Kampane na aplikácie

Ako inzerent aplikácie chcete, aby sa vaša aplikácia dostala k väčšiemu počtu platiacich používateľov. Ako môžete týchto ľudí osloviť? Kampane na aplikácie vám to uľahčujú, pretože umožňujú jednoducho propagovať aplikácie v najväčších službách Googlu vrátane Vyhľadávania, služieb Google Play a YouTube, funkcie Objaviť vo Vyhľadávaní Google a Obsahovej siete Google. Stačí pridať niekoľko riadkov textu, ponuku a podklady. Všetko ostatné sa optimalizuje tak, aby vás používatelia našli.

Tento článok obsahuje základné informácie o fungovaní kampaní na aplikácie. Na začiatok si prečítajte osvedčené postupy propagácie aplikácií na Googli a zistite, ako môžete vytvoriť kampaň na aplikáciu.

Chcete inzerovať svoju aplikáciu? Kliknite tu a vytvorte si kampaň na aplikáciu.

Ako to funguje

V kampaniach na aplikácie na rozdiel od väčšiny kampaní v službe Google Ads nenavrhujete individuálne reklamy. Namiesto toho použijeme vaše návrhy reklamného textu a podklady vrátane podkladov zo záznamu vašej aplikácie v obchode a navrhneme rôzne reklamy vo viacerých formátoch a pre viacero sietí. Na začiatok stačí zadať text, počiatočnú ponuku a rozpočet. Musíte tiež nastaviť jazyky a oblasti na zobrazovanie reklám. Dôrazne vám tiež odporúčame, aby ste poskytli aspoň jeden obrázok na šírku, jedno video na výšku a jedno video na šírku. Ak je to relevantné, poskytnite tiež podklady vo formáte HTML5. Naše systémy otestujú rôzne kombinácie podkladov a reklamy s najvyššou výkonnosťou budú zobrazovať častejšie. Vy pritom nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.

V snahe zaistiť, aby bolo pre vás každé stiahnutie čo najvýhodnejšie, Google Ads automatizuje zacielenie a ponuky. Zacielenie kampane môžete optimalizovať tak, aby bolo zamerané na nájdenie hodnotných zákazníkov na základe akcií, ktoré sú pre vás dôležité, napríklad konverzie v aplikácii.

Reklamy na aplikácie generuje náš systém priebežne. Google Ads môže vytvoriť reklamy skombinovaním nahraných podkladov vo forme textu, obrázkov, videí alebo podkladov vo formáte HTML5, prípadne podkladov zo záznamu vašej aplikácie v príslušnom obchode s aplikáciami. Systém strieda reklamy a prispôsobuje ponuky automaticky s cieľom dosiahnuť čo najviac stiahnutí aplikácie, ktoré vyhovujú cieľu optimalizácie, či už sú ním inštalácie, konverzie aplikácie, alebo cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (cieľové ROAS). Ak napríklad jeden riadok textu dosahuje vyššiu výkonnosť než iný, systém sa „naučí“ zobrazovať lepší text častejšie. Prečítajte si viac o podkladoch a reklamách v kampaniach na aplikácie.

Kde sa môžu reklamy zobrazovať

Vaše reklamy sa budú môcť zobrazovať v rôznych službách Googlu. Patria medzi ne Vyhľadávanie Google, Google Play, YouTube, Obsahová sieť Google, AdMob, funkcia Objaviť vo Vyhľadávaní Google, partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti a mnohí ďalší vlastníci, ktorí hostia reklamy na aplikácie. Tu sú niektoré z miest, kde sa vaše reklamy môžu zobraziť:

Vyhľadávacia sieť Google

Google search network ad example

Google priradí vašu reklamu k hľadaným výrazom, ktoré súvisia s vašou aplikáciou alebo jej kategóriou. Google Ads generuje kľúčové slová viacerými spôsobmi vrátane použitia hľadaných výrazov v službe Google Play, ktoré priviedli ľudí k vašej aplikácii.

Google Play

Google Play search results, ad example Google Play related app sectionGoogle Play home page

  • Výsledky vyhľadávania v službe Google Play
  • Sekcia súvisiacich aplikácií v službe Google Play: „Tiež by sa vám mohlo páčiť“ a „Súvisiace s touto aplikáciou“
  • Domovská stránka služby Google Play: „Navrhnuté pre vás“

Google môže zobrazovať vaše reklamy ľuďom, ktorí hľadajú výrazy a aplikácie súvisiace s vašou aplikáciou. Vaše reklamy sa môžu zobrazovať aj ľuďom, ktorí navštívia podrobnú stránku aplikácie podobnej tej vašej.

YouTube

Relevant pages or content on YouTube, ad. example 1 Relevant pages or content on YouTube, ad. example 2

  • Relevantné stránky alebo obsah na YouTube

Google Ads môže zobrazovať vaše reklamy na YouTube, kde na ne ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou kliknú a stiahnu si vašu aplikáciu.

Obsahová sieť Google

Google Display Network Ad, home screen

  • Gmail
  • Ďalšie aplikácie
  • Mobilné spravodajské weby, blogy a ďalšie weby na internete

Funkcia Objaviť vo Vyhľadávaní Google

Google Discover Ad example

Momentálne je dostupná len v telefónoch s Androidom a nastaveným anglickým jazykom.

Vaše reklamy sa teraz môžu zobrazovať vo funkcii Objaviť vo Vyhľadávaní Google. Znamená to, že používateľom budete môcť zobrazovať vizuálne bohaté reklamy podľa ich príslušných záujmov.

Optimalizácia kampaní a ponuky

Kampane na aplikácie ponúkajú tri rôzne spôsoby optimalizácie na dosiahnutie marketingových cieľov:

Zameranie na zvýšenie počtu inštalácií: Google Ads optimalizuje vaše ponuky a zacielenie tak, aby ste pre svoju aplikáciu získali čo najväčší počet nových používateľov. Môžete sa rozhodnúť nastaviť alebo nenastaviť ponuku pre kampaň na inštaláciu aplikácie. Ak sa rozhodnete nastaviť ponuku, mala by to byť priemerná suma, ktorú chcete minúť vždy, keď si niekto nainštaluje vašu aplikáciu. Môžete tiež zacieliť na používateľov, ktorí si pravdepodobne nainštalujú vašu aplikáciu a vykonajú konkrétnu akciu. Pri tejto možnosti budete naďalej ponúkať cenu za inštalácie. Ak sa rozhodnete nenastaviť ponuku, automaticky za vás nastavíme tie správne ponuky, aby ste v rámci rozpočtu kampane dosiahli čo najvyšší objem inštalácií.

Zameranie na podporu akcií v aplikácii: Túto možnosť použite, ak je vaším cieľom nájsť hodnotnejších používateľov a kľúčovú akciu v aplikácii máte nastavenú ako konverznú udalosť. Google Ads sa zameria na ľudí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou vykonajú konkrétne akcie v aplikácii, ktoré ste nastavili a vybrali pre túto kampaň. Cieľovú CZA (cenu za akciu) nastavte na priemernú sumu, ktorú chcete minúť vždy, keď niekto vo vašej aplikácii vykoná zvolenú akciu.

Skôr než začnete zvažovať túto tretiu a pokročilejšiu možnosť, vyskúšajte zvýšenie počtu inštalácií alebo akcií v aplikácii.

Poznámka: Cieľové ROAS je pre kampane na aplikácie momentálne v beta verzii.

Zamerajte sa na zabezpečovanie hodnoty akcií v aplikácii. V kampaniach zameraných na hodnotu akcií v aplikácii sa Google Ads sústredí na ľudí, ktorí postupom času pravdepodobne vygenerujú najlepšiu hodnotu. Nastavená ponuka by mala predstavovať priemernú hodnotu konverzie (napríklad výnosy), ktorú chcete získať za každé euro investované do reklám. Označuje sa to ako cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (cieľové ROAS). Ak je vaším cieľom, aby používatelia počas dĺžky sledovania konverzie minuli 0,50 € na nákup v aplikácii za každé 1 € investované do reklám, cieľové ROAS nastavíte na hodnotu 50 %.

Spoločnosť Apple čoskoro implementuje nové pravidlá ochrany súkromia pre používateľov systému iOS 14. Tieto pravidlá môžu ovplyvniť výkonnosť vašej kampane pre iOS v službe Google Ads. Ak ste účastníkom nášho beta programu kampaní s cieľovým ROAS pre iOS, odporúčame vám tieto kampane pozastaviť a prejsť späť na ponuky cieľovej CZA.
Ak chcete používať túto stratégiu ponúk, budete musieť do aplikácie nainštalovať súpravu na vývoj softvéru (SDK) služby Google Analytics for Firebase. Konverzné udalosti, pre ktoré vytvárate ponuky (a s ktorými odosielate hodnoty), by tiež mali pochádzať zo súpravy Firebase SDK.

Prečítajte si viac o ponukách v kampaniach na aplikácie.

Získajte tipy, ktoré vám pomôžu nájsť tých správnych používateľov mobilných aplikácií.

Zmeny vo výkonnosti

Môžete si pozrieť, ako uskutočnené zmeny kampaní na aplikácie mohli ovplyvniť vašu výkonnosť. Na stránke Všetky kampane alebo priamo v kampani na aplikáciu kliknite na možnosť História zmien. Zobrazí sa graf výkonnosti s poznámkami a záznamom zmien, z ktorého sa dozviete, ako dané zmeny mohli ovplyvniť výkonnosť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory