Om attributionsmodeller

  

Längs konverteringsvägen kan kunder interagera med flera annonser från samma annonsör. Med attributionsmodeller kan du välja vilket konverteringsvärde som ska tillskrivas varje annonsinteraktion.

Attributionsmodeller kan ge dig en bättre bild av hur det går för dina annonser och hjälpa dig att optimera längs konverteringsvägar.

I den här artikeln beskriver vi de olika attributionsmodellerna och hur du använder dem i Google Ads. Vi går igenom hur du anger en attributionsmodell för konverteringsspårning och budgivning och hur du jämför modeller med attributionsrapporten Modelljämförelse.

Fördelar

De flesta annonsörer är vana att mäta resultatet av sin onlineannonsering utifrån Senaste klick. Det innebär att hela värdet på konverteringen tillskrivs den annons och motsvarande sökord som användaren klickade på senast. Det betyder också att kundernas eventuella andra annonsinteraktioner längs vägen dit ignoreras.

Med attributionsmodeller får du större kontroll över vilket konverteringsvärde som tillskrivs olika annonsinteraktioner. Detta gör det möjligt att

 • nå kunder tidigare i köpcykeln: Hitta möjligheter att påverka kunderna tidigare längs vägen mot en konvertering.
 • matcha ditt företag: Använd den modell som fungerar bäst för hur människor söker efter det du erbjuder.
 • förbättra din budgivning: Optimera dina bud utifrån en bättre bild av hur det går för dina annonser.

Om de olika attributionsmodellerna

I Google Ads finns flera attributionsmodeller:

Senaste klickSenaste klick: Hela konverteringsvärdet tillskrivs det senaste klicket på en annons och motsvarande sökord.

Första klickFörsta klick: Hela konverteringsvärdet tillskrivs det första klicket på en annons och motsvarande sökord.

Linjär Linjär: Konverteringsvärdet fördelas över alla annonsinteraktioner längs konverteringsvägen.

Tidsskillnad Tidsskillnad: Ett större konverteringsvärde tillskrivs annonsinteraktioner som skedde tidsmässigt närmare konverteringen. Värdena fördelas med en halveringstid på sju dagar. Det betyder att en annonsinteraktion åtta dagar före en konvertering tillskrivs halva värdet av en annonsinteraktion en dag före en konvertering.

Positionsbaserad Positionsbaserad: 40 % av konverteringsvärdet tillskrivs vardera den första och senaste annonsinteraktionen och motsvarande sökord. Resterande 20 % fördelas över de övriga annonsinteraktionerna längs sökvägen.

InformationsbaseradDatadriven: Konverteringsvärdet fördelas baserat på tidigare data för konverteringsåtgärden. Modellen skiljer sig från de övriga eftersom den använder data i kontot för att beräkna varje interaktions faktiska bidrag längs konverteringsvägen. Datadriven attribution är standard attributionsmodell för de flesta konverteringsåtgärder. Läs mer om datadriven attribution

Exempel

Du äger restaurangen Ristorante Abigaille i Florens i Italien. En kund hittar din webbplats genom att klicka på dina annonser efter att ha sökt på ”restaurang toscana”, ”restaurang Florens”, ”3-stjärnig restaurang Florens” och sedan ”3-stjärnig restaurang abigaille Florens”. Hon bokar bord efter att ha klickat på annonsen som visades när hon sökte på ”3-stjärnig restaurang abigaille Florens”.

 • Med attributionsmodellen Senaste klick tillskrivs det senaste sökordet, alltså ”3-stjärnig restaurang abigaille Florens”, 100 % av konverteringsvärdet.
 • Med attributionsmodellen Första klick tillskrivs det första sökordet, alltså ”restaurang toscana”, 100 % av konverteringsvärdet.
 • Med attributionsmodellen Linjär skulle varje sökord tillskrivas lika stort konverteringsvärde (25 % vardera).
 • Med attributionsmodellen Tidsskillnad tillskrivs sökordet ”3-stjärnig restaurang abigaille Florens” störst värde eftersom det var den sökningen som utfördes strax innan konverteringen skedde. Sökordet ”restaurang toscana” får det lägsta värdet eftersom det var det första sökordet.
 • Med attributionsmodellen Positionsbaserad tillskrivs ”restaurang toscana” och ”3-stjärnig restaurang abigaille Florens” 40 % vardera av värdet, medan ”restaurang Florens” och ”3-stjärnig restaurang Florens” tillskrivs 10 % vardera av värdet.
 • Med attributionsmodellen Datadriven tillskrivs varje sökord ett värde som baseras på hur mycket det bidrog till konverteringen.

Om du vill veta hur du kan jämföra attributionsmodellerna och se hur de skulle påverka din data kan du läsa avsnittet om rapporten Modelljämförelse nedan.

Om attributionsmodeller för konverteringar och budgivning

Med inställningen Attributionsmodell i konverteringsspårning kan du bestämma hur du vill fördela konverteringsvärdet över olika konverteringsåtgärder. Du kan använda inställningen för konverteringsåtgärder på webbplatser och i Google Analytics. Läs om hur du ställer in en attributionsmodell för konverteringar

Inställningen påverkar hur konverteringar räknas i kolumnerna Konverteringar och Alla konverteringar. (Tänk på att kolumnen Konverteringar endast innehåller de konverteringsåtgärder som du har markerat som primära konverteringar.) Om du till exempel väljer Första klick som attributionsmodell tillskrivs konverteringsvärdet den första annonsen som kunderna klickar på innan de slutför en konvertering. I rapporterna ingår konverteringar i kampanjerna, annonsgrupperna, annonserna och sökorden som är kopplade till den annons som fick det första klicket.

Attributionsmodellen du väljer påverkar endast konverteringsåtgärden den tillämpas på. Inställningen påverkar också alla budstrategier som använder data i kolumnen Konverteringar. Det innebär att om du använder en automatisk budstrategi som optimerar för konverteringar, till exempel Målkostnad per åtgärd (Mål-CPA), Förbättrad kostnad per klick (Förbättrad CPC) eller Målavkastning på annonsutgift (Mål-ROAS) påverkar attributionsmodellen du väljer hur dina bud optimeras.

Om du använder manuella budgivningsstrategier kan du ändra attributionsmodellen så att det blir enklare att ange dina bud.

Om du är osäker på vilken modell du ska använda kan du läsa avsnittet om rapporten Modelljämförelse, där du kan jämföra olika attributionsmodeller. När du provar en ny attributionsmodell som inte baseras på senaste klick rekommenderar vi att du testar modellen först och ser hur den påverkar avkastningen på din investering.

Obs! När du ändrar attributionsmodellen från Senaste klick till Datadriven kan du bättre avgöra vilka av dina annonsinteraktioner som ger störst effekt. Med datadriven attribution tilldelas varje annonsinteraktion som har bidragit till konverteringsprocessen ett värde. Dessutom hjälper det dig att få ytterligare konverteringar till samma CPA. Läs mer om hur du ändrar bud och mål när du har gått över från Senaste klick till Datadriven

Om rapporten Modelljämförelse

Obs! I rapporten Modelljämförelse kan du se ett meddelande om att inte all information om tidigare resultat data var tillgänglig för det valda datumintervallet. Det kan bero på att ditt konto först nyligen kvalificerade sig för attribution över flera nätverk. För att rapporten ska visa rättvisande resultatmätvärden filtreras alla nätverk och kampanjer som saknar tillräckligt med data bort automatiskt. Välj ett senare datumintervall för att se fullständig data.

I rapporten Modelljämförelse kan du jämföra två olika attributionsmodeller sida vid sida. Om du vill hitta sökord, annonsgrupper, kampanjer eller enheter som är undervärderade utifrån senaste klick kan du börja med följande jämförelser:

 • Jämför modellen Senaste klick med Första klick om du vill hitta undervärderade sökord som bidrar till att kunderna startar längs konverteringsvägen. Detta är särskilt värdefullt om du vill få fler nya kunder att besöka din webbplats.
 • Jämför modellen Senaste klick med Linjär om du vill hitta undervärderade sökord som hjälper kunderna längs konverteringsvägen. Detta är användbart om du vill hålla kontakt med kunderna under hela köpprocessen.
 • Jämför modellen Senaste klick med modellen Datadriven för att se värdet på sökorden enligt Googles maskininlärningsmodell, som baserar tillskrivningen på hur kunderna konverterar. Datadriven attribution ger dig även en uppfattning om värdet på annonsinteraktioner längs hela konverteringsvägen.

Tips! Analysera din CPA eller ROAS med olika attributionsmodeller

Du kan använda kolumnerna Kostn./konv. och Konv. värde/kostnad i rapporten Modelljämförelse för att jämföra CPA och ROAS för olika attributionsmodeller. Då kan du identifiera undervärderade kampanjer och sökord med hjälp av attributionsmodellen Senaste klick. Sedan kan du ändra buden utifrån det faktiska värdet på dina kampanjer och sökord längs hela konverteringsvägen.

Hitta och ställa in en attributionsmodell för konverteringarna

Du kan ange attributionsmodellen i samband med att du ställer in konverteringsåtgärden. Du kan också jämföra attributionsmodeller och byta modell för en befintlig konverteringsåtgärd genom att följa anvisningarna nedan.

Jämföra attributionsmodeller

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot och välj Attribution under Mätning.
 3. Klicka på Modelljämförelse i sidmenyn till vänster.
 4. Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Dimension.
 5. Använd rullgardinsmenyerna Jämför och Med för att välja vilka attributionsmodeller du vill se och jämföra.

Du kan söka efter specifika sökord, annonsgrupper, kampanjer eller konton via sökrutan ovanför tabellen.

Ändra attributionsmodellen för en befintlig konverteringsåtgärd

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i ditt konto och välj Konverteringar under Mätning.
 3. Välj konverteringen du vill redigera genom att klicka på dess namn i tabellen.
 4. Klicka på Redigera inställningar.
 5. Klicka på Attributionsmodell och välj en attributionsmodell i rullgardinsmenyn.
 6. Klicka på Spara och sedan på Klart.

Konverteringsspårning över flera konton

Om du använder konverteringsspårning över flera konton och spårar konverteringar på förvaltarkontonivå måste du välja en attributionsmodell i förvaltarkontot.

Attributionsmodeller i rapportkolumnerna

När du ändrar inställningen Attributionsmodell för en konverteringsåtgärd ändrar det endast hur konverteringarna räknas i kolumnerna Konverteringar och Alla konverteringar framöver. Om du vill se hur data för tidigare konverteringar skulle se ut med den nya attributionsmodellen kan du lägga till kolumnerna för aktuell modell (i avsnittet Attribution i menyn Kolumner):

 • Konverteringar (aktuell modell)
 • Kostn./konv. (aktuell modell)
 • Konv.frekvens (aktuell modell)
 • Konv.värde (aktuell modell)
 • Konv.värde/kostnad (aktuell modell)
 • Konv.värde/klick (aktuell modell)
 • Värde/konv. (aktuell modell)

Dessa kolumner kan vara till hjälp om du nyss har bytt attributionsmodell och vill få en bild av hur det kan påverka din konverteringsdata. Du kan jämföra dem med de vanliga kolumnerna för konverteringsspårning om du vill se hur din data skulle ha sett ut om du hade använt den nya attributionsmodellen.

Precis som de vanliga Konverteringar-kolumnerna innehåller dessa kolumner inga konverteringsåtgärder som du inte har valt att markera som primära konverteringar. Konverteringar över flera enheter tas dock med som standard.

Tänk på att dessa kolumner innehåller data som inte påverkas av valet av attributionsmodell, som data från kampanjer i Display-nätverket med faktureringsmodellen Betala för konverteringar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
73067
false
false