Izrada strategije licitiranja portfelja

Strategije licitiranja portfelja automatske su strategije licitiranja usmjerene na cilj, koje će vam pomoći da optimizirate licitacije u više kampanja. Za svaku aukciju one automatski postavljaju licitacije kako bi vam pomogle da ostvarite ciljeve izvedbe i da na jednom mjestu brzo mijenjate postavke licitiranja za sve kampanje koje upotrebljavaju samo jednu strategiju licitiranja portfelja.

U ovom se članku govori o načinu izrade nove strategije licitiranja portfelja kada u postavkama kampanje ili zbirci za dijeljenje postavljate novu kampanju.

Prije nego što počnete

Ako još ne znate koja vam vrsta strategije licitiranja portfelja odgovara, najprije pročitajte o cijelom paketu strategija automatskog licitiranja. Pronaći ćete i definicije za svaku strategiju licitiranja tijekom postavljanja kampanje.

Upute

Izrada strategije portfelja s novom kampanjom

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Kampanje.
 3. Kliknite gumb s plusom  i odaberite vrstu kampanje.
  1. Napomena: izrada strategije licitiranja portfelja nije dostupna za videokampanje odnosno kampanje za aplikacije.
 4. U odjeljku "Licitiranje" s padajućeg izbornika odaberite strategiju licitiranja.
  1. Napomena: strategije licitiranja portfelja nisu dostupne za "Ručni CPC".
 5. Kliknite Upotreba strategije portfelja.
 6. Odaberite Izradi novu strategiju portfelja.
 7. Unesite postavke za novu strategiju i dodijelite joj naziv.

Izrada strategije portfelja u postavkama kampanje

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Kampanje.
 3. Kliknite kampanju koju želite urediti.
 4. Kliknite Postavke i pomaknite se dolje do postavki za "Licitiranje".
 5. Kliknite Izmijeni strategiju licitiranja, a zatim Upotreba strategije licitiranja portfelja.
 6. Možete odabrati opciju Izradi novu strategiju licitiranja portfelja ili Upotreba postojeće strategije portfelja.
  1. Ako Upotrijebite postojeću strategiju licitiranja portfelja, odaberite strategiju s ponuđenog popisa.
  2. Ako Izradite novu strategiju portfelja, unesite postavke za svoju novu strategiju i dodijelite joj naziv.
 7. Kliknite Spremi.

Izrada strategije portfelja u Biblioteci za dijeljenje

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon], a zatim u odjeljku "Biblioteka za dijeljenje" kliknite Strategije licitiranja portfelja.
 3. Kliknite gumb s plusom  i odaberite vrstu strategije licitiranja koju želite izraditi. 
 4. Unesite postavke za novu strategiju licitiranja portfelja, a zatim kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem