áp dụng trên Mạng Tìm kiếm và Mạng Hiển thị.

Trả tiền cho lượt chuyển đổi (Chỉ Mạng hiển thị)

Bạn có thể chọn trả tiền cho lượt chuyển đổi, thay vì cho lượt nhấp trên Chiến dịch hiển thị thông minh sử dụng Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu. Khi thiết lập chiến dịch của bạn, hãy đi tới mục "Đặt giá thầu". Hãy tìm tiêu đề có nhãn "Trả tiền cho" và chọn Lượt chuyển đổi từ trình đơn thả xuống. Tìm hiểu thêm về tùy chọn trả tiền cho lượt chuyển đổi

Những nơi bạn sẽ thấy các chỉ số này

Chỉ số CPA mục tiêu trung bình cho phép bạn đo lường CPA mà chiến lược giá thầu của bạn đã nhắm mục tiêu trong những khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách thay đổi phạm vi ngày, bạn có thể xem mức CPA mà chiến lược của bạn đã thực sự tối ưu hóa trong suốt khoảng thời gian đó. Lưu ý rằng bạn sẽ không thấy chỉ số CPA mục tiêu trung bình trong những khoảng thời gian mà bạn không có lưu lượng truy cập.

Bạn sẽ tìm thấy chỉ số CPA mục tiêu trung bình trong bảng hiệu suất ở đầu trang "Chiến dịch". Nhờ đó, bạn có thể đánh giá hiệu suất thực tế so với hiệu suất mục tiêu. Chọn "CPA mục tiêu trung bình", "Chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi lượt cài đặt" hoặc "Chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi hành động trong ứng dụng" từ danh mục "Hiệu suất" khi thêm một cột mới hoặc bằng cách thêm chỉ số đó vào biểu đồ hiệu suất.

Bạn cũng có thể tìm thấy chỉ số này trong báo cáo chiến lược giá thầu, bên cạnh "CPA thực tế" (chỉ số này thể hiện mức CPA thực tế mà chiến lược này có thể đạt được). Tìm hiểu cách tìm thấy báo cáo chiến lược giá thầu

Bạn có thể sử dụng chỉ số CPA mục tiêu trung bình cho cả chiến lược giá thầu chuẩn và chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Lưu ý: Để xem chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi lượt cài đặt và chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi hành động trong ứng dụng, hãy chọn một phạm vi ngày từ ngày 5 tháng 6 năm 2020 trở đi. Chế độ cài đặt này chỉ áp dụng cho Chiến dịch quảng cáo ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false