O licitiranju ciljanog CPA-a

Napomena: od 2021. vidjet ćete neobavezna polja cilja za nove strategije licitiranja Povećanje broja konverzija ili Povećanje vrijednosti konverzija. Uz neobavezni cilj pametno licitiranje izvršit će optimizaciju za navedene ciljeve na isti način kao za ciljani CPA i ciljani ROAS. Povećanje broja konverzija pomoću postavljenog ciljanog CPA-a ponašat će se kao strategija ciljanog CPA-a i slično tome, povećanje vrijednosti konverzija pomoću postavljenog ciljanog ROAS-a ponašat će se kao strategija ciljanog ROAS-a.

Pročitajte više o izmjenama načina organiziranja strategija pametnog licitiranja.

Ciljani CPA strategija je pametnog licitiranja usluge Google Ads koja postavlja licitacije kako biste ostvarili što veći broj konverzija po ciljanoj cijeni po radnji (CPA) koju postavite. Upotrebljava napredno strojno učenje u svrhu automatske optimizacije licitacija i nudi prilagodbu licitacije tijekom dražbe za svaku pojedinu dražbu.

Za kampanje za aplikacije ciljani CPA ista je vrijednost kao ciljana cijena po instalaciji ili ciljana cijena po radnji u aplikaciji, ovisno o vrsti kampanje. Instalacije i radnje u aplikaciji (angažmani) ciljane su korisničke radnje za kampanje za instalacije aplikacija i kampanje angažman u aplikaciji.

Ciljani CPA dostupan je kao standardna strategija u jednoj kampanji ili kao strategija portfelja za više kampanja. U ovom se članku objašnjava kako licitiranje ciljanog CPA-a funkcionira i koje su njegove postavke.

Prije nego što započnete

Ako ne znate koja vam automatska strategija licitiranja odgovara, pročitajte članak O automatskom licitiranju.

Da biste mogli postaviti strategiju licitiranja ciljanog CPA-a, morat ćete postaviti praćenje konverzija.

Preporučujemo i da pregledate postavke proračuna da biste bili sigurni da ste spremni potrošiti do dva puta više od prosječnog dnevnog proračuna, a pritom ne premašiti mjesečno ograničenje naplate.

Način funkcioniranja

Na temelju povijesnih podataka o kampanji i procjene kontekstualnih signala prisutnih u trenutku dražbe, licitiranje ciljanog CPA-a automatski pronalazi optimalan iznos licitacije za oglas svaki put kada on ispunjava uvjete za prikazivanje. Google Ads postavlja licitacije kako bi prosječni CPA bio jednak ciljanome u svim kampanjama koje upotrebljavaju ovu strategiju.

Cijena nekih konverzija može biti viša od vašega ciljanog iznosa, dok cijena drugih može biti manja, no Google Ads će pokušati zadržati cijenu po konverziji jednaku ciljanom CPA-u koji ste postavili. Te promjene CPA-a događaju se jer vaš stvarni CPA ovisi o čimbenicima na koje Google ne može utjecati, kao što su izmjene vaše web-lokacije ili oglasa ili veća konkurencija na dražbama oglasa. Nadalje, vaša stvarna stopa konverzije može biti niža ili viša od predviđene stope konverzije.

Na primjer, ako odaberete ciljani CPA u iznosu od 60 HRK, Google Ads automatski postavlja vaše licitacije kako biste ostvarili što više konverzija po prosječnoj cijeni od 60 HRK. Radi poboljšanja vaše izvedbe na svakoj dražbi oglasa ova strategija prilagođava licitacije pomoću signala u stvarnom vremenu kao što su uređaj, preglednik, lokacija, doba dana, popis za remarketing i ostalo.

Postavke

Ciljani CPA (ili cijena po instalaciji/cijena po radnji u aplikaciji za kampanje za aplikacije)

To je prosječan iznos koji želite platiti za konverziju. Ciljani CPA koji postavite može utjecati na broj ostvarenih konverzija. Ako postavite prenizak cilj, možete, primjerice, izgubiti klikove koji mogu dovesti do konverzija i tako ostvariti manji ukupni broj konverzija.

Ako vaša kampanja ima povijesne podatke o konverzijama, Google Ads preporučit će ciljani CPA. Preporuka se izračunava na temelju stvarne izvedbe CPA tijekom posljednjih nekoliko tjedana. Izračun uzima u obzir i promet. Stoga se prosječni ciljevi mogu donekle razlikovati ovisno o prometu na mjestima na kojima se prikazuju vaši oglasi. Kad izradite novu kampanju, Google Ads preporučit će ciljani CPA na temelju povijesnih podataka o konverzijama za vaš račun.

Pri formuliranju preporučenog ciljanog CPA-a isključit ćemo izvedbu za zadnjih nekoliko dana da bismo u obzir uzeli konverzije za čije je izvršavanje potrebno više od jednog dana nakon interakcije s oglasom. Možete birati želite li upotrijebiti taj ciljani CPA ili postaviti vlastiti.

Savjet: odaberite za koje konverzije licitirati

Postavka Uključi u "Konverzije" omogućuje vam da odlučite želite li u stupce "Konverzije" i "Vrijednost konverzije" izvješća uključiti pojedinačne radnje konverzije. Podatke u tim stupcima upotrebljavaju strategije licitiranja kao što su ciljani CPA, ciljani ROAS i ECPC, pa će strategija licitiranja optimizirati samo na temelju konverzija koje ste odabrali uključiti. Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije'"

Konverzije na različitim uređajima iz kampanja na prikazivačkoj mreži, videokampanja, pretraživačkih i Shopping kampanja uključene su prema zadanim postavkama.

Prosječni ciljani CPA

Vaš prosječni ciljani CPA prosječni je ciljani CPA ponderiran s obzirom na promet za koji je vaša strategija licitiranja izvršila optimizaciju. On uključuje prosjek prilagodbi licitacija za uređaj, ciljanih CPA-ova za grupu oglasa i svih izmjena koje ste unijeli u ciljani CPA tijekom vremena. Zbog tih varijabli vaš prosječni ciljani CPA može se razlikovati od ciljanog CPA-a koji ste postavili.

Ograničenja licitacija

Ne preporučujemo postavljanje ograničenja strategije licitiranja ciljanog CPA-a jer ono može ograničiti automatsku optimizaciju licitacije u programu Google Ads. Može i onemogućiti da Google Ads prilagodi vaše licitacije na iznos koji najbolje odgovara vašem ciljanom CPA-u. Ako postavite ograničenja licitacije, ona će se upotrebljavati samo na dražbama za pretraživačku mrežu. Ograničenja licitacija dostupna su samo za strategiju licitiranja ciljanog CPA-a portfelja (ne za standardnu strategiju).

  • Maks. ograničenje licitacije: najviša maks. CPC licitacija za koju želite da je Google Ads postavi za bilo koju ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju koja upotrebljava licitiranje ciljanog CPA-a.
  • Ograničenje minimalne licitacije: minimalna CPC licitacija za koju želite da je Google Ads postavi za bilo koju ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju koja upotrebljava strategiju ciljanog CPA-a. Napominjemo da algoritam za licitiranje u Google Adsu može postaviti maks. CPC licitaciju koja je niža od ograničenja minimalne licitacije, uglavnom zbog pametnog određivanja cijena. To znači da ograničenje licitacije koje postavite nije apsolutno najniža licitacija koja se može postaviti.

Prilagodbe licitacija za uređaj

Prilagodbe licitacija za uređaj za ciljani CPA omogućuju vam da odredite prioritetne konverzije po uređaju. Prilagodbe možete postaviti za računala, tablete i mobilne uređaje.

Za razliku od prilagodbi licitacije za ručne CPC-ove, vaše prilagodbe licitacije za ciljani CPA mijenjaju vrijednost cilja CPA, a ne same licitacije. Da biste postigli najbolju izvedbu, mogli biste ukloniti prilagodbe ručne CPC licitacije kada prelazite na ciljani CPA.

Ako je vaš ciljani CPA 60, HRK postavljanje licitacije od +40% za mobilne uređaje povećat će vaš ciljani CPA na 84 HRK na mobilnim uređajima. Da biste spriječili prikazivanje svojih oglasa na mobilnim uređajima, možete postaviti prilagodbu licitacije za mobilne uređaje od -100%.

Napomena: prilagodbe licitacija koje nisu za uređaje zanemaruju se na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži.

Plaćanje za konverzije

U pametnim kampanjama za prikazivačku mrežu koje upotrebljavaju licitiranje ciljanog CPA-a možete odabrati plaćanje za konverzije umjesto klikova. Prilikom postavljanja kampanje otvorite odjeljak Licitiranje. Potražite zaglavlje Plaćanje za i na padajućem izborniku odaberite Konverzije. Saznajte više o plaćanju za konverzije.

Gdje ćete vidjeti mjerne podatke

Mjerni podatak prosječnog ciljanog CPA-a omogućuje vam da izmjerite CPA koji je vaša strategija licitiranja ciljala tijekom određenih razdoblja. Ako izmijenite datumski raspon, moći ćete vidjeti za što je vaša strategija zapravo izvršila optimizaciju tijekom tog razdoblja. Za razdoblja bez prometa nećete imati prosječni ciljani CPA.

Mjerni podatak prosječnog ciljanog CPA-a pronaći ćete u tablici izvedbe pri vrhu stranice Kampanje kako biste mogli procijeniti stvarnu izvedbu u odnosu na ciljanu. Prilikom dodavanja novog stupca iz kategorije Izvedba odaberite Prosj. ciljani CPA, Prosj. ciljana cijena po instalaciji ili Prosj. ciljana cijena po radnji u aplikaciji, ili ih dodajte u grafikon izvedbe.

Taj mjerni podatak možete pronaći i u izvješću o strategiji licitiranja pokraj stavke Stvarni CPA, koja predstavlja stvarni CPA koji je strategija uspjela postići. Saznajte kako pronaći izvješća o strategiji licitiranja

Stvarni ciljani CPA dostupan je za standardne, kao i za strategije licitiranja portfelja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem