Kampaně na aplikaci

Jako inzerent aplikace chcete dostat svou aplikaci k většímu množství platících uživatelů. Jak ale tyto uživatele oslovit? Kampaně na aplikaci celý proces zjednodušují a umožňují aplikaci snadno propagovat ve všech největších službách Googlu včetně Vyhledávání, Google Play, YouTube a Obsahové sítě Google. Stačí přidat pár řádek textu, cenovou nabídku a pár podkladů a všechno ostatní už optimalizujeme tak, aby vás uživatelé co nejsnáze našli.

Tento článek popisuje základní principy kampaní na aplikace. Pro začátek si prostudujte osvědčené postupy pro podporu aplikací na Googlu a naučte se vytvořit kampaň na aplikaci

Jste připraveni inzerovat svou aplikaci? Klikněte zde a vytvořte kampaň na aplikaci. 
 

Princip

V kampaních na aplikaci (na rozdíl od většiny kampaní Google Ads) nenavrhujete jednotlivé reklamy. Místo toto použijeme vaše návrhy textu reklamy a informace z obchodu s aplikacemi a sestavíme z nich širokou škálu reklam pro různé formáty a sítě. Vám stačí zadat jen pár řádků textu, výchozí nabídku a rozpočet a určit jazyk a umístění vašich reklam. Naše systémy budou testovat různé kombinace a přednostně zobrazovat ty nejúspěšnější. Vy sami nemusíte nic dělat.

Jelikož vám chceme pomoci každé stažení maximálně zužitkovat, služba Google Ads také automatizuje cílení a cenové nabídky. Cílení kampaně můžete optimalizovat tak, abyste nalezli cenné uživatele na základě akcí, na kterých vám záleží, např. konverzí v aplikacích.

Reklamy optimalizované pro co největší počet instalací, konverzí v aplikaci nebo cílovou návratnost investic do reklamy (tROAS)

Reklamy na aplikaci jsou systémem generovány průběžně a jsou přizpůsobovány nejvhodnějším dostupným reklamním plochám a umístěním. Služba Google Ads může při sestavování reklamy použít informace uvedené u vaší aplikace v obchodu s aplikacemi, kterýkoli z vašich návrhů textu reklamy, volitelné obrázky aplikace z obchodu s aplikacemi a případně i video na YouTube. Systém reklamy automaticky střídá a upravuje cenové nabídky tak, aby si vaši aplikaci stáhlo co nejvíce lidí a abyste dosáhli svého cíle optimalizace. Pokud například jeden řádek textu podává lepší výkony než jiný, systém ho bude zobrazovat častěji. Další informace o reklamách v kampaních na aplikaci

Kde se mohou reklamy zobrazovat

Vaše reklamy se budou zobrazovat ve všech službách Googlu. Patří mezi ně Vyhledávání Google a Google Play, ale také partnerské weby ve Vyhledávací síti, YouTube, Obsahová síť Google, AdMob a mnoho dalších majitelů stránek, kteří hostují reklamy na aplikace. Mohou se tedy objevit mimo jiné na těchto místech:

Vyhledávací síť Google

Google vaši reklamu přiřazuje k vyhledávacím dotazům na základě jejich relevance pro vaši aplikaci nebo její kategorii. Při generování klíčových slov se v Google Ads používá řada různých metod, včetně vyhledávacích dotazů, které už v Google Play lidi k vaší aplikaci přivedly.

Google Play

    

  • Výsledky vyhledávání v obchodě Google Play
  • Sekce souvisejících aplikací v Google Play: „Mohlo by se vám líbit“ a „Podobné aplikace“
  • Domovská stránka Google Play: „Navrženo pro vás“

Google může zobrazovat vaše reklamy lidem, kteří hledají výrazy a aplikace, které jsou pro vaši aplikaci relevantní. Vaše reklamy se mohou zobrazovat i uživatelům, kteří navštíví stránku podrobností aplikace, která je podobná vaší aplikaci.

YouTube

    

  • Relevantní stránky nebo obsah v síti YouTube.

Google Ads může vaše reklamy zobrazovat lidem na YouTube, kde je největší šance, že na ně někdo klikne a stáhne si vaši aplikaci.

Obsahová síť Google

Google Display Network Ad, home screen    

  • Gmail
  • Jiné aplikace
  • Mobilní verze zpravodajských webů, blogy a další webové stránky po celém internetu

Vaše reklamy se mohou zobrazovat na nejrelevantnějších místech v Obsahové síti Google a také v jiných aplikacích. Služba Google Ads bude zobrazování reklam optimalizovat tak, abyste získali co nejvíce konverzí při dodržení nastavené nabídky cílové CPI (ceny za instalaci). Další informace o automatickém cílení

Optimalizace kampaně a nabízení cen

Kampaně na aplikace nabízejí tři různé způsoby optimalizace pro vaše marketingové cíle:

Zaměření na větší počet instalací. Služba Google Ads bude vaše nabídky a cílení optimalizovat tak, abyste pro svou aplikaci získali co nejvíce nových uživatelů. Cenová nabídka, kterou nastavujete, má být průměrná částka, kterou chcete utratit za každé nainstalování vaší aplikace. Pokročilou možností v novém prostředí Google Ads je, že můžete cílit na uživatele, kteří s větší pravděpodobností nainstalují aplikaci a provedou určitou akci. Nicméně i při této možnosti stále dáváte cenovou nabídku za instalaci.

Zaměření na vyšší počet vybraných akcí v aplikaci. Tuto možnost můžete použít, pokud je vaším cílem najít uživatele, kteří jsou pro vás cennější, a máte klíčovou akci v aplikaci, kterou měříte jako konverzní událost. Služba Google Ads se zaměří na lidi, kteří s největší pravděpodobností dokončí konkrétní akce v aplikaci, které jste pro tuto kampaň nastavili a vybrali. Určete cílovou CPA (cena za akci) jako průměrnou částku, kterou jste ochotni zaplatit pokaždé, když někdo ve vaší aplikaci provede vybranou akci.

Než zauvažujete o této třetí, pokročilejší variantě, zkuste jako cíl zvolit instalaci aplikace nebo akce v aplikaci.

Zaměření na hodnotu akce v aplikacích.  V kampaních zaměřených na hodnotu akce v aplikaci se služba Google Ads soustředí na ty uživatele, u nichž je pravděpodobné, že se časem stanou nejlepším zdrojem hodnoty. Výše cenové nabídky, kterou stanovíte, by měla být rovna průměrné hodnotě konverze (například vznikající příjem), kterou byste chtěli získat za každou korunu utracenou za reklamy. Jedná se o tzv. cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). Pokud je vaším cílem, aby uživatelé během doby sledování konverzí vydali na nákupy v aplikacích 10 Kč za každých 20 Kč, které jste utratili za reklamy, nastavte cílovou návratnost investic na 50 %. 

Chcete-li tuto strategii nabídek použít, musíte do své aplikace nainstalovat sadu SDK Google Analytics pro Firebase. Ze sady SDK Firebase by také měly pocházet konverzní události, které chcete prostřednictvím nabídek získat (a které uvádíte při odesílání hodnot).

Chcete-li se o nastavení nabídek dozvědět více, přečtěte si Nabízení cen v kampaních na aplikace.

Přečte si tipy, jak najít ty správné uživatele pro mobilních aplikace.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory