O licitiranju za maksimalno povećavanje broja klikova

Maksimalno povećavanje broja klikova automatska je strategija licitiranja koja prilagođava licitacije tako da ostvarite što veći broj klikova u okviru svog proračuna. U ovom se članku objašnjava kako funkcionira strategija licitiranja za maksimalno povećavanje broja klikova i koje su njezine postavke.

Prije nego što počnete

Ako ne znate koja vam automatska strategija licitiranja odgovara, najprije pročitajte više o automatskim strategijama licitiranja.

Napomena: automatsko licitiranje sada se zove maksimalno povećavanje broja klikova

Budući da je strategija licitiranja poznata kao “automatsko licitiranje” jedan od mnogih načina za automatiziranje vaših licitacija u Google Adsu, toj strategiji dajemo opisniji naziv: maksimalno povećavanje broja klikova. Strategija licitiranja za maksimalno povećavanje broja klikova funkcionira na isti način kao i automatsko licitiranje, uz dodatnu mogućnost njezinog postavljanja kao strategije licitiranja portfelja. Saznajte više o strategijama licitiranja portfelja 

Način rada

Google Ads je usmjeren na povećanje broja klikova za vaše kampanje uz potrošnju ciljanog iznosa. Ako ne navedete ciljani iznos potrošnje, Google Ads nastoji potrošiti preostali iznos dnevnog proračuna kampanja koje upotrebljavaju tu strategiju licitiranja.

Možete postaviti prilagođeno zakazivanje oglasa kako bi se vaši oglasi prikazivali u određenim danima ili u određeno vrijeme. Pomoću strategije "Povećanje broja klikova" možete se usredotočiti na povećavanje broja klikova tijekom tih dana i u to vrijeme.

Povećanje broja klikova možete upotrijebiti za jednu kampanju ili ga možete postaviti kao strategiju portfelja. Strategije portfelja spajaju više kampanja u jednu strategiju. Saznajte više

Postavke

Ograničenje maksimalne CPC licitacije

Kad upotrebljavate strategiju licitiranja za maksimalno povećanje broja klikova, možete postaviti ograničenje licitacije. To vam omogućuje kontrolu maksimalnog iznosa koji ste spremni platiti za svaki klik. Ako ne unesete ograničenje maksimalne CPC licitacije, Google Ads prilagođava vašu licitaciju da bi se ostvarilo što više klikova u okviru ciljanog iznosa potrošnje.

Ciljana potrošnja

Ciljana potrošnja je iznos koji ste spremni potrošiti svaki dan na sve kampanje koje upotrebljavaju ovu strategiju licitiranja.  Za razliku od vašeg proračuna, ciljana potrošnja nije strogo ograničenje. Vaša dnevna potrošnja povremeno može premašiti vašu ciljanu potrošnju, ovisno o preostalom proračunu i promjenama u cijenama klikova.

Ako ne unesete ciljani iznos potrošnje, Google Ads nastoji ispuniti ciljeve automatskog licitiranja u okviru dnevnog proračuna (odnosno dnevnih proračuna ako ste strategiju primijenili na više kampanja s različitim iznosima proračuna).

Čak i ako postavite ciljani iznos potrošnje koji je viši od vašeg dnevnog proračuna, ukupan iznos potrošnje za svaku kampanju i dalje je ograničen dnevnim proračunom (i podliježe standardnom ograničenju za prekomjernu isporuku oglasa).

Primjer

Pretpostavimo da imate dnevni proračun u iznosu od 600 HRK. Upotrebljavate ručno licitiranje za upravljanje određenim brojem kampanja, ali za ostale upotrebljavate strategiju licitiranja "Maksimalno povećavanje broja klikova". Ako ne postavite ciljani iznos potrošnje, Google Ads prvo troši iznos koji je potreban za ručno upravljane kampanje. Zatim nastoji ostvariti što više klikova uz potrošnju preostalog iznosa proračuna od 600 HRK.

Drugim riječima, iznos proračuna koji je potrošila ova strategija licitiranja, bilo da ste postavili ciljani iznos potrošnje ili ne, snižava se ovisno o drugim vrstama licitiranja. Vratimo se na primjer dnevnog proračuna kampanje od 600 HRK. Recimo da imate kampanju koja uključuje ručno licitiranje i fleksibilnu strategiju licitiranja s ciljanim iznosom potrošnje od 300 HRK. Ako kampanje s ručnim licitiranjem obično potroše 480 HRK, stvarni iznos ciljane potrošnje bit će ograničen na 120 HRK (iako se na računu i dalje prikazuje ciljana potrošnja od 300 HRK).

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?