Aktualizacja reklam Flash

Wkrótce reklamy Flash, które były automatycznie konwertowane do formatu HTML5, i wszystkie pozostałe reklamy Flash przestaną się wyświetlać. Zmiana ta wiąże się z informacją z 2016 r. o tym, że reklamy w sieci reklamowej w Google Ads będą się wyświetlać tylko w formacie HTML5.

Aby zadbać o dalsze wyświetlanie tych reklam, wykonaj poniższe instrukcje.

Jeśli używasz reklam Flash w swoich kampaniach Google Ads, musisz przejść na format HTML5. Z tego artykułu dowiesz się, jak:

Instrukcje

Sytuacja 1: reklamy Flash są już przesłane do Google Ads

Jeśli masz już reklamy Flash przesłane do Google Ads, zalecamy utworzenie nowych reklam elastycznych

Możesz też przesłać bezpośrednio do Google Ads reklamy HTML5, które utworzysz w narzędziu Google Web Designer lub samodzielnie. Po utworzeniu reklam użyj Walidatora HTML5 Google Ads, by sprawdzić, czy są one zgodne z naszymi wymaganiami.

Postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami tworzenia atrakcyjnych reklam displayowych, które będą docierały do użytkowników korzystających z różnych przeglądarek i urządzeń.

Jeśli masz reklamy Flash, które były wcześniej przesłane do Google Ads, być może zostały one już skonwertowane do formatu HTML5 automatycznie. Skonwertowane reklamy Flash wyświetlają się w Google Ads jako „Flash i HTML5”. Taka automatyczna konwersja zostanie jednak wkrótce wyłączona. Jeśli więc chcesz nadal wyświetlać reklamy Flash, musisz je przekonwertować do formatu HTML5.

Sytuacja 2: masz utworzone reklamy Flash w Galerii reklam Google Ads

Jeśli masz reklamy Flash utworzone w Galerii reklam Google Ads, zalecamy utworzenie nowych reklam graficznych, za pomocą jednej z tych metod:

Sytuacja 3: masz reklamy Flash na serwerach reklamowych firm zewnętrznych

Od czerwca 2016 r. nie można przesyłać kreacji Flash do Google Ads. Wszystkie kreacje Flash przesłane do czerwca przestaną się wyświetlać w styczniu 2017 r. Reklamy wyświetlane przez firmy zewnętrzne, które wykorzystują kreacje Flash lub piksele śledzące, zostaną odrzucone i wyświetli się komunikat o błędzie „Treści Flash nie są wyświetlane”.

Jeśli jednak masz reklamy Flash na serwerze reklamowym firmy zewnętrznej, np. na serwerze DoubleClick Manager, możesz samodzielnie utworzyć statyczną reklamę graficzną lub reklamę HTML5 i przesłać ją na wybrany serwer reklam. Jeśli Twój piksel Flash działa w ramach tagu reklamy firmy zewnętrznej, usuń go z serwera reklam i zastąp go technologią, która nie opiera się na formacie Flash. 

Utwórz reklamy w formacie HTML5 za pomocą jednego z bezpłatnych narzędzi Google:

Możesz też przesłać bezpośrednio do Google Ads reklamy HTML5, które utworzysz samodzielnie.

Bez względu na to, które narzędzie wybierzesz, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami tworzenia atrakcyjnych reklam displayowych, które będą docierały do użytkowników korzystających z różnych przeglądarek i urządzeń.

Pamiętaj

Serwery reklam muszą być zatwierdzone do wyświetlania reklam HTML5 w Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem