Spor appkonverteringer med Google Play

Bruk konverteringssporing fra Google Play for å se i hvilken grad annonsene dine bidrar til installasjoner av og aktivitet i Android-apper.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du sporer Android-installasjoner og handlinger i apper direkte fra Google Play, ved hjelp av et analyseverktøy fra en tredjepart eller ved å legge til kode i appen din. Hvis du vil spore konverteringer ved å importere dem fra Firebase, kan du se denne veiledningen i stedet. Du finner mer generell informasjon om konverteringssporing for mobilapper i artikkelen Om konverteringssporing for mobilapper.

Før du begynner

Du trenger følgende før du kan konfigurere konverteringssporing for Android-apper:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på https://ads.google.com.
 • En Android-app: Dette er appen du skal spore installasjon av eller handlinger i.
 • Muligheten til å konfigurere konverteringsdata: For appinstallasjoner (første gang appen åpnes) eller handlinger i appen må enten du eller utvikleren av appen kunne redigere koden i appen din eller bruke et analyseverktøy fra en tredjepart. Dette kreves ikke for appinstallasjoner fra Google Play.
 • En tilknyttet Google Play-konto: Kravet om å ha en Google Play-utviklerkonto knyttet til Google Ads-kontoen gjelder bare for automatiske konverteringer knyttet til kjøp i apper. (Hvis du sporer konverteringer i en managerkonto per konverteringssporing via flere kontoer, må du knytte Google Play sammen med managerkontoen. Hvis du ikke sporer konverteringer ved hjelp av en managerkonto, må du tilknytte den individuelle kontoen din.)

Veiledning

Slik sporer du appinstallasjoner for Android (fra Google Play)

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. I «Måling»-delen klikker du på Konverteringer.
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Velg App i listen over konverteringstyper.
 6. Velg Google Play.
 7. Velg Installasjoner og klikk på Fortsett.
 8. Skriv inn navnet på Android-appinstallasjonen du vil spore. På denne måten er det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere når den vises i konverteringsrapportene.
 9. Skriv inn en verdi for hver installasjon (vanligvis prisen på appen), eller velg «Ikke bruk en verdi» hvis du foretrekker å ikke registrere en verdi.
 10. Finn navnet på appen din, og velg den fra rullegardinmenyen.
 11. (Valgfritt) Klikk på Ta med disse konverteringene i «Konverteringer»-kolonnen. Hvis du slår på denne innstillingen – som vanligvis er valgt som standard – blir dataene for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Dataene i «Konverteringer»-kolonnen brukes i automatiske budstrategier, for eksempel mål for avkastning på annonsekostnader, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall bruker du standardinnstillingen.
 12. Hvis du fjerner avmerkingen for «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen» for alle konverteringshandlinger for appinstallasjon, fungerer ikke budgivning for kostnad per installasjon som det skal. Vi anbefaler at du lar merket stå for én handling for installasjonskonvertering per app.
 13. Klikk på Opprett og fortsett.
 14. Klikk på Ferdig.
 

Sporing av appinstallasjoner fra andre butikker enn Google Play

For å spore appinstallasjoner fra andre butikker enn Google Play må du opprette en konverteringshandling for Android-appinstallasjoner (første gang appen åpnes). For slike konverteringer anbefaler vi sporing med Firebase.

Tidligere ble konverteringer fra tredjepartsbutikker også sporet gjennom konverteringshandlinger for nedlastinger av Android-apper, som nå kalles «Android-appinstallasjoner (fra Google Play)». Hvis du allerede har installert sporingskode for en av disse konverteringshandlingene, fortsetter koden med å telle konverteringer, men du kan ikke lenger installere ny sporingskode. Vi anbefaler uansett at du oppretter en ny konverteringshandling for Android-appinstallasjoner (første gang appen åpnes) for å spore disse konverteringene. Grunnen til dette er at appinstallasjoner fra tredjepartsbutikker registreres første gang appen åpnes, mens installasjoner fra Google Play registreres ved nedlasting. Ved å holde disse to typene adskilt kan du sørge for at konverteringsdataene dine blir samsvarende.

Velg bort automatisk konverteringssporing

Google Ads sporer automatisk appinstallasjoner fra Google Play-butikken som konverteringer. Hvis du foretrekker at disse konverteringene ikke telles automatisk, kan du velge bort dette:

 1. Gå til Verktøy-fanen, og klikk på «Konverteringer.
 2. Klikk på ikonet som ser ut som en grønn prikk, i raden for konverteringshandlingen «Android-appinstallasjoner (andre)», og velg «Fjernet» fra rullegardinmenyen.

Slik sporer du kjøp i Android-apper automatisk fra Google Play

For Android-apper der det brukes fakturering i appen, kan du automatisk spore når noen som har klikket på annonsen din, kjøper noe i appen din. Du trenger ikke å legge til kode i appen for å få til dette. Verdien av det aktuelle kjøpet rapporteres automatisk som konverteringsverdien.

Hvis du bruker konverteringssporing for apper med abonnementer i appen, registreres bare det første kjøpet som en konvertering, og bare verdien av den første betalingen registreres.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. I «Måling»-delen klikker du på Konverteringer.
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Velg App i listen over konverteringstyper.
 6. Velg Google Play.
 7. Velg «Kjøp i app», og klikk på Fortsett.
 8. Skriv inn navnet på den konverteringen i appen du ønsker å spore. På denne måten er det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere når den vises i konverteringsrapportene.
 9. Velg om du vil telle «Alle» konverteringer eller «Én» konvertering per annonseklikk. Vi anbefaler Alle-alternativet for kjøp i apper, ettersom alle kjøp i apper sannsynligvis er verdiskapende for bedriften din.
 10. Finn navnet på appen din, og velg den fra rullegardinmenyen.
 11. Klikk på Konverteringsvindu. Velg hvor lenge etter et annonseklikk du vil spore konverteringer. Vinduet kan være fra én uke til 90 dager. 90 dager er anbefalt for kjøp i appen. Med et slikt vindu kan du nemlig få et best mulig mål på levetidsverdien til en kunde, og i tillegg er hvert eneste kjøp verdiskapende for bedriften din. Finn ut mer
 12. (Valgfritt:) Klikk på Ta med i «Konverteringer». Hvis du beholder denne innstillingen – som er valgt som standard – blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, inkluderes dataene fortsatt i «Alle konverteringer»-kolonnen.
  1. Dataene i «Konverteringer»-kolonnen brukes av automatiske budstrategier som for eksempel mål-ROAS, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke vil ta med denne bestemte konverteringshandlingen i budstrategien din, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall lar du avmerkingen stå.
 13. Klikk på Opprett og fortsett.
 14. Klikk på Ferdig.

Om «Mobilapp»-innstillingen

Med «Mobilapp»-innstillingen knytter du konverteringshandlinger til bestemte apper. Dermed kan Google Ads varsle deg hvis du har flere konverteringshandlinger som sporer appinstallasjoner for den samme appen, slik at du kan unngå å telle to konverteringer – og muligens by på to konverteringer – for én appinstallasjon.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, må du søke opp mobilappen din basert på navn, pakkenavn eller publisist.

Bare apper som er publisert på Google Play, vises når du søker.

Du bør helst bruke konverteringshandlingen for å spore bare appen som er angitt under «Mobilapp». Hvis du ønsker å spore konverteringer for flere apper, bør du opprette egne konverteringshandlinger for hver av dem.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt