Spor appkonverteringer med Google Play

Bruk konverteringssporing fra Google Play for å se i hvilken grad annonsene dine bidrar til installasjoner av og aktivitet i Android-apper.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du sporer Android-installasjoner og handlinger i apper direkte fra Google Play, ved hjelp av et analyseverktøy fra en tredjepart eller ved å legge til kode i appen din. Hvis du vil spore konverteringer ved å importere dem fra Firebase, kan du se denne veiledningen i stedet. Du finner mer generell informasjon om konverteringssporing for mobilapper i artikkelen Om konverteringssporing for mobilapper.

Før du begynner

Du trenger følgende før du kan konfigurere konverteringssporing for Android-apper:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på https://ads.google.com
 • En Android-app: Dette er appen du skal spore installasjon av eller handlinger i.
 • Muligheten til å konfigurere konverteringsdata: For appinstallasjoner (første gang appen åpnes) eller handlinger i appen må enten du eller utvikleren av appen kunne redigere koden i appen din eller bruke et analyseverktøy fra en tredjepart. Dette kreves ikke for appinstallasjoner fra Google Play.
 • En tilknyttet Google Play-konto: Kravet om å ha en Google Play-utviklerkonto knyttet til Google Ads-kontoen gjelder bare for automatiske konverteringer knyttet til kjøp i apper. (Hvis du sporer konverteringer i en managerkonto per konverteringssporing via flere kontoer, må du knytte Google Play sammen med managerkontoen. Hvis du ikke sporer konverteringer ved hjelp av en managerkonto, må du tilknytte den individuelle kontoen din.)

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Slik sporer du appinstallasjoner for Android (fra Google Play)

Hvis du ikke allerede sporer konverteringer knyttet til installasjon for en kampanje for Android-appinstallasjon, blir installasjoner automatisk rapportert i AdWords under en konverteringshandling kalt «Android-appinstallasjoner (andre)».

Hvis du vil se konverteringer knyttet til installasjon for en enkeltstående app, følger du denne veiledningen for å opprette en konverteringshandling for installasjon fra Google Play.

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
  Velg «Konverteringer» i menyen
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
  Ny konverteringshandling
 4. Velg «App»-alternativet.
  New app conversion action
 5. Velg Google Play.
 6. Velg Installeringer. Klikk på Fortsett.
 7. Klikk på Navn. Skriv inn navnet på Android-appinstallasjonen du vil spore. Slik kan du gjøre det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere, når den vises i konverteringsrapportene. Klikk på Fullført.
 8. Klikk på Verdi. Skriv inn en verdi for hver installasjon (vanligvis prisen på appen), eller velg «Ikke tilordne noen verdi» hvis du foretrekker å ikke registrere noen verdi. Klikk på Ferdig.
 9. Klikk på Mobilapp. Angi navn, pakkenavn eller utgiver for appen din, og klikk på Finn appen. Velg appen på rullegardinmenyen. (Mer informasjon under «Om Mobilapp-innstillingen» nedenfor.) Klikk på Ferdig.
 10. (Avansert) Klikk på Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen. Hvis du slår på denne innstillingen – som vanligvis er valgt som standard – blir dataene for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Dataene i «Konverteringer»-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel målavkastning på annonseringsforbruk, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall bruker du standardinnstillingen. 

  Hvis du fjerner merket for «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen» for alle konverteringshandlinger for appinstallasjon, fungerer ikke budgivning for kostnad per installasjon som det skal. Vi anbefaler at du lar merket stå for én installasjonskonverteringshandling per app. Klikk på Ferdig.
 11. Klikk på Lagre og fortsett.
 12. Klikk på Ferdig. Da er alt klart.

Sporing av appinstallasjoner fra andre butikker enn Google Play

For å spore appinstallasjoner fra andre butikker enn Google Play må du opprette en konverteringshandling for Android-appinstallasjoner (første gang appen åpnes). For slike konverteringer anbefaler vi sporing med Firebase.

Tidligere ble konverteringer fra tredjepartsbutikker også sporet gjennom konverteringshandlinger for nedlastinger av Android-apper, som nå kalles «Android-appinstallasjoner (fra Google Play)». Hvis du allerede har installert sporingskode for en av disse konverteringshandlingene, fortsetter koden med å telle konverteringer, men du kan ikke lenger installere ny sporingskode. Vi anbefaler uansett at du oppretter en ny konverteringshandling for Android-appinstallasjoner (første gang appen åpnes) for å spore disse konverteringene. Grunnen til dette er at appinstallasjoner fra tredjepartsbutikker registreres første gang appen åpnes, mens installasjoner fra Google Play registreres ved nedlasting. Ved å holde disse to typene adskilt kan du sørge for at konverteringsdataene dine blir samsvarende.

Velg bort automatisk konverteringssporing

AdWords sporer automatisk appinstallasjoner fra Google Play-butikken som konverteringer, og rapporterer dem med en konverteringshandling kalt «Android-appinstallasjoner (andre)». Hvis du foretrekker at disse konverteringene ikke telles automatisk, kan du velge bort dette:

 1. Gå til Verktøy-fanen, og klikk på Konverteringer.
 2. Klikk på ikonet som ser ut som en grønn prikk, i raden for konverteringshandlingen «Android-appinstallasjoner (andre)», og velg Fjernet fra rullegardinmenyen.

Slik sporer du appinstallasjoner for Android (første gang appen åpnes)

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
  Velg «Konverteringer» i menyen
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
  Ny konverteringshandling
 4. Velg «App»-alternativet.
  New app conversion action
 5. Velg Første gang apper åpnes, og handlinger i apper
 6. Velg Android, og velg deretter Appinstallasjoner (første gang appen åpnes). Klikk på Fortsett.
 7. Klikk på Navn. Skriv inn navnet på Android-appinstallasjonen du vil spore. Slik kan du gjøre det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere, når den vises i konverteringsrapportene. Klikk på Fullført.
 8. Klikk på Verdi. Skriv inn en verdi for hver installasjon (vanligvis prisen på appen), eller velg «Ikke tilordne noen verdi» hvis du foretrekker å ikke registrere noen verdi. Klikk på Ferdig.
 9. Klikk på Mobilapp. Angi navn, pakkenavn eller utgiver for appen din, og klikk på Finn appen. Velg appen på rullegardinmenyen. (Mer informasjon under «Om Mobilapp-innstillingen» nedenfor.) Klikk på Ferdig.
 10. (Avansert) Klikk på Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen. Hvis du slår på denne innstillingen, blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i rapporteringskolonnen «Konverteringer». Hvis du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, blir dataene fortsatt tatt med i «Alle konverteringer»-kolonnen. 

  Dataene i «Konverteringer»-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel målavkastning på annonseringsforbruk, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen.

  Hvis du også har opprettet en konverteringshandling for å spore Android-appinstallasjoner (fra Google Play) for den samme appen, anbefaler vi at du begrenser deg til å bruke optimaliseringen med bare én konverteringshandling for Android-appinstallasjoner. Hvis optimaliseringen brukes med begge handlingene, resulterer i at det telles – og muligens også bys på – to konverteringer for én enkelt appinstallasjon. Klikk på Ferdig.
 11. (Avansert:) Klikk på Nettadresse for tilbakesending. Med dette alternativet kan du sende konverteringsinformasjon tilbake til analysepakken for Android-appe. Oppgi nettadressen for postback som leverandøren av appanalyser har gitt deg. Du kan finne ut mer om dette ved å lese gjennom utviklerveiledningen for bekreftelse av appinstallasjoner. Klikk på Ferdig.
 12. Klikk på Lagre og fortsett.
 13. Gå gjennom innstillingene dine. Klikk på Rediger innstillinger om det er noe du må endre.
 14. Velg ett av de to alternativene under «Konfigurer sporingsmetoden din».
  • Plassér sporingskoden i appen: Velg dette alternativet hvis du vil legge til koden for konverteringssporing i appen din via Googles SDK for konverteringssporing.
  • Konfigurer en tjener-til-tjener-konverteringsstrøm fra en appanalysepakke til AdWords: Velg dette alternativet hvis du bruker en tredjepartstjener i forbindelse med appanalyser og vil bruke denne for å spore installasjoner som AdWords-konverteringer. Velg hvorvidt du vil lagre informasjonen eller sende den til utvikleren per e-post.
 15. Følg instruksjonene i utviklerveiledningen for konverteringssporing i mobil-apper. Pass på at du velger instruksjonene som gjelder Android-apper.
 16. Klikk på Ferdig.

Slik sporer du kjøp i Android-apper automatisk fra Google Play

For Android-apper der det brukes fakturering i appen, kan du automatisk spore når noen som har klikket på annonsen din, kjøper noe i appen din. Du trenger ikke å legge til kode i appen for å få til dette. Verdien av det aktuelle kjøpet rapporteres automatisk som konverteringsverdien. 

Hvis du bruker konverteringssporing for apper med abonnementer i appen, registreres bare det første kjøpet som en konvertering, og bare verdien av den første betalingen registreres. 

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
  Velg «Konverteringer» i menyen
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
  Ny konverteringshandling
 4. Velg «App»-alternativet.
  New app conversion action
 5. Velg Google Play.
 6. Velg Kjøp i app. Klikk på Fortsett.
 7. Klikk på Navn. Skriv inn navnet på den konverteringen i appen du ønsker å spore. Slik kan du gjøre det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere, når den vises i konverteringsrapportene. Klikk på Ferdig.
 8. Klikk på Mobilapp. Oppgi appens navn, pakkenavn eller publisist, og klikk på Finn appen. Velg appen på rullegardinmenyen. (Finn ut mer under «Om Mobilapp-innstillingen» nedenfor.) Klikk på Ferdig.
 9. Klikk på Antall. Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. Vi anbefaler Alle-alternativet for kjøp i apper, ettersom alle kjøp i apper trolig tilfører bedriften din verdi. Klikk på Ferdig.
 10. Klikk på Konverteringsvindu. Velg hvor lenge etter et annonseklikk du vil spore konverteringer. Vinduet kan være mellom én uke og 90 dager. 90 dager er anbefalt for kjøp i appen. Med et slikt vindu kan du nemlig få et best mulig mål på levetidsverdien til en kunde, og i tillegg utgjør hvert kjøp verdi for bedriften din. Finn ut mer om konverteringsvinduer. Klikk på Ferdig.
 11. (Valgfritt:) Klikk på Ta med i «Konverteringer»/0}. Hvis du beholder denne innstillingen – som er valgt som standard – blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen av denne innstillingen, inkluderes dataene fortsatt i «Alle konverteringer»-kolonnen.

  Dataene i «Konverteringer»-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel målavkastning på annonseringsforbruk, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall lar du avmerkingen stå. Klikk på Ferdig.

 12. Klikk på Lagre og fortsett.
 13. Se gjennom innstillingene dine. Om du har behov for å gjøre endringer, klikk på Rediger konverteringsinnstillingene.
 14. Klikk på Ferdig. Nå er du ferdig!

Om «Mobilapp»-innstillingen

«Mobilapp»-innstillingen knytter en konverteringshandling til en bestemt app. Dermed kan Google Ads varsle deg hvis du har flere konverteringshandlinger som sporer appinstallasjoner for den samme appen, slik at du kan unngå å telle to konverteringer – og muligens by på to konverteringer – for én appinstallasjon.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, må du søke opp mobilappen din basert på navn, pakkenavn eller utgiver.

Bare apper som er publisert på Google Play, vises når du søker.

Du bør helst bruke konverteringshandlingen for å spore bare appen som er angitt under «Mobilapp». Hvis du ønsker å spore konverteringer for flere apper, bør du opprette egne konverteringshandlinger for hver av dem.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?