Всичко за състоянията на стратегиите за офериране

Състоянието на стратегиите за офериране Ви показва дали стратегиите Ви за автоматично офериране са активни, или не и защо може да са ограничени. Когато проверявате статистическите данни за кампаниите си, полезно е да преглеждате състоянието на стратегиите си за автоматично офериране, за да сте сигурни, че се изпълняват според очакванията и Ви помагат при разрешаването на евентуални проблеми, ако е необходимо. Тази статия описва какво означава всяко състояние на стратегиите за офериране.

Преди да започнете

Ако не използвате стратегии за автоматично офериране, прочетете Всичко за автоматичното офериране, за да видите дали някои от тях са подходящи за Вас. Ако не знаете къде да намерите състоянието на стратегиите си за офериране, научете как да го намерите.

Състояния на стратегиите за офериране

Неактивна

Стратегията за офериране не е активна. Някои причини стратегия за офериране да не е активна:

 • Към стратегията няма прикрепени кампании, рекламни групи или ключови думи.
 • Всички ключови думи или реклами, ползващи тази стратегия, са поставени на пауза.
 • Предплатен бюджет е изразходван.

Активна

Стратегията за офериране е активна и задава оферти, за да оптимизира ефективността. Не са необходими промени.

Обучава се

След като направите промяна в стратегията си за офериране, необходимо е време Google Ads да събере данните за ефективността, които са необходими, за да оптимизира офертите Ви. За да разберете поради коя от следните шест причини стратегията за офериране понастоящем е в състояние „Обучава се“, задръжте курсора на мишката върху балончето (Балонче с неодобрение на реклама) до състоянието ѝ.

Нова стратегия

Стратегията за офериране е създадена или активирана повторно наскоро. Google Ads извършва корекции за оптимизиране на офертите.

Промяна на настройка

Настройка за стратегията за офериране е променена. Понастоящем Google Ads се приспособява, за да оптимизира офертите Ви.

Промяна на настройка за реализации

Наскоро сте настроили проследяване на реализациите.

Промяна на настройка за действията, водещи до реализация

Наскоро сте добавили или премахнали действие, водещо до реализация, свързано с една от стратегиите Ви за офериране, или сте променили настройката „Включване в „Реализации“ или настройката „Отчитане“ за реализациите.

Промяна в състава

Към стратегията за офериране са добавени или премахнати кампании, рекламни групи или ключови думи. Понастоящем Google Ads се приспособява, за да оптимизира офертите Ви.

Следващи стъпки

 • Изчакайте Google Ads да научи новата Ви стратегия. Честата промяна на настройките на стратегията за офериране може да удължи периода на обучение или да попречи на Google Ads точно да коригира офертите, за да изпълни целите Ви.
 • През това време е възможно ключови показатели да варират, затова е добре да не измервате ефективността, докато обучението не завърши.

Ограничена

Стратегията Ви за офериране е ограничена от един от следните 5 фактора. За да видите кой от тях я ограничава, задръжте курсора на мишката върху балончето (Балонче с неодобрение на реклама) до състоянието ѝ.

Лимити за офертите

Лимитите за максимална и/или за минимална оферта се достигат от няколко ключови думи. Вследствие на това е възможно офертите Ви да не са напълно оптимизирани.

Следваща стъпка

Ако стратегията Ви за офериране не се представя толкова добре, колкото желаете, бихте могли да увеличите лимита за максимална оферта и/или да намалите лимита за минимална.

Няма достатъчно данни

Google Ads може да оптимизира офертите Ви по-ефективно при повече данни за реализациите.

Следващи стъпки

 • Проверете дали проследяването на реализациите и отчитането работят правилно. Ако импортирате в Google Ads офлайн реализации, уверете се, че те са скорошни.
 • Ако проследяването на реализациите работи правилно, евентуално е възможно да получите повече реализации, като увеличите трафика към сайта, свързан със стратегията.

Научете как да увеличите трафика към уебсайта си.

Разходи с нисък приоритет

Целевите разходи за стратегията за офериране не могат да бъдат постигнати. Възможно е свързаните с нея бюджети да са изразходвани от други стратегии за офериране или ръчни оферти на ниво ключова дума.

Следващи стъпки

 • Увеличете бюджетите, свързани със стратегията, или намалете целевите разходи.
 • Можете също изцяло да премахнете целевите разходи. Google Ads автоматично ще коригира разходите Ви, за да работи с оставащия бюджет.

Научете как да избегнете изчерпване на дневния бюджет.

Ограничен бюджет

Много от ключовите думи, използващи тази стратегия, са ограничени по бюджет. Вследствие на това е възможно Google Ads да не е в състояние да повиши офертите дотолкова, че да постигне целите Ви.

Следващи стъпки

 • Увеличете бюджетите, свързани със стратегията.
 • Можете също да промените настройките на стратегията, за да позволите повишаване на офертите при ограничен бюджет. Това обаче не се препоръчва, защото понякога може да влоши ефективността на стратегията за офериране.

Научете как да избегнете изчерпване на дневния бюджет.

Нисък качествен рейтинг

Много от ключовите думи, свързани с тази стратегия за офериране, имат нисък качествен рейтинг. Вследствие на това е възможно рекламите Ви да не се показват достатъчно често, за да се постигнат целите Ви.

Следващи стъпки

 • Премахнете нискокачествените ключови думи, свързани със стратегията.
 • Можете също да промените настройките на стратегията, за да разрешите увеличаване на офертите за ключови думи с ниско качество. Това обаче не се препоръчва. Постигането на високо класиране на нискокачествени ключови думи в търг може да бъде скъпо и пак може да не постигнете целите си.

Неправилно конфигурирана (настройка за реализации)

Автоматичните стратегии за офериране въз основа на реализациите – „Целева цена на действие (CPA)“, „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“ или „Постигане на максимален брой реализации“, или „Подобрена цена на кликване (ECPC)“ за кампаниите в мрежата за търсене и тези за пазаруване – използват историята на реализациите Ви, за да оптимизират точно офертите при всеки търг. Ако обаче не сте настроили правилните действия, водещи до реализация, това може да повлияе върху точността на автоматичните оферти на стратегията Ви и да ограничи реализациите Ви.

По-долу са дадени няколко причини, поради които настройките Ви за проследяване на реализациите може да ограничават ефективността на стратегиите Ви за офериране, и какво можете да направите, за да разрешите всеки проблем.

Липсва проследяване на реализациите

Целта на стратегията Ви за офериране са реализациите, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите проследяване на реализациите.

Ако вече сте го направили, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието Ви, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации
 3. В показалия се списък намерете действието, водещо до реализация, и го изберете. Проверете иконата на състоянието.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е активирано, тя ще представлява зелена точка.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е премахнато, тя ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете графата „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“

Липсват действия, водещи до реализация при инсталиране на приложение

Целта на стратегията Ви за офериране е инсталирания на приложение, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите действие, водещо до реализация при инсталиране на приложение, за Android или iOS.

Ако вече сте настроили проследяване на реализациите за мобилни приложения, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието Ви, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Изберете действието, водещо до реализация, и проверете състоянието му.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е активирано, то ще представлява зелена точка.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е премахнато, тя ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране.

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете графата „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“

Липсват действия, водещи до реализация от телефонно обаждане

Целта на стратегията Ви за оферирате е телефонни обаждания от реклами, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите проследяване на реализациите, за да проследявате обаждания от реклами.

Ако вече сте го направили, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието Ви, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Изберете действието, водещо до реализация, и проверете състоянието му.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е активирано, то ще представлява зелена точка.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е премахнато, тя ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране.

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете графата „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“

Липсват действия, водещи до реализации на уебсайта

Целта на стратегията Ви за офериране е реализации на уебсайта Ви, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите проследяване на реализациите за уебсайта Ви.

Ако вече сте настроили проследяване на реализациите за уебсайта си, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието Ви, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Изберете действието, водещо до реализация, и проверете състоянието му.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е активирано, то ще представлява зелена точка.
  • Ако действието Ви, водещо до реализация, е премахнато, то ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране.

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете графата „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си