Om budgivning baseret på mål-CPA

Bemærk! Fra juli måned får du vist felter i søgekampagner med valgfrie mål for nye budstrategier af typen Maksimér antal konverteringer eller Maksimér konverteringsværdi. Vær opmærksom på, at der er 2 forskellige budstrategier til videokampagner med handling. Med et valgfrit mål optimerer Smart Bidding disse mål på samme måde som for mål-CPA (pris pr. handling) og mål-ROAS (annonceafkast). Maksimér antal konverteringer med en bestemt mål-CPA fungerer i dag som en strategi for mål-CPA. På samme måde fungerer Maksimér konverteringsværdi med et angivet mål-ROAS som en strategi for mål-ROAS i dag.

Få flere oplysninger om ændringer i organiseringen af Smart Bidding-strategier

Budgivning baseret på mål-CPA er en Smart Bidding-strategi, hvor der angives bud med det formål at sikre dig så mange konverteringer (kundehandlinger) som muligt. Når du opretter budstrategien mål-CPA (Målpris pr. handling), angiver du en gennemsnitlig pris, som du vil betale for hver konvertering. Når en kunde foretager en Google-søgning, der passer til dit produkt eller din tjeneste, bruger Google Ads din mål-CPA til at angive et bud baseret på sandsynligheden for, at auktionen medfører konverteringer.

Bemærk! For appkampagner er mål-CPA den samme værdi, uanset om konverteringen er for installation af appen (pris pr. installation) eller for brug af appen (pris pr. handling i appen).

Mål-CPA kan enten vælges som en standardstrategi for en enkelt kampagne eller som porteføljestrategi for flere kampagner. I denne artikel forklarer vi, hvordan budgivning baseret på mål-CPA fungerer, og hvilke indstillinger der kan vælges.

Før du begynder

Sådan fungerer det

Med budgivning baseret på mål-CPA findes der automatisk et optimalt bud for din annonce, hver gang den er kvalificeret til at blive vist, ved hjælp af historiske data om din kampagne, og ved at evaluere de kontekstuelle signaler, der er til stede på auktionstidspunktet.

Prisen bliver muligvis højere end målet for nogle konverteringers vedkommende og lavere for andre, men samlet set forsøger Google Ads at opnå en pris pr. konvertering, som svarer til den mål-CPA, du har angivet. Disse CPA-udsving skyldes, at din faktiske CPA afhænger af faktorer, som Google ikke har indflydelse på, f.eks. ændringer på dit website eller af dine annoncer eller større konkurrence på annonceauktionerne. Desuden kan din faktiske konverteringsrate være lavere eller højere end den forventede konverteringsrate.

Hvis du f.eks. vælger en mål-CPA på 100 DKK, angiver Google Ads automatisk dine bud med det formål at opnå så mange konverteringer som muligt til en gennemsnitlig pris på 100 DKK. Denne strategi justerer buddene ved hjælp af realtidssignaler, f.eks. enhed, browser, sted, tidspunkt på dagen, remarketinglister m.m., for at hjælpe med at øge din effektivitet på den enkelte annonceauktion.

Opret en strategi med budgivning baseret på mål-CPA

Du kan oprette en strategi med budgivning baseret på mål-CPA for en enkelt kampagne (standardstrategi) eller flere kampagner (porteføljebudstrategi):

  • Opret en ny kampagne
  • Opret eller rediger fra kampagneindstillingerne
  • Opret fra "Budstrategier" i Delt samling

Du kan enten oprette en automatisk budstrategi for en enkelt kampagne (standardstrategi) eller for flere kampagner (porteføljebudstrategi).

Forklaringer af effektiviteten med mål-CPA

Forklaringer giver dig indsigt i væsentlige ændringer af din Google Ads-kontos effektivitet. Hvis du konstaterer et markant udsving i effektiviteten for en søgekampagne eller annoncegruppe, som strategien mål-CPA bruges til, kan du ved hjælp af forklaringer hurtigt finde årsagen til ændringen.

Indstillinger

Mål-CPA (eller pris pr. installation/pris pr. handling i appen for appkampagner)

Dette er det gennemsnitlige beløb, du er villig til at betale for en konvertering. Den mål-CPA, du angiver, kan have indflydelse på, hvor mange konverteringer du opnår. Hvis du f.eks. angiver et for lavt mål, kan det medføre, at du går glip af klik, der kunne føre til konverteringer, hvilket kan medføre et lavere antal konverteringer i alt.

Hvis din kampagne har historiske konverteringsdata, anbefaler Google Ads et mål-CPA. Denne anbefaling beregnes ud fra din faktiske CPA-effektivitet i løbet af de seneste uger. Beregningen tager også højde for trafik. Det gennemsnitlige antal mål kan derfor variere en smule baseret på trafikken på de steder, hvor dine annoncer vises.

For at tage højde for konverteringer, som først fuldføres mere end én dag efter en annonceinteraktion, medtager vi ikke effektiviteten fra de seneste par dage, når vi anbefaler en mål-CPA (konverteringsforsinkelse). Du kan vælge at bruge den anbefalede mål-CPA eller angive din egen.

Tip! Vælg, hvilke konverteringer du vil byde på

Indstillingen Inkluder i "Konverteringer" giver dig mulighed for at angive, om individuelle konverteringshandlinger skal inkluderes i kolonnerne "Konverteringer" og "Konverteringsværdi" i dine rapporter. Dataene i disse kolonner bruges til budstrategier såsom Mål-CPA, Mål-ROAS og ECPC, så din budstrategi kun optimeres ud fra de konverteringer, du har valgt at inkludere. Få flere oplysninger om indstillingen "Inkluder i 'Konverteringer'"

Konverteringer på tværs af enheder fra kampagner på Søge- og Displaynetværket samt video- og Shopping-kampagner inkluderes som standard.

Gennemsnitlig mål-CPA

Din gennemsnitlige mål-CPA er den traffikvægtede gennemsnits-CPA, som din budstrategi er optimeret til. Denne værdi er baseret på gennemsnittet af dine budjusteringer for enhed, mål-CPA'er for annoncegruppe og eventuelle ændringer af din mål-CPA over tid. På grund af disse variabler kan din gennemsnitlige mål-CPA adskille sig fra den mål-CPA, du har angivet. Når du evaluerer din budstrategis effektivitet, bør du sammenligne din opnåede CPA med strategiens gennemsnitlige mål-CPA, da den gennemsnitlige mål-CPA mere præcist afspejler, hvad Smart Bidding optimerer mod.

Budgrænser

Det frarådes at angive budgrænser for budstrategien mål-CPA, da det kan begrænse Google Ads' automatiske optimering af dit bud. Det kan også forhindre Google Ads i at justere dine bud til det beløb, der bedst matcher dit mål-CPA. Hvis du alligevel angiver budgrænser, vil de kun blive anvendt ved auktioner på Søgenetværket. Der kan kun angives budgrænser for mål-CPA-baserede porteføljebudstrategier (ikke standardbudstrategier).

  • Maks. budgrænse: Det højeste CPC-bud, som du vil have, at Google Ads skal angive, når du bruger budgivning baseret på mål-CPA.
  • Min. budgrænse: Det laveste CPC-bud, som du vil have, at Google Ads skal angive, når du bruger budgivning baseret på mål-CPA. Bemærk! Google Ads-budgivningsalgoritmen fastsætter muligvis et maks. CPC-bud, der ligger under din minimumbudgrænse, hvilket typisk skyldes smart prissætning. Dette betyder, at den budgrænse, som du angiver her, ikke er det absolut laveste bud, som kan fastsættes.

Budjusteringer for enhed

Budjusteringer for enhed for mål-CPA giver dig mulighed for at prioritere konverteringer efter enhed. Du kan angive justeringer for computer, tablet og mobil.

I modsætning til budjusteringer for manuelle CPC-bud ændrer dine budjusteringer for mål-CPA værdien af ​​din mål-CPA og ikke selve buddene. Du opnår den største effektivitet ved at fjerne dine manuelle CPC-budjusteringer, når du skifter til mål-CPA.

Hvis din mål-CPA er 100 DKK, og du angiver en budjustering på + 40 % for mobil, øges din mål-CPA til 140 DKK på mobilenheder. Hvis du vil forhindre, at dine annoncer bliver vist på mobilenheder, kan du angive en budjustering for mobil på -100 %.

Bemærk! Alle andre budjusteringer end budjusteringer for enhed ignoreres på Søge- og Displaynetværket.

Betal for konverteringer (kun Displaynetværket)

Du kan vælge at betale for konverteringer i stedet for klik i Smart-displaykampagner, der bruger budgivning baseret på mål-CPA. Når du opretter din kampagne, skal du gå til sektionen "Budgivning". Find overskriften "Betal for", og vælg Konverteringer på rullemenuen. Få flere oplysninger om, hvordan du betaler for konverteringer

Hvor kan du se disse metrics?

Metric'en for gennemsnitlig mål-CPA giver dig mulighed for at måle den CPA, som din budstrategi målrettede mod i bestemte tidsrum. Hvis du ændrer datointervallet, kan du se, hvad din strategi rent faktisk blev optimeret til i det pågældende tidsrum. Husk, at du ikke har et gennemsnitligt mål-CPA for tidsperioder uden trafik.

Du finder metric'en for gennemsnitlig mål-CPA i effektivitetstabellen øverst på siden "Kampagner". Her kan du evaluere den faktiske effektivitet i forhold til måleffektiviteten. Vælg "Gns. mål-CPA", "Gns. målpris pr. installation" eller "Gns. målpris pr. handling i appen" i kategorien "Effektivitet", når du tilføjer en ny kolonne, eller ved at føje den til effektivitetsdiagrammet.

Du kan også finde denne metric ud for "Faktisk CPA" i rapporten Budstrategi, dvs. det faktiske CPA, der kan opnås med denne strategi. Få flere oplysninger om, hvordan du finder rapporten Budstrategi

Gennemsnitlig mål-CPA er tilgængelig til både standard- og porteføljebudstrategier.

Bemærk! Hvis du vil se metric'ene gennemsnitlig målpris pr. installation og gennemsnitlig målpris pr. handling i appen, skal du vælge et datointerval med start fra den 5. juni 2020 eller senere. Indstillingen gælder kun for appkampagner.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false
false
false