Vytvorenie portfóliovej stratégie ponúk

Portfóliové stratégie ponúk sú automatické a na cieľ zamerané stratégie ponúk, ktoré pomáhajú optimalizovať ponuky viacerých kampaní. Automaticky nastavujú ponuky pre každú aukciu, aby pomohli dosiahnuť vaše výkonnostné ciele, a umožňujú vám na jednom mieste rýchlo zmeniť nastavenia ponúk pre všetky kampane, ktoré používajú jednotnú portfóliovú stratégiu ponúk.

V tomto článku sa dozviete, ako môžete vytvoriť novú portfóliovú stratégiu pri vytváraní novej kampane v nastaveniach kampane alebo zdieľanej knižnici.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, prečítajte si najprv o stratégiách automatických ponúk. Definície pre jednotlivé stratégie ponúk sa budú zobrazovať aj počas nastavovania kampane.

Pokyny

Vytvorenie portfóliovej stratégie s novou kampaňou

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte typ kampane.
  1. Poznámka: Portfóliovú stratégiu ponúk nie je možné vytvoriť pre videokampane ani kampane na aplikácie.
 4. V sekcii Ponúkanie cien vyberte z rozbaľovacej ponuky svoju stratégiu ponúk.
  1. Poznámka: Portfóliové stratégie ponúk nie sú k dispozícii pre stratégiu Manuálna CZK.
 5. Kliknite na položku Použiť portfóliovú stratégiu.
 6. Vyberte položku Vytvoriť novú portfóliovú stratégiu.
 7. Zadajte nastavenia svojej novej stratégie a pomenujte ju.

Vytvorenie portfóliovej stratégie v nastaveniach kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 4. Kliknite na položku Nastavenia a posuňte sa nadol na nastavenia Ponúkanie cien.
 5. Kliknite na položku Zmeniť stratégiu ponúk a vyberte položku Použiť portfóliovú stratégiu ponúk.
 6. Môžete vybrať možnosť Vytvoriť novú portfóliovú stratégiu alebo Použiť existujúcu portfóliovú stratégiu.
  1. Pri výbere možnosti Použiť existujúcu portfóliovú stratégiu vyberte stratégiu z uvedeného zoznamu.
  2. Pri výbere možnosti Vytvoriť novú portfóliovú stratégiu zadajte nastavenia novej stratégie a pomenujte ju.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie portfóliovej stratégie v zdieľanej knižnici

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Zdieľaná knižnica vyberte možnosť Portfóliové stratégie ponúk.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte typ stratégie ponúk, ktorú chcete vytvoriť. 
 4. Zadajte nastavenia novej portfóliovej stratégie ponúk a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory