O licitiranju ciljanog CPA-a

Napomena: od 2021. vidjet ćete neobavezna polja cilja za nove strategije licitiranja Povećanje broja konverzija ili Povećanje vrijednosti konverzija. Uz neobavezni cilj pametno licitiranje izvršit će optimizaciju za navedene ciljeve na isti način kao za ciljani CPA i ciljani ROAS. Povećanje broja konverzija pomoću postavljenog ciljanog CPA-a ponašat će se kao strategija ciljanog CPA-a i slično tome, povećanje vrijednosti konverzija pomoću postavljenog ciljanog ROAS-a ponašat će se kao strategija ciljanog ROAS-a.

Pročitajte više o izmjenama načina organiziranja strategija pametnog licitiranja.

Licitiranje ciljanog CPA-a strategija je pametnog licitiranja koja postavlja licitacije kako biste ostvarili što veći broj konverzija (korisničkih radnji). Kada izradite strategiju licitiranja Ciljani CPA (ciljana cijena po radnji), postavit ćete prosječnu cijenu koju želite platiti za svaku konverziju. Kada korisnik na Googleu pretražuje ono što odgovara vašem proizvodu ili usluzi, Google Ads upotrebljava ciljani CPA za postavljanje licitacije na temelju vjerojatnosti da će se u okviru dražbe ostvariti konverzija.

Napomena: za kampanje za aplikacije ciljani CPA ista je vrijednost bez obzira predstavlja li konverzija instalaciju aplikacije (cijena po instalaciji) ili upotrebu aplikacije (cijena po radnji u aplikaciji).

Ciljani CPA dostupan je kao standardna strategija u jednoj kampanji ili kao strategija portfelja za više kampanja. U ovom se članku objašnjava kako licitiranje ciljanog CPA-a funkcionira i koje su njegove postavke.

Prije nego što započnete

Način funkcioniranja

Licitiranje ciljanog CPA-a automatski pronalazi optimalnu licitaciju za vaš oglas svaki put kad se ispune uvjeti za njegovo prikazivanje na temelju povijesnih informacija o vašoj kampanji i procjene kontekstnih signala koji su prisutni u vrijeme dražbe.

Cijena nekih konverzija može biti viša od vašeg ciljanog iznosa, dok cijena drugih može biti manja, no Google Ads će pokušati zadržati cijenu po konverziji jednaku ciljanom CPA-u koji ste postavili. Te promjene CPA-a događaju se jer vaš stvarni CPA ovisi o čimbenicima na koje Google ne može utjecati, kao što su izmjene vaše web-lokacije ili oglasa ili veća konkurencija na dražbama oglasa. Nadalje, vaša stvarna stopa konverzije može biti niža ili viša od predviđene stope konverzije.

Na primjer, ako odaberete ciljani CPA u iznosu od 60 HRK, Google Ads automatski postavlja vaše licitacije kako biste ostvarili što više konverzija po prosječnoj cijeni od 60 HRK. Radi poboljšanja vaše izvedbe na svakoj dražbi oglasa ova strategija prilagođava licitacije pomoću signala u stvarnom vremenu kao što su uređaj, preglednik, lokacija, doba dana, popis za remarketing i ostalo.

Izrada strategije licitiranja ciljanog CPA-a

Možete izraditi strategiju licitiranja ciljanog CPA-a za pojedinačnu kampanju (standardna strategija) ili više kampanja (strategija licitiranja portfelja):

  • Izrada pomoću nove kampanje
  • Izrada ili izmjena putem postavki kampanje
  • Izrada iz Biblioteke za dijeljenje – Strategije licitiranja

Možete izraditi strategiju automatskog licitiranja za pojedinačnu kampanju (standardna strategija) ili više kampanja (strategija licitiranja portfelja).

Postavke

Ciljani CPA (ili cijena po instalaciji/cijena po radnji u aplikaciji za kampanje za aplikacije)

To je prosječan iznos koji želite platiti za konverziju. Ciljani CPA koji postavite može utjecati na broj ostvarenih konverzija. Ako postavite prenizak cilj, možete, primjerice, izgubiti klikove koji mogu dovesti do konverzija i tako ostvariti manji ukupni broj konverzija.

Ako vaša kampanja ima povijesne podatke o konverzijama, Google Ads preporučit će ciljani CPA. Preporuka se izračunava na temelju stvarne izvedbe CPA-a tijekom posljednjih nekoliko tjedana. Izračun uzima u obzir i promet. Stoga se prosječni ciljevi mogu donekle razlikovati ovisno o prometu na mjestima na kojima se prikazuju vaši oglasi.

Pri formuliranju preporučenog ciljanog CPA-a isključit ćemo izvedbu za zadnjih nekoliko dana da bismo u obzir uzeli konverzije za čije je izvršavanje potrebno više od jednog dana nakon interakcije s oglasom (vremenski okvir konverzije). Možete birati želite li upotrijebiti taj ciljani CPA ili postaviti vlastiti.

Savjet: odaberite za koje konverzije licitirati

Postavka Uključi u Konverzije omogućuje vam da odlučite želite li u stupce Konverzije i Vrijednost konverzije izvješća uključiti pojedinačne radnje konverzije. Podatke u tim stupcima upotrebljavaju strategije licitiranja kao što su ciljani CPA, ciljani ROAS i ECPC, pa će strategija licitiranja optimizirati samo na temelju konverzija koje ste odabrali uključiti. Saznajte više o postavci Uključi u Konverzije.

Konverzije na različitim uređajima iz kampanja na prikazivačkoj mreži, videokampanja, pretraživačkih i Shopping kampanja uključene su prema zadanim postavkama.

Prosječni ciljani CPA

Vaš prosječni ciljani CPA prosječni je CPA ponderiran s obzirom na promet za koji je vaša strategija licitiranja izvršila optimizaciju. On uključuje prosjek prilagodbi licitacija za uređaj, ciljanih CPA-ova za grupu oglasa i svih izmjena koje ste unijeli u ciljani CPA tijekom vremena. Zbog tih varijabli vaš prosječni ciljani CPA može se razlikovati od ciljanog CPA-a koji ste postavili. Prilikom procjene izvedbe strategije licitiranja trebali biste usporediti CPA koji je postignut uz prosječni ciljani CPA određene strategije jer prosječni ciljani CPA preciznije odražava ono u odnosu na što pametno licitiranja optimizira.

Ograničenja licitacija

Ne preporučujemo postavljanje ograničenja strategije licitiranja ciljanog CPA-a jer ono može ograničiti automatsku optimizaciju licitacije u Google Adsu. Može i onemogućiti da Google Ads prilagodi vaše licitacije na iznos koji najbolje odgovara vašem ciljanom CPA-u. Ako postavite ograničenja licitacije, ona će se upotrebljavati samo na dražbama za pretraživačku mrežu. Ograničenja licitacija dostupna su samo za strategiju licitiranja ciljanog CPA-a portfelja (ne za standardnu strategiju).

  • Ograničenje maks. licitacije: najviša CPC licitacija za koju želite da je Google Ads postavi prilikom upotrebljavanja licitiranja ciljanog CPA-a.
  • Ograničenje min. licitacije: minimalna CPC licitacija za koju želite da je Google Ads postavi prilikom upotrebe licitiranja ciljanog CPA-a. Napominjemo da algoritam za licitiranje u Google Adsu može postaviti maks. CPC licitaciju koja je niža od ograničenja minimalne licitacije, uglavnom zbog pametnog određivanja cijena. To znači da ograničenje licitacije koje postavite nije apsolutno najniža licitacija koja se može postaviti.

Prilagodbe licitacija za uređaj

Prilagodbe licitacija za uređaj za ciljani CPA omogućuju vam da odredite prioritet konverzija po uređajima. Prilagodbe možete postaviti za računala, tablete i mobilne uređaje.

Za razliku od prilagodbi licitacije za ručne CPC-ove, vaše prilagodbe licitacije za ciljani CPA mijenjaju vrijednost cilja CPA, a ne same licitacije. Da biste postigli najbolju izvedbu, bilo bi dobro da uklonite prilagodbe ručne CPC licitacije kada prelazite na ciljani CPA.

Ako je vaš ciljani CPA 60 HRK, prilagodba licitacije od +40% za mobilne uređaje povećat će vaš ciljani CPA na 84 HRK na mobilnim uređajima. Da biste spriječili prikazivanje svojih oglasa na mobilnim uređajima, možete postaviti prilagodbu licitacije za mobilne uređaje od -100%.

Napomena: prilagodbe licitacija koje se ne odnose na uređaje zanemaruju se na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži.

Plaćanje za konverzije (samo prikazivačka mreža)

U pametnim kampanjama za prikazivačku mrežu koje upotrebljavaju licitiranje ciljanog CPA-a možete odabrati plaćanje za konverzije umjesto za klikove. Prilikom postavljanja kampanje otvorite odjeljak Licitiranje. Potražite zaglavlje Plaćanje za i na padajućem izborniku odaberite Konverzije. Saznajte više o plaćanju za konverzije.

Gdje ćete vidjeti mjerne podatke

Mjerni podatak prosječnog ciljanog CPA-a omogućuje vam da izmjerite CPA koji je vaša strategija licitiranja ciljala tijekom određenih razdoblja. Ako izmijenite datumski raspon, moći ćete vidjeti za što je vaša strategija zapravo izvršila optimizaciju tijekom tog razdoblja. Za razdoblja bez prometa nećete imati prosječni ciljani CPA.

Mjerni podatak prosječnog ciljanog CPA-a pronaći ćete u tablici izvedbe pri vrhu stranice Kampanje kako biste mogli procijeniti stvarnu izvedbu u odnosu na ciljanu. Prilikom dodavanja novog stupca iz kategorije Izvedba odaberite Prosj. ciljani CPA, Prosj. ciljana cijena po instalaciji ili Prosj. ciljana cijena po radnji u aplikaciji, ili ih dodajte u grafikon izvedbe.

Taj mjerni podatak možete pronaći i u izvješću o strategiji licitiranja pokraj stavke Stvarni CPA, koja predstavlja stvarni CPA koji je strategija uspjela postići. Saznajte kako pronaći izvješća o strategiji licitiranja

Prosječni ciljani CPA dostupan je za standardne, kao i za strategije licitiranja portfelja.

Napomena: da biste vidjeli prosječnu ciljanu cijenu po instalaciji i prosječnu ciljanu cijenu po mjernim podacima u aplikaciji, odaberite datumski raspon od 5. lipnja 2020. nadalje. Postavka se primjenjuje samo na kampanje za aplikacije.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false