Pagsasaayos ng bid: Kahulugan

Porsyentong pagtaas o pagbaba sa iyong mga bid. Nagbibigay-daan sa iyo ang pagsasaayos ng bid na ipakita ang iyong mga ad nang mas madalas o mas madalang batay sa kung saan, kailan at paano naghahanap ang mga tao.

Puwede mo ring isaayos ang iyong mga bid batay sa performance ng mga ad mo, na tumutulong na mapalaki ang iyong return on investment (ROI).

Puwedeng mag-iba ang paggastos mo sa mga indibidwal na pag-click habang tumataas o bumababa ang iyong mga bid ayon sa mga itinakda mong pagsasaayos, pero hindi magbabago ang iyong pangkalahatang average na pang-araw-araw na badyet.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu