Określanie docelowych stawek CPA

Docelowy CPA to strategia inteligentnego określania stawek Google Ads, która ustala stawki, by pomóc uzyskać jak największą liczbę konwersji przy wyznaczonym przez Ciebie lub niższym docelowym koszcie działania (CPA). Strategia ta korzysta z zaawansowanych systemów uczących się, by automatycznie optymalizować stawki i dopasowywać je w czasie aukcji. Docelowy CPA jest dostępny jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio w przypadku wielu kampanii. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa określanie docelowej stawki CPA i jakie są ustawienia tej strategii.

Zanim zaczniesz

Jeśli dopiero zastanawiasz się, jaki typ strategii automatycznego określania stawek będzie dla Ciebie odpowiedni, przeczytaj artykuł o automatycznym określaniu stawek.

Przed skonfigurowaniem strategii określania docelowych stawek CPA musisz skonfigurować śledzenie konwersji.

Jak to działa

Strategia określania docelowych stawek CPA korzysta z historycznych informacji o kampanii i ocenia sygnały kontekstowe dostępne w czasie aukcji, by automatycznie wybrać optymalną stawkę dla reklamy za każdym razem, gdy kwalifikuje się ona do wyświetlenia. Google Ads ustawia te stawki, by umożliwić osiągnięcie średniego CPA na poziomie docelowym we wszystkich kampaniach, w których wdrożono tę strategię.

Niektóre konwersje mogą kosztować więcej, a inne mniej, niż wynosi Twoja kwota docelowa, ale Google Ads dąży ogólnie do utrzymania kosztu konwersji na poziomie ustawionego docelowego CPA. Przyczyną tych wahań CPA jest to, że rzeczywisty CPA zależy od czynników, na które Google nie ma wpływu, takich jak zmiany w Twojej witrynie lub reklamach lub większa konkurencja na aukcjach reklam. Rzeczywisty współczynnik konwersji może być też niższy lub wyższy niż przewidywany współczynnik konwersji.

Jeśli np. ustawisz docelowy CPA na poziomie 10 zł, Google Ads będzie automatycznie ustalać takie stawki, by uzyskać jak największą liczbę konwersji na średnim poziomie 10 zł. Aby zwiększyć skuteczność w każdej aukcji reklam, strategia ta dostosowuje stawki z uwzględnieniem sygnałów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, takich jak rodzaj urządzenia, przeglądarka, lokalizacja, pora dnia czy lista remarketingowa.

Ustawienia

Docelowy CPA

Jest to średnia kwota, jaką chcesz płacić za każdą konwersję. Docelowy CPA może mieć wpływ na liczbę konwersji. Zbyt niska kwota może spowodować utratę kliknięć, które mogłyby doprowadzić do konwersji, i w efekcie zmniejszyć łączną liczbę konwersji.

Jeśli kampania ma dane historyczne o konwersjach Google Ads zaproponuje docelowy CPA na podstawie rzeczywistej skuteczności CPA z ostatnich kilku tygodni. Jeśli utworzysz nową kampanię, Google Ads zaproponuje docelowy CPA na podstawie danych historycznych o konwersjach z Twojego konta.

Przy ustalaniu zalecanego docelowego CPA nie uwzględniamy skuteczności z ostatnich kilku dni, ponieważ niektóre konwersje mają miejsce po upływie więcej niż jednego dnia od interakcji z reklamą. Możesz wybrać zalecany docelowy CPA lub ustalić własny.

Wskazówka: wybierz konwersje, dla których chcesz ustalać stawki

Ustawienie Uwzględnij w Konwersjach pozwala określić, czy poszczególne działania powodujące konwersję mają być uwzględnione w kolumnie „Konwersje” lub „Wartość konwersji” w raportach. Dane w tych kolumnach są wykorzystywane przez strategie ustalania stawek, takie jak Docelowy CPA, Docelowy ROAS i eCPC. Oznacza to, że strategia ustalania stawek będzie prowadzić optymalizację tylko na podstawie uwzględnionych konwersji. Więcej informacji

Konwersje na różnych urządzeniach z kampanii w sieci reklamowej, kampanii wideo, kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych są uwzględniane domyślnie.

Limity stawek

Nie zalecamy wyznaczania limitów stawki w strategii określania docelowych stawek CPA, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na automatyczną optymalizację stawek w Google Ads. Może też uniemożliwiać dostosowywanie stawek przez Google Ads do kwoty, która będzie najlepiej odpowiadała Twojemu docelowemu CPA. Jeśli ustawisz limity stawek, będą one używane tylko w aukcjach w sieci wyszukiwania. Limity stawek są dostępne wyłącznie w strategiach portfolio określania docelowych stawek CPA (w strategiach standardowych są niedostępne).

  • Limit maksymalnej stawki: najwyższa maksymalna stawka CPC, jaką ustawi Google Ads dla słów kluczowych, grup reklam lub kampanii, w których stosujesz określanie docelowych stawek CPA.
  • Limit minimalnej stawki: minimalna stawka CPC, jaką Google Ads ma ustawiać w kampaniach lub grupach reklam, w których stosujesz określanie docelowych stawek CPA. Ze względu na mechanizm inteligentnej wyceny, algorytm ustalania stawek w Google Ads może czasami ustawić maksymalną stawkę CPC, która będzie mieć poziom niższy od minimalnego limitu stawki. Oznacza to, że ten limit stawki nie wyznacza najniższej stawki, jaką w ogóle można ustawić.

Dostosowania stawek według urządzeń

Dostosowania stawek według urządzeń pod kątem docelowego CPA umożliwiają ustalanie priorytetów konwersji według urządzenia. Możesz dostosować stawki dla komputerów, tabletów i komórek.

W przeciwieństwie do ręcznego dostosowania CPC, dostosowanie stawek dla docelowego CPA zmienia wartość docelowego CPA, a nie samych stawek. Aby uzyskać największą skuteczność, po przejściu na docelowy CPA wyłącz samodzielne dostosowywanie stawek CPC.

Jeśli Twój docelowy CPA wynosi 10 zł, to po zwiększeniu dostosowania stawek mobilnych o 40% będzie wynosił 14 zł. Aby Twoje reklamy nie wyświetlały się na urządzeniach mobilnych, ustaw wysokość dostosowania stawek mobilnych na -100%.


Uwaga: dostosowania stawek inne niż według urządzenia są ignorowane w sieci wyszukiwania.

Średni docelowy CPA

Średni docelowy CPA to średni ważony koszt CPA, pod kątem którego Twoja strategia ustalania stawek optymalizowała działania reklamowe. Składa się na niego dostosowanie stawek według urządzenia, docelowy CPA grup reklam oraz wszystkie zmiany wprowadzane w docelowym CPA. Z powodu tych zmiennych średni docelowy CPA może różnić się od ustawionego przez Ciebie docelowego CPA.

Te dane pozwalają zmierzyć docelowy CPA w strategii ustalania stawek w wybranym okresie. Jeśli zmienisz zakres dat, możesz zobaczyć, pod jakim kątem była w danym okresie zoptymalizowana Twoja strategia. Pamiętaj, że średni docelowy CPA nie jest dostępny dla okresów, kiedy nie odnotowano żadnego ruchu.

Te dane można znaleźć w raporcie strategii ustalania stawek obok „Rzeczywistego CPA”, który odzwierciedla faktyczny CPA, jaki dana strategia zdołała osiągnąć. Średni docelowy CPA jest dostępny zarówno w strategiach standardowych, jak i w strategiach portfolio ustalania stawek.

Płatność za konwersje

Jeśli masz inteligentną kampanię w sieci reklamowej, która korzysta z określania docelowych stawek CPA, możesz płacić za konwersje, a nie za kliknięcia. Podczas konfigurowania kampanii przejdź do sekcji „Określanie stawek”. Znajdź nagłówek „Płać za” i wybierz z menu „Konwersje”. Więcej informacji o płatnościach za konwersje

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem