Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp

Kể từ tháng 1 năm 2021, tất cả các chiến dịch và danh mục đầu tư sử dụng tùy chọn cài đặt chi tiêu mục tiêu với Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa số lượt nhấp sẽ sử dụng ngân sách trung bình hằng ngày. Hãy tìm hiểu thêm về việc chuyển sang ngân sách trung bình hằng ngày cho chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp. Vui lòng đọc phần bên dưới để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể ngừng sử dụng mức chi tiêu mục tiêu.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của Chiến lược đặt giá thầu tự động tối đa hóa số lượt nhấp và các chế độ cài đặt của chiến lược này. Nếu bạn chưa biết loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào phù hợp với mình, thì trước tiên, hãy đọc bài viết giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động.

Cách hoạt động

Chiến lược tối đa hóa số lượt nhấp là một chiến lược đặt giá thầu tự động giúp bạn đặt giá thầu để có được số lượt nhấp tối đa trong phạm vi ngân sách của mình. Bài viết này giải thích cách hoạt động của Chiến lược đặt giá thầu tự động tối đa hóa số lượt nhấp và các chế độ cài đặt của chiến lược này.

Bạn có thể sử dụng Chiến lược tối đa hóa số lượt nhấp cho một chiến dịch đơn lẻ hoặc thiết lập chiến lược đó dưới dạng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư. Chiến lược danh mục đầu tư sẽ nhóm nhiều chiến dịch lại thành một chiến lược duy nhất.

Giới hạn giá thầu CPC tối đa

Bạn có thể đặt một giới hạn cho giá thầu khi sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số lần nhấp. Tùy chọn này cho phép bạn kiểm soát số tiền tối đa mà bạn muốn trả cho mỗi lượt nhấp. Nếu bạn không nhập giới hạn giá thầu CPC tối đa, Google Ads sẽ điều chỉnh giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

Lưu ý: Bất kể bạn có sử dụng mức điều chỉnh giá thầu hay không, giới hạn giá thầu CPC tối đa vẫn áp dụng cho các Chiến lược giá thầu tối đa hóa số lượt nhấp.

Mức chi tiêu mục tiêu

Mức chi tiêu mục tiêu là một tính năng đã ngừng hoạt động, cho phép bạn chọn số tiền mà bạn muốn chi tiêu mỗi ngày cho tất cả các chiến dịch sử dụng Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa số lượt nhấp. Google đã bỏ tùy chọn cài đặt chi tiêu mục tiêu để đơn giản hóa các chiến lược giá thầu.

Kể từ tháng 1 năm 2021, tất cả các chiến dịch và danh mục đầu tư vẫn đang sử dụng mức chi tiêu mục tiêu với Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa số lượt nhấp sẽ chuyển sang sử dụng ngân sách trung bình hằng ngày để xác định mức chi tiêu cho các chiến dịch. Ngân sách trung bình hằng ngày của bạn có thể bị phân phối quá. Phân phối quá là trường hợp mà Google có thể tăng mức chi tiêu quảng cáo của bạn để hiển thị quảng cáo cho nhiều người hơn (ví dụ: vào ngày mà quảng cáo của bạn nhận được ít lưu lượng truy cập). Trong trường hợp này, Google có thể tăng mức chi tiêu cho chiến dịch của bạn thêm tối đa (không vượt quá) 2 lần ngân sách trung bình hằng ngày của bạn.

Đối với những chiến lược giá thầu vẫn đang sử dụng mức chi tiêu mục tiêu vào thời điểm đó, thì giới hạn giá thầu giá tối đa mỗi lượt nhấp có thể thấp hơn. Những chiến lược giá thầu không có mức chi tiêu mục tiêu sẽ không bị ảnh hưởng.

Lưu ý: Từ giờ đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2021, bạn có thể ngừng sử dụng tùy chọn cài đặt mức chi tiêu mục tiêu với Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa số lượt nhấp. Sau ngày 18 tháng 1 năm 2021, hệ thống của chúng tôi sẽ xóa tùy chọn cài đặt mức chi tiêu mục tiêu cũ và sử dụng ngân sách trung bình hằng ngày của bạn để quản lý mức chi tiêu. Giới hạn giá thầu của bạn có thể giảm xuống để giảm thiểu tác động.

Để bỏ chi tiêu mục tiêu đã đặt cho các Danh mục đầu tư tối đa hóa số lượt nhấp, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch. Bạn sẽ có thể xem từng hàng cho mỗi chiến dịch.
 3. Trong cột "Loại chiến lược giá thầu", hãy nhấp vào đường liên kết để xem báo cáo chiến lược giá thầu của bạn.
  1. Nếu chiến dịch sử dụng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư, thì bạn sẽ được chuyển đến báo cáo chiến lược giá thầu cho danh mục đầu tư đó.
  2. Nếu không, bạn sẽ mở báo cáo chiến lược giá thầu cho Chiến dịch tối đa hóa số lượt nhấp đó
 4. Di chuyển xuống cuối báo cáo, rồi đến mục "Cài đặt".
 5. Xem lại mục "Mức chi tiêu mục tiêu mỗi ngày" và điều chỉnh ngân sách cho các chiến dịch trong danh mục đầu tư đó.
 6. Xóa các giá trị trong mục "Mức chi tiêu mục tiêu mỗi ngày".
 7. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng API AdWords và API Google Ads để xóa mức chi tiêu mục tiêu cho danh mục đầu tư và Chiến dịch tối đa hóa số lượt nhấp. Tìm hiểu thêm

Khi bạn xóa mức chi tiêu mục tiêu, chiến dịch sẽ bắt đầu sử dụng ngân sách trung bình hằng ngày của chiến dịch để quản lý mức chi tiêu.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false