Diskarte sa pag-bid sa portfolio: Kahulugan

Isang naka-automate at nakatuon sa layunin na diskarte sa pag-bid na pinagsasama-sama ang maraming campaign, ad group, at keyword.

Awtomatikong nagtatakda ng mga bid ang mga portfolio na diskarte sa pag-bid para tulungan kang abutin ang iyong mga layunin sa performance. Kasama sa mga ito ang mga sumusunod na diskarte sa Smart bidding: Target na CPA, Target na ROAS, Pag-maximize ng mga conversion, Pag-maximize ng halaga ng conversion, Pag-maximize sa mga pag-click, at Target na bahagi ng impression.

  • Kapag nakagawa ka na ng isang diskarte sa portfolio, iso-store ito sa iyong Nakabahaging library. Ito ang pangunahing lokasyon para sa pamamahala sa iyong mga portfolio na diskarte sa pag-bid at sa pagsubaybay sa performance ng mga ito.
  • Dating tinatawag na “naiaangkop na diskarte sa pag-bid” ang mga portfolio na diskarte sa pag-bid.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu