Een campagne-experiment instellen

Nadat u het concept heeft bewerkt, kunt u op basis van dit concept een experiment maken en gedurende een bepaalde tijd de prestaties van uw experiment vergelijken met de prestaties van uw oorspronkelijke campagne. Het experiment deelt het verkeer (en het budget) van uw oorspronkelijke campagne en zo kunt u wijzigingen in uw campagne testen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over welke tactieken u meer rendement op uw investering opleveren.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een experiment kunt instellen.  Lees Over campagneconcepten en -experimenten voor achtergrondinformatie over experimenten.

Houd rekening met het volgende bij experimenten

 • Experimenten zijn uitsluitend beschikbaar voor campagnes van het type 'Zoek- en Display Netwerk'. U kunt geen experiment maken voor video-, app- of Shopping-campagnes.
 • U kunt maximaal vijf experimenten plannen voor een campagne, maar u kunt slechts één experiment per keer uitvoeren.
 • Het kan enige tijd duren voor de advertenties van uw experiment het beoordelingsproces hebben doorlopen en kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de omvang van de oorspronkelijke campagne. Mogelijk wilt u plannen dat uw experiment in de toekomst begint, om te voorkomen dat uw experiment begint voordat uw advertenties zijn beoordeeld.
 • Tijdens het uitvoeren van uw experiment kunt u de prestaties ervan bijhouden

Als u wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke campagne, worden die wijzigingen niet doorgevoerd in uw experiment. Het aanbrengen van wijzigingen in de oorspronkelijke campagne of in het experiment terwijl uw experiment wordt uitgevoerd, kan het moeilijker maken om de resultaten te interpreteren.

Voordat u begint

U moet een concept maken voordat u een campagne-experiment kunt instellen. Als u nog geen concept heeft gemaakt, leest u eerst Een campagneconcept opzetten.

Instructies

Een experiment opzetten

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op Alle concepten in het menu aan de linkerkant en vervolgens op de naam van het concept dat u wilt bewerken.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op de knop Toepassen.
 4. Selecteer Een experiment uitvoeren.
 5. Geef een naam op voor het experiment. Het experiment mag niet dezelfde naam hebben als uw campagnes of andere experimenten.
 6. Kies een startdatum voor het experiment.
 7. Als u het experiment handmatig wilt beëindigen, selecteert u 'Geen einddatum'. Anders kiest u een einddatum voor het experiment.
 8. Voer een percentage in van het verkeer van de oorspronkelijke campagne dat u wilt toewijzen aan het experiment. Dit is tevens het percentage van het budget van de oorspronkelijke campagne dat u toewijst aan het experiment.
 9. Klik op Maken om het maken van het experiment te voltooien.

Problemen bij het maken van een experiment oplossen

In sommige gevallen kunt u een fout tegenkomen bij het maken van een experiment. Hieronder worden enkele redenen gegeven waarom dit kan gebeuren, samen met stappen die u kunt nemen om deze problemen op te lossen.

 • De oorspronkelijke campagne is verwijderd: Maak een concept van een andere campagne.
 • De oorspronkelijke campagne heeft al een gedeeld budget: Verwijder het gedeelde budget van de campagne. Meer informatie.
 • Voor de oorspronkelijke campagne wordt al een experiment uitgevoerd of er is al een experiment gepland tijdens de geselecteerde datums: Selecteer datums die niet samenvallen met een ander experiment.
 • De campagne gebruikt functies die niet worden ondersteund door experimenten: Selecteer een andere campagne om te converteren naar een experiment. Meer informatie over welke functies niet worden ondersteund door experimenten.

Wat u kunt doen als u klaar bent om een experiment te beëindigen

Als u tevreden bent met de resultaten van het experiment, kunt u het experiment toepassen op de oorspronkelijke campagne of converteren naar een nieuwe campagne.

 • Als u het experiment toepast op de oorspronkelijke campagne, worden de wijzigingen die u in het experiment heeft getest, toegepast op de oorspronkelijke campagne.
 • Als u het experiment converteert naar een nieuwe campagne, wordt de oorspronkelijke campagne onderbroken en wordt het experiment weergegeven in 'Alle campagnes' met hetzelfde budget en dezelfde datums als de oorspronkelijke campagne.

In beide gevallen blijven de prestatiegegevens van het experiment bewaard. Meer informatie over hoe u het experiment kunt toepassen.

Als u het experiment gewoon wilt beëindigen, kunt u de einddatum van het experiment wijzigen zodat het experiment aan het einde van de dag wordt gestopt. Meer informatie over het aanbrengen van wijzigingen in uw experiment.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen