Всичко за оферирането за целева CPA

Забележка: От 2021 г. кампаниите в мрежата за търсене съдържат незадължителни полета за целеви стойности за новите стратегии за офериране Постигане на максимален брой реализации или Постигане на максимална стойност на реализациите. При наличие на незадължителна целева стойност „Интелигентно офериране“ ще оптимизира за съответната цел по същия начин, както го прави за целева CPA (цена на действие) и целева ROAS (възвръщаемост на разходите за реклама). Стратегията „Постигане на максимален брой реализации“ със зададена целева CPA ще се държи като настоящата стратегия за целева CPA и аналогично, стратегията „Постигане на максимална стойност на реализациите“ със зададена ROAS ще се държи като настоящата стратегия за целева ROAS.

Научете повече за промените в организацията на стратегиите за „Интелигентно офериране“

Оферирането за целева CPA е стратегия за „Интелигентно офериране“, която задава офертите така, че да получавате възможно най-много реализации (действия на клиентите). Когато създавате стратегията за офериране за целева CPA (целева цена на действие), задавате средна цена, която искате да плащате за всяка реализация. Когато клиент извършва търсене с Google, което съответства на предлагания от Вас продукт или услуга, Google Ads използва целевата Ви CPA, за да задава оферта въз основа на вероятността за спечелване на търга.

Забележка: За кампании за приложения целевата CPA е на една и съща стойност, независимо дали реализацията е за инсталиране на приложението (цена на инсталиране), или за използване на приложението (цена на действие в приложение).

„Целева CPA“ е налице като стандартна стратегия в отделна кампания или като стратегия за портфолио за няколко кампании. Тази статия обяснява как работи оферирането за целева CPA и какви са настройките за него.

Преди да започнете

Начин на работа

Оферирането за целева CPA автоматично намира оптимална оферта за рекламата Ви всеки път, когато тя отговаря на условията за показване, като използва събраните до момента данни за кампанията Ви и оценява контекстните сигнали по време на търга.

Някои реализации може да струват повече от целта Ви, а други по-малко, но като цяло Google Ads ще се опитва да запази цената на реализация равна на зададената от Вас целева CPA. Тези промени в CPA настъпват, защото действителната Ви CPA зависи от фактори извън контрола на Google, като например промени в уебсайта или рекламите Ви или засилване на конкуренцията в рекламните търгове. Освен това реалният Ви процент на реализация може да е по-нисък или по-висок от прогнозния.

Ако например изберете целева CPA от 10 лв., Google Ads автоматично ще задава офертите Ви, за да се опита да постигне най-голям брой реализации за средно 10 лв. За да Ви помогне да подобрите ефективността си в рекламните търгове, тази стратегия коригира офертите, използвайки сигнали в реално време, като устройство, браузър, местоположение, час, списък за ремаркетинг и други.

Създаване на стратегия за офериране за целева CPA

Можете да създадете стратегия за офериране за целева CPA за една кампания (стандартна стратегия) или за няколко кампании (стратегия за офериране за портфолио) по следните начини:

  • Създаване заедно с нова кампания
  • Създаване или промяна от настройките за кампанията
  • Създаване от страницата „Стратегии за офериране“ в „Споделена библиотека“.

Можете да създадете стратегия за автоматично офериране за една кампания (стандартна стратегия) или за няколко кампании (стратегия за офериране за портфолио).

Обяснения за ефективността на целевата CPA

В Обяснения можете да намерите информация за големите промени в ефективността на профила Ви в Google Ads. Ако забележите съществени колебания в ефективността на кампания или рекламна група в мрежата за търсене, за която използвате стратегия за целева CPA, обясненията Ви помагат бързо да разберете защо това се е случило.

Настройки

Целева CPA (или цена на инсталиране/цена на действие в приложение за кампании за приложения)

Това е средната сума, която искате да плащате за реализация. Зададената от Вас целева CPA може да повлияе върху броя на реализациите, които получавате. Задаването на твърде ниска цел например може да стане причина да пропуснете кликвания, които биха могли да доведат до реализации, и в резултат на това да получите по-малък общ брой реализации.

Ако кампанията Ви има данни за реализациите за минали периоди, Google Ads ще препоръча целева CPA. Тази препоръка се изчислява въз основа на действителната Ви ефективност на CPA през последните няколко седмици. При изчислението също така се взема предвид трафика, така че средните целеви стойности може да варират леко въз основа на трафика на местата, където се показват рекламите.

Когато формулираме препоръчителна целева CPA, ще изключим ефективността от последните няколко дни заради реализациите, чието осъществяване може да отнеме повече от един ден след взаимодействието с рекламата (забавяне на реализациите). Можете да изберете дали да използвате тази препоръчителна целева CPA или да зададете своя собствена.

Съвет: Изберете за кои реализации да оферирате

Настройката Включване в „Реализации“ Ви дава възможност да решите дали да включвате отделни действия, водещи до реализация, в графите си за отчитане „Реализации“ и „Стойност на реализациите“. Данните в тези графи се използват от стратегии за офериране, като „Целева CPA“, „Целева ROAS“ и ECPC, така че съответната стратегия да оптимизира само въз основа на реализациите, които сте избрали да бъдат включени. Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“

Реализациите от кръстосване на устройства от кампаниите в дисплейната мрежа, в мрежата за търсене, тези за Пазаруване и видеокампаниите са включени по подразбиране.

Средна целева CPA

Средната Ви целева CPA е претеглената според трафика средна CPA, за която е оптимизирана стратегията Ви за офериране. Тя включва средна стойност на корекциите на офертите на ниво устройство, целевите CPA на ниво рекламна група и всички промени, които сте направили в целевата CPA с течение на времето. Поради влиянието на тези промени средната Ви целева CPA може да е различна от тази, която сте задали. Когато оценявате ефективността на стратегията за офериране, трябва да сравните CPA, постигната със средната целева CPA на стратегията, тъй като тя по-точно отразява онова, за което оптимизира „Интелигентно офериране“.

Лимити за офертите

Задаването на лимити за офертите за стратегията Ви за офериране за целева CPA не се препоръчва, тъй като може да ограничи автоматичното оптимизиране на офертата Ви, извършвано от Google Ads. То може също така да попречи на Google Ads да коригира офертите Ви до стойността, с която най-добре ще достигнете целевата си CPA. Ако все пак зададете лимити, те ще се използват само при търговете в мрежата за търсене. Лимитите за оферти са налице само за стратегии за офериране за портфолио (а не за стандартни стратегии) за целева CPA.

  • Лимит за макс. оферта: Най-високата оферта за CPC, която искате Google Ads да зададе при използване на офериране за целева CPA.
  • Лимит за мин. оферти: Най-ниската оферта за максимална CPC, която искате Google Ads да зададе при използване на офериране за целева CPA. Имайте предвид, че алгоритъмът за офериране на Google Ads може да зададе оферта за максимална CPC, която е под лимита за минимална оферта, обикновено въз основа на Интелигентно ценообразуване. Това означава, че лимитът за офертите, който посочвате тук, не е най-ниската абсолютна оферта, която може да бъде зададена.

Корекции на офертите на ниво устройство

Корекциите на офертите на ниво устройство за целева CPA Ви дават възможност да определяте приоритет на реализациите по устройство. Можете да зададете корекции за настолни компютри, таблети и мобилни устройства.

За разлика от корекциите на офертите за ръчна CPC, корекциите за целева CPA променят стойността на самата CPA, а не офертите. За постигане на най-добра ефективност препоръчваме да премахнете корекциите на офертите за ръчна CPC, когато преминете към целева CPA.

Ако целевата Ви CPA е 10 лв., задаването на корекция на офертата за мобилни устройства със стойност +40% ще увеличи целевата CPA до 14 лв. при такива устройства. За да спрете показването на рекламите си на всички мобилни устройства, задайте корекция на офертата за мобилни устройства със стойност -100%.

Забележка: Корекциите на офертите, които не са на ниво устройство, не се вземат предвид в мрежата за търсене и дисплейната мрежа.

Плащане за реализации (само за дисплейната мрежа)

Когато използвате интелигентни кампании в дисплейната мрежа с офериране за целева CPA, можете да изберете да плащате за реализации, а не за кликвания. Когато настройвате кампанията си, отворете секцията „Офериране“. Потърсете заглавката „Плащане за“ и от падащото меню изберете „Реализации“. Научете повече за плащането за реализации

Къде ще виждате тези показатели

Показателят за средна целева CPA Ви дава възможност да измервате CPA, по която е насочвала стратегията Ви за офериране през конкретни периоди от време. Можете да видите за какво действително е оптимизирала стратегията Ви в даден период, като го зададете. Имайте предвид, че за периоди без трафик няма да имате средна целева CPA.

В таблицата за ефективността в горната част на страницата „Кампании“ ще намерите показателя за целева CPA, за да можете да оцените действителната ефективност спрямо целевата. Изберете „Ср. целева CPA“, „Средна целева цена на инсталиране“ или „Средна целева цена на действие в приложението“ от категорията „Ефективност“, когато добавяте нова графа, или като я добавите към диаграмата за ефективността.

Можете да намерите този показател и в отчета за стратегията си за офериране до действителната си CPA, която представлява реалната CPA, постигната от тази стратегия. Научете как да намерите отчетите за стратегията за офериране

Средната целева CPA е налице при стандартни стратегии за офериране и при такива за портфолио.

Забележка: За да видите показателите за средната целева цена на инсталиране и средната целева цена на действие в приложението, изберете период от време между 5 юни 2020 г. и по-късна дата. Настройката е приложима само за кампании за приложения.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false