Thêm hoặc xóa mức điều chỉnh giá thầu

Mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn cũng có thể điều chỉnh giá thầu cho các lượt tương tác quảng cáo nhất định (chẳng hạn như các cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn). Bài viết này hướng dẫn bạn cách thêm hoặc xóa mức điều chỉnh giá thầu trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị.

Trước khi bắt đầu

Lưu ý rằng không phải tất cả các mức điều chỉnh giá thầu đều tương thích với mọi loại chiến dịch. Nếu bạn chưa hiểu rõ về mức điều chỉnh giá thầu, thì trước tiên hãy đọc bài viết giới thiệu về mức điều chỉnh giá thầu.

Hướng dẫn

Thêm hoặc xóa mức điều chỉnh giá thầu trên Mạng tìm kiếm

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Vị trí, Lịch quảng cáo, Thiết bị, Đối tượng, Thông tin nhân khẩu học, Vị trí đặt quảng cáo hoặc Điều chỉnh giá thầu nâng cao. Nhấp vào Điều chỉnh giá thầu nâng cao để mở trang Lượt tương tác. Trang này là nơi bạn có thể đặt các mức điều chỉnh giá thầu cho cuộc gọi, đối tượng hoặc thông tin nhân khẩu học.
 3. Chọn hàng mà bạn muốn điều chỉnh và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên dưới cột "Điều chỉnh giá thầu". Nếu muốn đặt mức điều chỉnh giá thầu cho Thiết bị, bạn cũng có tùy chọn để chọn một nhóm quảng cáo.
 4. Chọn "Tăng" hoặc "Giảm" từ trình đơn thả xuống, rồi nhập tỷ lệ phần trăm. Để loại bỏ mức điều chỉnh giá thầu, hãy xóa giá trị trong trường này.
 5. Nhấp vào Lưu.

Thêm hoặc xóa mức điều chỉnh giá thầu trên Mạng hiển thị

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Đối tượng, Thông tin nhân khẩu học, Chủ đề hoặc Vị trí đặt quảng cáo.
  • Để điều chỉnh giá thầu cho các nhóm nhân khẩu học cụ thể, hãy nhấp vào nhóm bạn muốn điều chỉnh sau khi nhấp vào Nhân khẩu học và tiếp tục từ bước 3.
  • Để điều chỉnh giá thầu của bạn cho Vị trí đặt quảng cáo, hãy nhấp vào "Thủ công" và tiếp tục từ bước 3.
 3. Nhấp vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi.
 4. Chọn hàng mà bạn muốn điều chỉnh và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên dưới cột "Điều chỉnh giá thầu". Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hàng, nhấp vào các hộp trước khi nhấp vào biểu tượng bút chì.
 5. Chọn "Tăng" hoặc "Giảm" từ trình đơn thả xuống, rồi nhập tỷ lệ phần trăm. Để loại bỏ mức điều chỉnh giá thầu, hãy xóa giá trị trong trường này.
 6. Nhấp vào Lưu.

Mẹo: Loại trừ quảng cáo của bạn khỏi một thiết bị nhất định

Bạn có thể giảm giá thầu của mình xuống mức 100% (không phải 0%) để loại trừ hoàn toàn quảng cáo khỏi một thiết bị nhất định. Đối với tùy chọn điều chỉnh giá thầu thiết bị, xin lưu ý rằng mức điều chỉnh giá thầu nhóm quảng cáo sẽ không được sử dụng nếu giá thầu chiến dịch cho cùng thiết bị giảm xuống 100%. Bạn chỉ có thể áp dụng Mức điều chỉnh giá thầu thiết bị là -100%.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố