Kampane na aplikácie

Ako inzerent aplikácie chcete, aby sa vaša aplikácia dostala k väčšiemu počtu platiacich používateľov. Ako môžete týchto ľudí osloviť? Kampane na aplikácie vám to uľahčujú, pretože umožňujú jednoducho propagovať aplikácie v najväčších službách Googlu vrátane Vyhľadávania, služieb Google Play, YouTube a Obsahovej siete Google. Stačí pridať niekoľko riadkov textu, ponuku, nejaké podklady a všetko ostatné optimalizujeme s cieľom pomôcť používateľom, aby vás našli.

Tento článok vysvetľuje základy fungovania kampaní na aplikácie. Na začiatok si prečítajte osvedčené postupy propagácie aplikácií na Googli a zistite, ako vytvoriť kampaň na aplikáciu

Chcete začať inzerovať svoju aplikáciu? Ak chcete vytvoriť kampaň na aplikáciu, kliknite na tento odkaz
 

Ako to funguje

V kampaniach na aplikácie na rozdiel od väčšiny kampaní Google Ads nemusíte navrhovať individuálne reklamy. Namiesto toho použijeme vaše návrhy reklamného textu a podklady zo záznamu vašej aplikácie v obchode a navrhneme rôzne reklamy vo viacerých formátoch a pre viacero sietí. Vy musíte iba zadať text, počiatočnú cenovú ponuku a rozpočet a určiť jazyky a oblasti na zobrazovanie vašej reklamy. Naše systémy otestujú rôzne kombinácie a reklamy s najvyššou výkonnosťou budú zobrazovať častejšie. Vy pritom nemusíte vykonať žiadne ďalšie kroky.

V záujme získania čo najväčších výnosov z každého stiahnutia Google Ads automatizuje zacielenie a ponúkanie cien. Zacielenie kampane môžete optimalizovať tak, aby bolo zamerané na vyhľadávanie hodnotných zákazníkov na základe akcií, ktoré sú pre vás dôležité, ako sú napríklad konverzie v aplikácii.

Reklamy optimalizované pre inštalácie, konverzie v aplikácii alebo cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (cieľové ROAS)

Reklamy na aplikácie generuje náš systém priebežne a priraďuje ich k najrelevantnejšiemu dostupnému reklamnému inventáru a umiestneniam. Google Ads môže na vytvorenie reklám použiť záznam vašej aplikácie v príslušnom obchode s aplikáciami, ľubovoľné návrhy textu, obrázky aplikácie z obchodu s aplikáciami (nepovinné) a voliteľné video na YouTube (nepovinné). Systém automaticky strieda reklamy a upravuje ponuky tak, aby si aplikáciu nainštalovalo čo najviac ľudí a aby ste dosiahli svoj ciel optimalizácie. Ak napríklad jeden riadok textu dosahuje lepšie výsledky než iný riadok, systém bude zobrazovať lepší text častejšie. Prečítajte si ďalšie informácie o reklamách v kampaniach na aplikácie.

Kde sa môžu zobrazovať vaše reklamy

Vaše reklamy sa budú môcť zobrazovať v rámci vlastníctiev Googlu. Medzi tieto vlastníctva patria Vyhľadávanie Google a Google Play, ako aj naše partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti, Obsahová sieť Google, AdMob a mnohé ďalšie weby vlastníkov hosťujúce reklamy propagujúce aplikácie. Tu sú niektoré z miest, kde sa môže zobrazovať vaša reklama:

Vyhľadávacia sieť Google

Google priradí vašu reklamu k hľadaným výrazom, ktoré súvisia s vašou aplikáciou alebo jej kategóriou. Google Ads generuje kľúčové slová viacerými spôsobmi vrátane použitia hľadaných výrazov v službe Google Play, ktoré priviedli ľudí k vašej aplikácii.

Google Play

    

  • Výsledky vyhľadávania v službe Google Play
  • Sekcia súvisiacich aplikácií v službe Google Play: „Tiež by sa vám mohlo páčiť“ a „Súvisiace s touto aplikáciou“
  • Domovská stránka služby Google Play: „Navrhnuté pre vás“

Google môže vaše reklamy zobrazovať ľuďom, ktorí vyhľadávajú výrazy a aplikácie súvisiace s vašou aplikáciou. Vaše reklamy sa môžu zobraziť aj ľuďom, ktorí navštívia podrobnú stránku aplikácie podobnej vašej aplikácii.

YouTube

    

  • Relevantné stránky alebo obsah na YouTube

Na YouTube môže Google Ads zobraziť vaše reklamy tam, kde na ne ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou kliknú a stiahnu si vašu aplikáciu.

Obsahová sieť Google

    

  • Gmail
  • Ďalšie aplikácie
  • Webové stránky spravodajských lokalít pre mobily, blogy a ďalšie webové stránky na internete

Vaše reklamy sa môžu zobrazovať na najrelevantnejších miestach v Obsahovej sieti Google a v iných aplikáciách. Služba Google Ads optimalizuje to, kde sa zobrazujú vaše reklamy, aby vám priniesla čo najviac konverzií pri nastavenej ponuke cieľovej CZI (cena za inštaláciu). Prečítajte si ďalšie informácie o automatickom zacielení.

Optimalizácia kampaní a ponúkanie cien

Kampane na aplikácie ponúkajú tri rôzne spôsoby optimalizácie pre marketingové ciele:

Zameranie na zvýšenie počtu inštalácií. Google Ads optimalizuje vaše ponuky a zacielenie tak, aby ste pre svoju aplikáciu získali čo najväčší počet nových používateľov. Nastavená ponuka by mala byť priemernou sumou, ktorú chcete minúť vždy, keď si niekto nainštaluje vašu aplikáciu. Nové prostredie Google Ads poskytuje rozšírenú možnosť zacielenia na používateľov, ktorí si aplikáciu pravdepodobne nainštalujú a vykonajú konkrétnu akciu. Pri tejto možnosti budete naďalej ponúkať ceny za inštalácie.

Zameranie sa na podnecovanie akcií v aplikácii. Túto možnosť použite, ak je vaším cieľom nájsť hodnotnejších používateľov a kľúčovú akciu v aplikácii ste nastavili ako konverznú udalosť. Google Ads sa zameria na ľudí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou vykonajú konkrétne akcie v aplikácii, ktoré ste nastavili a vybrali pre túto kampaň. Cieľovú CZA (cenu za akciu) nastavte na priemernú sumu, ktorú chcete minúť vždy, keď niekto vo vašej aplikácii vykoná zvolenú akciu.

Skôr než začnete zvažovať túto tretiu a pokročilejšiu možnosť, vyskúšajte zvyšovanie počtu inštalácií alebo akcií v aplikácii.

Zameranie sa na zabezpečovanie hodnoty akcií v aplikácii.  V kampaniach zameraných na hodnotu akcií v aplikácii sa Google Ads sústredí na ľudí, ktorí vám postupom času pravdepodobne prinesú najvyššiu hodnotu. Nastavená ponuka by mala predstavovať priemernú hodnotu konverzie (napríklad výnosy), ktorú chcete získať za každé euro investované do reklám. Táto suma sa nazýva cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (cieľové ROAS). Ak je vaším cieľom zabezpečiť, aby na každé 1 € investované do reklám používatelia počas dĺžky sledovania konverzie minuli 0,50 € na nákupy v aplikácii, cieľové ROAS nastavíte na hodnotu 50 %. 

Ak chcete používať túto stratégiu ponúk, musíte do aplikácie nainštalovať súpravu na vývoj softvéru (SDK) služby Google Analytics for Firebase. Konverzné udalosti, pre ktoré ponúkate ceny (a s ktorými odosielate hodnoty), by tiež mali pochádzať zo súpravy SDK platformy Firebase.

Ďalšie informácie o nastavení ponúk nájdete v článku o ponúkaní cien v kampaniach na aplikácie.

Pozrite si tipy, ktoré vám pomôžu nájsť tých správnych používateľov mobilných aplikácií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory