Ponuky pre cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania

Najnovšie informácie o cieľovom umiestnení na stránke vyhľadávania

Cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania je typ portfóliovej stratégie ponúk, ktorý automatizuje ponúkanie cien pre viaceré kampane tak, aby sa reklama zobrazovala navrchu stránky alebo na prvej stránke s výsledkami Vyhľadávania Google. V tomto článku sa dozviete, ako stratégia ponúk pre cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania funguje a aké má nastavenia.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, prečítajte si o portfóliových stratégiách ponúk.

Ako fungujú

Google Ads automaticky zvyšuje alebo znižuje cenové ponuky tak, aby sa vaša reklama zobrazila v hornej časti stránky alebo na prvej stránke s výsledkami Vyhľadávania Google. Táto stratégia ponúk funguje pri kampaniach, ktoré sú zacielené iba na Vyhľadávaciu sieť.

Po prvom použití stratégie môže trvať niekoľko minút, kým sa cenová ponuka aktualizuje. Takisto upozorňujeme, že v prípade tejto stratégie sa vaša cenová ponuka bude aktualizovať niekoľkokrát denne, aby sa reklamy zobrazovali v želanom cieľovom umiestnení.

Uistite sa, že stratégia sa uplatňuje na aktívnu kampaň, reklamnú skupinu alebo kľúčové slovo. Ponuky pre cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania nie sú kompatibilné s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní, takže ak reklamné skupiny nezacieľujú na kľúčové slová, ale na dynamické reklamy, stratégia bude neaktívna. Ak je stratégia nová, počkajte niekoľko hodín, pretože aktualizácia stavu sa môže mierne oneskoriť.

Nezabúdajte: umiestnenie nie je zaručené

Stratégia ponúk pre cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania nezaručuje umiestnenie navrchu stránky ani pozíciu reklamy na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania. Cieľom týchto odhadov a stratégie ponúk je dosiahnutie cieľového umiestnenia. Konečné umiestnenie reklamy však závisí od výsledku reklamnej aukcie, na ktorú majú vplyv konkurencia medzi inzerentmi a skóre kvality.

Nastavenia

Umiestnenie

Existujú dve možnosti podľa toho, či chcete, aby sa vaša reklama zobrazila v hornej časti stránky alebo na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania Google:

  • Horná časť prvej stránky s výsledkami vyhľadávania: Google Ads automaticky zvyšuje alebo znižuje cenové ponuky tak, aby dosiahli odhadovanú sumu cenovej ponuky za zobrazenie v hornej časti stránky. Odhad ponuky pre hornú časť stránky predstavuje približnú ponuku ceny za kliknutie (CZK), ktorá je potrebná na zobrazenie reklamy v hornej časti stránky s výsledkami vyhľadávania Google v prípade, že sa hľadaný výraz presne zhoduje s vaším kľúčovým slovom.
  • Kdekoľvek na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania: Google Ads automaticky zvyšuje alebo znižuje cenové ponuky tak, aby dosiahli odhad ponuky pre prvú stránku. Odhad ponuky pre prvú stránku predstavuje približnú ponuku ceny za kliknutie (CZK), ktorá je potrebná na zobrazenie vašej reklamy na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania Google v prípade, že sa hľadaný výraz presne zhoduje s vaším kľúčovým slovom.

Automatizácia cenových ponúk

  • Automaticky zvýšiť a znížiť cenové ponuky: Cenové ponuky sa budú zvyšovať a znižovať tak, aby sa zhodovali s odhadom ponuky na zobrazenie v hornej časti stránky alebo na prvej stránke. Pri tomto nastavení nie je potrebné nastavovať cenové ponuky manuálne.
  • Cenové ponuky nastaviť manuálne, ale upravovať ich automaticky: Cenové ponuky sa automaticky upravia tak, aby boli aspoň tak vysoké ako odhad ponuky pre hornú časť stránky alebo odhad ponuky pre prvú stránku. Týmto nastavením umožníte službe Google Ads automaticky zvyšovať cenové ponuky, ak klesnú pod úroveň odhadovanej sumy.

Voliteľné

  • Úprava cenovej ponuky: Úpravou cenovej ponuky môžete zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Použite ju na percentuálne zvýšenie alebo zníženie cenovej ponuky pre zobrazenie v hornej časti stránky alebo na prvej stránke. K dispozícii sú aj iné typy úprav cenovej ponuky, ktoré umožňujú zvýšenie alebo zníženie cenových ponúk pre mobilné zariadenia, oblasti, rozvrhovanie reklám atď. Prečítajte si ďalšie informácie o úpravách cenovej ponuky.
  • Limit manuálnej ponuky CZK: Môžete nastaviť obmedzenie cenových ponúk pre ľubovoľné kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane využívajúce túto stratégiu ponúkania cien.

Rozšírené

  • Obmedzené rozpočty: Vyberte, či sa vaše cenové ponuky majú zvýšiť, ak sa kampaň dostane do stavu Obmedzená rozpočtom. Ak v takom prípade zvýšite cenové ponuky, možno získate menej kliknutí. Namiesto toho zvážte zníženie cenových ponúk alebo zvýšenie rozpočtu. Znížením cenových ponúk môžete znížiť priemernú sumu, ktorú platíte za kliknutie na vaše reklamy, vďaka čomu vám môže rozpočet vydržať dlhšie a môžete získať viac kliknutí.
  • Kľúčové slová s nízkou kvalitou: Vyberte, či sa majú zvýšiť cenové ponuky pre kľúčové slová so skóre kvality nižším ako 4. Zvýšenie cenových ponúk môže spôsobiť, že zaplatíte viac za kľúčové slová, ktoré vyžadujú zlepšenie. Prečítajte si ďalšie informácie o spôsoboch zlepšenia kvality kľúčových slov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory