Om appkampanjer

Som appannonsör vill du troligen att fler betalande användare ska få upp ögonen för din app. Men hur når du dem? Appkampanjer underlättar arbetet och gör det enkelt att marknadsföra dina appar i Googles största tjänster, som Sök, Google Play, YouTube och Googles Display-nätverk. Du behöver bara lägga till några rader text, ett bud och ett antal tillgångar. Resten optimeras för att hjälpa användarna att hitta dig.

I den här artikeln går vi igenom grunderna för hur appkampanjer fungerar. Innan du börjar bör du läsa igenom våra rekommenderade metoder för att marknadsföra appar på Google och läsa om hur du skapar en appkampanj

Är du redo att marknadsföra din app? Klicka här för att konfigurera en appkampanj. 
 

Så fungerar det

Till skillnad från de flesta andra Google Ads-kampanjer skapar du inte enskilda annonser för appkampanjer. I stället utgår vi från annonstext och tillgångar som vi hämtar från dina uppgifter i appbutiken och skapar en mängd olika annonser för flera format och nätverk. Du behöver bara ange lite annonstext, ett startbud och en budget samt språk och platser där annonserna ska visas. Vårt system provar olika kombinationer och visar de annonser som ger bäst resultat oftare, utan att du behöver göra något alls.

Google Ads automatiserar även inriktningen och budgivningen så att du får ut så mycket som möjligt av varje nedladdning. Du kan optimera kampanjinriktningen om du vill fokusera på att hitta värdefulla användare baserat på viktiga åtgärder, som konverteringar i appen.

Annonser optimerade för installationer, konverteringar i appen eller målavkastning på annonsutgift (tROAS)

Appannonser genereras i realtid av vårt system och matchas med de mest relevanta annonsutrymmena och placeringarna som finns tillgängliga. Annonserna skapas i Google Ads utifrån uppgifterna om din app i appbutiken, något av dina textförslag, eventuella appbilder från appbutiken samt eventuellt en YouTube-video. Systemet växlar annonsvisningen och justerar buden automatiskt så att du får så många nedladdningar som möjligt och når att uppnå ditt optimeringsmål. Om en viss textrad till exempel ger bättre resultat än en annan visas den bättre texten oftare. Läs mer om annonser i appkampanjer.

Var dina annonser kan visas

Dina annonser kan visas i Googles tjänster. Detta omfattar Google Sök och Google Play samt våra sökpartner, YouTube, Googles Display-nätverk, AdMob och många andra utgivare som hanterar appannonser. Här är några av de platser där dina annonser kan visas:

Googles Söknätverk

Google matchar din annons med söktermer som är relevanta för din app eller dess kategori. Google Ads genererar dina sökord med hjälp av flera olika metoder, bland annat de söktermer i Google Play som människor använde för att hitta din app.

Google Play

    

  • sökresultat i Google Play
  • avsnittet med liknande appar i Google Play: ”Du kanske också gillar” och ”Relaterat till den här appen”
  • startsidan i Google Play: ”Rekommenderas för dig”

Google kan visa dina annonser för personer som söker med termer och appnamn som är relevanta för din app. Annonserna kan också visas för personer som besöker informationssidan för en app som liknar din.

YouTube

    

  • relevanta sidor och relevant innehåll på YouTube

Google Ads kan visa dina annonser på YouTube där det är mest troligt att användare klickar på dem och att användare laddar ned din app.

Googles Display-nätverk

    

  • Gmail
  • andra appar
  • mobilwebbplatser för nyheter, bloggar och andra webbplatser

Dina annonser kan visas där de är mest relevanta i Googles Display-nätverk och inuti andra appar. Google Ads optimerar var annonserna visas så att du får så många konverteringar som möjligt för din angivna mål-CPI (kostnad per installation). Läs mer om automatisk inriktning.

Kampanjoptimering och budgivning

Det finns tre sätt att optimera för dina marknadsföringsmål med appkampanjer:

Fokusera på att få fler installationer. Google Ads optimerar dina bud och din inriktning så att du får så många nya appanvändare som möjligt. Budet du anger bör vara det genomsnittliga belopp du vill spendera varje gång någon installerar din app. Som avancerat alternativ i den nya Google Ads-upplevelsen kan du inrikta dig på användare som sannolikt kommer att installera appen och utföra en viss åtgärd. Med det alternativet lägger du fortfarande bud på installationer.

Fokusera på att öka antalet utvalda åtgärder i appen. Använd detta alternativ om ditt mål är att hitta fler värdefulla användare och du har angett den viktigaste åtgärden i appen som en konverteringshändelse. Google Ads fokuserar på personer som är mest benägna att slutföra de specifika åtgärder i appen som du har angett och valt för den aktuella kampanjen. Ange mål-CPA (kostnad per åtgärd) till det genomsnittliga belopp du vill spendera varje gång någon utför den valda åtgärden i din app.

Försök öka antalet installationer eller åtgärder i appen innan du överväger detta tredje och mer avancerade alternativ.

Fokusera på att öka värdet på en åtgärd i appen.  För kampanjer som är inriktade på värdet på åtgärder i appen fokuserar Google Ads på personer som sannolikt genererar det bästa värdet över tid. Budet du anger bör vara det genomsnittliga konverteringsvärde (till exempel intäkt) som du vill få för varje krona du spenderar på annonser. Detta kallas mål-ROAS (målavkastning på annonsutgift). Om ditt mål är att användarna spenderar fem kronor på köp i appen under konverteringsperioden per tio kronor som du spenderar på annonser, anger du 50 % som mål-ROAS. 

För att du ska kunna använda denna budstrategi måste du installera Google Analytics för Firebase-SDK:n i din app. Konverteringshändelserna som du lägger bud på (och anger värden för) ska också komma från Firebase-SDK:n.

Du kan läsa mer om hur du anger bud i Om budgivning i appkampanjer.

Läs tips som hjälper dig att hitta rätt mobilappsanvändare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt