İlişkilendirme modelleri hakkında

Not: İlk tıklama, doğrusal, zamana bağlı azalma ve konuma dayalı ilişkilendirme modelleri Temmuz 2023'ten itibaren kaldırılacak. Daha fazla bilgi

Müşteriler, dönüşüm yolunda aynı reklamverenin birden fazla reklamıyla etkileşim kurabilir. İlişkilendirme modelleri, her bir reklam etkileşiminin dönüşümleriniz için ne kadar kredi alacağını seçmenize olanak tanır.

İlişkilendirme modelleri, reklamlarınızın performansını daha iyi anlamanızı sağlayabilir ve dönüşüm yolculukları boyunca optimizasyon yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu makalede, çeşitli ilişkilendirme modelleri ve bunları Google Ads'de kullanma yöntemleri açıklanmıştır. Dönüşüm izleme ve teklif verme için ilişkilendirme modeli ayarlamanın yanı sıra, "Model karşılaştırma" ilişkilendirme raporuyla modelleri karşılaştırmayı öğreneceksiniz.

Avantajları

Çoğu reklamveren, internet reklamcılığının başarısını "son tıklama" metriğini temel alarak ölçmektedir. Yani bu reklamverenler, dönüşümün tüm kredisini en son tıklanan reklama ve karşılık gelen anahtar kelimeye verir. Ancak bu durumda, müşterilerin yol boyunca kurmuş olabileceği diğer reklam etkileşimleri göz ardı edilmiş olur.

İlişkilendirme modelleri sayesinde, dönüşümleriniz için her bir reklam etkileşimine ne kadar kredi verileceği üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilirsiniz. Bu size şu imkanları tanır:

 • Müşterilere satın alma döngüsünün daha erken aşamalarında ulaşma: Müşterileri dönüşüm yolunda daha erken etkileme fırsatları elde edin.
 • İşletmenizi eşleştirme: Kullanıcıların sunduğunuz ürün veya hizmetleri arama şekline en uygun modeli kullanın.
 • Tekliflerinizi iyileştirme: Reklamlarınızın performansını daha iyi anlayarak tekliflerinizi optimize edin.

Farklı ilişkilendirme modelleri hakkında

Google Ads şu anda çeşitli ilişkilendirme modelleri sunmaktadır:

Son tıklama Son tıklama: Dönüşüm için bütün krediyi son tıklanan reklama ve karşılık gelen anahtar kelimeye verir.

İlk tıklama İlk tıklama: Dönüşüm için bütün krediyi ilk tıklanan reklama ve karşılık gelen anahtar kelimeye verir.

Doğrusal Doğrusal: Dönüşümün kredisini yoldaki tüm reklam etkileşimleri arasında eşit olarak dağıtır.

Zamana bağlı azalma Zamana bağlı azalma: Dönüşüme daha yakın zamanda gerçekleşen reklam etkileşimlerine daha fazla kredi verir. 7 günden daha uzun bir süre önce gerçekleşen etkileşimlere yarım kredi verilir. Yani dönüşümden 8 gün önce gerçekleşen reklam etkileşimi, 1 gün önce gerçekleşenin yarısı kadar kredi alır.

Konuma dayalı Konuma dayalı: İlk ve son reklam etkileşimleri ile bunlara karşılık gelen anahtar kelimelere krediden %40'ar pay verirken kalan %20'lik kısmı yoldaki diğer reklam etkileşimleri arasında dağıtır.

Veriye dayalı Veriye dayalı: Dönüşüm kredisini, ilgili dönüşüm işlemine ait geçmiş verileri temel alarak dağıtır. Bu model, dönüşüm yolundaki her bir etkileşimin gerçek katkısını hesaplamak için hesabınızın verilerini kullanması açısından diğer modellerden ayrılır. "Veriye dayalı" model, çoğu dönüşüm işlemi için varsayılan ilişkilendirme modelidir. Veriye dayalı ilişkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnek

Türkiye'nin İzmir şehrinde Derya Balık Lokantası adlı bir restoranınız olduğunu düşünelim. Bir müşteri şu aramaları yaptıktan sonra reklamlarınızı tıklayarak sitenizi bulur: "restoran izmir", "restoran urla", "balık restoranı urla" ve "balık restoranı derya urla". "Balık restoranı derya urla" aramasını yaptıktan sonra görüntülenen reklamınızı tıklayarak rezervasyon yaptırır.

 • "Son tıklama" ilişkilendirme modelinde, son anahtar kelime olan "balık restoranı derya urla", dönüşüm kredisinin %100'ünü alır.
 • "İlk tıklama" ilişkilendirme modelinde, ilk anahtar kelime olan "restoran izmir", dönüşüm kredisinin %100'ünü alır.
 • "Doğrusal" ilişkilendirme modelinde, anahtar kelimeler dönüşüm kredisini eşit olarak paylaşır (her biri %25 kredi).
 • "Zamana bağlı azalma" ilişkilendirme modelinde, "balık restoranı derya urla" anahtar kelimesi dönüşüme en yakın zamanda arandığı için en yüksek krediyi alır. "Restoran izmir" ise ilk aranan anahtar kelime olduğu için en düşük krediyi alır.
 • "Konuma dayalı" ilişkilendirme modelinde, "restoran izmir" ve "balık restoranı derya urla" %40'ar kredi alırken "restoran urla" ve "balık restoranı urla" %10'ar kredi alır.
 • "Veriye dayalı" ilişkilendirme modelinde her bir anahtar kelime, dönüşümün gerçekleştirilmesine katkı sağladığı oranda kredi alır.

Bu ilişkilendirme modellerini nasıl karşılaştıracağınızı öğrenmek ve bunların verilerinizi nasıl etkileyeceğini görmek için aşağıdaki "Model karşılaştırma" raporu ile ilgili bölüme bakın.

Hesabınızda aşağıdaki kredi atanabilir kanallarda dönüşüm bulunabilir:

 • Google ücretli kanalları: Google Ads kanalları dönüşüm kredisi alabilir.
 • Ücretli kanallar: Ücretli medya kanalları, dönüşüm için kredi alabilir.
 • Ücretli ve organik kanallar: Hem ücretli hem de organik kanallar, dönüşüm kredisi alabilir.
 • [Yayıncı] kanalları: Yalnızca [yayıncı] kanalları dönüşüm kredisi alabilir.
 • Bilinmeyen kanallar: Bu dönüşümlere, dönüşümlerin veri kaynakları tarafından kredi atanır.
Kredi atanabilir kanallar, dönüşüm kredisi almaya uygun kanallardır. Birden fazla Google ürününde dönüşümleri ayarladıysanız bu dönüşümler için kredi atanabilir kanallarınız, söz konusu hesapta ölçülen diğer etkinliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dönüşümleriniz için kredi atanabilir kanalları Google Ads, Google Analytics, Search Ads 360, Display & Video 360 ve Campaign Manager'daki "İlişkilendirme Modeli" ayarının yanında bulabilirsiniz.

Dönüşüm ve teklifler için ilişkilendirme modelleri hakkında

Dönüşüm izlemede özelliğindeki "İlişkilendirme modeli" ayarı sayesinde, dönüşümlerin her bir dönüşüm işlemiyle nasıl ilişkilendirileceğini belirleyebilirsiniz. Bu ayarı, web sitesi ve Google Analytics dönüşüm işlemlerinde kullanabilirsiniz. Dönüşümleriniz için ilişkilendirme modeli belirleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu ayar, dönüşümlerin "Dönüşümler" ve "Tüm dönüşümler" sütunlarında sayılma şeklini etkiler. ("Dönüşümler" sütununun yalnızca birincil dönüşümler olarak işaretlediğiniz dönüşüm işlemlerini içerdiğini unutmayın.) Örneğin, ilişkilendirme modeli olarak "İlk tıklama"yı seçerseniz dönüşümlerin kredisi, müşterilerin bir dönüşümü tamamlamadan önce tıkladığı ilk reklama verilir. Raporlarınızda, dönüşümler ilk tıklanan reklamla ilişkili kampanyalar, reklam grupları, reklamlar ve anahtar kelimelerde sayılır.

Seçtiğiniz ilişkilendirme modeli, yalnızca uygulandığı dönüşüm işlemini etkiler. Bu ayar, "Dönüşümler" sütunundaki verileri kullanan teklif stratejilerini de etkiler. Yani İşlem başına maliyet hedefi (Hedef EBM), Geliştirilmiş tıklama başına maliyet (GTBM) veya Reklam harcamalarından elde edilen gelir hedefi (Hedef ROAS) gibi dönüşümler için optimizasyon uygulayan bir otomatik teklif stratejisi kullanıyorsanız seçtiğiniz ilişkilendirme modeli, tekliflerinizin nasıl optimize edileceğini etkiler.

Manuel teklif verme stratejileri kullanıyorsanız ilişkilendirme modelinizi, tekliflerinizi belirlemenize yardımcı olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Hangi modeli seçeceğinizden emin değilseniz aşağıdaki "Model karşılaştırma" raporu ile ilgili bölüme bakın. Bu bölüm, farklı ilişkilendirme modellerini karşılaştırmanıza yardımcı olur. Son tıklama olmayan yeni bir ilişkilendirme modelini deneyecekseniz öncelikle modeli test edip yatırım getirinizi nasıl etkilediğine bakmanızı öneririz.

Not: "Son tıklama" ilişkilendirme modelinizi "Veriye dayalı" olarak değiştirdiğinizde en etkili reklam etkileşimlerinizin hangileri olduğunu belirleyebilirsiniz. Veriye dayalı ilişkilendirme, dönüşüm sürecine katkıda bulunan her reklam etkileşimine bir değer atar ve aynı EBM ile ek dönüşümler elde etmenize yardımcı olur. "Son tıklama" modelinden "Veriye dayalı" modele geçiş yaptıktan sonra tekliflerin ve hedeflerin nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi

"Model karşılaştırma" raporu hakkında

Not: "Model karşılaştırma raporu"nda, seçtiğiniz tarih aralığı için kısmen kullanılabilir olan geçmiş verilerle ilgili bir mesaj görebilirsiniz. Bunun nedeni, hesabınızın ağlar arası ilişkilendirme için kısa bir süre önce uygun hale gelmesi olabilir. Doğru performans metrikleri sağlamak için rapor, yeterli veri içermeyen tüm ağları veya kampanyaları filtreler. Verilerin tamamını görmek için daha yakın bir tarih aralığı seçin.

"Model karşılaştırma" raporu sayesinde iki farklı ilişkilendirme modelini yan yana karşılaştırabilirsiniz. Son tıklama temel alındığında atanması gerekenden daha az değer atanan anahtar kelimeleri, reklam gruplarını, kampanyaları veya cihazları tespit etmek için şu karşılaştırmalarla başlayabilirsiniz:

 • Dönüşüm yolunun başlangıcında müşterileri çeken anahtar kelimeler arasında olması gerekenden daha düşük değer atananları belirlemek için, "Son tıklama" modelini "İlk tıklama" modeliyle karşılaştırabilirsiniz. Özellikle web sitenize yeni müşteriler çekmek istiyorsanız bu karşılaştırma sizin için yararlı olacaktır.
 • Dönüşüm yolunun tamamında müşterilere destek olan düşük değerli anahtar kelimeleri belirlemek için" "Son tıklama" modelini "Doğrusal" modelle karşılaştırın. Satın alma süreci boyunca müşterilerle temas halinde kalmak istiyorsanız bu karşılaştırma özellikle değerli olacaktır.
 • Kredi atamasında müşterilerin dönüşüm sağlama biçimini dikkate alan Google Yapay Zeka'nın belirlediği anahtar kelime değerlerini görmek için "Son tıklama" ile "Veriye dayalı" modellerini karşılaştırın. Veriye dayalı ilişkilendirme, dönüşüm yolunun tamamında reklam etkileşimlerinin değerine dair fikir edinmenizi de sağlar.

İpucu: Farklı ilişkilendirme modelleri için EBM veya ROAS'ınızı analiz edin

Farklı ilişkilendirme modelleri için EBM ve ROAS'ınızı karşılaştırmak amacıyla "Model karşılaştırma" raporundaki "Maliyet/dönş." ve "Dönş. değeri/maliyet" sütunlarından yararlanabilirsiniz. Bu sayede, "Son tıklama" ilişkilendirme modeli kullanıldığında gerçekte olduğundan daha düşük değer atanan kampanyaları ve anahtar kelimeleri belirleyebilirsiniz. Ardından, tüm dönüşüm yolunda kampanyalarınızın veya anahtar kelimelerinizin gerçek değerine dayalı olarak tekliflerinizi değiştirebilirsiniz.

Dönüşümleriniz için ilişkilendirme modeli bulma ve ayarlama

İlişkilendirme modelinizi dönüşüm işleminizi oluştururken ayarlayabilirsiniz. Bunun yerine aşağıdaki talimatları izleyerek ilişkilendirme modellerini karşılaştırabilir ve mevcut bir dönüşüm işleminin ilişkilendirme modelini değiştirebilirsiniz:

Not: Aşağıdaki talimatlar, 2024'te tüm reklamverenlerin kullanımına sunulacak yeni Google Ads kullanıcı deneyiminin bir parçasıdır. Google Ads'in önceki sürümünü kullanmaya devam ediyorsanız aradığınız sayfayı bulmak için hızlı referans haritasını inceleyin veya Google Ads'in en üst gezinme panelindeki arama çubuğunu kullanın.

İlişkilendirme modellerini karşılaştırma

 1. Google Ads hesabınızda Hedefler simgesini Goals Icon tıklayın.
 2. Bölüm menüsündeki Ölçümler açılır menüsünü tıklayın.
 3. İlişkilendirme'yi tıklayın.
 4. Soldaki sayfa menüsünde Model karşılaştırma'yı tıklayın.
 5. "Boyut" açılır menüsünden bir seçenek belirleyin.
 6. Görmek ve karşılaştırmak istediğiniz ilişkilendirme modellerini seçmek için "Karşılaştır" ve "Karşılaştırılacak model" açılır menülerini kullanın.

Tablonun üstündeki arama kutusunu kullanarak belirli anahtar kelimeleri, reklam gruplarını, kampanyaları veya hesapları arayabilirsiniz.

Mevcut bir dönüşüm işlemi için ilişkilendirme modelini değiştirme

 1. Google Ads hesabınızda Hedefler simgesini Goals Icon tıklayın.
 2. Bölüm menüsündeki Dönüşümler açılır menüsünü tıklayın.
 3. Özet'i tıklayın.
 4. Tabloda, dönüşüm adını tıklayarak düzenlemek istediğiniz dönüşümü seçin.
 5. Ayarları düzenle'yi tıklayın.
 6. İlişkilendirme modeli'ni tıklayın ve açılır menüden bir ilişkilendirme modeli seçin.
 7. Kaydet'i ve ardından Bitti'yi tıklayın.

Hesaplar arası dönüşüm izleme

Dönüşümleri yönetici hesabı düzeyinde izlemek için hesaplar arası dönüşüm izlemeyi kullanıyorsanız yönetici hesabında ilişkilendirme modelinizi seçmeniz gerekir.

Raporlama sütunlarındaki ilişkilendirme modelleri

Bir dönüşüm işlemi için "İlişkilendirme modeli" ayarında değişiklik yaptığınızda, yalnızca gelecekteki dönüşümlerin "Dönüşümler" ve "Tüm dönüşümler" sütunlarında sayılma şekli değişir. Geçmiş dönüşüm verilerinizin yeni seçtiğiniz ilişkilendirme modelinde nasıl görüneceğini merak ediyorsanız "geçerli model" sütunlarını ("Sütunlar" menüsünün "İlişkilendirme" bölümünde bulunur) ekleyebilirsiniz:

 • Dönüşümler (geçerli model)
 • Maliyet/dönş. (geçerli model)
 • Dönş. oranı (geçerli model)
 • Dönş. değeri (geçerli model)
 • Dönş. değeri/maliyet (geçerli model)
 • Dönş. değeri/tıklama (geçerli model)
 • Değer/dönş. (geçerli model)

İlişkilendirme modelinizi yakın zamanda değiştirdiyseniz ve bunun dönüşüm verilerinizi nasıl etkileyeceği hakkında fikir edinmek istiyorsanız bu sütunlardan yararlanabilirsiniz. Seçtiğiniz ilişkilendirme modelini kullanmanız durumunda verilerinizin ne açıdan farklılık göstereceğini görmek isterseniz bu sütunları normal dönüşüm izleme sütunlarınızla karşılaştırabilirsiniz.

Normal "Dönüşümler" sütunları gibi, bu sütunlar da birincil dönüşüm olarak işaretlememeyi seçtiğiniz dönüşüm işlemlerini içermez. Ancak cihazlar arası dönüşümler varsayılan olarak dahil edilir.

Bu sütunlarda, dönüşümler için ödeme faturalandırma yönteminin kullanıldığı Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarından elde edilen veriler gibi ilişkilendirme modeli seçimlerinizden etkilenmeyen verilerin bulunduğunu unutmayın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73067
false