CPA‑tavoitehintatarjoukset

Huom. Heinäkuusta alkaen Hakukampanjoiden uusissa konversiomäärän maksimoivissa ja konversioarvon maksimoivissa hintatarjousstrategioissa näkyy valinnaiset tavoitekentät. Huomioithan, että Aktivoivissa videokampanjoissa nämä ovat kaksi eri hintatarjousstrategiaa. Kun valinnainen tavoite on valittu, Smart Bidding optimoi kampanjan samalla tavalla kuin käytettäessä CPA-tavoitteen (toimintakohtaisen hintatavoitteen) tai ROAS-tavoitteen (tavoitellun mainostuoton) strategiaa. Konversiomäärän maksimoiva strategia, jolle on asetettu CPA-tavoite, toimii siis samoin kuin CPA-tavoitteen strategia tällä hetkellä, ja konversioarvon maksimoiva strategia, jolle on lisätty ROAS-tavoite, samoin kuin ROAS-tavoitteen strategia tällä hetkellä. Huomaa, että Hotellikampanjat tukevat vain konversioarvon maksimoivaa strategiaa, jossa on pakollinen ROAS-tavoite.

Lue lisää Smart Bidding ‐strategioiden organisointiin liittyvistä muutoksista.

CPA-tavoitehintatarjous on Smart Bidding ‐strategia, jossa hintatarjoukset asetetaan siten, että saat mahdollisimman paljon konversioita (asiakkaiden toimintaa). Kun luot CPA-tavoitteen hintatarjousstrategian, määrität keskimääräisen hinnan, jonka olet valmis maksamaan kustakin konversiosta. Kun asiakas tekee Google-haun, joka sopii tuotteeseesi tai palveluusi, Google Ads käyttää CPA-tavoitettasi hintatarjouksen tekemiseen sen mukaan, kuinka todennäköisesti huutokauppa konvertoituu.

Huom. Sovelluskampanjoissa CPA-tavoite on sama arvo riippumatta siitä, onko konversio tarkoitettu sovelluksen asentamiseen (asennuskohtainen hinta) vai sovelluksen käyttöön (sovelluksen sisällä tapahtuvan toiminnan hinta).

CPA-tavoite on saatavilla joko vakiostrategiana yksittäisessä kampanjassa tai portfoliostrategiana useissa kampanjoissa. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten CPA-tavoitehintatarjous toimii ja mitkä ovat sen asetukset.

Ennen kuin aloitat

Näin se toimii

CPA-tavoitehintatarjous etsii mainoksellesi automaattisesti optimaalisen hintatarjouksen aina, kun mainoksellasi on mahdollisuus näkyä. Tämä hintatarjousstrategia hyödyntää kampanjan aiempia tietoja ja arvioi huutokaupanaikaisia kontekstisignaaleja.

Osa konversioista voi maksaa tavoitettasi enemmän ja osa vähemmän, mutta Google Ads pyrkii pitämään konversiokohtaisen hinnan valitsemasi CPA-tavoitteen suuruisena. CPA-hinnan vaihtelu johtuu siitä, että hinta riippuu monista tekijöistä, joihin Google ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat muun muassa verkkosivustollesi tai mainoksiisi tehdyt muutokset sekä mainoshuutokauppojen lisääntynyt kilpailu. Todellinen konversioprosenttisi voi myös olla pienempi tai suurempi kuin arvioitu konversioprosentti.

Jos valitset CPA-tavoitteeksi esimerkiksi 10 €, Google Ads asettaa hintatarjoukset automaattisesti siten, että saat mahdollisimman paljon konversioita keskimäärin 10 €:lla. Hintatarjousstrategia yrittää parantaa menestystäsi mainoshuutokaupoissa muokkaamalla hintatarjouksia reaaliaikaisten signaalien mukaan. Näitä ovat esimerkiksi laite, selain, sijainti, kellonaika ja uudelleenmarkkinointilista.

CPA-tavoitteen hintatarjousstrategian luominen

Voit luoda CPA-tavoitteen hintatarjousstrategian yksittäiselle kampanjalle (vakiostrategia) tai useille kampanjoille (portfoliostrategia) seuraavilla eri tavoilla:

  • luomalla uuden kampanjan
  • luomalla kampanja-asetukset tai muuttamalla niitä
  • käyttämällä Jaetun kirjaston hintatarjousstrategioita.

Voit luoda automaattisen hintatarjousstrategian yksittäiselle kampanjalle (vakiostrategia) tai usealle kampanjalle (portfoliokohtainen hintatarjousstrategia).

CPA-tavoitteen tulosten selitykset

Selityksistä saat tietoa Google Ads ‑tilisi tuloksissa tapahtuneista merkittävistä muutoksista. Jos huomaat merkittävän muutoksen CPA-tavoitteen strategiaa käyttävän mainosryhmän tai Hakukampanjan tuloksissa, voit selvittää muutoksen syyn nopeasti selitysten avulla.

Asetukset

CPA‑tavoite (tai asennuskohtainen hinta / hinta per sovelluksessa tehty valinta Sovelluskampanjoissa)

Tämä on keskimääräinen summa, jonka olet valmis maksamaan konversiosta. Määrittämäsi CPA-tavoite voi vaikuttaa saamiesi konversioiden määrään. Jos tavoite on esimerkiksi liian alhainen, saatat menettää klikkauksia, jotka voisivat johtaa konversioon. Tämä vähentää konversioiden kokonaismäärää.

Jos kampanjassasi on aiempaa konversiodataa, Google Ads suosittelee sinulle CPA-tavoitetta. Suositus lasketaan sen perusteella, miten todellinen CPA-hinta on kehittynyt viimeisten viikkojen aikana. Laskennassa huomioidaan myös liikenne, ja keskimääräiset tavoitteet saattavat vaihdella sen mukaan, millaista liikenne on paikoissa, joissa mainoksesi näkyvät.

Suositellun CPA-tavoitteen laskennassa ei huomioida muutamaa edellistä päivää, jotta mukaan tulisivat myös konversiot, joihin saattaa mennä enemmän kuin päivä mainokseen reagoimisen jälkeen (konversioviive). Voit valita, haluatko käyttää suositeltua CPA-tavoitetta vai määrittää arvon itse.

Vinkki: Valitse konversiot, joista haluat tehdä hintatarjouksia

Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen ‑asetuksen avulla voit päättää, haluatko sisällyttää yksittäiset konversiotapahtumat raporttiesi Konversiot- ja Konversioarvo-sarakkeisiin. Näiden sarakkeiden dataa käytetään muun muassa CPA-tavoitteen, ROAS-tavoitteen ja tehostetun klikkauskohtaisen hinnan strategioissa, jotka optimoivat hintatarjoukset vain valitsemiesi konversioiden perusteella. Lue lisää tilin oletuskonversiotavoitteista.

Sarakkeet sisältävät oletuksena Display-, Video-, Haku‑ ja Shopping-kampanjoiden konversiot eri laitteella. Tämä ei koske Hotellikampanjoita.

Keskimääräinen CPA-tavoite

Keskimääräinen CPA-tavoite on liikennepainotettu keskimääräinen CPA‑hinta, jolle hintatarjousstrategiasi on optimoitu. Siihen kuuluvat laitetyypin mukaisten hintatarjouksen muokkausten, mainosryhmän CPA-tavoitteiden ja kaikkien CPA-tavoitteeseen tekemiesi muutosten keskiarvo. Näiden muuttujien vuoksi keskimääräinen CPA-tavoite voi olla muu kuin asettamasi CPA-tavoite. Hintatarjousstrategian tuloksia arvioitaessa kannattaa verrata omaa CPA-tavoitetta strategian keskimääräiseen CPA-tavoitteeseen, koska keskimääräinen CPA-tavoite vastaa paremmin sitä, mitä kohti Smart Bidding optimoi.

Hintatarjousrajat

CPA-tavoitteen hintatarjousstrategialle ei kannata määrittää hintatarjousrajoja, koska tämä voi rajoittaa Google Adsin automaattista hintatarjousten optimointia. Rajat voivat myös estää Google Adsia muokkaamasta hintatarjouksia siten, että summat vastaavat CPA-tavoitetta mahdollisimman hyvin. Jos kuitenkin määrität hintatarjousrajoja, niitä käytetään vain hakuverkoston huutokaupoissa. Hintatarjousrajat ovat käytettävissä vain CPA-tavoitteen portfoliostrategioissa (eivät vakiohintatarjousstrategioissa).

  • Hintatarjouksen yläraja on korkein klikkauskohtainen hintatarjous, jonka haluat Google Adsin asettavan CPA-tavoitehintatarjousta käytettäessä.
  • Hintatarjouksen alaraja on alhaisin klikkauskohtainen hintatarjous, jonka haluat Google Adsin asettavan CPA-tavoitehintatarjousta käytettäessä. Huomaa, että Google Adsin hintatarjousalgoritmi voi asettaa korkeimman klikkauskohtaisen hintatarjouksen, joka alittaa hintatarjouksen alarajan. Tämä johtuu yleensä älykkäästä hinnoittelusta. Määrittämäsi hintatarjous ei siis ole pienin mahdollinen asetettavissa oleva hintatarjous.

Hintatarjouksen muokkaukset laitetyypin mukaan

CPA-tavoitetta koskevien laitetyypin mukaisten hintatarjouksen muokkausten avulla voit priorisoida konversioita laitetyypin mukaan. Muokkauksia voi määrittää tietokoneille, tableteille ja mobiililaitteille.

Manuaalista klikkauskohtaista hintaa koskevista hintatarjouksen muokkauksista poiketen CPA-tavoitteen hintatarjouksen muokkaukset muuttavat CPA-tavoitteen arvoa varsinaisten hintatarjousten sijaan. Parhaiden tulosten varmistamiseksi manuaaliset klikkauskohtaiset hintatarjousmuokkaukset kannattaa poistaa, kun CPA-tavoite otetaan käyttöön.

Jos CPA-tavoite on 10 €, +40 %:n mobiiliin kohdistuva hintatarjousmuokkaus nostaa CPA-tavoitteen 14 €:oon mobiililaitteilla. Jos haluat estää mainosten näkymisen mobiililaitteilla, voit asettaa mobiiliin kohdistuvaksi hintatarjousmuokkaukseksi –100 %.

Huom. Muut kuin laitteisiin kohdistuvat hintatarjousmuokkaukset ohitetaan Haku- ja Display-verkostossa.

Konversioista maksaminen (vain Display-verkosto)

Display-kampanjoissa voit halutessasi maksaa konversioista klikkausten tai jatkuneen katselun sijaan. Kun luot kampanjaa, siirry Hintatarjous-kohtaan ja valitse Maksuperuste-otsikon alla olevasta avattavasta valikosta Konversiot. Lue lisää konversioista maksamisesta.

Mistä nämä mittarit löytyvät?

Keskimääräinen CPA-tavoite ‑mittarin avulla voit mitata hintatarjousstrategiasi CPA-tavoitteen tietyillä aikaväleillä. Muuttamalla aikaväliä voit selvittää, mihin strategiasi optimointi on todellisuudessa perustunut kyseisellä aikavälillä. Muista, että keskimääräistä CPA-tavoitetta ei ole sellaisilta aikaväleiltä, joilla ei ole liikennettä.

Keskimääräinen CPA-tavoite löytyy Kampanjat‑sivun yläosan tulostaulukosta, jonka avulla voit arvioida todellisia tuloksia suhteessa tulostavoitteisiin. Valitse Tulokset‑kategoriasta Keskim. CPA-tavoite, Keskim. asennuskohtainen tavoitehinta tai Keskim. tavoitehinta per sovelluksessa tehty valinta, kun lisäät uuden sarakkeen. Voit myös lisätä sen tuloskaavioon.

Tämä mittari on myös hintatarjousstrategiaraportissa Todellinen CPA ‑kohdan vieressä. Todellinen CPA kertoo CPA-hinnan, joka strategialla on todellisuudessa saavutettu. Näin löydät hintatarjousstrategiaraportin.

Keskimääräinen CPA-tavoite on käytettävissä sekä vakiohintatarjousstrategioissa että portfoliostrategioissa.

Huom. Jos haluat nähdä mittareista keskimääräisen asennuskohtaisen tavoitehinnan tai keskimääräisen tavoitehinnan per sovelluksensisäinen toiminta, valitse aikaväli, joka alkaa aikaisintaan 5.6.2020. Asetus on käytettävissä vain Sovelluskampanjoissa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko