Om attributionsmodeller

Längs vägen mot en konvertering kan kunder göra flera sökningar och klicka på flera annonser från samma annonsör. Med attributionsmodeller kan du välja vilket konverteringsvärde som tillskrivs varje annonsinteraktion.

Attributionsmodeller kan ge dig en bättre bild av hur det går för dina annonser och hjälpa dig att optimera längs konverteringsvägar.

I denna artikel beskriver vi de olika attributionsmodellerna och hur du använder dem i Google Ads. Vi går igenom hur du anger en attributionsmodell för konverteringsspårning och budgivning och hur du jämför modeller med attributionsrapporten Modelljämförelse.

Obs! Attributionsmodeller är för närvarande bara tillgängliga för klick på Söknätverket och på Shopping-annonser på google.se, inte för annonsinteraktioner utanför dessa nätverk.

Fördelar

De flesta annonsörer mäter resultatet av sin onlineannonsering utifrån senaste klick. Det innebär att hela värdet för konverteringen tillskrivs den annons och motsvarande sökord som användaren klickade på senast. Men det betyder också att andra annonsinteraktioner som kunder kan ha haft längs vägen dit ignoreras.

Med attributionsmodeller får du större kontroll över vilket konverteringsvärde som tillskrivs olika annonsinteraktioner. Detta gör det möjligt att

 • nå kunder tidigare i köpcykeln: Hitta möjligheter att påverka kunderna tidigare längs vägen mot en konvertering.
 • matcha ditt företag: Använd den modell som fungerar bäst för hur människor söker efter det du erbjuder.
 • förbättra din budgivning: Optimera dina bud utifrån en bättre bild av hur det går för dina annonser.

Om de olika attributionsmodellerna

I Google Ads finns flera attributionsmodeller:

Senaste klickSenaste klick: Hela konverteringsvärdet tillskrivs det senaste klicket på en annons och motsvarande sökord.

Första klickFörsta klick: Hela konverteringsvärdet tillskrivs det första klicket på en annons och motsvarande sökord.

Linjär Linjär: Värdet för konverteringen fördelas över alla annonsinteraktioner längs konverteringsvägen.

Tidsskillnad Tidsskillnad: Ett större konverteringsvärde tillskrivs annonsinteraktioner som skedde tidsmässigt närmare konverteringen. Värdena fördelas med en halveringstid på sju dagar. Det betyder att en annonsinteraktion åtta dagar före en konvertering tillskrivs halva värdet av en annonsinteraktion en dag före en konvertering.

Positionsbaserad Positionsbaserad: 40 % av konverteringsvärdet tillskrivs vardera det första och senaste klicket på ett sökord. Resterande 20 % fördelas över de övriga annonsinteraktionerna längs sökvägen.

InformationsbaseradDatadriven: Konverteringsvärdet fördelas baserat på tidigare data för konverteringsåtgärden. Den skiljer sig från de övriga modellerna eftersom den använder data i kontot för att beräkna varje interaktions faktiska bidrag längs konverteringsvägen. Obs! Detta är endast tillgängligt för konton som har tillräckligt med dataLäs mer om datadriven attribution

Exempel

Du äger Hotel Paulina i Florens i Italien. En kund hittar din webbplats genom att klicka på dina annonser efter att ha sökt med ”hotell Toscana”, ”hotell Florens”, ”3-stjärnigt hotell i Florens" och sedan ”3-stjärnigt hotell Paulina Florens”. Kunden bokar efter att ha klickat på din annons som visades för ”3-stjärnigt hotell Paulina Florens”.

 • Med attributionsmodellen Senaste klick tillskrivs det senaste sökordet ”3-stjärnigt hotell Paulina Florens” 100 % av konverteringsvärdet.
 • Med attributionsmodellen Första klick tillskrivs det första sökordet, ”hotell Toscana”, 100 % av konverteringsvärdet.
 • Med attributionsmodellen Linjär tillskrivs varje sökord lika stort konverteringsvärde (25 % vardera).
 • Med attributionsmodellen Tidsskillnad tillskrivs sökordet ”3-stjärnigt hotell Paulina Florens” störst värde eftersom det var den sökningen som utfördes strax innan konverteringen skedde. Sökordet ”hotell Toscana” får det lägsta värdet eftersom det var det första sökordet.
 • Med attributionsmodellen Positionsbaserad tillskrivs ”hotell Toscana” och ”3-stjärnigt hotell Paulina Florens” 40 % vardera av värdet, medan ”hotell Florens” och ”3-stjärnigt hotell Florens” tillskrivs 10 % vardera av värdet.
 • Med attributionsmodellen Datadriven tillskrivs varje sökord ett värde som baseras på hur mycket det bidrog till konverteringen.

Om du vill veta hur du kan jämföra attributionsmodellerna och se hur de skulle påverka din data kan du läsa avsnittet om rapporten Modelljämförelse nedan.

Om attributionsmodeller för konverteringar och budgivning

Med inställningen Attributionsmodell i konverteringsspårning kan du bestämma hur du vill fördela konverteringsvärdet över olika konverteringsåtgärder. Du kan använda inställningen för konverteringsåtgärder på webbplatser och i Google Analytics. Läs om hur du ställer in en attributionsmodell för konverteringar

Inställningen påverkar hur konverteringar räknas i kolumnerna Konverteringar och Alla konverteringar. (Tänk på att kolumnen Konverteringar endast innehåller de konverteringsåtgärder som du har valt i inställningen Visa i Konverteringar.) Om du till exempel väljer Första klick som attributionsmodell tillskrivs konverteringsvärdet den första annonsen som kunderna klickar på innan de slutför en konvertering. I rapporterna ingår konverteringar i kampanjerna, annonsgrupperna, annonserna och sökorden som är kopplade till den annons som fick det första klicket.

Attributionsmodellen du väljer påverkar endast konverteringsåtgärden den tillämpas på, och endast data för Söknätverket och Shopping-data.

Inställningen påverkar också alla budstrategier som använder data i kolumnen Konverteringar. Detta innebär att om du använder en automatisk budstrategi som optimerar för konverteringar, till exempel Målkostnad per åtgärd (Mål-CPA), Förbättrad kostnad per klick (Förbättrad CPC) eller Målavkastning på annonsutgift (ROAS) påverkar attributionsmodellen du väljer hur dina bud optimeras.

Om du använder manuella budgivningsstrategier kan du ändra attributionsmodellen så att det blir enklare att ange dina bud.

Om du är osäker på vilken modell du ska använda kan du läsa avsnittet om rapporten Modelljämförelse, där du kan jämföra olika attributionsmodeller. När du prövar en ny attributionsmodell (inte senaste klick) rekommenderar vi att du testar modellen först och ser hur den påverkar avkastningen på din investering.

Obs! När du ändrar attributionsmodellen från Senaste klick till Datadriven kan du bättre avgöra vilka av dina annonsinteraktioner som ger störst effekt. Med datadriven attribution tilldelas varje annonsinteraktion som har bidragit till konverteringsprocessen ett värde. Dessutom hjälper det dig att få ytterligare konverteringar till samma CPA. Läs mer om hur du ändrar bud och mål när du har gått över från Senaste klick till Datadriven

Om rapporten Modelljämförelse

I rapporten Modelljämförelse kan du jämföra två olika attributionsmodeller sida vid sida. Om du vill hitta sökord, annonsgrupper, kampanjer eller enheter som är undervärderade utifrån senaste klick kan du börja med följande jämförelser:

 • Jämför modellen Senaste klick med Första klick om du vill hitta undervärderade sökord som bidrar till att kunderna startar längs konverteringsvägen. Detta är särskilt värdefullt vill få fler nya kunder att besöka din webbplats.
 • Jämför modellen Senaste klick med Linjär om du vill hitta undervärderade sökord som hjälper kunderna längs konverteringsvägen. Detta är användbart om du vill hålla kontakten med kunderna under hela köpprocessen.

Tips! Analysera din CPA eller ROAS med olika attributionsmodeller

Du kan använda kolumnerna Kostn./konv. och Konv. värde/kostnad i rapporten Modelljämförelse för att jämföra CPA och ROAS för olika attributionsmodeller. Då kan du identifiera undervärderade kampanjer och sökord med hjälp av attributionsmodellen Senaste klick. Sedan kan du ändra buden utifrån det faktiska värdet på dina kampanjer och sökord längs hela konverteringsvägen.

Hitta och ställa in en attributionsmodell för konverteringarna

Du kan ställa in attributionsmodellen i samband med att du ställer in konverteringsåtgärden. Du kan också jämföra attributionsmodeller och byta modell för en befintlig konverteringsåtgärd genom att följa anvisningarna nedan.

Jämföra attributionsmodeller

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot och välj Sökattribution under Mätning.
 3. Klicka på Attributionsmodeller på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på Kampanj och välj Kampanj, Annonsgrupp eller Sökord.
 5. Klicka på Senaste klick för att jämföra Senaste klick, Första klick, Linjär, Tidsskillnad eller Positionsbaserad.
 6. Välj på rullgardinsmenyerna vilka attributionsmodeller du vill se och jämföra. Du kan söka efter specifika sökord, annonsgrupper eller kampanjer via sökrutan ovanför tabellen.

Ändra attributionsmodellen för en befintlig konverteringsåtgärd

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot och välj Konverteringar under Mätning.
 3. Välj konverteringen du vill redigera genom att klicka på dess namn i tabellen.
 4. Klicka på Redigera inställningar.
 5. Klicka på Attributionsmodell och välj en attributionsmodell på rullgardinsmenyn.
 6. Klicka på Spara och sedan på Klart.
 

Konverteringsspårning över flera konton

Om du använder konverteringsspårning över flera konton och spårar konverteringar på förvaltarkontonivå måste du välja attributionsmodellen i förvaltarkontot.

Attributionsmodeller i rapportkolumnerna

När du ändrar inställningen Attributionsmodell för en konverteringsåtgärd ändrar det endast hur konverteringarna räknas i kolumnerna Konverteringar och Alla konverteringar framöver. Om du vill se hur data för tidigare konverteringar skulle se ut med den attributionsmodell du just har valt kan du lägga till kolumnerna för aktuell modell (i avsnittet Attribution på menyn Kolumner):

 • Konverteringar (aktuell modell)
 • Kostn./konv. (aktuell modell)
 • Konv.frekvens (aktuell modell)
 • Konv.värde (aktuell modell)
 • Konv.värde/kostnad (aktuell modell)
 • Konv.värde/klick (aktuell modell)
 • Värde/konv. (aktuell modell)

Dessa kolumner kan vara till hjälp om du nyss har bytt attributionsmodell och vill få en bild av hur det kommer att påverka din konverteringsdata. Du kan jämföra dem med de vanliga kolumnerna för konverteringsspårning om du vill se hur din data skulle ha sett ut om du hade använt den nya attributionsmodellen.

Precis som de vanliga Konverteringar-kolumnerna innehåller dessa kolumner inga konverteringsåtgärder som du har valt att inte visa i Konverteringar. Konverteringar över flera enheter tas dock med som standard.

Tänk på att dessa kolumner innehåller data som inte påverkas av valet av attributionsmodell, som data från Display-nätverket.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt