Mērķa MPI cenas noteikšana

Mērķa MPI ir Google Ads viedās cenu noteikšanas stratēģija, kas iestata cenas, lai palīdzētu jums iegūt pēc iespējas vairāk reklāmguvumu atbilstoši jūsu iestatītajai mērķa maksai par darbību jeb mērķa maksai par ieguvumu (MPI). Tā izmanto uzlabotu mašīnmācīšanos, lai automātiski optimizētu cenas, un piedāvā cenu noteikšanu izsolei, nodrošinot, ka cena tiek pielāgota katrai izsolei. Mērķa MPI cenu noteikšana ir pieejama kā standarta stratēģija vienā kampaņā vai kā portfeļa stratēģija vairākām kampaņām. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā darbojas mērķa MPI cenu noteikšana un kādi ir tās iestatījumi.

Pirms darba sākšanas

Ja vēl nezināt, kāda veida automātiskās cenu noteikšanas stratēģija jums ir piemērota, izlasiet rakstu par automātisko cenu noteikšanu.

Pirms mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģijas iestatīšanas jums ir jāiestata reklāmguvumu uzskaite.

Darbības principi

Izmantojot vēsturisko informāciju par kampaņu un novērtējot konteksta signālus izsoles brīdī, mērķa MPI cenu noteikšana automātiski atrod optimālo cenu jūsu reklāmai ikreiz, kad tā ir piemērota rādīšanai. Google Ads šīs cenas iestata tā, lai tiktu sasniegta vidējā MPI, kas būtu līdzvērtīga jūsu mērķa cenai visās kampaņās, kurās tiek izmantota šī stratēģija.

Daži reklāmguvumi var izmaksāt vairāk par jūsu noteikto mērķa cenu, bet citi — mazāk. Tomēr kopumā programma Google Ads mēģinās saglabāt tādu maksu par reklāmguvumu, kas būtu līdzvērtīga jūsu iestatītajai mērķa MPI. Šīs MPI izmaiņas tiek ieviestas, jo jūsu faktiskā MPI ir atkarīga no faktoriem, kurus Google nevar ietekmēt, piemēram, izmaiņām jūsu vietnē, reklāmās vai konkurences pieauguma reklāmu izsolēs. Turklāt jūsu faktiskais reklāmguvumu līmenis var būt zemāks vai augstāks par paredzamo reklāmguvumu līmeni.

Piemēram, ja jūsu mērķa MPI būs 10 ASV dolāru, Google Ads jūsu cenas automātiski iestatīs tā, lai mēģinātu iegūt jums pēc iespējas vairāk reklāmguvumu vidēji par 10 ASV dolāriem. Lai palīdzētu uzlabot jūsu veiktspēju katrā reklāmu izsolē, šī stratēģija koriģē cenas, izmantojot reāllaika signālus, piemēram, informāciju par ierīci, pārlūkprogrammu, atrašanās vietu, diennakts laiku, atkārtotā mārketinga sarakstu, kā arī citus signālus.

Iestatījumi

Mērķa MPI

Šī ir vidējā summa, ko esat gatavs maksāt par reklāmguvumu. Iestatītā mērķa MPI var ietekmēt saņemto reklāmguvumu skaitu. Ja iestatīsiet pārāk mazu mērķa vērtību, iespējams, nesaņemsiet klikšķus, kas potenciāli varētu radīt reklāmguvumus, tādējādi kopējais reklāmguvumu skaits būs mazāks.

Ja jūsu kampaņai ir vēsturiskie reklāmguvumu dati, programmā Google Ads tiks ieteikta mērķa MPI. Šis ieteikums tiks aprēķināts, ņemot vērā jūsu faktisko MPI veiktspēju dažu pēdējo nedēļu laikā. Veidojot jaunu kampaņu, Google Ads ieteiks mērķa MPI, pamatojoties uz jūsu konta vēsturiskajiem reklāmguvumu datiem.

Iesakot mērķa MPI, netiks ņemta vērā dažu pēdējo dienu veiktspēja, jo reizēm reklāmguvumu gūšanai pēc mijiedarbības ar reklāmu var būt nepieciešamas vairākas dienas. Varat izmantot ieteicamo mērķa MPI vai iestatīt savu mērķa MPI.

Padoms: izvēlieties, kuriem reklāmguvumiem noteikt cenu

Izmantojot iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”, varat izvēlēties, vai pārskata slejā “Reklāmguvumi” un “Reklāmguvuma vērtība” jāiekļauj atsevišķas reklāmguvuma darbības. Šajās slejās esošie dati tiek izmantoti cenu noteikšanas stratēģijās, piemēram, mērķa MPI, mērķa RTA un UMPK, tāpēc jūsu cenu noteikšanas stratēģijas optimizēšana tiks veikta, ņemot vērā tikai jūsu iekļautos reklāmguvumus. Uzziniet vairāk.

Vairāku ierīču reklāmguvumi no reklāmas, video un meklēšanas tīkla, kā arī pirkumu kampaņām tiek iekļauti pēc noklusējuma. 

Cenu ierobežojumi

Izmantojot mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģiju, nav ieteicams iestatīt cenu ierobežojumus, jo var tikt ierobežota jūsu cenas automātiskā optimizēšana, ko veic Google Ads. Tāpat, šādi rīkojoties, var tikt novērsta Google Ads cenu korekcija līdz līmenim, kas vislabāk atbilst jūsu mērķa MPI. Ja iestatīsiet cenu ierobežojumus, tie tiks izmantoti tikai meklēšanas tīkla izsolēs. Cenu ierobežojumi ir pieejami tikai portfeļa (bet ne standarta) mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģijām.

  • Maks. cenas ierobežojums: augstākā maksimālā MPK cena, kas programmai Google Ads būtu jāiestata jebkuram atslēgvārdam, reklāmu kopai vai kampaņai, kurai tiek lietota mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģija.
  • Min. cenas ierobežojums: minimālā MPK cena, kas programmai Google Ads būtu jāiestata jebkurai kampaņai vai reklāmu kopai, kurā tiek izmantota mērķa MPI cenu noteikšanas stratēģija. Ņemiet vērā, ka Google Ads cenu noteikšanas algoritms var iestatīt tādu maks. MPK cenu, kas ir zemāka par jūsu noteikto minimālās cenas ierobežojumu. Parasti tā notiek viedās cenu noteikšanas gadījumā. Tas nozīmē, ka jūsu iestatītais cenas ierobežojums nav viszemākā iespējamā cena.

Cenu korekcijas pēc ierīces

Mērķa MPI paredzētas cenu korekcijas pēc ierīces ļauj noteikt reklāmguvumu prioritāti pēc ierīces. Cenu korekcijas varat iestatīt galddatoriem, planšetdatoriem un mobilajiem tālruņiem.

Atšķirībā no manuālajai MPK paredzētās cenu korekcijas mērķa MPI paredzētas cenu korekcijas maina jūsu MPI mērķa vērtību, nevis pašas cenas. Lai sasniegtu labāku veiktspēju, pirms pāriešanas uz mērķa MPI ieteicams noņemt manuālās MPK cenu korekcijas.

Ja jūsu mērķa MPI ir 10 ASV dolāri, cenu korekcijas iestatīšana mobilajām ierīcēm +40% apmērā palielinās jūsu mērķa MPI mobilajās ierīcēs līdz 14 ASV dolāriem. Lai novērstu reklāmu rādīšanu mobilajās ierīcēs, varat iestatīt cenu korekciju mobilajām ierīcēm -100% apmērā.

Vidējā mērķa MPI

Vidējā mērķa MPI ir maksas svērtā vidējā maksa par ieguvumu, kādai tika optimizēta jūsu cenu noteikšanas stratēģija. Tā ir vidējā vērtība, kuras aprēķināšanā tiek ņemtas vērā cenu korekcijas pēc ierīces, reklāmu kopu mērķa MPI un visas laika gaitā veiktās mērķa MPI izmaiņas. Šo mainīgo dēļ vidējā mērķa MPI var atšķirties no jūsu iestatītās mērķa MPI.

Izmantojot šo rādītāju, varat izmērīt, kādas MPI sasniegšanai bija iestatīta cenu noteikšanas stratēģija konkrētos laika periodos. Mainot datumu diapazonu, varat uzzināt, kādai cenai stratēģija patiesībā tika optimizēta attiecīgajā laika periodā. Ņemiet vērā, ka laika periodos bez datplūsmas netiek noteikta vidējā mērķa MPI.

Šo rādītāju var atrast cenu noteikšanas stratēģijas pārskatā blakus sadaļai “Faktiskā MPI”, kurā ir norādīta faktiski sasniegtā MPI, izmantojot attiecīgo stratēģiju. Vidējā mērķa MPI ir pieejama gan standarta, gan portfeļa cenu noteikšanas stratēģijām.

Maksāšana par reklāmguvumiem

Izmantojot viedo reklāmas tīklu kampaņas, kurām tiek izmantota mērķa MPI cenas noteikšana, jūs varat izvēlēties maksāt par reklāmguvumiem, nevis par klikšķiem. Veidojot kampaņu, pārejiet uz sadaļu “Cenu noteikšana”. Atrodiet galveni “Maksāt par” un nolaižamajā izvēlnē atlasiet vienumu “Reklāmguvumi”. Uzziniet vairāk par maksāšanu par reklāmguvumiem.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.