O licitiranju za povećanje broja klikova

Od siječnja 2021. sve kampanje i portfelji koji koriste postavku ciljane potrošnje sa strategijom licitiranja za povećanje broja klikova počet će umjesto nje koristiti prosječne dnevne proračune. Saznajte više o prelasku na prosječne dnevne proračune za povećanje broja klikova. U nastavku saznajte više o tome kako možete prestati koristiti ciljanu potrošnju.

U ovom se članku objašnjava kako funkcionira strategija automatskog licitiranja za povećanje broja klikova i koje su njezine postavke. Ako ne znate koja vam strategija automatskog licitiranja odgovara, najprije pročitajte više o strategijama automatskog licitiranja.

Način funkcioniranja

Povećanje broja klikova strategija je automatskog licitiranja koja prilagođava licitacije kako biste u okviru svog proračuna ostvarili što veći broj klikova. U ovom se članku objašnjava kako funkcionira strategija automatskog licitiranja za povećanje broja klikova i koje su njezine postavke.

Povećanje broja klikova možete upotrijebiti za samo jednu kampanju ili ga postaviti kao strategiju licitiranja portfelja. Strategije portfelja grupiraju više kampanja u jednu strategiju.

Ograničenje maksimalne CPC licitacije

Kad upotrebljavate strategiju licitiranja za povećanje broja klikova, možete postaviti ograničenje licitacije. To vam omogućuje kontrolu maksimalnog iznosa koji ste spremni platiti za svaki klik. Ako ne unesete ograničenje maksimalne CPC licitacije, Google Ads prilagođava vaše licitacije pokušavajući postići da za svoj proračun ostvarite što više klikova.

Napomena: bez obzira na to primjenjuje li se prilagodba licitacije, ograničenje licitacije maksimalni CPC i dalje se poštuje strategija licitiranja za povećanje broja klikova.

Ciljana potrošnja

Ciljana potrošnja ukinuta je značajka koja omogućuje da odaberete iznos koji svakodnevno želite trošiti na sve kampanje koje upotrebljavaju strategiju licitiranja za povećanje broja klikova. Google je napustio ciljanu potrošnju kao ulazni parametar kako bi strategije licitiranja učinio jednostavnijima.

Od siječnja 2021. sve kampanje i portfelji koji još uvijek upotrebljavaju ciljanu potrošnju sa strategijom licitiranja za povećanje broja klikova umjesto toga će za utvrđivanje potrošnje za kampanje upotrebljavati prosječne dnevne proračune. Vaš prosječni dnevni proračun može biti podložan prekomjernoj isporuci oglasa. Prekomjerna isporuka oglasa odnosi se na situaciju u kojoj Google može povećati vašu potrošnju na oglase da bi se vaši oglasi prikazivali većem broju korisnika (na primjer, ako tog dana vaši oglasi ostvaruju smanjen promet). U tom slučaju Google može povećati potrošnju vaše kampanje do najviše dvostruke vrijednosti prosječnog dnevnog proračuna.

Za strategije licitiranja koje u tom trenutku još uvijek budu koristile ciljanu potrošnju možda će se sniziti ograničenje maksimalne licitacije cijene po kliku. To ne utječe na strategije licitiranja koje nemaju ciljanu potrošnju.

Napomena: do 18. siječnja 2021. možete sami prestati upotrebljavati postavku ciljane potrošnje sa strategijom licitiranja za povećanje broja klikova. Nakon 18. siječnja 2021. naši će sustavi ukloniti naslijeđene postavke ciljane potrošnje i upravljati potrošnjom na temelju prosječnog dnevnog proračuna. Vaše ograničenje licitacije može se sniziti da bi se ublažile posljedice te promjene.

Da biste prekinuli korištenje ciljane potrošnje postavljene za portfelje za povećanje broja klikova, slijedite ove korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Kampanje. Prikazat će se po jedan redak za svaku kampanju.
 3. U stupcu Vrsta strategije licitiranja kliknite vezu da biste pregledali izvješće o strategiji licitiranja.
  1. Ako je kampanja dio strategije licitiranja portfelja, bit ćete upućeni na izvješće o strategiji licitiranja za portfelj.
  2. U suprotnom otvorit će se izvješće o strategiji licitiranja za tu kampanju za povećanje broja klikova
 4. Pomaknite se na dno izvješća do odjeljka Postavke.
 5. Pregledajte unos ciljane potrošnje po danu i prilagodite proračun za kampanje u tom portfelju.
 6. Izbrišite vrijednosti ciljane potrošnje po danu.
 7. Kliknite Spremi.
Napomena: za uklanjanje ciljane potrošnje za kampanje i portfelje za povećanje broja klikova možete upotrijebiti i AdWords API i Google Ads API. Saznajte više

Nakon što uklonite ciljanu potrošnju, kampanja će za upravljanje potrošnjom početi upotrebljavati prosječni dnevni proračun vaših kampanja.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem